Connect with us

Elektrik Motorları

Avrupa Komisyonu Yönetmeliği (AB) 2019/1781, elektrik motorları ve değişken hızlı sürücüler için 1 Temmuz itibarıyla yeni gereksinimler belirliyor

Yayın Tarihi:

on

Elektrik motorları ve değişken hızlı sürücüler için eko-tasarım gereksinimlerini belirleyen yeni Yönetmelik (AB) 2019/1781, 25 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (L 272) yayınlanmış ve mevcut Yönetmelik (EC) 640/2009’un yerini almıştı. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak. İkinci uygulama aşaması ise 1 Temmuz 2023’te başlıyor. Yeni düzenleme, elektrik motorlarının güç aralıkları ile beraber türleri ile ilgili kapsamı da genişletiyor ve ilk kez değişken hızlı sürücülerin enerji verimliliği sınıfı için gereklilikleri de belirliyor.

1 Temmuz 2021’den itibaren, yeni yönetmeliğin kapsamı, 50 Hz, 60 Hz veya 50/60 Hz sinüzoidal voltajda çalışma için derecelendirilmiş, fırçasız, komütatörsüz, rotorda kayma halkaları veya elektrik bağlantıları olmayan endüksiyon elektrik motorlarını kapsayacaktır. Bu motorlar aşağıdaki karakteristikleri içermektedir:

 • 2, 4, 6 veya 8 kutup
 • Nominal voltaj değeri UN 50 ile 1 000 Voltun arasındadır. 1.000 V bu aralığa dahildir.
 • Nominal güç değeri PN12 kW ile 1.000 kW arasında olup, 1.000 kW bu aralığa dahildir.
 • Sürekli çalışma işletme şekline göre derecelendirilmişlerdir. (İşletme şekilleri: S1, S3 >=80 % ya da S6 >=80 %)
 • Doğrudan bağlantılı operasyonlar için derecelendirilmiştir.

Yönetmelik ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip değişken hızlı sürücüleri de kapsamaktadır:

 • 3 Fazlı giriş
 • 0,12 kW ila 1 000 kW nominal çıkış gücüne sahip, motor kapsamına giren bir elektrik motoruyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
 • 100 Voltun üzerinde ve 1.000 V AC’ye kadar bir nominal gerilim.
 • Sadece tek bir AC voltaj çıkışı

Bu verimlilik gereksinimlerinden istisnalar:

 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktif 2014/34 / EU Ek I, Madde 1’de tanımlandığı gibi madencilik için özel olarak tasarlanmış ve onaylanmış patlamaya karşı korumalı motorlar
 • Akü veya pille çalışan ekipmanlı motorlar
 • Tamamen kapalı soğutmasız motorlar (TENV)

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi için lütfen ulusal derneğinizle iletişime geçiniz.

Kaynaklar:

Elektrik Motorları

Asenkron motorların üretim süreçleri

Yayın Tarihi:

on

Asenkron motorlar endüstride en fazla kullanılan elektrik motorlarıdır. Çalışma ilkesi bakımından asenkron motorlara indüksiyon motorları da denir. Genellikle motor olarak çalıştırılırlar, fakat belirli koşulların sağlanması durumunda generatör olarak da çalıştırılabilirler. Asenkron motorlar sincap kafesli (kısa devreli rotorlu) ve bilezikli (sargılı rotorlu) olmak üzere iki çeşittir. Stator ve rotor olmak üzere iki ana kısımdan oluşurlar.

Asenkron motorların avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürekli bakım istemezler
 • Diğer elektrik motorlarına oranla ucuz ve sağlamdırlar
 • Çalışma anında ark (kıvılcım) üretmezler
 • Yük altında devir sayıları çok değişmez
 • Elektronik devreler yardımıyla (frekans dönüştürücüleri) devir sayısı kolayca ayarlanabilir
 • Küçük güçlerden çok büyük güçlere kadar imal edilebilirler
 • Genelde bir ve üç fazlı olarak üretilirler
 • Kalkış anında nominal akımının 5-7 katı fazla akım çekerler

