Connect with us

İklimlendirme

“Yakın geçmişten uzak geleceğe”

Yayın Tarihi:

on

Ekin Endüstriyel, plakalı ısı eşanjörleri satışı ile ısıtma – soğutma sektörüne giriş yapmıştır. Yurt dışından ithalatını yapmış olduğu eşanjörler ile adını duyuran Ekin Endüstriyel sektörde hızla ilerleme kaydetmiştir. İlerleyen yıllarda mükemmeliyeti hedef alan çalışkan personeli ile yoluna devam eden Ekin Endüstriyel, 2000 m2 kapalı alandaki fabrikasında MIT markası ile ilk yerli plakalı ısı eşanjörü üretimine geçmiştir.

 

MIT markalı plakalıeşanjörleri, günümüzde tüm dünyaya mühendislik çözümleri sunmakta ve yurtdışıbayilik ağında hızla ilerleme kaydetmektedir. MIT ekibi üstün bilgisi, uzmanyaklaşımı ve müşteri odaklı çalışma anlayışı ile dünya pazarlarına hizmetvermektedir. Ekin Endüstriyel, birçok sektörde değişen ihtiyaçlara kaliteliçözümler sunmayı amaç edinmiştir. Ekin Endüstriyel MIT’legeliştirdiği vizyonu ile geçmişteki duruşunu geleceğe ileri teknoloji veuzmanlık olarak taşımaktadır.

Mühendisçe Yaklaşımlar, BütünleşikÇözümler”

Ekin Endüstriyel, ısıtma vesoğutma sektöründe komple çözümler üretmek için uzmanlık konusu olan plakalıeşanjörlerin yanı sıra sistem çözümleri ve diğer ekipmanlar konusunda daçalışmalarına hız vermiş ve bu özelliği sayesinde bütün sistem ihtiyaçlarınıkendi bünyesi içinde çözümlemiştir. Amacımız müşteri istek ve beklentilerini eniyi şekilde tespit ederek ürün ve hizmetlerden en yüksek tatmini elde etmesinitemin etmektir.

Ekin Endüstriyel, MIT plakalı ısı eşanjörleri yatırımı ile taşıdığıüretici kimliğini mühendislik vizyonu ile bir araya getirerek sektörebütünleşik çözümler sunmayı amaçlıyor. Bunun için gerek plakalı ısıeşanjörlerinin yanı sıra bir sistem oluşturacak diğer komponentlerin üretimine,gerekse iş geliştirme, satış, satış sonrası hizmet gruplarında yer alan uzmanmühendis kadrolarının geliştirilmesine odaklanıyor.

 

Bu sürece yönveren etmenler; şüphesiz ki müşteri talepleri ve beklentileridir. EkinEndüstriyel, modern yapıların, tesislerin, yüksek teknolojileri gereksinenprojelerin çözüm ortağı olmak ve müşteri beklentilerini en üst seviyedekarşılamak için çalışıyor.

 

Plakalı ısıeşanjörlerinden akümülasyon tanklarına, boylerlere, tesisat malzemelerineuzanan geniş ürün yelpazesi ve hizmet grubuyla Ekin Endüstriyel bir ihtisaskuruluşu olarak, Türkiye ve yurt dışı mekanik tesisat sektörlerinde rekabetçiavantajlar sunuyor.

 

KAYNAKLI (LEHİMLİ)  ISIEŞANJÖRLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Mühendislikuygulamalarının da karşılaşılan en önemli işlemlerinden birisi olan, farklısıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı değişimininyapıldığı cihazlar, genelde ısı değiştirici olarak adlandırılan eşanjörlerdir.

 

Yıllar öncegeliştirilmiş olan plakalı ısı değiştiriciler, bu süre içerisinde pek çokuygulamalar ile kullanım alanlarını sürekli geliştirmişlerdir. Özellikle son 20yıl içerisinde üretim metotlarında meydana gelen gelişmelerde kaynaklı tipplakalı ısı değiştiricilerinin ‘de geliştirilmesi mümkün olmuştur.

