Connect with us

Pompalar

Pnömatik emme ile taşıma için vakum pompaları

Yayın Tarihi:

on

Günümüzde pnömatik emme ile taşıma; gıda işleme, plastik işleme, ilaç ve kimya endüstrisi gibi alanlarda büyük miktarlarda malzemeleri boru sistemleri vasıtasıyla çeşitli işlem adımlarına zarar veremeden taşımada, malzeme besleme konusunda veya toz ve granül gibi malzemelerin taşınması gerektiğinde vazgeçilmez bir yöntemdir. Vakum jeneratörünün doğru seçimi, pnömatik taşıma sisteminin işletme maliyetlerini belirler. Modern vakum teknolojisi, günümüzde vakumlu taşıma sistemlerinin ekonomik ve çevre dostu çalışmasını sağlamaktadır.

Vakum üretiminde en etkili yöntemi seçebilmek için vakumlu taşıma sisteminin çalışma koşullarına hakim olmak, vakum pompasını seçerken bu bilgileri uygulamak hayati önem taşıyor. Taşınan malzeme ve özelliklerin bilinmesi, boru güzergahı, uzunluk ve çapın yanı sıra taşıma tipinin bilinmesi vakum üretmek için en uygun yöntemi seçme konusunda önemli parametreler arasında yer alıyor. Bu parametreler, gerekli fark basıncını (∆p) belirlemede kullanılabilir. Diferansiyel basınç ve hacim akışı, vakum pompasının veya vakum sisteminin teknik seçiminde etkili temel parametreler arasında bulunuyor. Ekonomik verimlilik hesabı için satın alma maliyetlerine ek olarak, işletme maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Bu, bakım işleri ve maliyetlerinin yanında enerji tüketimini, vakum üretimine bağlı olarak klape düzenlemesini, valfler veya kontrol için muhtemel ilave satın alma maliyetlerini, çalışma süresini (sürekli çalışma) de kapsıyor.

Vakum üretiminde farklı prensipler

Farklı diferansiyel basınçlara veya vakum seviyelerine ulaşan aşağıdaki mekanik vakum pompaları, esas olarak emmeli taşımda kullanılırlar:

 • Yan kanal üfleyiciler
 • Döner loblu üfleyiciler
 • Döner kanatlı vakum pompaları
 • MINK pençeli vakum pompaları

Yan kanal üfleyiciler

Küçük yan kanallı üfleyiciler, düşük diferansiyel basınç ve yüksek hacimli akış gereken kısa konveyör hatlarında ve uçuş taşımalarında kullanıma uygundur. Yan kanallı üfleyiciler yağsız kompresyon yaparlar ve daha ucuzdurlar. Bununla birlikte, yan kanal üfleyicilerin eğrileri karakteristik olarak sabit değildir; bu nedenle de sabit hacim sağlamazlar. Performans limitlerinde çalıştırıldıklarında, enerji gereksinimleri ortalamanın üzerine çıkar.

Döner loblu üfleyiciler

Döner loblu üfleyiciler temassız çalışırlar; dolayısıyla kompresyon haznelerinde yağ kullanılmaz. 500 hPa’ya (mbar) kadar fark basınçlarında kullanılabilirler. Nispeten düşük bu diferansiyel basınçlar nedeniyle, emmeli taşımada döner loblu üfleyicilerin kullanımı, düşük diferansiyel basınçlarda yüksek hacimli akışlar gerektiren uygulamalarla sınırlıdır. Bu uygulama alanında döner loblu üfleyiciler, düşük güç gereksinimleri ile dikkat çekerler. 

Döner kanatlı vakum pompaları

Döner kanatlı vakum pompaları, yüksek diferansiyel basınçlar gerektiğinde ve uzun konveyör hatlarının üstesinden gelinmesi gerektiğinde, emmeli taşıma için ideal vakum jeneratörleridir. Ayrıca ürünlerin yavaş taşınması gerektiğinde döner kanatlı vakum pompaları her zaman uygundur.

Yüzde 99.99’luk bir vakuma karşılık gelen döner kanatlı vakum pompaları ile 0,1 hPa’ya (mbar) kadar nihai basınçlar elde edilebilir. Emme iletiminde başka hiçbir vakum jeneratörü bu kadar yüksek bir vakum elde edemez ve daha düşük fark basınçlarında da çalışamaz. Bu, atmosferik basınçtan çalışma basıncına kadar tüm basınç aralığında kararlı bir karakteristik eğriyi garanti eder. Döner kanatlı vakum pompaları sirkülasyon yağı ile yağlanır. Bu, düzenli bakım gerektiren dahili bir yağ devresine sahip oldukları anlamına gelir.

MINK pençeli vakum pompaları

Busch Vacuum Solutions’ın MINK pençeli vakum pompaları, birkaç yıldır pnömatik emişli taşımada standart vakum üreten ekipmanlar haline geldi. Bu ürünler, enerji verimliliği, az  bakım gerektirmesi ve talebe dayalı olarak kontrol edilebilmesi ile desteklenmektedir. MINK pençeli vakum pompaları, standart motorlu veya değişken hızlarda tahrike sahip 60 ila 1200 m3/s arasında çeşitli versiyonlarda ve boyutlarda mevcuttur. Busch, ayrıca birkaç taşıma sistemi veya tüm tesisler için tekil merkezi vakum besleme sistemleri de sağlamaktadır.