Asenkron Motorun Üretim Aşamaları

 • Genel olarak motor üretim aşamasında şu adımlar izlenir:
 • Motor için kullanılan bakır tellerin imalatı/tedariki
 • Stator ve rotor sac paketlerinin imalatı
 • Rotor enjeksiyonun yapılması
 • Milin işlenmesi ve rotora geçirilmesi
 • Mil geçirilmiş ve tornalanmış rotorun balans ayarının yapılması
 • Stator sargılarının sarılması, yerleştirilmesi ve testlerinin yapılması
 • Sargıların verniklenmesi
 • Sargılı stator sac paketinin gövdeye geçirilmesi
 • Gövde ve kapakların egalize işleminin yapılması
 • Motor montajının gerçekleştirilmesi
 • Motor rutin testlerinin yapılması
 • Boyama, fırınlama ve paketleme işlemlerinin yapılması

Stator ve rotor sac paketlerinin imalatı

Sincap kafesli asenkron motorların stator laminasyon paketleri, motorların elektriksel açıdan en önemli bölümlerinden biridir. İmalatta kullanılan silisli saclar tedarikçi firmadan belli boyutlarda dilimlenmiş bir şekilde tedarik edilir. Alınan sacların önce test işlemleri yapılır. Bu test işlemi sırasında sac numunelerinin demir kayıplarına ve B-H eğrisine bakılır, sacların beyan edilen değerlere uygun olup olmadığı görülür.

Sac paketlerinde tek parça çelik yerine ince dilinmiş birden fazla sac bir araya getirilerek kullanılır, bunun temel nedeni demir kayıplarını azaltmaktır. Silisli sac tercih edilmesinin nedeniyse oluşan histerisiz kayıplarını minimize etmektir.

Küçük güçlü motorlarda, tedarik edilen dilinmiş çelik saclardan laminasyon presleri yardımıyla istenilen ölçülerde rotor ve stator sac paketleri üretilir. Burada elde edilen sac paketleri kendinden perçinli ve istenilen helis açısı verilmiş bir yapıdadır.

Eğer büyük güçlü bir motor üretilecekse, tedarik edilen dilinmiş çelik saclar daireler şeklinde kesilip gagalama makinelerinde (notching press) gagalama işlemine tabii tutulur. Daha sonra gagalama işlemiyle olukları açılmış stator ve rotor laminasyonları bir araya getirilip istenilen paket boyuna göre preslenir ve perçinlenir.

Rotor enjeksiyonun yapılması

Sincap kafesli asenkron motorlarda hareketli olan kısım rotor olarak adlandırılır. Silisli sac paketi ve kısa devre edilmiş iletken baralardan oluşur. Rotordaki kısa devre halkası, baralar, soğutma ve balans pimleri alüminyum enjeksiyon bölümünde dökülür. Bazı özel durumlarda saf alüminyum yerine alaşımlı alüminyum kullanılabilir, ayrıca kaynaklama yöntemiyle rotor iletken çubukları bakır veya pirinçten de yapılabilir.

Alüminyum enjeksiyon bölümündeki büyük eritme potalarında, tedarik edilen alüminyum külçeler eritilir. Tezgahtaki kalıplara göre istenilen uç halkası, soğutma ve balans pimi ölçüsüne uygun olarak rotorlara alüminyum enjeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Enjeksiyon işlemi sonrasında rotorların bara açısı, uç halkası ölçüleri ve paket boyları belli aralıklarla kontrol edilir.

Rotora mil geçirme, taşlama ve balans alma işlemlerinin uygulanması

Alüminyum enjeksiyon işlemi gerçekleştirilmiş rotorlara presle geçirilen miller çelikten imal edilir. Milin çıkış ucu kasnak ve kavrama gibi iletim elemanlarının bağlanması amacıyla işlenir ve kama yuvası açılır. Genelde asenkron motorlarında standart olarak mil ucu tek taraflıdır, ancak istek halinde motorlar her iki tarafında mil ucu bulunacak şekilde imal edilebilir.

Mil geçirilen rotorlara belirlenen dış çap ölçüsüne göre tornalama işlemi uygulanır. Bu sayede rotor dış yüzeyindeki ovallik ortadan kaldırılır, stator ve rotor arasında istenilen hava aralığı oluşturulur.

