Connect with us

Hidroforlar

Yargıtay Başkanlığı’nın yeni hizmet binasında Lowara pompa ve hidrofor sistemleri hizmet veriyor

Yayın Tarihi:

on

Ankara’nın çeşitli semtlerinde 6 ayrı yerleşkede hizmet veren Yargıtay Başkanlığı, yeni hizmet binasına taşındı. Toplam 422 bin metrekare kapalı alana inşa edilen hizmet binasında sirkülasyon, hidrofor ve atık su drenaj hatlarında Lowara kalitesi hizmet veriyor.

2019 yılında ABD’de düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu’ndaki yarışmada ‘En İyi Sürdürülebilir Ofis Kategorisi’nde birinci seçilen projenin ısıtma-soğutma hatlarında ecocirc XL serisi yüksek verimli ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının yanı sıra Lowara e-LNE serisi sirkülasyon pompaları da kullanıldı. Projede ayrıca mekanik ve motor verimliliği yüksek e-NSC serisi uçtan emişli santrifüj pompalar da tercih edildi.

Pompa üzerine monte edilerek sistemlerde maksimum enerji tasarrufu sağlayan Hydrovar® mikro işlemcili frekans kontrol cihazının da kullanıldığı projenin inşası sıfır hata uyumlu olarak tamamlandı.

Yargıtay yeni hizmet binasında Lowara Doublebox Plus serisi tahliye üniteleri ile atık su hatlarında güvenli su tahliyesi sağlanıyor. e-SV serisi düşey milli çok kademeli pompaların kullanıldığı frekans sürücülü hidrofor sistemleri sayesinde konforlu su temini gerçekleştirilirken projenin drenaj sistemlerinde de çözüm ortağı olarak Lowara pompa sistemleri kullanılıyor.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Hidroforlar

Nidapark Bomonti LOWARA güvencesinde

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tahincioğlu Gayrimenkul‘ün inşaat firması Nida İnşaat tarafından İstanbul Şişli’de hayata geçirilen Nidapark Bomonti Projesi’nde Lowara pompa ve hidrofor sistemleri kullanılıyor.

Konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan projede frekans sürücülü hidrofor sistemleri sayesinde basınçlı su temini konforlu bir şekilde sağlanmaktadır. 

Projenin ısıtma hatlarında ıslak rotorlu entegre frekans invertörlü ecocirc XL serisi pompalar ile e-LNE serisi kuru rotorlu pompalar kullanılmıştır. 

Toplam 169.765 m2 inşaat alanına sahip olan ve sakinlerine yaşam, ofis, alışveriş alanları dışında yeşil alan imkânı da sunan projede atıksu tahliyesi 2 pompalı, 550 lt kapasiteli Doublebox Plus serisi tahliye üniteleri tarafından sağlanmaktadır.  

Ayrıca projenin atıksu drenaj ve yangın sistemlerinde de çözüm ortağı Lowara’dır.

Devamını Oku

Hidroforlar

Frekans konvertörlü hidroforların insan hayatındaki yeri ve önemi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Günümüzde küresel ısınma sebebi ile doğal su kaynaklarının azalması insanoğlunu su tüketiminde tasarruf etme arayışına yöneltmiştir.

Yeryüzündeki suyun azalması ve suya ulaşımın zorlaşması sorunu son dönemde üzerinde fikir birliğine varılan konulardan biridir. UNICEF’e göre 2017 yılı itibari ile 2,1 milyar insan temiz içme suyundan, bunun yaklaşık iki katı sayıda insan ise günlük hijyen imkanından yoksundur.

Küresel tatlı su kaynaklarının durumu

Yeryüzünde var olan suyun sadece %2,5’i tatlı su olarak tanımlayabileceğimiz niteliktedir. Bu suyun çok büyük bir kısmı buzullarda ve buz tabakalarında donmuş haldedir. Donmamış olan suyun büyük bir kısmı yeraltı suyu olarak akiferlerde depolanmakta, yüzey ve atmosferik olarak değerlendirebileceğimiz su miktarı ise tüm tatlı su potansiyelinin yalnızca yaklaşık %0,4’üne tekabül etmektedir. Kullandığımız su, akışa geçen yüzey suları ve pompalar yolu ile yeraltından çektiğimiz yeraltı sularından meydana gelmektedir.

