Connect with us

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 neleri değiştirdi/değiştirecek?

Yayın Tarihi:

on

2000’li yıllara kadar uzanan Üçüncü Endüstri Devrimi süreci 2011 yılında Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi (Acatech) tarafından yapılan “Endüstri 4.0 Manifestosu” başlıklı bir yayınla sona ermiştir. Endüstri 4.0 kavramı, Alman Hükümetinin 2011 yılındaki bu çıkışıyla dünya gündemine girmiştir. Daha sonra, Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Klaus Schwab’un, 2016 yılında Davos’ta yaptığı konuşmada, Dördüncü Endüstri Devrimine ilişkin olarak, “Bugün karşı karşıya kaldığımız çok çeşitli ve büyüleyici zorluklardan en yoğun ve önemli olanı, yeni teknoloji devrimini anlamak ve şekillendirmektir. Bu, insanlığın dönüşümünden başka bir şey değildir. Yaşayış tarzımızı, çalışma şeklimizi ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizi temelde değiştiren bir devrimin başlangıcındayız. Dördüncü Endüstri Devrimi olarak düşündüğüm şey; ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı ile insanlığın daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzememektedir…” sözlerini sarf etmesi, artık Endüstri 4.0’ın belli bir altyapısının da oluştuğunun işaretiydi. 

Endüstri 4.0 temel olarak; insanlar, makineler ve ürünler arasında gerçek zamanlı iletişim, bağlantı ve tanımlamaların gerçekleştirilmesini sağlayacak; bu sayede, son derece yüksek bir esneklik içeren, müşteri taleplerine göre özelleşmiş ve dijitalleşmiş akıllı imalat modelleri geliştirilebilecektir. Burada zikredilen akıllı imalat modeli; üretimin merkezileşmeden çıkarılıp, yerelleştirilmeye dönüşümü ve ürünün tek tip olmaktan, kişiye özel hale gelmesidir. Kullanıcılar ya da tüketicilerin artık kısmen değil, tamamen üretime katılacakları, gerçek dünyanın sınırlarının sanal dünyanın olanakları ile ortadan kalktığı, dolayısıyla Siber Fiziksel Üretim Sistemlerinin (SFS) hayatımızın vazgeçilmezi olacağı bir çağa adım atmış bulunmaktayız.

Endüstri 4.0’la birlikte, kullanıcıların ya da tüketicilerin artık kısmen değil, tamamen üretime katılacakları dile getirilmektedir. Bu durum, nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleşecektir?

Endüstri 4.0 temelde dokuz alandaki gelişmeler dahilinde vücut bulmaktadır. Bu kapsamda; büyük veri analizi, bulut teknolojileri, zenginleştirilmiş gerçeklik, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu ile siber güvenlik daha ziyade işin yazılım ağırlıktı kısmını oluştururken; 3D yazıcılar, sensörler, akıllı robotlar ve nesnelerin interneti ise donanım ağırlıklı kısımdadır.

Enerji 4.0 ve enerji

Endüstri 4.0’ın hayatımıza getireceği yeniliklerin yanında, enerji ile ilgili de pek çok açılıma yol açacağı beklenmektedir. Bu kapsamda, enerjinin şimdiye kadarki tüm endüstri devrimlerinde anahtar rol oynadığı açıktır.

Enerji kullanımı açısından Endüstri 4.0’a bakıldığında, önceki endüstri devrimlerinde yaşanan enerji yoğun kullanımın yerini temel olarak daha bilinçli tüketim, enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin alacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda, Endüstri 4.0 ile enerji konusunda yaşanacak olası gelişmeler şöyle özetlenebilir: 

– Kullanılacak akıllı teknolojiler ve ileri otomasyon sayesinde enerji verimliliği artacak, bu durum daha az enerji ile daha çok üretimi mümkün kılacaktır. 

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı söz konusu olacaktır, zira özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik enerjisine dönüştüren kalemlerdeki (güneş panelleri, rüzgâr santralleri vb.) kurulum maliyetlerinin makul seviyelere ineceği öngörülmektedir. 

– Enerji nakil hatlarının işletiminde kullanılan kontrol sistemleri ile nesnelerin interneti (IOT) çözümlerinin gelişmesi, enerji nakil hatlarının (petrol, doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları vb.) güvenliğini artıracak, hatlarda oluşabilecek sorunlar hızlı ve çok fazla noktadan alınacak veriler ile daha sorun oluşmadan tespit edileceği için sürekli, kesintisiz ve sorunsuz enerji sağlanması mümkün olabilecektir. 