Mil geçirilmiş rotorun tornalama işlemi bittikten sonra balans ayarı yapılmalıdır. Bu işlemin amacı rotorun dengeli ve sarsıntısız dönüş yapabilmesini sağlamaktır. Rotor, balans makinesine yerleştirilerek belli bir devirde döndürülür ve balans değerlerine bakılır. Herhangi bir dengesizliğin olması durumunda rotorun balans pimlerine küçük ağırlık (balans pulu) takviyesi yapılır ve rotor dengeli hale getirilir.

Balans sonrasında rotorun dış kısmı özel bir vernikle kaplanır. Bu vernik rotor yüzeyinde meydana gelebilecek aşınmalara ve erozyona karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca farklı renklerde vernik kullanılması, rotorun imalat sürecinde diğer rotor tipleriyle karıştırılmasını engeller. Rotorun dış yüzeyinin vernikle kaplanmasının ardından mile rulmanlar geçirilir. Böylece rotor, montaj işlemi için hazır hale gelir.

Stator sargılarının sarılması, yerleştirilmesi ve testlerinin yapılması

Stator oluklarına yerleştirilmek için hazırlanan bobinler, yapılan motor tasarımlarına göre farklı kesit ve sarım sayılarındaki bakır iletkenlerden meydana gelir. Bobinleri hazırlamak için sargı makinelerinden yararlanılır. Sac paketi ile bobinler arasında elektriksel izolasyonu sağlamak için öncelikle stator oluklarına mylar adı verilen oluk izolasyon malzemeleri yerleştirilir. Daha sonra tasarım sırasında kararlaştırılan sargı şemasına göre izoleli bakır iletken teller oluklara yerleştirilir.

Sargı yerleştirme işlemi küçük tipteki motorlarda inserting makineleriyle; büyük güçteki motorlarda ise elle gerçekleştirilir. Ayrıca stator oluklarına sargı yerleştirme konusunda geliştirilmiş özel robotik sistemler vardır. Bu sistemler üretim adeti çok olan uygulamalarda üreticiye hem ekonomik hem de zaman yönünden büyük avantaj sağlar.

Bütün bobinler stator oluklarına yerleştirildikten sonra fazlar arası izolasyonu sağlamak için yarım ay şeklinde kesilmiş izolasyon kağıtları bobinlerin arasına yerleştirilir. Sargı yerleştirme işlemi tamamen bittikten sonra sargı uçları belirlenir. Tasarım aşamasında belirlenmiş sargı şemasına göre sargıların uç bağlantıları yapılır. Belirlenen faz uçlarına makaronlama işlemi yapılır. Daha sonra bir araya getirilen sargı uçları kaynaklanır. Kaynaklanan uçları sargılardan izole etmek için makaronlar takılır.

Sargılı stator sac paketinin gövdeye rahat girebilmesi ve motora yerleştirilecek rotorun sargılara temas etmemesi için sargı kısmının sıkı ve düzgün bir formda olması gerekir. Bunun için sargıların ön ve arka kısmına, dövülerek veya pres makinelerinde preslenerek form verilir. Ayrıca verilen formun bozularak tellerin gövdeye temas etmemesi için sargılara bandajlama ve dikim işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında tellerdeki izolasyona zarar vermemek gerekir, bu yüzden işlemler dikkatlice yapılmalıdır.

İmal edilen sargılı stator sac paketi, sorunsuz çalışabileceğinin anlaşılabilmesi için bazı rutin testlere sokulur. Bu testlerde kopukluk veya şase gibi herhangi bir sorunla karşılaşılırsa sargılı stator sac paketi bir sonraki aşamaya geçemez.

Tüm rutin testleri geçen sargılı stator sac paketi verniklemeye işlemine tabii tutulur. Sargılar, vernikleme ve fırınlarda kurutma işlemleri sayesinde sabit ve sıkı bir form alır. Tüm bu işlemlerden geçen stator, gövde geçirme işlemi için hazır hale gelir.