 

Kaynaklı(lehimli) plakalı ısı değiştiriciler, contalı plakalı ısı değiştiricilerin birbaşka versiyonudur. Özellikle yüksek basınç ve sıcaklıklarda daha düşükmaliyetli bir alternatif oluşturmaktadır. Contalı plakalı ısı değiştirici gibidalgalı yüzeye sahip plakaların üst ütse belirli dizaynda istiflenmesi ile meydanagelir. Kaynaklı tip eşanjörlerde sızdırmazlık plakaların vakumlu fırınlarındabirbirine bakır ya da nikel yardımı ile kaynaklanması ile elde edilir.Sızdırmazlığı sağlayan contalar olmadığı gibi, sıkıştırmayı sağlayan sapmalarve baskı plakalarda mevcut değildir. Dalgalı plaka yüzeyi sayesinde diğerplakalı ısı değiştiricilerde olduğu gibi elde edilen yüksek türbülans, ısıtransfer verimini arttırdığı gibi, kirlenmenin önlenmesini de sağlar. Lehimliplakalı ısı değiştiricileri ısıtma, soğutma, havalandırma ve endüstriyeluygulamalarda geleneksel ısı değiştiricilere göre pek çok avantajgetirmektedir. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse;

 

– Yüksek ısı transfer katsayısına sahip olmaları sayesinde,kompakt yapıdadırlar. Bu sayede sınırlı hacimlerde kullanabilirler.

– Sızdırmazlık conta ile sağlanmadığından, lehimlieşanjörler yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda rahatlıkla çalışabilirler.

– Yüksekevaporasyon verimi,

– Bağlantı ve konfigürasyon noktalarında tasarımçeşitliliği,

– Contalı eşanjörlere göre daha hafif olmasımontaj kolaylığı sağlar,

– Düşük yatırım maliyeti

 

Lehimli tipısı değiştiriciler özellikle evaporatör, kondenser, ön soğutma, kızgın buhar,hava kurutucu, chiller, ısı pompası, kaskat sistemleri, yağ soğutmasistemlerinde yaygın olarak kullanılır. 

SoğutmaUygulamalarında Lehimli Eşanjörler

Tüm kapasitelerdeki chilleruygulamalarında kondenser ve evaparotor olarak kullanılan lehimli ısıeşanjörleri, soğutma grubu içerisindeki ısı transferini  ve evoparasyon sıcaklığını doğrudanetkilediğinden dolayı,kapasiteyi ve kompresörde harcanan gücü belirleyen enetkili elemanlardır.

COP değerlerini etkileyeneşanjördeki ısı transfer katsayısının değişmemesi için ssstemdeki hesaplamalaradikkat edilmelidir. Eşanjördeki yüksek basınç kayıpları, akışkanlardakikirlilik faktörü, uygun olmayan bağlantı çapları, akış hızları deneyledegözlemlenen eşanjördeki ısı transfer katsayısını etkileyen faktörlerdir.

İlk yatırım maliyeti açısındandüşük seçilen eşanjörler, kompresörde harcanan güç artışına,sistemverimsizliğne yol açarak daha yüksek kullanım maliyetine yol açmaktadır.

 

Isı Pompası Uygulamalarında LehimliEşanjörler

Isı pompası uygulamalarında her koşulda (kondenser ya daevaporatör) tam anlamıyla mevsimsel verimlilik sağlayarak tam yükte ve yarımyükte sistemin verimli çalışmasını sağlar. Kullanılan gazın cinsine göre (407-C,410 -A) sınıflandırılmış model gruplarıyla uygulamanın cinsine göre  plaka kanal modellerine ve yüksek işletmebasıncına sahiptir, eşanjörlerin yüksek basınç ve sıcaklık şartlarına uygunolması aynı zamanda, ısı pompası uygulamalarında yüksek kondensasyonsıcaklıklarında çalışabilme olanağı sağlarken yüksek COP değerleri eldeetmemizi ve doğrudan ısı pompasının veriminin artmasını sağlar.

 

Daire Giriş Sıcak Su UygulamalarındaLehimli Eşanjörler

Günümüzteknolojisinde yapılan binalarda, Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ilebirlikte çok fazla sayıda bağımsız bölümü bulunan konut yapılarında merkezi sistemlerzorunlu hale getirilmiştir. Enerji verimliliği yüksek olan merkezi sistemlerin,farklı kullanım tercihleri ve miktarları için enerji tüketim bedellerini paylaştırmayaolanak veren daire giriş sıcak su istasyonları, yeni inşa edilen yapılarda dave mevcut yapılarda sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Daire giriş istasyonlarıdahilindeki tüm ölçüm ve akış kontrol ekipmanları belli basınç kayıplarınasebep olmaktadır, ancak istasyonlar üzerindeki plakalı eşanjördeki basınç kaybıdoğrudan verimliliği ve daire içerisindeki kapasiteyi etkileyebildiğindenplakalı eşanjör en önemli ekipman olarak görünmektedir.