Su bilimine hidroloji adı verilmektedir. “Hidrolojinin temel kavramı hidrolojik devirdir. Bu devir, suyun denizden başlayıp buharlaşarak atmosfere, oradan yağışlarla yeryüzüne ve akarsular ya da yeraltı sularının akışı yolu ile denizlere veya okyanuslara dönmesi ile tamamlanır” (Usul, 2017:4). Yeryüzündeki sınırlı miktardaki su sürekli bir döngü halindedir. Bu döngüde güneş enerjisi sebebiyle oluşan su buharı yoğunlaşarak bulutları oluştururken, rüzgârlar bu bulutları harekete geçirerek su buharını yayarlar. Bulutlar nemi tutamayacak duruma geldiklerinde nemi yağış olarak serbest bırakırlar. Bu su toprağa sızarak yer altı sularını, akışa geçerek gölleri, akarsu ve nehirleri besler. Yılda yaklaşık 400 milyar litre su bu döngüden geçer ki, bu da dışardan bir müdahalede bulunulmazsa tükenmeyecek bir kaynaktan bahsedildiği anlamına gelmektedir. Bu döngü halindeki su denge halindedir ve buna küresel su dengesi adı verilir. Tabloda gösterilen okyanuslardaki 13 cm/yıl eksik miktar, karalardan gelen 31 cm/ yıl ile dengelenir. Yeryüzünde kara ve okyanus alanlarının 3/7 olan oranı bu dengeyi sağlar.

Okyanuslar 112 125 -13
Kıtalar 72 41 31
Bütün Dünya 100 100 0

Tablo 1. Küresel su dengesi (Usul, 2017:5)

Kişi başına düşen günlük su tüketimi konusunda da merkez/çevre ülkeler arasında 30 kata varan farklılıklar görülmektedir. Birçok gelişmemiş ülkede insanlar, yaşamsal aktiviteler için asgari ihtiyaç olan günlük 50-100 litre suya ulaşamamaktadır. Ülkelerin su varlığı literatürde kişi başına düşen su miktarına göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu sınıflandırma verilmiştir.

Su Fakirliği Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 m3’ten daha az
Su Azlığı Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2000 m3’ten daha az
Su Zenginliği Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8000-10.000 m3’ten daha fazla

Tablo 2. Su Varlığı Sınıflandırma Tablosu

Şekil 1. Kişi başına yıllık yenilebilir su kaynakları (UNESCO World Water Assessment Programme, 2012).

Evsel ve içme suyu

Konu başlığı altında inceleyeceğimiz evsel içme suyu, evlerde, otellerde, lokantalarda ve çamaşırhanelerde içme suyu, besin hazırlama, hijyen, bahçe sulama gibi sulama ve hizmet üretimi amaçlı olarak kullanılan suyu içermekte olup birçok ülkede toplam su kullanımı içerisinde küçük bir oranı oluşturmaktadır” (USİAD, 2007). Evsel ve içme suyu kullanımı tarım ve sanayiye göre en düşük su tüketiminin olduğu alandır. Fakat insanların içme suyu ihtiyacı için en çok tartışılan alandır. Şu anda kullandığımız, her konuta ayrı su temini dünyada 100 – 150 yıldır sağlanmaktadır. Birçok ülkede içme suyu temini kilometrelerce yol yürüyerek, arıtılmamış atık suların kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Bu sorun özellikle kadınlar ve çocuklar için daha da yakıcı durumdadır. Birleşmiş Milletler raporları kadınların her yıl 40 milyar saatini suya ulaşmak için harcadıklarını ortaya koymaktadır (Barlow, 2016).

Yukarıda belirttiğimiz şartlar altında evsel ve içme suyu kullanımında su tüketiminin en aza indirilmesi amacıyla enerji verimliliğini öne çıkaran akıllı sistemler devreye girmektedir. Bu sistemler “frekans konvertörü” tabiri ile yaygınlaşmıştır. Pompa sektöründe “frekans konvertörlü hidrofor” olarak anılmaktadır.

Hidrofor nedir?

Basıncı düşük halde olan suyu belirli bir depodan veya direk olarak şehir şebekesinden alarak gereken debi ve basınçta kullanıma sunan ve işletimini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik olarak gerçekleştiren basınçlandırma sistemlerine hidrofor denilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre hidroforlar genelde aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar;

 • Kullanım suyu hidroforları
 • Bahçe sulama hidroforları
 • Proses suyu hidroforları

Hidrofor sistemi seçimi hangi standarda göre yapılmalıdır?

Bugüne kadar Avrupa’da genel kabul görmüş basınçlandırma sistemlerini en kapsamlı anlatan standart DIN 1988’dir. Kullanım suyu hidroforları DIN 1988-5’te tanımlanmış olup, nasıl ve hangi şartlarda seçilip kullanılacağı tarif edilmiştir. Avrupa Birliği EN 806 standardı Avrupa Birliği üyeleri ülkesinde geçerlilik kazanmıştır. Fakat bazı durumlarda yine DIN 1988 normuna atıflarda bulunulmaktadır. O yüzden seçim ve hesaplarımızda DIN 1988 standardını esas almamızda bir sakınca yoktur.