Gövde ve kapakların işlenmesi, statora gövde geçirme işleminin gerçekleştirilmesi

Motorların gövde ve kapakları, alüminyum enjeksiyon yöntemiyle ya da dökme demirden kum kalıplama yöntemiyle üretilir. İşlenmemiş kapak ve flanşlar CNC tezgâhlarında işlenir. Tedarik edilen işlenmemiş gövdelerin ise iç yüzeyleri talaşlı imalat bölümünde egalize tezgahlarında işlenerek gövde geçirme işlemi öncesi hazır hale getirilir. Verniklenmiş sargılı stator sac paketi gövdeye; pres kullanarak sıkı geçirme metoduyla (bu işlem genelde pik gövdeli motorlar için yapılır) veya gövdenin çeşitli yollarla ısıtılıp genleştirilmesiyle geçirilir. Daha sonra gövde geçirilmiş stator sargı çekirdek grupları fatura açma için talaşlı imalat bölümüne gönderilir.

İçlerine stator sargı çekirdek grupları yerleştirilmiş alüminyum ya da pik (dökme demir) gövdelere egalize tezgahlarında fatura açma işlemi yapılır. Bu işlem;

Gövdeye yerleştirilecek rotorda herhangi bir eksenel kaçıklığın olmaması,
Montajı yapılacak kapağın gövdeye tam olarak yerleşebilmesi,
Rotorla stator arasındaki hava aralığının motorda her noktada eşit dağılması ve
Rotorun dönüşü sırasında statora sürtmemesi için belirlenen toleranslara uygun olarak yapılmalıdır.
Bu son işlemin ardından gövde geçirilmiş stator sargı çekirdek grubu montaj için hazır hale gelir.

Mil, gövde, kapak, flanş, muhafaza tası ve ayak gibi motorun mekanik parçalarının işlenmesi

Tedarik edilen gövde, kapak, flanş ve ayak parçalarının vida yerlerinin açılması, torna ve freze işlemleri talaşlı imalat bölümünde yapılır. Motor muhafaza tasları için ise pres makinelerinde kesilen rondeller, derin çekme makinelerinde şekillendirilir ve muhafaza taslarına ana şekli verilir. Daha sonra pres makinelerinde muhafaza taslarının ön kısmındaki havalandırma delikleri açılır. Tas delme makinelerinde vidalama yerleri açıldıktan sonra ise montaj için son şeklini alır.

Motorun montaj, boyama ve paketleme işlemleri

Montaj hattında, diğer bölümlerde hazırlanmış olan motor parçaları birleştirilerek bir araya getirilir. Bu kapsamda;

Rulmanları geçirilmiş ve balansı yapılmış milin, Sargısı sarılmış, verniklenmiş, gövde geçirilmiş ve fatura açma işlemi uygulanmış statorun, Ayak, kapak, flanş, klemens kutusu, muhafaza tası ve pervane gibi kullanıma hazır hale getirilmiş diğer mekanik parçalarının montaj işlemi yapılır.

Motorun teknik bilgilerini içeren motor etiketi de gövdenin üzerine çakıldıktan sonra montaj işlemi tamamlanır. Montaj işlemi yapıldıktan sonra motor son kez rutin testlere sokulup sorunsuz çalıştığı tekrar kontrol edilir. Tüm üretim ve montaj aşamalarını hatasız geçen motor, son onayın ardından boyanır ve paketlenmek üzere depo kısmına gönderilir. Paketlendikten sonra müşteriye sevk için hazır hale gelir.

Üst düzey elektrik motoru için MEG Endüstri ile irtibata geçebilir, dilerseniz megendustri.com.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da info@megendustri.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.

Devamını Oku

Elektrik Motorları

Elektrik motoru seçiminde dikkat edilecek hususlar

Yayın Tarihi:

on

Uzun ömürlü, müşteri beklentilerini karşılayan, düşük maliyetli, rekabetçi makine üretmenin en önemli şartı, elektrik motorunun doğru seçilmesidir.

Doğru elektrik motoru seçiminde en önemli etkenler ise işin ve makinenin çalışacağı ortamın özellikleridir. Her müşteriye veya benzer uygulamaya aynı tip motor vermek her zaman doğru sonuç vermeyebilir. En doğru uygulama, sistemin neye ihtiyacı olduğunu optimum şekilde bulup ortaya koymaktır. Bu anlamda satış sonrası ve teknik destek hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Ortam sıcaklığı, ortamdaki nem oranı, ortamda parlayıcı ve patlayıcı gaz olup olmaması, makinenin toza, suya ve tropik koşullara maruz kalıp kalmayacağı ortamı belirleyen en önemli parametrelerdir.