– İnsansız sistemlerin gelişmesiyle; havadan, deniz altından, karadan tüm enerji nakil hatlarının sürekli izlenmesi mümkün olacağı için; hırsızlık, sabotaj gibi olaylar erken tespit edilebilecek ve çok hızlı müdahale mümkün olacaktır. 

– Enerji depolama çözümlerinin gelişmesi ile hızlı ve ucuz depolama mümkün olabilecektir. Bu sayede, elektrikli araçların kullanımı yaygınlaşacak ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin kolayca depolanması mümkün olacağından, alternatifli kesintisiz yenilenebilir enerji çözümleri sunulabilecektir. 

– Enerji verimliliğinin artması fosil yakıtların tüketimini azaltacaktır. Ayrıca bilişim teknolojilerinin gelişmesi de insanların çalışma şekillerini değiştireceğinden, evinden çıkmadan çalışanların sayısı artacak, bu durum ulaşım için harcanan petrol giderlerini azaltacaktır. 

– Çevreye dost enerji üretimine getirilecek teşvikler ve çevreyi kirletenlere verilecek yüksek cezalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıracaktır. 

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artışla birlikte enerji verimliliğinin de artması enerjinin lokal olarak üretilip, üretildiği yerde ya da hemen yakınında tüketilmesini mümkün kılacaktır. Dolayısıyla, microgrid uygulamaları geniş çaplı olarak hayata geçirilebilecek, bu sayede hem enerji nakli sırasında oluşan kayıp, kaçak olaylarına engel olunacak hem de iletim hattı kurulum, bakım, onarım maliyetleri çok büyük oranda düşecektir. 

İlk olarak Almanya tarafından dile getirilen; sonrasındaysa Avrupa genelinde destek gören Endüstri 4.0’a karşılık; Japonya’nın Toplum 5.0 hamlesi; Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’nin ise Catapult Programını duyurması; gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümedeki kötü gidişatlarına farklı çözüm arayışları olduğu kadar; kendilerini diğerlerinden bir adım öne çıkarma çabalarıdır. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de boş olmadığını kanıtlamak adına; Çin’de “Made in China 2025” 16 konseptini duyurmuştur.

Kaynak

Endüstri 4.0’ın Ekonomi-Politiği“, Hakan Arslanoğlu, 20 Mayıs 2017.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Endüstri 4.0

Türkiye’de ilk endüstriyel 5G uygulaması

Yayın Tarihi:

on

12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek WIN EURASIA 2020 fuarında sergilenecek Türkiye sanayisinin ilk 5G senaryoları, fuar öncesi Siemens, Mitsubishi Electric, MCS, i2i Systems, SICK, Universal Robots UR, Schunk, IQ Vizyon, Merlicon, Oppent, Siskon, Simtek ve Trio Mobil’in katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

i2i Systems’in yeni geliştirdiği yerli ve milli 5G şebekesinin ilk defa duyurulduğu törende, 5G Arena alanında uygulanacak “Akıllı Üretim için 5G” senaryoları gösterildi. “Tümleşik Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0″ senaryosunda i2i Systems’in canlı 5G şebekesi test edildi.

MCS GRUP tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” bu ağı kullanarak Mitsubishi Electric robotu, Schunk robot eli ve Siemens Mindsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi. i2i Systems’in yerli ve milli 5G teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots UR ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer senaryoda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi.

Hayata geçirdikleri bu iş birliğiyle 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak ortak çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Türkiye dijital dönüşümde bir çağ atlıyor. Yerli ve milli 5G frekansının bütünleşik 5G senaryoları üzerinde kullanılması, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekten ciddiye aldığını ve yeni bir döneme kapı araladığını gösteriyor. WIN EURASIA’da otonom sistemlerden robot insan etkileşimine, anlık ısı haritası ve üretim takibinden karanlık fabrika ile yapay zekâya; derin öğrenmeden bulut sisteme kadar farklı konularda canlı 5G senaryolarını bir araya getireceğiz. Türkiye’nin endüstriyel alandaki gücünü tüm dünya görecek” dedi.

