Connect with us

Yangın Tesisat Elemanları

Armaş’tan Türkiye’nin ilk ve tek UL onaylı hızlı basınç tahliye vanası

Yayın Tarihi:

on

Armaş AŞ tarafından üretilen 87-UL-QR hızlı basınç tahliye vanası, UL belgesi almaya hak kazandı.

UL onaylı Armaş 87-UL-QR modeli hızlı basınç tahliye kontrol vanası, yangın sprink sistemlerinde ve yangın pompalarının sistemde devreye girip çıkması sonucunda; su hızındaki ani değişimler neticesinde meydana gelen basınç dalgalanmalarını otomatik olarak ve hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden; şebeke sistemini korumak amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Şebeke sisteminin basıncı; ayar noktasını aştığında vana kendini hızlı bir şekilde açar ve fazla basıncı tahliye ederek şebeke sistemini korur. Şebeke sistemindeki basınç değeri normal seviyeye düştüğünde ise vana kendini; darbe oluşturmadan yavaşça; sızdırmaz bir şekilde otomatik olarak kapatır.

Konuya ilişkin Armaş AŞ’den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Türkiye’de ilk ve tek UL onayına sahip yerli üretim hızlı basınç tahliye vanası firmamız tarafından üretilmektedir. Bu belge UL (Underwriters Laboratories) tarafından ürün güvenirliği konusunda standartlar hazırlayan ve bu standartlar kapsamında ürünlerin güvenirliğini test eden bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmektedir. Ülkemizde bu belgeye sahip yerel bir üretici firmanın var olmayışından ötürü yangın projelerinde gerekli görülen UL onaylı bu ürün için dışa bağımlılık söz konusuydu. Armaş AŞ olarak başarıyla yürüttüğümüz bu proje ile birlikte artık yerli üretim olarak UL onaylı ürün ile beraber hem ülkemizin dışa bağımlılığı ortadan kalkmıştır hem de firma olarak 45’i aşkın farklı ülkeye ihracatımızla ülkemize döviz kazandırıcı hizmet yapmaktan gurur duyuyoruz. Islak alarm vanalarımız ve test&drenaj vanalarımız için gerekli projeler devam etmekte olup; 2019 yılı içerisinde UL onayı bu ürünler için de alınması planlanmaktadır.”

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Yangın Tesisat Elemanları

KSB Türkiye fabrikası “FM Packager” belgesi aldı

Yayın Tarihi:

on

KSB Pompa Armatür San. ve Tic. AŞ, pompa, vana, otomasyon ve servis konularında uzun yıllara dayanan tecrübesi, kalite ve emniyet bilinciyle yürüttüğü çalışmalarını yangın söndürme sistemlerinde de geliştirerek devam ettirmektedir. Yangın setlerinin önemli bileşenlerinden biri olan ve dünya çapında kabul görmüş yangın standartına (NFPA, FM) uygun ve onaylı santrifüj pompalar konusunda Armstrong firması ile işbirliği yapılmış, KSB’nin ileri teknoloji ile donatılmış Türkiye fabrikasında birleştirilip UL Listeli ve FM Onaylı, Sertifikalı Sulu yangın söndürme setlerini Ocak 2018 itibariyle Türkiye pazarına sunmuştur.

KSB Türkiye FM Global tarafından talep edilen, teknik ve dökümantasyon anlamında ihtiyaç duyulan tüm gereklilikleri yerine getirerek, yapılan denetimden başarıyla geçmiş ve UL Listeli-FM Onaylı Armstrong pompaların Türkiye’deki tek yetkili (Packager) sertifikalı ve onaylı toplayıcısı olmuştur. KSB’nin aldığı “FM Packager” yetki belgesi yılda dört kez olmak üzere FM Global denetçileri tarafından denetlenmekte ve güncel  tutulmaktadır.

KSB, yangın pompa sistemleri konusunda da emniyet ve kaliteden ödün vermeden çalışmalarına devam etmekte, tüm bilgi ve tecrübesini müşterilerine sunmaya devam etmektedir.

Giderek daha da önemli hale gelen yangın setleri konusunda bir ihtiyacı daha gidermiş olan KSB, Türkiye’ye hizmetlerine devam etmektedir.  

