Connect with us

Etkinlikler

“Gelecek nesillere sağlıklı, yeterli su bırakılabilmesi ve sürdürülebilir bir yaşam için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekiyor”

Yayın Tarihi:

on

 

Sevgili okurlarımız bu ay sizler için ITE Group PLC. Fuar Direktörü Sn. Tülin Bozkurt Bulut ile IWE Istanbul Water Expo, Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

 

Fuar ile ilgili bizleri genel olarak bilgilendirebilir misiniz?

IWE Istanbul Water Expo, Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, Türkiye’da sadece su ve atık su teknolojileri konusuna odaklanmış ilk ve tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyor. Ülkemizin su kaynakları sınırlı ülkeler arasında yer alması ve 2023 yılına kadar planlanmış ve devam eden yaklaşık 50 milyar Dolarlık yatırım bu fuarın önemini göstermesi açısından yeterli olacaktır.

 

IWE Istanbul Water Expo, uluslararası fuar organizatörü ITE Group Plc’nin Türkiye ofisi EUF tarafından 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi 11 nolu salonda ilk kez organize edilecek. Fuarımız T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İller Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği ve İzmir Ticaret Odası tarafından da desteklenmektedir. Fuar, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, su ve atık suların arıtımı ve geri dönüşümü ile ilgili son teknoloji ve gelişmeleri aynı platformda bir araya getirecek.

 

Sürdürülebilir bir yaşam için suyun kullanımına ilişkin neler söylemek istersiniz? 

Su yaşam için en temel girdilerin başında geliyor ve artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme karşısında yeryüzündeki su kaynakları hızla tükeniyor veya kullanılamaz hale geliyor. Bu nedenle suyun daha dikkatli, verimli ve sorumlu olarak kullanılması için toplumun her kesimine çok büyük görevler düşüyor. Kamu, sivil toplum, akademik kuruluşlar, medya ve birey olarak herkes bu konuda sorumlu ve duyarlı olmak zorunda. Aksi halde gelecek nesillerin dünyada yaşama olanağı giderek ortadan kalkabilir.

 

Hepimizin bildiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değil ve TÜİK tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyona ulaştığında su potansiyeli kişi başına yıllık 1120 m3’e düşecek. Böylece Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve kaynaklarını çok daha etkin kullanmayı amaçlayan politikalar izlemek durumunda olacaktır. Tabii bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu, bu nedenle Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı, yeterli su bırakabilmesi ve sürdürülebilir bir yaşam için kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir.

 

Bu konuda sizce belediye ve özel kuruluşlara düşen sorumluluklar nelerdir? Yapılan yanlışlar ve doğrular nelerdir?

Belediyeler su kaynaklarının kullanıcılara dağıtılması ve atık suyun yönetilmesi konusunda asıl sorumlu organ olduğu için bu konuda kilit rol oynuyor. Su dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve kaçakların önlenmesi, evsel ve sanayi kullanımında israfın önlenmesi, atık suyun etkin olarak geri dönüşümünün sağlanması ve alternatif su kaynakları  (deniz suyu vb.) yaratılması belediyelerin sorumluluk sahasına giriyor. Şu anda belediyelerimizin önemli bölümü maalesef atık su arıtma konusunda yatırımlarını tamamlayabilmiş değil ama son yıllarda bu konuda önemli projeler ve yatırımlar olduğunu da biliyoruz.

 

Sizce sektörde teknolojik gelişmelere, Ar-Ge çalışmalarına gereken özen gösteriliyor mu? Bu gelişmeyi arzulayan mantaliteyi oturmak için neler yapılabilir?

Ar-Ge konusuna toplam bütçeden ayrılan pay su, enerji, çevre gibi hepimizi ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren konularda çok daha fazla olmalıdır. Bu konuda Üniversiteler ve Bilimsel kurumların çalışmaları kuşkusuz çok önemli ama yeterli değil. Çünkü ayrılan kaynaklar yetersiz. Kamunun bu konuda özel sektörü özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapması daha fazla fon oluşmasına ve projeye yaşam şansı tanıyacaktır. Özel sektörün arıtma yatırımlarına vergi indirimi kolaylıkları sağlanması da yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

 

Gelecekteki su ve atık su yatırımları nasıl planlanmalı?

Artan kentleşme ve onun ihtiyacı olan endüstriyel ve tarımsal üretim için önümüzdeki 10 – 20 – 50 yılı öngören simülasyonlar yapılabilir ve su yönetimi buna göre şekillendirilebilir diye düşünüyorum.

 

Bu konuda hükümetlerin birkaç yıllık iktidar sürelerine sıkıştırılamayacak kadar kapsamlı ve uzun vadeli çözümlere gereksinimi var. Kısa vadeli popülist yaklaşımlar ve palyatif çözümler sorunu yarın daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirecektir.

