Connect with us

Genel

Çiftçiler biyogübre değerini en üst düzeye çıkarıyor

Yayın Tarihi:

on

İngiltere’nin anaerobik (oksijensiz) çürütme (AD) sektöründe son 5 yılda benzeri görülmemiş bir büyüme yaşanıyor. Su sektörü dışında faaliyet gösteren tesislerin sayısı yüzde 600’ün üzerinde artıyor. Gıda atıkları, kanalizasyon ve belediye/ticari atıkları işleyen tesislerin yanı sıra gübre, çamur ve mahsul gibi çeşitli tarımsal ham maddeleri işleyen 181 AD tesisi bulunuyor. HRS Isı Eşanjörleri Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Matt Hale; ısıtma, pastörizasyon ve konsantrasyon teknolojisindeki yeniliklerin, azalan yenilenebilir enerji sübvansiyonları karşısında tarladaki AD işletmelerinin gelişmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor:

Tarla içi AD’nin faydaları

Tarla içi AD’nin neden bu kadar popüler olduğunu anlamak kolay. Süpermarket fiyat savaşlarının, artan enerji faturalarının ve değişken emtia piyasalarının kurbanı olan Britanyalı çiftçilerin çoğu, karlılıklarını korumakta zorlanıyor ve aynı zamanda yüksek sera gazı emisyonlarını azaltma baskısı görüyor. Organik çiftlik atıklarının yerinde bir AD tesisi aracılığıyla işlenmesi, çiftçilerin tarımın içinde kalmasını sağlayan düzgün bir çeşitlendirme seçeneği sunuyor. Çevre dostu bir atık yönetimi çözümü sunarak emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor; yerinde kullanılmak veya şebekeye satılmak üzere elektrik, ısı veya biyometana dönüştürülebilen biyogaz üreterek enerji faturalarının azaltılmasına yardımcı oluyor; ve belki de en önemlisi, bir biyogübre (digestate) üretiyor. Biyogübre üretimi sadece çiftçilerin gübre faturalarını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda azot, potasyum ve fosfor gibi değerli besin maddelerini toprağa geri döndürerek İngiliz tarımının geleceğinin gü- vence altına alınmasına yardımcı oluyor.

Hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarına saldırısı

Bunun yanında son hükümet politikaları bu önemli faydaları görmezden gelmiştir. Sektör 2015 Temmuz ayında Birleşik Krallık’ın 400’üncü AD tesisini duyurduktan kısa bir süre sonra, yeni muhafazakar hükümet frene basarak hem Tarife Garantisi (FIT) için ön akreditasyonu hem de AD’nin İklim Değişikliği Vergisi’nden muafiyetini kaldırdı. DECC kısa bir süre önce FIT programı için ön akreditasyonu yeniden başlatma taahhüdünü teyit etmiş olsa da, hedefleri şaşırtıcı derecede düşük kaldı: Hükümet 2016-19 yılları arasında her yıl en fazla yaklaşık 20 MW ilave AD kapasitesi için destek sağlayacak. Bu, sadece 2014 yılında sektörün 48 MW’lık dağıtımıyla karşılaştırılır.

Hükümet sıfır sübvansiyonlu bir geleceğin temellerini atarken, yatırımdan maksimum getiri sağlamak için çiftlikteki AD tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi ve sürecin her yönüyle optimize edilmesi her zamankinden daha önemlidir.

Günümüzün sorumluluk sahibi işletmecileri, biyogübre üretimini işlerinin merkezinde tutmaktadır. Diğer çiftçilere de satılabilecek kaliteli bir nihai ürün yaratmanın ve bunu yaparken mümkün olduğunca az enerji kullanmanın, yatırımcılara cazip gelmeye devam edecek başarılı bir AD işletmesi için gerekli olduğunu anlıyorlar.