Neden frekans konvertörlü hidrofor tercih etmeliyiz?

Geleneksel sabit devirli hidrofor sistemleri, en düşük su tüketiminde dahi pompayı tam güçte çalıştırır ve çok sık dur-kalk yaparlar. Bu durum su basıncının dalgalanmasına, pompanın ömrünün kısalmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Frekans konvertörlü hidrofor sistemleri ise motor devir hızını değiştirerek pompa performansını sistem ihtiyaçlarına göre çok geniş bir aralıkta ayarlayıp, optimum çalışma sağlarlar.

Frekans konvertörlü hidroforlar 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Star Pompa frekans kontrollü hidroforların özellikleri

 • Yüksek enerji tasarrufu ile daha ekonomik
 • Ayarlanabilen kalkış ve duruş zamanıyla daha düşük su koç’u
 • Basınç transmitteri ile hassas basınç ölçümü
 • Motor tanıma sistemi
 • Rotasyon ile eşit yaşlandırma sistemi
 • Çoklu pompa kontrolü
 • Sessiz çalışma
 • Sabit basınç

Star Pompa Frekans Konvertörlü Hidrofor Sistemleri 1, 2 ve 3 Pompalı Hidrofor Sistemlerinin Kontrolü İçin geliştirilimiş Kontrol Panosu Entegre Frekans Kontrollü Sistemlerdir.

Aşağıda yer alan resimlerde tipik bir Star Pompa Frekans Konvertörlü kontrol panosu örneği görülmektedir.

Frekans konvertörü, çıkış kollektörüne monte edilmiş analog sensör (basınç transmitteri) vasıtasıyla algılanan basınç değerini, kontrol panosu ayarlarında (önceden girilmiş basınç değerine sabitleyebilmek için) pompa devir hızını arttırır veya azaltır.

Frekans kontrollü hidroforlarda pompalar düşük devirlerde kalkış yaptığı için hem tesisatta koç darbesinden dolayı oluşabilecek zararların önüne geçilmiş olur hem de normal sistemlerdeki gibi ilk kalkış demeraj yüksek akımından kaçınılmış olunur. Böylece yüksek enerji tüketimi, tesisat, pompa ve motor aşınımları önlenmiş olur.

Artan basınç ihtiyacında eş yaşlandırmadan dolayı en genç pompa, ihtiyaca göre hızlanır fakat hâlâ basınçlı su ihtiyacı devam ediyorsa diğer pompalar sırasıyla devreye girer. Böylelikle istenen basınçlarda daha stabil daha konforlu su temini sağlanmış olur.

Kaynakça

https://zfdergi.ege.edu.tr/files/zfdergi/icerik/edergiziraat/2011_cilt48/s2/10.pdf

http://bilimveaydinlanma.org/su-kaynaklarinin-mevcut-durumu/

Yazan: Yunus Toy, Star Pompa Ar-Ge Müdürü

Devamını Oku

Hidroforlar

Avrupa Veri Merkezi’nde tesisatın kalbi Masdaf güvencesinde

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Enerji ve su kaynaklarını koruyan akıllı pompa teknolojileri ile 44 yıldır yurt içinde ve yurt dışındaki prestijli projelerin çözüm ortağı olan Masdaf, satış öncesinde olduğu kadar satış sonrasında da iş ortaklarına kesintisiz teknik destek sunmaya devam ediyor.

Çorlu’da inşa edilen “Tekirdağ Avrupa Veri Merkezi” projesinin çözüm ortağı olan Masdaf, sahada düzenlediği eğitimde projenin teknik ekibine; devreye aldığı yeni nesil pompa teknolojileri, avantajları ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler verdi.

Dijitalleşmenin giderek önem kazandığı günümüzde verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve saklanmasını sağlayacak Veri Merkezleri’ne olan (Data Center) ihtiyaç hızla artıyor. Özellikle son yıllarda yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen veri merkezleri ile dijital verilerin saklanması konusunda dışa bağımlılığın azaltılması, yüksek güvenlik, hız ve erişilebilirlik hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin veri merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Çorlu’da 43 bin metrekare kapalı ve 6 bin 800 metrekare beyaz alana sahip olacak şekilde inşa edilen “Tekirdağ Avrupa Veri Merkezi”, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla da onaylandı.