 

Altyapı yatırımları, geri kazanım teknolojileri ve sürdürülebilir entegre çözümlerin yaygınlaşması, kentsel ve endüstriyel sektörlerde atık su arıtma yatırımlarının uzun vadeli planlar şeklinde yapılması çok önemli.

 

Fuar’dan bu konulara ilişkin ne tür yararlar çıkabilir, beklentiniz nedir?

IWE Istanbul Water Expo bu konuda birden fazla alanda katkı sağlamayı hedefliyor aslında.

Özetlersek:

a.Kamuoyunun ilgisini su ve atık su konusuna çekmek

b.Kamu kurumları, yerel yönetimler ve Su İdareleri ile Özel sektörü aynı platformda buluşturarak mevcut ve gelecekteki projeler konusunda iş birliği olanakları yaratmak

c.Su / atık su arıtma teknolojileri konusundaki en son gelişmeleri ve ürünleri sergilemek

d.Yurt dışından gelecek alıcılarla üreticilerimize yeni pazarlara açılma olanağı sunmak

e.Bu konuda yatırım yapmak, iş kurmak isteyen şirketlere seçenekler sunmak

f.Fuar paralelinde düzenlenecek konferansta sektör gündemine ışık tutmak

g.Üniversiteler / Medya / Kamu ve Özel Sektörü bir araya getirerek toplumsal iş birliği ve farkındalık projeleri geliştirmek

IWE’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Etkinlikler

İklimlendirme sektörünün buluşma noktası ISK – SODEX için yeni dönem hazırlıkları başladı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

İki yılda bir iklimlendirme sektörünü tek çatı altında buluşturan ISK – SODEX’de, yeni dönem için hazırlıklar başladı. 2021 yılında 95 ülkeden 86 bin ziyaretçi ve 27 ülkeden 812 katılımcı firmayı ağırlayan fuar, 2023 yılında da ivmesini yükselterek dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek. Yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçi ve 1.000’in üzerinde firmanın katılması beklenen 2023 ISK – SODEX’de, ikili iş görüşmelerinin de katkısıyla 500 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor.

26 yıldır düzenlenen ve iklimlendirme sektörünün en güçlü fuarlarından biri olan ISK-SODEX – Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı, her fuar sonrası gerçekleştirilen 500 milyon dolarlık ticaret hacmi ile dünyanın ilgi odağı haline geldi. 2021 yılında 95 ülkeden 12 bini yabancı olmak üzere toplam 86 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 27 ülkeden 812 katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katıldığı ikili iş görüşmelerine imkan sağlayan ISK-SODEX Fuarı, 2023 yılında da yükselişini sürdürecek. 25 – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçi ve 1.000’in üzerinde firmanın katılması beklenen fuarın, 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.

İlk olarak 1997 yılında düzenlenmeye başlayan, yıllar içerisinde geldiği nokta ile Türkiye ihracatına büyük katkılar sağlayan ve 2021 yılında gerçekleşen versiyonuyla 2023 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalayan ISK-SODEX Fuarı, geçmişten bugüne iklimlendirme sektörüne sağladığı katkıyı sürdürdü. Bugüne kadar binlerce katılımcı ve yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ISK-SODEX, 2021 yılında 36.000 metrekarelik alanında 95 ülkeden 12 bini yabancı ziyaretçi olmak üzere, 2019 yılına kıyasla yüzde 27’lik artışla 86 bin ziyaretçiyi ağırlarken, 27 ülkeden 812 katılımcıya ev sahipliği yaptı. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katılımıyla ikili iş görüşmelerinin gerçekleştiği ISK-SODEX, milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeli elde etti.

2023 yılı pazarın büyümesi için bir fırsat

Son yıllarda iklim değişikliğine paralel olarak sıcaklıkların da mevsimsel bazda çok sık değişiklik göstermesi ve mevcutta hissettiğimiz iklim krizinin etkilerinin gelecekte daha çok yükselecek olması sağlıklı iklimlendirme çözümlerinin önemini daha da artırdı. Pandeminin de bu konuya ilgiyi artırmasıyla birlikte yaşam alanları ve altyapılarda uygulanacak çözüm yöntemleri ve bunların sergilendiği fuarları öne çıkardı. Geçtiğimiz yıl 36.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 2023 yılında 42.000 metrekarelik alanı olan yenilenmiş İstanbul Fuar Merkezi’nde 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açılacak. ‘Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri’ mottosuyla gerçekleşmesi planlanan Uluslararası ISK-SODEX 2023 Fuarı’nda alternatif enerjiyle çalışabilecek ürünler, temiz ve konforlu iç hava kalitesinin oluşturulması, akıllı HVAC-R otomasyon sistemleri, daha az enerji tüketen, daha yüksek performanslı ve çok fonksiyonlu ürünlerin ön plana çıkması bekleniyor. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’dan binden fazla katılımcı, dünya genelinden 90 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından organize edilecek olan Sektörel Nitelikli Alım Heyeti kapsamında gerçekleştirilecek olan B2B ikili iş görüşmeleri aracılığıyla da sektörün ticaret hacmine büyük katkı sağlanması amaçlanıyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Etkinlikler