Verimli sindirim pastörizasyonu

Sindirim suyunun atık değil ürün olarak görülmesi için PAS 110 sertifikasyon standartlarına göre pastörize edilmesi gerekir. Bu akreditasyon, yetiştiricilere araziye uygulanmasının güvenli olduğuna dair güvence sağlar. HRS Isı Eşanjörlerinin 3 Tanklı Kesikli Çamur Pastörizatör Sistemi, mevcut rakip teknolojiye göre yüzde 70’e kadar daha az enerji kullanarak bunu başarmaktadır. Sistem üç tank prensibiyle çalışır: Bir tank doldurulurken, ikinci tank çürütülmüş suyu 70°C’nin üzerinde tutar ve aynı zamanda üçüncü tank boşaltılır. Her işlem bir saat sürmektedir.

Geleneksel olarak biyogübreyi bir tankta ısıtan sistemler, dev bir su ısıtıcısının kaynamasını beklemek gibi bir ısıtma ceketi kullanır ve asıl amacına hizmet ettikten sonra ısıyı dışarı atar. Ancak HRS Sistemi enerji geri kazanımı kullanır ve tipik olarak iki ila üç kat daha verimlidir. Enerjinin daha sıcak (pastörize) çamurdan daha soğuk (pastörize edilmemiş) çamura aktarılmasıyla, enerji tüketimi yüzde 70’e kadar azaltılır ve aksi takdirde boşa harcanacak olan ısı en üst düzeye çıkarılır. Bu aynı zamanda bir projeye yüz binlerce pound ekleyebilecek biyokütle kazanı gibi ek bir ısı kaynağı kurma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Azaltılmış maliyetler

Çiftçiler AD operasyonlarının her alanında maliyetleri düşürmek isterken, günümüzün verimli pastörizasyon sistemleri daha az arıza süresi ve daha fazla sindirim suyu üretimi sunmaktadır. HRS Sistemi’nin sindirim suyunu taşıyan eşanjöründeki iç boru, alternatif eşanjörlerde kullanılan düz boruların aksine benzersiz bir oluklu tasarıma sahiptir. Bu, ekstra türbülans yaratarak ısı transferini artırır ve aynı zamanda kirlenmeyi azaltmaya yardımcı olur. Sindirim suyu sistemde dolaşırken boru duvarına yapışması, arıza süresi ve bakımın yanı sıra sistemin ömrünü artırması daha az olasıdır.

Esnek ve uyarlanabilir

Biyogübre stokları, işlenen ham madde hacmine bağlı olarak dalgalanabilir. Bu nedenle, operatörlerin stoklar düştüğünde bile sürekli bir proses yürütebilen bir pastörizasyon sistemi kullanmaları önemlidir. HRS’nin her tankın altına üç ve üstüne bir olmak üzere dört seviye sıcaklık sensörü eklemesi, talebin veya akışın düşmesi durumunda tankların yarı kapasiteye kadar doldurulabileceği anlamına gelir ve sürekli ve esnek biyogübre üretimine olanak tanır. Bu sensörler olmadan, sistem tankların dolmasını beklerken ‘yavaşlamaya’ geçecek, bu da sadece daha fazla ısı gerektirmekle kalmayacak, aynı zamanda üretimi yavaşlatma veya sistemi kapatıp yeniden başlatma masraflarına da neden olacaktır.

Ayrıca bir pastörizasyon sisteminin her bir tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanması da zorunludur. Çiftlikteki AD operatörleri artık daha az yer kaplayan, ölçeklenebilir ve esnek bir teslim süresi sunan sistemler talep etmektedir; bunların hepsi HRS’de standarttır.

İzlenebilirlik

Ancak yeni bir pastörizasyon sistemi satın almak isteyen herhangi bir biyogübre üreticisi için belki de en önemli faktör izlenebilirliktir. Bir biyogübre partisini orijinal ham madde sevkiyatına kadar izleyebilmek, hesap verebilirliği göstermek ve gönül rahatlığı sağlamak açısından çok değerlidir ve müşterilerinin her zaman hesap verebilir ve PAS 110 standartlarına uygun kalmasını sağlamak için şirketin kendi yazılımını kullanan HRS sisteminin önemli bir özelliğidir.