“5G uygulaması verimi ciddi oranda artıracak”

Teknolojide yeni devrim Endüstri 4.0’ı hayata geçirirken; SCHUNK olarak bu teknolojiye uygun hızı sağlayacak 5G’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez ise “Nesnelerin İnternetinden bahsettiğimiz bu dönemde; durum; süreç izleme ve iletişimin doğrudan bileşen düzeyinde yapıldığı ürünlerimiz ile biz de bu verimliliği artıracak sisteme entegre oluyoruz. Özellikle üretim alanlarında esnek; hızlı ve verimi ciddi oranda artıracak olan 5G’nin hayatımıza katılmasıyla; ticari kapasitenin artışını heyecanla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Endüstri 4.0’a geçiş Türkiye’nin öncelikli hedefi olmalı”

ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı; Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçiş; yerli teknoloji vurgusuyla “Türkiye sanayisinin her kolu için her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi.  Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin;  zaman kaybetmeden üretimde bu teknolojilere yer vermesinin rekabette önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ardından iki örnek senaryo üzerinden endüstriyel 5G’yle robotlarla iletişim ve dijitalizasyon örnekleri sergilendi.

WIN Eurasia 2020, 12-15 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Devamını Oku

Endüstri 4.0

Teknolojide kesenin ağzı “yapay zekâ” için açıldı

Yayın Tarihi:

on

Teknoloji alanında faaliyet gösteren küresel şirketler, bu yıl yapay zekâ alanındaki yatırımlarını milyar dolar seviyesinin üzerine çıkardı.

Yazılım şirketi Microsoft, internet tabanlı her yerden erişim sağlanabilen veri depolama sistemi olan bulut yapısı Azure’u yapay zekâ ile geliştirmek için OpenAI yapay zekâ şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu. Microsoft, kâr amacı gütmeyen yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI ile temmuz ayında ortaklık gerçekleştirmişti. Söz konusu ortaklık kapsamında iki şirket Microsoft’un Azure bulut platformu için yeni bir yapay zekâ teknolojisi geliştirmek üzere anlaşmıştı.

Bu yıl yapay zekâ teknolojisine yatırım yapan şirketler arasında IBM de yer aldı. ABD merkezli teknoloji şirketi, şubat ayında yaptığı açıklamayla New York’ta SUNY Polytechnic Institute’de Yapay Zekâ Donanım Merkezi kurulumu için 2 milyar dolar yatırım yapacağını bildirmişti. IBM söz konusu projeyle, bölgedeki yapay zekâ çalışmalarının küresel ölçekte yaygınlaştırılabilmesi için bir “merkez üssü” oluşturmayı hedefliyor.

Yapay zekâya yapılacak milyar dolarlık bir diğer yatırım açıklaması da analitik yazılım geliştiricisi SAS’dan gelmişti. Şirket, mart ayında yaptığı açıklamada, yapay zekâya gelecek üç yıl için toplamda 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Japonya merkezli SoftBank Group da yapay zekâ teknolojilerine yatırım için 108 milyar dolarlık fon açtığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ekonomi devleri zirve için yarışta

Şirketlerin doğrudan yatırımlarının yanında ülkeler de yapay zekâ alanındaki rekabeti artırdı. Yapay zekâ destekli akıllı bir şehir kurmak için 380 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çin, yılın ilk çeyreğinde bu alanda faaliyet gösteren firmalar için 2,1 milyar dolarlık bir teknopark merkezi kuracağını açıklamıştı. Ayrıca Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) raporuna göre yapay zekâ teknolojilerinde en fazla patent başvurusu gerçekleştiren ve bu konuda dünyanın en çok akademik makale üreten ülkesi konumuna geldi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD, Şubat ayında “ABD’nin yapay zekâ alanındaki konumunu korumak” konulu bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnamede, ABD’nin büyümesi için önemli bir rol oynadığı değerlendirilen yapay zekâ teknolojilerine yatırımların sürdürülmesi tavsiye edildi. Bunun yanında, bu konuda eğitimin artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik kararlar da yer aldı.

ABD, 2018’de yapılan 19,2 milyar dolarlık yapay zekâ yatırımlarının yarısından fazlasını ülkesine çekmeyi başarmıştı. Danışmanlık hizmeti firması PwC’nin tahminine göre ise 2030’a kadar yapay zekânın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu rakamın yüzde 26’sının Çin tarafından oluşturulması beklenirken, ABD’nin payının yaklaşık yüzde 15’lere gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği de nisanda bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu “Horizon 2020” programı çerçevesinde yapay zekâ alanına 1,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirileceğini duyurmuştu. (Kaynak: aa.com.tr)

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com