 

İstasyoniçerisinde ekipmanların demontaj imkânı sağlayacak şekilde dizayn edilmesi veolabildiğince kompakt bir tasarıma sahip olması gerektiğinden dolayı kullanılanplakalı eşanjörün boyutları son derece önem teşkil etmektedir. Kaynaklı tipeşanjörler kompakt yapısı sayesinde ısı istasyonlarında rahatlıklakullanılmaktadır.

 

EkinEndüstriyel HVAC Segment Müdürü

Makine Mühendisi Gökhan Aydoğan

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

İklimlendirme

Smap3D, İsviçreli soğutma uzmanının boru hattı tasarımını dijitalleştiriyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Gıda, kimya, ilaç endüstrileri, proses teknolojileri ve spor tesislerindeki kullanıcılar için endüstriyel soğutma tesisleri ve ısı pompaları tasarlayan, inşa eden ve bakımını yapan Walter Wettstein AG, boru hattı tasarımını Smap3D Plant Design dijitalleştirdi.

Tesislerinin tasarımında kaynakların korunmasına ve maksimum ekonomik verimliliğe odaklanan İsviçreli şirketin tesis ve boru hattı tasarımındaki artan gereksinimler ve dijitalleşme isteği, yeni yazılımlara olan talebin de artmasına neden oldu. Bu iş için makine ve tesis mühendisliğinde boru hattı planlama ve fabrikasyon konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip, Alman yazılım üreticisi Smap3D Plant Design’i seçen Walter Wettstein AG, tasarımdan fabrikasyona kadar dijital uçtan uca süreçleri başarıyla uygulayabildi. SOLIDWORKS tarafından CAD ve PDM sistemiyle bağlantılı olarak boru hattı tasarımı ve üretimine yönelik getirilen entegre genel çözüm, tasarım verilerinin proses mühendisliğinden 3D boru tesisatına ve boru imalatına aktarılmasını ve böylece otomasyon ile işlem güvenilirliği seviyesini artırmayı mümkün hale getiriyor.

Çözümle ilgili konuşan Smap3D Plant Design Avrupa Satış Yöneticisi Tim Frie, “Danışma aşamasında, ürün verilerinin CAD sürecine entegrasyonunun müşteri için özellikle önemli olduğu anlaşıldı” diyor. Proses mühendisliği (P&ID), 3D borulama ve izometriden oluşan entegre Smap3D Plant Design çözümü, SOLIDWORKS CAD ve PDM ile doğrudan bütünleşebilmesi sayesinde bunu hayata geçirebiliyor. Böylece boru hattı tasarımında iş akışının kesintisizliği sağlanıyor. Ayrıca, çok sayıda otomasyon işlevi ve tekil olarak önceden tanımlanmış boru özellikleri sayesinde, çok büyük bir zaman tasarrufu sağlanıyor; otomasyon derecesi ve proses güvenliği de artırılabiliyor. Örneğin, konteynerler, pompalar ve boru sistemlerinden oluşan önceden tanımlanmış modüller (alt çizimler) P&ID’de bir katalogda saklanabiliyor ve hızlı bir şekilde oluşturulup tekrar tekrar kullanılabiliyor. Sonuç olarak, elektrik listeleri gibi çok ihtiyaç duyulan şemalar proje aşamasının başlarında otomatik olarak oluşturulabiliyor. Konuyla ilgili konuşan bir diğer isim olan Walter Wettstein Tasarım Yöneticisi Dominic Schnyder, “Önceki manuel yöntemle karşılaştırılamaz bile; o yöntem son derece zaman alıcı ve hataya açıktı” ifadelerini kullanıyor.

Proje desteği, hiçbir isteği karşılıksız bırakmıyor

İsviçreli soğutma teknolojisi şirketi, ilk görüşmelerden entegre yazılımın başarılı kullanımına kadar proje desteği konusunda güçlü bir ortağa güvendi. Smap3D Plant Design’ın yetkin danışmanları ve eğitimcileri, tesis mühendisliğinde uzun yıllara dayanan uzmanlıklarıyla öne çıkıyor ve derinlemesine bilgilerini müşteriye aktarıyor. Çözümün tanıtılması ve uygulanmasına ek olarak, Smap3D Plant Design, tasarımcıları yazılımın işlevlerine alıştırmak ve günlük işlerde onu en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını göstermek için eğitim kursları ve çalıştaylar düzenliyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

İklimlendirme

BOGE DS-2: Sürdürülebilir, verimli ve akıllı işletime sahip soğutucu basınçlı hava kurutucusu

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

BOGE DS-2 serisinin yeni soğutmalı kurutucuları, her ayrıntısıyla ekonomik bir yapıda. Özellikle R 513 A soğutucu akışkan kullanımı sayesinde çevre dostu olan seri, birçok avantajı bir araya getiriyor.