Biyogübre depolama sorunlarının üstesinden gelmek

Isı eşanjörü ve pastörizasyon teknolojisi çiftlikteki AD operatörlerinin kaliteli bir biyogübre üretmesine yardımcı olsa da, üretilen büyük hacimlerin yönetilmesi zor olabilir. Tipik bir 1,5 MW tesis 40.000 TPA kadar sıvı çürütme suyu üretmekte, bu da depolama ve nakliye ile ilgili önemli ekonomik ve lojistik zorlukları beraberinde getirmektedir. En iyi uygulama, biyogübrenin tüm yıl boyunca araziye uygulanamayacağını gerektirdiğinden, biyogübrenin depolaması AD operatörleri için önemli bir husustur. Aslında, mahsulün besin maddelerinden tam olarak yararlanamadığı yılın yanlış zamanında biyogübreyi yaymak, değerini düşürür, mahsullere zarar verebilir ve çevreyi kirletme riski taşır.

Sıvı fraksiyonun azaltılması bu sorunların üstesinden gelmeye büyük ölçüde yardımcı olabilir. HRS’nin Sindirim Suyu Konsantrasyon Sistemi (DCS), sıvı sindirim suyunu vakumda aşırı ısıtarak kuru maddeyi tipik olarak yüzde 4’ten yüzde 10’a çıkarır ve üretilen toplam sindirim suyu hacmini azaltır. Bu, yüzde 60’a kadar daha az depolama kapasitesine ihtiyaç duyulduğu ve daha az tanker yükü gerektiği anlamına gelir ve bir tesisin nakliye maliyetlerini ve karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur. Prosesle uzaklaştırılan su daha sonra geri kazanılır ve AD ham maddesiyle karıştırılabilir, böylece çürütücünün verimliliği artar ve kullanılan toplam enerji ve su miktarı azalır.

En uygun olanın hayatta kalması

Akıllı ısı eşanjörü, pastörizasyon ve konsantrasyon teknolojisinin kullanılması, çiftçilerin AD tesislerinde üretilen ısının neredeyse yarısını geri kazanmalarına, maliyet ve enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda kaliteli bir biyogübre üretmelerine yardımcı olabilir. Biyogübrenin değerini en üst düzeye çıkarmak, AD operatörlerine sadece hayatta kalmak için değil, belirsiz hükümet sübvansiyonları karşısında gelişmek için de en iyi şansı verecektir.

 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Genel

Çevre ve Bütçe Dostu Isı Pompasına Talep Artıyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Baymak Isı Pompası

İklim krizinin etkileri ve pahalı enerji tüketimine alternatif çözüm sunan Isı Pompası, Türkiye pazarında yoğun ilgi görüyor. İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, tek ürünle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacına cevap veren ısı pompası pazarında yüzde 50 büyümeyle, sektöre yön vermeye devam ediyor.

Dünyanın sürdürülebilirliğini tehdit eden tehlikeler arasında ilk sıraya yükselen çevre kirliliği ve iklim krizi ile pahalı enerji tüketimine alternatif çözüm sunan Baymak Isı Pompası, hem teknolojisi ve konforu hem de çevre dostu özellikleriyle tüketicide tam karşılık buldu. Enerjinin 80’ini doğadan yüzde 20’sini ise elektrikten sağlayan Baymak Isı Pompası, düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor.