Devamını Oku

Yangın Tesisat Elemanları

Yangın pompası seçiminde standart kriterlerim neler olmalı?

Yayın Tarihi:

on

Ceyhun Turan
Standart Pompa Ar-Ge Departmanı

Yangın pompası için bildiğimiz anlamda, bir yangın koruma standardı, yangın söndürme sisteminin planlanması, kurulumu ve bakımı için gerekli şartları belirtir. İlgili standartlar, yangın olasılığı ve etkilerini en aza indirgemek için, NFPA, VDS gibi bağımsız kuruluşlarca, ya da UL, FM, CEA gibi sigorta kuruluşlarınca veya devlet tarafından düzenlenebilir. Bu standartlar, tasarım kriterlerinin planlanması, kurulumu ve bakımı ile ilgili temel konuları içerir. Aslında, burada önemli olan seçilen standardın kapsamı ve güvenilirliğidir. Kapsam kimi zaman çok detaylıdır, kimi zamansa diğer standartlara referans verilerek kısıtlandırılır.  

Türkiye’de yangın pompası ve diğer pompa sistemleri için halihazırda birçok farklı standart kullanımı mevcuttur. UL-FM, NFPA 20, NFPA 13 EN 12845 en çok kullanılan standartların başında gelmektedir. Tabii, bu standartların kapsamları birbirine göre çok farklılık göstermektedir. Kimi sadece yağmurlama sistemleri ile ilgiliyken, kimi çok detaylı pompa sistemlerini refere eder niteliktedir. Örneğin; EN 12845 ve NFPA 13 gibi yağmurlama sistemleri tasarımı ile ilgilidir. Ülkemizde geçerli olan yönetmelik de bu standartlardan esinlenilmiş, hidrantlar ve yangın dolapları ile ilgili birkaç ilave madde eklenmiştir. Çok detaylı değildir.

Bina sahibi, sigorta şirketi ve yetki sahibi yerel makam (belediyeler, itfaiye vb.) ile birlikte kullanılacak standarda karar verecektir. Sigorta şirketi, uygun işlevsellik ve kaliteyi sağlamak için hangi standardın kullanılacağı konusunda önemli bir etkiye sahip olacaktır, çünkü sigorta şirketi insan hayatının zararlarını ve kayıplarını en aza indirmeye çalışacaktır. Burada da seçilen standardın güvenilirliği öne çıkmaktadır.

Yangın pompası konusunda birçok ülkenin kendi hazırladığı bir yangın standardı vardır. Bu standartlardan en eskileri ve kapsamlı olanı NFPA’dır.  Yangın pompalarını tarif eden NFPA 20 yaklaşık 200, sprinkler tasarımı ile ilgili olan NFPA 13 yaklaşık 500 sayfadır. O yüzden sigorta şirketleri çoğunlukla NFPA standardını ve ekipmanların UL/FM’li olmasını önermektedirler.

Güvenilirlik için yalnız standardın kapsamlı olması yeterli değildir, üretici firmanın da ürünü o standarda göre yaptığının belgelenebiliyor olması gereklidir. Bunun için üçüncü bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilme ya da üreticinin beyanıyla NFPA 20 ya da EN 12845 standartlarına uygun ürün satışı yapılabilmektedir. Burada güvenilirlik tamamen müşteri ile satıcı arasındaki güven ilişkisi ile sınırlı kalır. Çünkü üçüncü bağımsız kuruluş tarafından yapılan test, sadece o ürüne ait olup standardın sınırlı bir kısmını içerir. Bu tarz belgelendirmede genellikle pompanın hidrolik eğrisinin ilgili standartda yazan kısma uyup uymadığı belgelendirilir. Aslında herhangi bir üreticinin ürettiği, yatay eğrili herhangi bir amaçla üretilen pompa, örneğin sulama pompası, sirkülasyon pompaları, NFPA 20’nın ya da EN 12845’de istenen hidrolik eğrisini karşılayabilir. Bu o pompanın yangın amaçlı üretildiğinin bir kanıtı değildir. Pompanın malzemeleri, kullanılan aksesuarların, panolarının o standarda uygunluğunu kanıtlamaz.