Makinenin günde kaç saat çalışacağı aralıklı ya da sürekli çalışma durumu, hareketin hassasiyeti, enerji kaynağının özellikleri, sistemden beklenen verim, sistemin komutlara cevap verme süresi gibi özellikler de işin özelliklerini belirleyen parametrelerdir. Bu özelliklere bağlı olarak elektrik motorunun yalıtım sınıfı, koruma sınıfı, türü, gücü ve devir sayısı belirlenmelidir. Aksi takdirde sistem ya çok pahalı ve verimsiz olur ya da kısa sürede arıza yaparak müşteri memnuniyetsizliğine sebep olur.

Elektrik motoru seçerken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken parametreler:

 • İşletme gerilimi ve frekansı (1 faz, 3 faz, 220V, 380V, 400V, 440V, 50 Hz, 60 Hz, D.C.)
 • Motor hızı
 • İnşa tipi: Ayaklı B3, Flanşlı B5, Ayaklı Flanşlı B3 B5 gibi
 • Eksenel yükün büyüklüğü
 • Radyal yükün büyüklüğü
 • Çalıştırılacağı ortamın sıcaklığı
 • Çalıştırılacağı ortamın rakımı
 • Koruma tipi: IP54, IP55 gibi
 • Saatteki şalt sayısı: Start/h.
 • İşletme tipi (Çalışma rejimi): S1, S3, S5 gibi
 • Servis faktörü: 1.15, 1.20, 1.25 gibi
 • Çalıştırılacağı ortamın rutubet derecesi: Isıtıcı ve kondense deliği istenip istenmediği
 • Sistem güvenliği açısından termistör PTC termik gerekip gerekmeyeceği

Üst düzey elektrik motoru çözümleri için MEG Endüstri ile irtibata geçebilir, dilerseniz megendustri.com.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da info@megendüstri.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.

Devamını Oku

Elektrik Motorları

ELK, yeni gövde büyüklükleriyle yurt dışı pazarlarda da iddiasını artırıyor

Yayın Tarihi:

on

ELK Motor, yeni gövde büyüklükleriyle iş ortaklarına komple çözümler sunmaya hazırlanıyor. 2020 yılı başında yeni üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle daha da güçlenen ELK’daki gelişmeleri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Özlem Yılmaz Demirci’den dinledik.

ELK Motor’u kısaca anlatabilir misiniz? Ürün gruplarınız nelerdir?

ELK Motor, Yılmaz Redüktör ailesinin bir parçası olarak üretime başlamış olup, şu anda bütün Türkiye’ye ve yurt dışına ihracat yapmaktadır. Ana üretimimiz 63 – 280 gövde aralığında yüzde yüz yerli tasarım ve üretim elektrik motorlarıdır.

Ağırlıklı olarak hangi sektörlere çözüm sunuyorsunuz?

Elektrik motoru dediğiniz zaman çok geniş bir yelpazeye hitap ediyorsunuz aslında.  Ama pompa, kompresör, fan ve redüktör gibi sektörler bizim ağırlıklı olarak çalıştığımız sektörler diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde 315 gövde elektrik motorlarının da ürün gamına katılacağı açıklanmıştı ELK Motor tarafından. Okurlarımıza yeniliklerden bahseder misiniz?

Evet, 315 gövde motorlarımızın tasarımı, testleri bitti. Çok kısa bir süre içinde, hatta bu yıl bitmeden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. 315 gövde motorlarımızın da portföyümüze katılmasıyla birlikte artık müşterilerimize komple çözüm sunabilecek duruma geliyoruz. Onun dışında 0,55 – 0,75 kW aralıklarında 1500 d/d olarak monofaze motorlarımızı piyasaya sunduk. Yurtdışı bazlı hâlâ devam etmekte olan ve anlaşma aşamasında olduğumuz projelerimiz var. Ayrıca yeni fabrikamıza pandemi sürecinin hemen öncesinde taşınmıştık. Bütün üretimimiz artık yeni fabrikamızda devam ediyor. 