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru çalışmalarına devam eden Almanya’nın en eski kompresör ve basınçlı hava sistemleri üreticilerinden biri olan BOGE KOMPRESSOREN’in, öncekilerden daha da çevre dostu DS-2 serisi yeni soğutmalı kurutucuları, standart olarak daha önce kullanılan soğutuculardan çok daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip olan R 513 A soğutucu akışkan ile tedarik edilebiliyor. Yeni soğutmalı kurutucular, düşük CO2 ayak izinin yanı sıra birçok ekonomik avantajlar da sunuyor. Ürün akıllı kontrol ve gerçek talebe mükemmel şekilde uyum sağlarken, sabit bir basınç çiy noktasında güç tüketimini azaltıyor. Bu şekilde diğer bileşenler de verimli çalışmayı sağlıyor.

Her ayrıntısıyla ekonomik bir yapıda olan BOGE’nin yeni DS-2 soğutucu basınçlı hava kurutucuları

buy kamagra 100mg

, enerji tasarrufu sağlıyor. Örneğin; akıllı kontrol, gerekli yoğuşma noktasına ulaşılır ulaşılmaz kısmi yükte soğutma kompresörünü otomatik olarak kapatır. Soğutma sıcaklığı, ısı eşanjöründe depolanır. Bu soğuk rezerv, gelen basınçlı havayı çiğlenme noktası tekrar yükselene kadar soğutur. Soğutma kompresörü ancak gerekli sıcaklık seviyesini korumak için yeniden çalışır ve bu nedenle yalnızca bu noktada enerji tüketmeye başlar. Bu ilke, sürekli çalışan bir kurutucuya kıyasla %79’a varan enerji tasarrufu sağlar. Yeni frekans kontrollü fan, sabit bir yoğuşma basıncı sağlar ve enerji tüketimini %25’e kadar azaltır. Ayrıca, ısı eşanjörünün patentli tasarımı, düşük diferansiyel basınçlar ve düşük soğutucu gereksinimi ile birleştiğinde daha düşük güç tüketimi sağlar. Yüksek verimli bileşenler, basınç kayıplarını minimuma indirerek aşırı sıkıştırmayı önler.

Sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliğinde avantajlar

Yeni soğutucu basınçlı hava kurutucuları sadece son derece verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda çevre dostudur. İklim dostu soğutucu akışkan R 513 A’nın kullanılması, daha önce kullanılan soğutucu akışkanlara kıyasla küresel ısınma potansiyelini önemli ölçüde azaltır. 573 GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) ile yeni cihazlar, çevreyi korumak için 2030 yılına kadar florlu sera gazları (F-gazları) emisyonlarında önemli bir azalmayı şart koşan EU 517/2014 F-Gaz Yönetmeliği’nin gerekliliklerini aşıyor. Ayrıca, DS serisinin modelleri başlangıçta çok az miktarda soğutucu gerektiriyor. Diğer bir avantaj: Hermetik olarak kapatılmış soğutucu akışkan devresi ve 10t’den düşük CO2 eş değeri sayesinde, tüm seri F-Gaz Yönetmeliği’nde öngörülen sızdırmazlık testinden muaf olur. Böylece kullanıcılar, sertifikalı soğutma teknisyenleri tarafından yapılan test maliyetlerinden tasarruf eder. R 513 A soğutucu akışkanın kullanılması, maksimum tedarik güvenilirliği ile daha iyi bir çevre ve maliyet dengesi sağlar.

Kendini düşünen bir kontrol

Yeni kontrol, BOGE’nin soğutucu basınçlı hava kurutucusunun tüketimini ve maliyetlerini daha da azaltır. Bu şekilde standart olarak entegre edilen kontrol, gerçek çalışma koşullarına mükemmel uyum sağlar. Sıcaklık dalgalanmalarına anında tepki vererek güç tüketimini en aza indirir. Akıllı kontrol ayrıca yüksek kaliteli 4,3″ dokunmatik ekran aracılığıyla rahat ve sezgisel kullanım sağlar. Çeşitli arayüzler sayesinde mevcut bir altyapıya dahi kolayca dahil edilebilir. İletişim Modbus RTU, USB portları veya isteğe bağlı olarak Modbus TCP/IP ile gerçekleşir. Diğer yeni bileşenler, örneğin; elektronik sıcak gaz baypas valfleri, kurulu scroll kompresörlerle birlikte verimli kurutma ve güvenilir çalışma sağlar.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