Yüksek Verimle Enerji Tasarrufu Sağlıyor

2030 dünya vizyonunda diğer elektrikli ısıtma sistemleri ile fosil yakıtlı kazanları geride bırakacağı öngörülen ısı pompalarında Baymak, Türkiye’de öncü rol üstleniyor. Enerji dönüşümünü temel alan vizyonuyla, hava kaynaklı ısı pompası ürünleriyle yüzde 80’e varan enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Doğa dostu, “Yenilenebilir Enerji Grubu”nun bir üyesi olan ısı pompası ailesi, evlerdeki iklim konforunu sağlamak için kullanılan “Split ve Monoblok Inverter” ayrıca yüksek kapasite Monoblok plus, havuz suyunu ısıtmak için kullanılan “Monoblok Havuz, evsel ve ticari işletmelerde sıcak su ihtiyacını gidermek için kullanılan “Monoblok Sıcak Su” ürünlerinden oluşuyor.

Isı pompası ile ısıtma-soğutma yapılabilirken, aynı zamanda bir boyler veya termoboyler ilavesiyle kullanılabilir sıcak su da elde edilebiliyor. Geleneksel ısıtma cihazlarından farklı olarak dış ortamın havasından aldığı enerji ile yüksek verim sağlayan ısı pompalarının bir PV sistemi ve güneş kolektörüyle birlikte kullanılmasıyla çok daha verimli bir sistem kurmak da mümkün. Isı pompası ürünleri uluslararası standartlarda da en yüksek puanla derecelendirildi. Gelecekte en etkin iklimlendirme teknolojilerinden biri olacağı öngörülen ısı pompasında Baymak, Avrupa ve uluslararası standartlara göre performans derecelendirmelerini onaylayan Eurovent tarafından, en yüksek verimlilik derecesi olan A+++ sertifikasyonuna sahip.

5 Kata Ulaşan Enerji Üretimi Sağlıyor

Baymak ısı pompaları, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibi ve elektrikle beslenen sistemiyle, 1 kW enerji harcayıp 5 kata ulaşan enerji üretimi sağlıyor. Ayrıca inverter olması sayesinde, üzerindeki sıcaklık sensörlerinden aldığı bilgiyle mekânın anlık ihtiyaç duyduğu ısıtmayı veya soğutmayı da sağlayarak, sadece ihtiyaç kadar elektrik tüketiyor. Elektrikle çalışması nedeniyle gazlı cihazlardaki riskleri de önlerken, kış aylarında split ve monoblok modellerde 65°C çıkış suyu sıcaklığı ve yaz aylarında soğutma özelliğiyle dört mevsim konfor sağlıyor. Fosil yakıt tüketimi olmadığı için gaz, duman, koku salınımı yapmayan ısı pompalarında baca gereksinimi de yok.

Bakteri Oluşumunu Engelliyor

Baymak IOTherm yeni nesil ısı pompaları, lejyonella fonksiyonu sayesinde, durgun suda oluşabilecek bakterilerin oluşmasını suyun sıcaklığını çok kısa süre içinde 60°C seviyelerine çıkararak engelliyor. Sıcak suyun uzun süre temiz ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesine katkı sunuyor. Sessiz çalışma seçeneğine sahip IOTherm ısı pompaları, haftalık ve günlük olarak da programlanabiliyor.

Kurulum ve Kullanım Kolaylığı

Baymak yeni nesil ısı pompaları, kurulum ve kullanım kolaylığı da sağlıyor. LCD ekranlı kontrol paneline sahip yeni nesil IOTherm ısı pompaları, tercihe göre bulunduğu odanın ortam sıcaklığına göre ‘oda termostatı’ olarak da çalışabiliyor. Özel tesisat ekipmanlarıyla kullanıldığında daha verimli bir şekilde çalışıyor. Buffer Tank anlık sıcaklık taleplerini içerisinde depoladığı sıcak sudan karşılayarak sistemin rahatlamasını sağlıyor. Aynı zamanda ısı pompasının devreye girme sürelerini
azaltıp, elektrik tüketimini de düşürüyor.