Son olarak yepyeni bir haber ise bu ay Çerkezköy’de Yılmaz Redüktör’ün yeni fabrika binası temellerinin atılmış olmasıdır. Oradaki inşaatımızı da kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. 

Yurt dışı pazarlara açılma anlamında da çok önemli adımlar atıyor ELK Motor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?

Daha önce de söylediğim gibi yurt dışında çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunları şu an için söylemem doğru olmaz. Zaten gerçekleştiğinde açıklamasını yapacağız. Ama şöyle söyleyebilirim ki yurtdışında dev firmalar ile anlaşmalar yapmış bulunmaktayız. Çok kısa süre içinde ELK Motor adını tüm dünyada çok daha yoğun bir şekilde duymaya başlayacaksınız.

Ar-Ge çalışmalarınız ve kalite süreçleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

ELK Motor’un kendisine ait bağımsız bir Ar-Ge merkezi var zaten. Ar-Ge birimimiz sürekli olarak kendini geliştirme, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. 

Amerika pazarında çok önemli ve gerekli olan UL belgemizi de aldık. Ürünlerimizi artık UL belgesi ile de gönderebiliyoruz. 

Pandemi sürecinde ne tür tedbirler aldınız. Yeni normal dönemini firmanız ve sektörünüz açısından değerlendirebilir misiniz?

Maalesef içinden geçtiğimiz süreç çok sıkıntılı. Biz de bu süreçte tedbirlerimizi alarak üretimlerimize devam ettik. Pandemi sürecinin başından itibaren şirket doktorlarımız, İSG uzmanımız ve İK sorumlularımızdan oluşan bir kurul kurup, süreci o şekilde yönettik. Ortak alanların hepsine dezenfektanlar yerleştirdik. En önemlisi yemekhanemizde düzenlemelere gittik. Yemeklere bölümler halinde çıkılmasını sağladık ve her bir masa arasına paravanlar koyarak oturma düzenini buna göre organize ettik. En önemlisi, bu süreçte üretimimiz hiç durmadı hatta satışlarımız arttığı için ürün yetiştirmek için son sürat çalışmaya devam ettik. 

Size göre elektrik motoru seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar nelerdir?

Elektrik motoru seçimi basit gibi gözükse de, aslında seçim yapılırken ve kullanırken dikkatli olunmazsa çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden bizim tavsiyemiz, seçim yapılırken her zaman profesyonel birinden destek alınması yönünde. Ar-Ge ve Satış &Pazarlama bölümlerimiz her zaman müşterilerimize gerekli desteği sunmaktadırlar. Ayrıca whatsapp hattımızdan da acil sorular ve müdahaleler için destek alma imkânı sunuyoruz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz.

Peki, verimli ve uzun ömürlü bir çalışma için nelere dikkat edilmelidir?

En başta doğru motor, kalitesine ve markasına güvendiğimiz motorlar seçilmelidir. Maalesef birçok alanda ucuz olsun ama en kalitelisi olsun mantığı çok yaygın. Biz motorlarımızı üretirken ve verilerimizi kataloglarımıza ya da broşürlerimize yazarken, yapamayacağımız ya da olmayan hiçbir şeyi yazmıyoruz. Eğer bir değeri taahhüt ettiysek ve yazdıysak bilin ki ELK Motor gerçekten o şartları sağlıyordur.

Piyasadaki rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rekabetin olmadığı yerde gelişim de yoktur, ilerleme de yoktur. Rekabetin her türlüsü güzeldir. Biz Türkiye’deki motor üreticileri olarak her ne kadar aynı sektörün içinde rakip olarak gözüksek de aslında birçok konuda birbirimizle iletişim halinde ve fikir alışverişindeyiz. 

Hep beraber üyesi olduğumuz Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği de (EMOSAD) bunun en güzel örneğidir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte herkese bol kazançlar ve en başta sağlık diliyorum. Hepimiz bir kez daha gördük ki en büyük servetimiz kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı. Onun için en başta kendimize, sonra da sevdiklerimize dikkat edelim.

Özlem Yılmaz Demirci kimdir?
İstanbul doğumluyum. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olup, yine aynı üniversitede master eğitimimi tamamladım. Evliyim ve 2 erkek çocuk annesiyim.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com