İklimlendirme

ISK-SODEX’ten, iklimlendirme sektörüne ilave 500 milyon dolar ihracat potansiyeli

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, sektör oyuncularını bir araya getirdi. İklimlendirme sanayisinde sağlıklı iklimlendirme çözümleri temasıyla düzenlenen ISK SODEX, pandemiden sonra yabancı katılımcı sayısını yüzde 27 artırdı. 27 ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil 95 ülkeden 86 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen fuar, iklimlendirme sektörüne 500 milyon dolar ilave ihracat potansiyeli oluşturdu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada önem kazanan sağlıklı iklimlendirme çözümleri temasıyla düzenlenen ISK-SODEX’e, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasından 812 firma katıldı. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katıldığı fuarda, Türkiye iklimlendirme sektörü yeni ihracat iş birlikleri gerçekleştirdi. Sektör, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etmiş oldu.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD eş organizatörlüğünde ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB destekleriyle gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı’nda, Türkiye’den üreticiler İSİB’in katkılarıyla düzenlenen ‘B2B İkili İş Görüşmeleri’ ile 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacı ile temaslarda bulundu.

İhracata yönelik yeni iş birliklerinin gerçekleştirildiği B2B İkili İş Görüşmeleri’nde bir önceki fuara kıyasla katılımcı ülke sayısı 44’ten 53’e çıkarken, katılan satın almacı sayısında yüzde 46 artış sağlandı. Böylece sektör firmaları gelecek iki yılda gerçekleştirebilecekleri ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etti.

Yabancı ziyaretçi sayısında 2019’a kıyasla yüzde 27 artış

Pandemi döneminde, HVAC&R sektöründe bu büyüklükte ve yüksek katılımla yapılan dünyadaki tek fuar olan ISK-SODEX 2021, 2019 yılında gerçekleştirilen fuara kıyasla yüzde 27 yabancı ziyaretçi artışı yakalandı. Ayrıca 2019’a kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında da yüzde 14 artış elde edildi. 

ISK-SODEX’te bu yıl önemli ihracat iş birliklerine imza atıldığını belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi: “Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verdiğimiz fuarlarımıza ISK-SODEX 2021 ile yeniden başlamış olduk. Dünya genelinde salgınla ilgili alınan önlemler ve aşılamada yakalanan ivme sayesinde fuarlarımıza eskiden olduğu gibi hem Türkiye hem de yurt dışından büyük ilgi olduğunu gördük. Böyle bir dönemde hem iş ortaklarımız hem ekibimiz büyük bir başarıya imza attı. Yeniden fuar alanında olmak ve işimizi eskisi gibi yapabildiğimizi görmek, bizi yeni dönemdeki etkinliklerimiz için de motive etti. İş dünyasının bir araya gelip, uzun vadeli iş birlikleri kurmaya eskisinden de daha istekli olduğunu gördük. Katılımcı ve ziyaretçi rakamlarımız da bunu net bir şekilde göz önüne koydu. ISK-SODEX, bu yıl gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından bir önceki fuara kıyasla oldukça verimli geçti.”

ISK-SODEX dünya devlerini İstanbul’da buluşturdu

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı, 36 bin metrekarelik bir alan üzerinde ve 812 firma katılımıyla gerçekleştirildi. Uluslararası iş birlikleri kurulması açısından verimli ve etkin geçen fuara; Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna, İran, Özbekistan, Fransa, Japonya ve Fas’tan firmalar katıldı. Fuar kapsamında gerçekleşen Forum Alanı etkinlikleri renkli sunumlara sahne oldu. Dört gün boyunca devam eden etkinliklerde 34 katılımcı firma ve sektörel dernek yetkilisi, 29 oturumda ürün ve hizmetlerinin yanı sıra iklimlendirme sektöründeki yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler ve inovatif çözümleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

İleri seviyede Kovid-19 önlemleri dikkat çekti

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık katılımcı ve ziyaretçilerin, fuar alanında bulundukları süre boyunca güvenlik ve sağlığını maksimum seviyede korumaya özen gösterdi. Fuara girişlerde katılımcılar ve ziyaretçilere aşı, geçirilmiş hastalık veya negatif PCR sorgulaması istendi. Fuar alanında maske, mesafe, hijyen uygulaması yaygın olarak yapıldı. ISK-SODEX’in sektör için bir dönüm noktası olarak hayata geçirdiği bu uygulamanın gereklilikleri, tüm katılımcı ve ziyaretçiler tarafından hassasiyetle yerine getirildi. Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler, fuar süresince bu kuralların aksatılmadan uygulanmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com