Fakat UL ya da FM gibi kuruluşlar tarafından yapılan testler ve listeleme işlemleri  daha kapsamlı ve sürekli olması sebebiyle daha güvenilir ve o ürün standartlarında imalat yapıp yapamamakla ilgili firmayı da denetler.

Kabaca;

 • Ürün incelemesi ve testleri
 • Ürünün uygunluğu
 • Ürün performansı
 • Güvenirlik
 • Kullanılan malzeme kontrolü
 • Panolarının uygunluğu
 • Dizel motorlarının uygunluğu
 • Kullanılan aksesuarların kontrolü
 • İmalat
 • Test
 • Son kalite kontrol
 • Etiketleme
 • Test yapılan ekipmanların kalibrasyonu
 • Dokümantasyon, çizim kontrolü,

Yapıldıktan sonra ürüne onay verir. Üç ayda bir ürünün ve üretimin uygunluğundan, Kalite Yönetim Sistemi’nin tam anlamıyla hayata geçirildiğinden emin olur ve belli zamanlarda ürünün tekrar incelemesini yaparak kendi kuruluşuna rapor verir.

Böylece sertifikayı verdikten sonra da o ürünün aynı standartlarda üretilip üretilmediğini periyodik olarak denetler.

Devamını Oku

Yangın Tesisat Elemanları

Yangından korunma ve duman kontrolü

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

 

 

A
Mahalde bulunan kişilerin zamanında uyarılabilmesi için duman dedektörleri yangın durumunda sinyal gönderir.
Gelen sinyal ile birlikte kapanan yangın damperleri, yangın ve dumanın kanal vasıtası ile diğer mahallere geçişini
engeller. Sıcak duman, duman egzoz fanı ile egzoz edilirken, flash-over’ı ertelemek için mahale taze hava verilir.
Mahalin dumansız bir bölümünde, yangın söndürme ve kurtarma işlemleri gerçekleştirilir.

 

B
Yangına komşu mahaller yangına dayanıklı malzemelerin direnci sayesinde güvenilir durumda kalabilmelidir. Bu
tür mahallerdeki kapalı konumda bulunan yangın damperleri yangının geçişine izin vermez. Duman girişini
engellemek için emiş hattındaki yangın damperleri kapatılır ve yangının bulunmadığı mahaller basınçlandırılır. Bu
durumda kapıların açılabilmesi için gereken minimum basınç miktarına dikkat edilmelidir.

C
Acil çıkış ve kaçış yolları, genelde holler ve merdivenler, dumandan uzak tutulmalıdır. Mekanik duman egzoz
sistemleri ile gerçekleştirilen dumandan korunma ve basınç uygulamaları, doğal duman egzoz yöntemlerine göre
daha avantajlıdır çünkü çalışmak için dumanın termal yoğunluğuna ihtiyaç duymazlar. Dumandan korunma ve
basınç uygulamaları, komşu mahali yangın mahaline göre pozitif basınçta tutarak duman girişini engeller.

D
Mekanik odalar dumanın yayılmasını önlemek hususunda önemli bir görev üstlenirler. Karışım havalı klima
santralleri, kanalda duman algıladığı zaman üzerinde bulunan duman damperini kapatarak dumanın yayılmasını
engeller. Eğer ilgili klima santralinin bulunduğu mekanik odada kontrol panosu veya elektrik tesisatından kaynaklı
bir yangın riski var ise koruma fonksiyonu yangın damperleri ile sağlanır.

 

1 Yangın Damperleri
Yangın ve dumanın HVAC sistemleri üzerinden yayılımını engeller. Duman yayılımını engellemek için kullanılan
motorlu yangın damperleri sadece termik eleman ile anahtarlama sağlamaz aynı zamanda duman tespiti yapılır
ise uzaktan kapama yapılabilir. Güvenlik konumu “KAPALI” konumdur.

2 Duman Damperleri
dumanın yayılımını engeller. Bu damperler için sızdırmazlık önem taşımaktadır ve motorlu olanları duman
dedektörlerinden gelen sinyale göre hareket ederler. Güvenlik konumu “KAPALI” konumdur.

3 Duman kontrol damperleri
duman egzoz sistemleri vasıtası ile egzoz edilen dumanı egzoz fanına ve taze havayı ilgili mahale yönlendirir.
Güvenlik konumu “AÇIK” veya “KAPALI” konumdur.

Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com