GF Hakan Plastik, Özbekistan ve Nijerya’daki konumunu güçlendirdi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

İhracat pazarında hedef ülkelere yönelik çalışmalarına devam eden GF Hakan Plastik, Özbekistan ve Nijerya’da bir kez daha güçlü duruşunu sergiledi. The Big 5 Construct Nigeria ve Aquatherm Tashkent 2022 fuarlarına katılan GF Hakan Plastik, iş birliklerini güçlendirirken Özbekistan’dan bir de ödülle döndü.

Nijerya/Lagos’ta düzenlenen Batı Afrika bölgesindeki fırsatlara odaklanan en büyük ve en etkili bina teknolojileri fuarı​ The Big 5 Construct Nigeria, 8.000’den fazla ziyaretçisi ve 25 ülkeden fazla katılımcısı ile 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Üstyapı atık su/ temiz su ağırlıklı güncel ürün grupları ile Nijerya’daki güçlü varoluşunu pekiştirerek gerek ülke içi gerekse çevre ülkelerdeki proje ve pazar potansiyellerini değerlendiren GF Hakan Plastik, ziyaretçilerin sorularını cevaplayarak ürün ve firma hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcı portföyü genel olarak, Nijerya’da özel konut işi yapan yerli ve yabancı müteahhitler; okul, otel ve hastane projelerinin yüklenici firmaları; toptan ve perakende satış ile ilgilenen tüccarlardan oluştu. Bu potansiyellerin değerlendirilmesi için yeni bağlantılar kurarak portföyünü genişletmeyi amaçlayan GF Hakan Plastik, fuar organizasyonunun önemli bir parçası oldu.

En Yenilikçi HVAC Teknolojisi Ödülü

Bölgenin en büyük sektör fuarı olarak anılan Aquatherm Tashkent Fuarı ise, farklı ülkelerden çok sayıda firmanın katılımı ile 28-30 Eylül tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşti. Çözüm kolaylığı sunan üst kalite ürünleri ile Özbekistan’ın en prestijli projelerinde kullanılan GF Hakan Plastik ürünleri, fuar süresince ilgi odağı oldu. HVAC endüstrisi profesyonellerini buluşturan fuarda GF Hakan Plastik, teknoloji odaklı ve yenilikçi bakış açısı ile oldukça dikkat çekti.

Aquatherm Tashkent Fuarı‘nın 29 Eylül gecesinde 10. yılına özel düzenlenen gala gecesinde farklı ülkelerden, rakip katılımcıların ve firmaların da bulunduğu bir ödül töreni düzenlendi. Sahipleriyle buluşan ödüller arasında Silenta Extreme,’Best Innovative HVAC Technologies Ödülü’ne layık görüldü.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Etkinlikler

Xylem, 6. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu’nun altın sponsorluğunu üstlendi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Küresel su teknolojisi şirketi Xylem, 2- 3 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan 6. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi’nin altın sponsorluğunu üstleniyor. Kendisini dünya genelindeki en zorlu su sorunlarını çözmeye adayan lider su teknolojisi şirketi Xylem, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan 6. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi’nde su yönetimi ve yenilikçi çözümlerini anlatacak.

Su ile ilgili en zorlu sorunlara karşı yenilikçi çözümler geliştiren küresel su teknolojisi şirketi Xylem, 2- 3 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan 6. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi’nde su yönetimi ve yenilikçi çözümlerini anlatacak. Bu yıl etkinliğin altın sponsoru olan şirket, sergi alanında B5/B numaralı standında su ile ilgili son teknoloji ürün ve sistemlerini de tanıtacak.

Xylem Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bilgiç, etkinliğin ilk gününde “Su Yönetimi ve Yenilikçi Çözümler” panelinde Xylem’in bu yöndeki çalışmaları üzerine konuşma yapacak. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu & Sergisi; su kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması, içme suyu temininde gelir getirmeyen su kayıplarının azaltılması, verimlilik iyileştirmeleri, entegre su yönetimi, başarılı örnek uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının tartışıldığı ve sunulduğu önemli bir platform olarak sektörde öne çıkıyor. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen Forum & Sergi, 2014 yılından bugüne kadar 6000 ziyaretçisi ile su yönetimi profesyonelleri, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sulama birliklerini, finans sektörünü bir araya getirip sektör dinamiklerine yön veriyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com