MINK pençeli vakum pompaları, yağsız ve temassız olarak kompresyon gerçekleştirir. Bu özellik onların çok az bakım gerektirmesini sağlar ve verimlerini artırır.

Çözüm

Pnömatik emmeli taşıma işlemlerinde vakum, çeşitli mekanik vakum pompaları tarafından üretilebilir. Hangi vakum pompasının doğru seçim olduğu, taşıma sisteminin teknik parametrelerine bağlıdır. Uygun vakum üretecini seçmek için parametreleri iyi tanımak önem taşır. Ekonomik verimlilik hesabında vakum üretme ekipmanı, satın alma maliyetleri, işletme süresi, bakım çalışması ve ortaya çıkabilecek diğer maliyetler dikkate alınmalıdır. Busch Vacuum Solutions, ürün portföyünde burada sunulan tüm vakum pompalarına ve üfleyicilere sahiptir. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Lobe pompa nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

MIT Lobe pompalar, 316 paslanmazdan imal edilmiş olup, viskoz akışkanların transferini sağlamak üzere dizayn edilen, endüstriyel sektörde kullanılan akışkan transfer ürünleridir. Bu pompalar 316 paslanmaz olmaları sebebiyle gıdaya uygun ürünlerdir.

MIT Lobe Pompa çalışma prensibi

Akışkanın geldiği hattan pompa girişine besleme yapılır. Pompa, girişine kendi akışı ile gelen ürünü içerisine alır ve pompanın kafa kısmında mile bağlı olan lobeların, dönüş hareketiyle birlikte lobelar birbirine ters yönde dönerek akışkanı basınçlandırıp basma hattından ürünün aktarılmak istendiği yere doğru gitmesini sağlar. Temel çalışma prensibinde pompanın kuruda kalmaması, yeteri kadar beslemenin yapılması ve sürekli bir beslemenin olması gerekmektedir. MIT lobe pompalar, motor redüktöre kaplin bağlantı ile bağlıdır. Lobeların hareketi ise, redüktör milinden gelen güç ile pompanın dişli kutusundaki çarklar dönmeye başlar ve çarkların hareketi ile lobelar hareket etmeye başlar. Bu pompalar kuruda çalışmaya uygun olmadığı için sürekli bir besleme yapılması gerekmektedir. Pompada sızdırmazlık elemanı olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır. Lobe pompalarda iki adet mil olduğu için bir pompada iki adet salmastra bulunmaktadır. Bu pompalar, 150 derece sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir.

Kullanım alanları

Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan bu pompalar; bal, reçel, pekmez, tahin, şampuan, kek hamuru, nar ekşisi, salça, deterjan gibi viskozitesi yüksek olan ve hijyenik çalışma koşulları gerektiren birçok akışkanda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Pompa seçimi nasıl yapılır?

MIT lobe pompa seçimi yapılırken; müşteriden debi, basınç, viskozite, sıcaklık gibi bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında pompanın gövdesi, motor ve redüktör seçimi yapılmaktadır. Bu pompalar için kullanım yerlerinde, akışkanın rahatlıkla pompa girişine kadar gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden hattın düzgün ve akışkanın belirli bir giriş basıncını sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca kullanım yerinde eğer şerbet gibi yapışkan bir malzeme kullanılıyorsa, yıkamalı salmastra verilmelidir. Böylece salmastrada şerbetin yapışması, kuruması önlenmiş olacak ve salmastra kırılması ile karşılaşılmayacaktır. Ayrıca yine lobe pompalarda akışkanın belirli bir sıcaklıkta tutulması isteniyorsa ısıtma ceketi kullanılarak pompa içerisinde akışkanın sabit bir sıcaklıkta kalması ve kuruma donma gibi olayların önlenmesi sağlanabilmektedir.

MIT lobe pompaların işletmede kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler

MIT lobe pompaları bir işletmeye kurarken, pompanın emiş hattı basma hattı ve pompanın konumlandığı yer çok önemlidir. Bir lobe pompayı sisteme bağlarken emiş ve basma hattının pompanın giriş çıkış çapı ile aynı ölçüde olması tavsiye edilmektedir. Pompa giriş hattı bağlanırken mümkün olduğunca, pompa girişinde dirsekten kaçınılması gerekmektedir. Böylece pompaya rahat bir besleme yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda pompanın giriş hattında yeteri kadar giriş basıncının oluşması için belli bir miktar ürünün, sürekli olarak pompaya akması gerekmektedir. Yani pompaya sürekli olarak besleme yapılmalıdır. Ekin Endüstriyel firması olarak pompanın çıkış hattına, emniyet ventili konulmasını önermekteyiz. Böylece pompa basınca girdiği zaman, kuruda kalması önlenecek ve pompa korunmuş olacaktır. Lobe pompalar, kaplin bağlantı ile birbirine bağlıdırlar ve bu sebepten herhangi bir sarsıntı veya ayar kaymasında lobelar kitlenebilir veya ön kapağa sürtme yapabilir, işte bunu önlemek için lobe pompa şasesinde bulunan deliklerden pompa bağlandığı yere sabitlenmesi gerekmektedir. Pompa sabitlendiğinde herhangi bir şekilde ayarı kaymayacak ve kullanım esnasında, sarsıntı sebebiyle bir hasar olmayacaktır. MIT lobe pompalar kullanılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir başka konu da pompa kullanımı esnasında pompa içerisindeki akışkanın herhangi bir şekilde donmaması ve kurumamasıdır. Akışkanın donması veya kuruması halinde lobelarda ve/veya salmastralarda hasarlar meydana gelecektir. Bir başka dikkat edilmesi gereken durum ise lobe pompanın yağ seviyesidir. Standart lobe pompalarda dişli kutusunun üst tarafında bir tapa bulunmaktadır ve buradan dişli kutusunun yağlanması için gerekli olan yağ eklenir ve pompadaki gözetleme camı ile bu yağ seviyesi kontrol edilmektedir. Lobe pompalar standartlarının dışında yan çevrilebilmektedir. Böylece viskozitesi yüksek akışkanların pompaya girişi daha rahat olacaktır. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

TP serisi toz pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemleri ile aynı işi yapabilir. Toz, hermetik bir sistemin içine toz kabından prosesinize transfer edilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir yapar. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Özellikleri ve faydaları

 • Diğer karmaşık toz sistemleriyle karşılaştırıldığında ekonomik bir çözümdür.
 • Manuel toz işlemeden daha kullanışlı ve güvenlidir.

Azaltılmış kontaminasyon

Toz, hermetik bir sistem içine toz kabından prosesinize aktarılır.

Ekonomik ve kompakt çözüm

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemiyle aynı işi yapabilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir hale getirir.

Ne tür tozlar?

Toz transfer pompaları, özgül ağırlıkları 80 ile 720 kg/m3 kuru ağırlığa sahip farklı tipte proses tozlarını işleyebilmektedir. Genel olarak, toz elde sıkıldığında topaklanmıyorsa, Tapflo toz transfer pompası başarıyla kullanılabilir. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Kapasite

Toz transfer kapasitesi, yoğunluk, ağırlık  vb. kriterlere bağlı olarak bir tozdan diğerine son derece farklılık göstermektedir.

Çalışma prensibi 

Başlangıçta çalışma sorunu yoktur. Hava emiş sistemi, pompa çalıştırılırken toz birikmesi sorunlarını ortadan kaldırır.

Tozun difüzyonu için pompanın toz tarafına hava endüklenir. Optimum performans elde etmek için endüksiyon akışı bir iğneli valf vasıtasıyla manuel olarak ayarlanabilir.

Teknik veriler

 • Malzeme: PTFE Kaplı Alüminyum
 • Maks. basınç: 8 bar
 • Özellikler: Komple hava enduksiyon sistemi dahil
 • Patlamaya karşı koruma: IIG (gaz) / IID (toz), kategori 2’ye göre işaretlenmiş ATEX
 • Diyafram malzemesi: EPDM, NBR, PTFE
 • Valf topu: EPDM, NBR, AISI 316L, PU
 • Giriş/çıkış malzemesi: Paslanmaz çelik AISI 316L

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Lowara e-HM Serisi Pompalar ile konforlu su temini

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Yatay milli, çok kademeli, paslanmaz çelik pompa serisi e-HM, tesisatlarda yüksek performans ve konforlu su temini sağlar. Akışkan ile temas eden tüm parçalarda AISI304 ve AISI316L paslanmaz çelik malzeme seçeneği mevcuttur.

Sıcaklık değeri -30 °C ile + 120 °C arasında olan akışkanların transferine imkan sağlayan seri; içme suyu, ters osmoz, ilaç ve gıda gibi sıhhi uygulamalarda güvenle kullanılabilir. WRAS ve ACS sertifikaları sayesinde içme suyu dolum makineleri ve kullanım suyu tesislerinde de kullanıma elverişlidir. 

Ayrıca sertleştirilmiş ara yatakları sayesinde endüstriyel agresif sıvılara da dayanım sağlayan Lowara e-HM Serisi, PN12 ve PN16 gövde dayanım sınıfları ile yüksek sıcaklık ve yüksek giriş basıncı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Çok çeşitli uygulamalara hizmet veren seri, düşük çalışma ses seviyesi (<70 dB) ile bina sistemlerinde de ihtiyaçları karşılamaktadır.

Balanslı çark tasarımı ile hidrolik verimliliği artırılan seri, farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yapısı sayesinde dikey montaja da imkan sağlamaktadır. Özellikle makine imalatçılarının ihtiyaç duyduğu alan tasarrufu için dar bölümlere dikey ya da yatay olarak kolaylıkla montajlanabilir. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com