Devamını Oku

Genel

Güngör Terzi Çok Amaçlı Kültür Merkezi açıldı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Eğitim, sağlık ve sosyal yardımlaşma konularında faaliyet göstermek üzere Standart Pompa tarafından 2019 yılında kurulan El Ele Yarınlar Vakfı, sürdürülebilir yarınlar için çalışmalarına devam ediyor.

Bunlardan bir yenisi ise vakfın destekleriyle ve Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, değerli kamu kurum yöneticileri, STK başkanları ve bölge halkının katılımıyla açılışı gerçekleşen, Şile Belediyesi Güngör Terzi Çok Amaçlı Kültür Merkezi.

Bölge için çok önemli katma değer sağlayacak olan kültür merkezi, sağlık taramaları ile eğitim ve öğretim konularında Şile ve çevresine hizmetlerine başlayacak.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün bir aynası olarak görülen El Ele Yarınlar Vakfı, açılışı gerçekleşen kültür merkezinin, Standart Pompa ikinci jenerasyon ortaklarından Güngör Terzi’nin adı ile anılmasından duydukları mutluluğu ifade ederek buna vesile olan Şile Belediyesi’ne ve katkı sağlayan tüm kamu kuruluşlarına teşekkürlerini sundu.

Devamını Oku

Genel

Bulanık ve berrak doğal elma suyu üretimi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

doğal elma suyu üretimi

Yaklaşık %11 şeker içeriğine sahip olan elmalar işlendiğinde şunlar elde edilir:

– Askı halinde çökelmeyen parçacıklar içeren bulanık elma suyu.

– Konsantre meyve suyu.

– Kalıntılar.

Elma İşleme

Elmaların meyve suyu üretimi için işlenmesi tipik olarak aşağıdaki üç teknolojik süreci içerir:

1. Kütle transferi

Süreç, bütün elmaların yumuşatılması anlamına gelen maserasyon ile başlar. Depektinizasyon ve hidrolizasyon ile devam eder. Ürün daha sonra aseptik olarak paketlenmeden önce konsantre edilir.

2. Isı transferi

Kullanılan ısıl işlem, ürünün bulanık meyve suyu mu yoksa berrak meyve suyu mu olduğuna bağlıdır:

Bulanık meyve suyu: 10°C’den başlayarak ürünü özütlemek için sıcaklık 25°C’ye yükseltilir. Bu daha sonra enzimatik işlemin gerçekleştirilmesi için 55°C’ye kadar çıkarılır. Ardından meyve suyunu sterilize etmek için 105°C’ye yükseltilir ve son olarak depolama için 3°C’ye kadar indirilir.

Berraklaştırılmış (berrak) meyve suyu: Enzimatik işlem için sıcaklık önce 55°C’ye yükseltilir. Ardından sıcaklık 120°C’ye çıkarılarak ön konsantrasyon işlemi başlatılır. Son olarak konsantrasyon işlemi gerçekleştirilir ve aseptik paketleme için 20°C sıcaklığa ulaşılır.

3. Elma kalıntılarının ayrıştırılması

Elmaların çeşitli kısımlarının ayrıştırılması, sürecin çeşitli aşamalarında kullanılan süzgeçler ve berraklaştırıcılar ile gerçekleştirilir.

Kalite

Yüksek kaliteli bir ürün üretmek için yukarıda açıklanan arıtma işlemlerinin agresif olmaması ve ürünü olumsuz yönde etkilememesi gerekir. Bu tür işlemler aynı zamanda dış kaynaklardan kontaminasyon olmamasını da garanti eder.

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de elmaların ısıl işlem sırasında yüzeyleri kirletecek nişastalar içermesidir. Bu durum, oluklu borulu ısı eşanjörlerini daha az temizlik gerektirmeleri ve daha verimli olmaları nedeniyle bu uygulama için plakalı ısı eşanjörlerinden daha uygun hale getirir.

Devamını Oku

Trendler

Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump Valve and Systems Magazine sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et