Birçok sistem çözümünde yerli ve milli ürünler kullanan Tekirdağ Avrupa Veri Merkezi; ısıtma – soğutma – sirkülasyon pompalarında, yangın pompasında, hidrofor ve atık su pompa gruplarında da Türkiye pompa sektörünün yerli ve köklü markası olan Masdaf’ı tercih etti.

Prestijli projelerin çözüm ortağı olan Masdaf’ın Leed Gold sertifikasının gerekliliklerini karşılayan çevreci, verimli ve uzun ömürlü pompa teknolojileri, Modbus uyumu ile pompa ve frekans konvertörü arasında bilgi alışverişi sağlayarak, harici bulut çözümleri ve harici sensörler ile sistemi uzaktan izleme olanağı sunacak.

Satış öncesinde olduğu kadar satış sonrasında da iş ortaklarına kesintisiz teknik destek sunan Masdaf, sahada düzenlediği eğitimle, Avrupa Veri Merkezi’nin teknik ekibine; devreye aldığı yeni nesil pompa teknolojileri, avantajları ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Masdaf Bina Teknolojileri Grubu Satış Yöneticisi Cansu CANCA, eğitimde gerçekleştirdiği sunumda; Avrupa Veri Merkezi’nin basınçlı su ihtiyacını karşılayacak su basınçlandırma sistemleri, ısıtma ve soğutma sirkülasyon pompaları, kirli ve atık suların transferinde etkili çözümler sunan dalgıç pompalar ve binanın yangın güvenliğini sağlayacak yangın pompalarını anlattı.

MultiHexa serisi hidroforlarda kullanılan GenIO Motor Üstü Frekans İnvertörleri ile maksimum sistem verimliliği hedeflediklerini belirten CANCA, sözlerine şöyle devam etti: “GenIO Motor Üstü Frekans İnvertörleri ile değişken debili tüketim şartlarında frekans değişimini kompanze ederek, pompaların daha verimli çalışmasını ve basıncın sürekliliğini sağlıyoruz.  Pompaların her birinin toplam çalışma saatlerini de görüntüleyen GenIO Motor Üstü Frekans İnvertörleri ile enerji verimliliğinin yanı sıra çoklu pompa sistemlerinde gerçek zamanlı eş yaşlanma avantajı sunuyoruz. Hidrofor setlerinde bulunan invertör ve EMC panolar sayesinde elektrik şebekesinde meydana gelebilecek akım ve gerilim harmoniklerini engelliyoruz. Ayrıca arıza hallerinde de arızalı pompanın devre dışı bırakılmasını sağlayarak, yedek pompanın otomatik olarak devreye alınmasını ve sistemin herhangi bir aksaklığa neden olmadan çalışmasını sağlıyoruz.

Genio INM Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompalarıyla ısıtma ve soğutma sisteminde kesintisiz akışkan sirkülasyonunu sağlıyoruz. Pompaların her birinin Modbus üzerinden ayrı ayrı izlenebildiği ve uzaktan müdahale edilebildiği teknolojimizle veri odalarında iklimlendirmenin güvenilirliğini sağlıyoruz.

Kirli ve atık suların transferinde etkili çözümler sunan “ENDURO Dalgıç Pompa”larla da atık suların taşınması işlemi sırasında oluşabilecek koku, sıvı sızdırma ve tıkanma sorununu ortadan kaldırıyoruz. Pompa sistemlerindeki mekanik salmastradan veya herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek kaçakları erken uyaran “su kaçağı elektrodu” ile sistemin kesintiye uğramasını önlüyoruz. Oluşabilecek sorunun, binadaki konfor şartlarını etkilemesine müsaade etmeden müdahale edilmesine imkân sağlıyoruz” dedi.

Avrupa Veri Merkezi’nin yangın güvenliğini sağlayacak yangın pompaları hakkında da detaylı bilgiler veren CANCA, projede kullanılan yangın pompalarının dünyanın en yüksek kalite standardı olan FM (Factory Mutual) ve uluslararası bağımsız bir mühendislik ve güvenlik şirketi olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından sertifikalandırıldığını belirtti. Sunumunda yangın pompaları için periyodik bakımın önemine de değinen CANCA, ”Sulu yangın söndürme sistemlerinin basınçlandırılmasında kullanılan yangın pompalarının, yangın felaketine karşı zamanında müdahale imkanı sunabilmesi ve binalarda güvenliği sağlayabilmesi için kurulum sonrasında periyodik olarak muayene, test ve bakımdan geçirilmesi oldukça önemlidir. Yangın pompa sisteminin her an yangın olacakmış gibi çalışmaya hazır bir şekilde tutulması ve bunun sağlanabilmesi için de günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir” açıklamasında bulundu.

Program, sahada düzenlenen uygulamalı eğitimin ardından sona erdi.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com