Connect with us

Pompalar

Tarihi rezervuardaki su pompalarını Belzona tamir etti

Yayın Tarihi:

on

Tarihi Rezervuardaki Su Pompalarını Belzona Tamir Etti

 

Her gün, Queen Mary Rezervuarı 910,000,000 litre su tutmaktadır. Rezervuar, dünyanın en kalabalık şehirlerinden birineyeterli miktarda temiz su vermek için öncelikle suyu Thames Nehri’nden beslenen kanalla içeri alır.

Neredeyse yüzyıllık aktiviteden sonra, yıllarca makine ve

ekipmanda gerçekleştirilen birçok yenilemeden sonra, sentrifüj

pompa sistemi, büyük bir gelişmeye hazırdır.

  Belzonauygulamasından sonra pompa gövdesi 

Projenin Geçmişi

Pompalar,   1924’te   devreye    alındı ve doğru akım buhar motorlarıyla çalıştırıldı. Rezervuarlar, 1925 yılında Kral V.George ve Kraliçe Mary tarafından resmi bir şekilde açıldıktan sonra makineler birçok kez geliştirildi, pompalar şimdi elektrikmotorlarıyla çalışmaktadır. Rezervuar’ın bulunduğu yer olan Littleton, Saxon yer ismi olan, ‘küçük yerleşim’ anlamına geldiğihalde rezervuarın kendisi yerleşim yerine nazaran farklılık içermektedir. Su alanı 723 dönüm kaplarken, çevresi kabaca 4mildir. Bittiği zaman, dünyadaki en büyük rezervuardı ve o günden itibaren çevre ülkelere olduğu kadar Londra’nın büyük birkısmına da su temin etmeye devam etmektedir.

 

  Şiddetli korozyona maruz kalmış pompa gövdesi                         Bloklarla tutturulmuş pompa gövdesi

Uygulama Durumu

Yıllarca sık kullanımdan dolayı, pompa ekipman sisteminin bazı yerlerinde kavitasyon hasarı oluşmuştur. Bu da, pompasisteminin verimliliğine ciddi şekilde engel olmaktadır. Bu durum, acilen çözülmelidir ve hidrolik profilin ayarlanmasınıkapsayan ayrıntılı muayeneye tabi tutulmalıdır.

Pompa gövdesinin üst kısmının ağırlığından ve fiziksel boyutundan dolayı gövdeyi baş aşağı çevirmek pratik  değildir. Busebeple, gövde bloklarla tutturulmuştur (venlik sebebiyle vinçle desteklenmiştir) ve alt tarafından taranmıştır. Bu muayenesüresince, her bir gövdede Pas Derecesi D’ye kadar Yüzey Korozyonu teşhis edilmiştir. Bu, skaladaki korozyonderecelendirmesindeki en yüksek seviyedir. Dökme demir ve aşınmanın şiddetli pasa maruz kaldığını göstermektedir. (ISO-8501-1).

 

Üstgövdenin hidrolik profili                                    Kompresörçark kanadının hidrolik profili

Hidrolik profilin ve ekipman taramasının bitiminden sonra kıvrık tulumbaların üçünde, toplam yüzey alanı 282 m2 olacak şekilde

birkaç yenileme uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir.

Hasarın büyüklüğüne göre (kıvrık  pompaların bazı alanlarında %50 korozyongözlenmiştir) koruma kaplamasıyla takip edilen

komple metal onarımları belirlenmiştir. Yeniden yapılandırma ve koruma, ağırkorozyona uğramış dökme demir yüzeyini tamir

etmek için gerekmektedir ki böylece, pompa en yüksek verimliliğinde çalışmaya devam edebilsin.

Her biri 44,5 m2 yüzey alanına sahip çarkları gözden geçirdikten sonra hepsinin temizliğe tabi tutulmasına karar verilmiştir. Bu şekilde, daha sonra düzgün çalışmaya devam edebilirler.

 

                  Belzona 1111’le onarılan yüzey                                        Belzona 1111’le onarılan yüzey

Uygulama Yöntemi

Öncelikle tüm işlenmiş yüzler, üst ve altgövdede kumlama ekipmanı kullanılmadan koruma altına alınır. Bu, öncekikaplamayı çıkartmak için kullanılır. Yüzey temizliği en az SA 2 ½ olan ve yüzeyprofili en az 75µm olan profil oluşturulur. Sonra, uygulama alanı vakumlanır vebütün raspalama alanının temizlendiğine, tozdan arındırılmış olduğuna eminolunur.

Yüzey tuz kirliliği için test edilirken,uygulama alanları Belzona 1111 (Super Metal) uygulaması için hazır halegetirildi.  Belzona 1111, ondülasyon veaşınma hasarı olan alanları onarmak için uygulama yapılır. Silikon çelikalaşımıyla güçlendirilmiş çözgensiz epoksi reçine tamir kompoziti, dayanıklıkorozyon direnci sağlar, aşındırıcı malzeme ile temas ettiğinde bile yüzeyinkorunmasını garanti eder.

 

Kumlamadansonra pompa yüzeyi                                    Bitmiş uygulama                                              Bitmiş uygulama

Belzona 1111‘in kürlenmesinden ve ikisaatlik kaplama penceresinde sonra, gri renkte olan Belzona 1341’in(Supermetalglide) ilk katı fırça ile uygulanır. Bunu, toplam 400 mikron kurufilm kalınlığı elde etmek için mavi renk olan ikinci katın uygulanması takipeder.

Bu kaplamanın özelliği, ekipmana uzun süreli erozyon ve korozyon korumasısağlaması ve pompa verimliliğini arttırmasıdır. Belzona 1341‘in verimliliğiyeni ekipmanda % 7, onarılmış ekipmanda da % 20 arttırdığı kanıtlanmıştır. Bunu,işlem sıvılarını iten ve türbülanslı akışı azaltan hidrofobik teknolojikullanarak gerçekleştirir. Kürlendiğinde, kaplanmış yüzey herhangi bir kaçak yada pinhol olup olmadığını görmek için kontrol edilir.

Modern polimer teknolojisi kullanılarak Belzona,santrifüj pompa ekipmanını yenilemiştir. Böylece, tarihi Queen Mary Rezervuarımümkün olduğunca verimli ve sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Referans: http://www.maintenanceonline.org/article.asp?id=9229

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Lobe pompa nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

MIT Lobe pompalar, 316 paslanmazdan imal edilmiş olup, viskoz akışkanların transferini sağlamak üzere dizayn edilen, endüstriyel sektörde kullanılan akışkan transfer ürünleridir. Bu pompalar 316 paslanmaz olmaları sebebiyle gıdaya uygun ürünlerdir.

MIT Lobe Pompa çalışma prensibi

Akışkanın geldiği hattan pompa girişine besleme yapılır. Pompa, girişine kendi akışı ile gelen ürünü içerisine alır ve pompanın kafa kısmında mile bağlı olan lobeların, dönüş hareketiyle birlikte lobelar birbirine ters yönde dönerek akışkanı basınçlandırıp basma hattından ürünün aktarılmak istendiği yere doğru gitmesini sağlar. Temel çalışma prensibinde pompanın kuruda kalmaması, yeteri kadar beslemenin yapılması ve sürekli bir beslemenin olması gerekmektedir. MIT lobe pompalar, motor redüktöre kaplin bağlantı ile bağlıdır. Lobeların hareketi ise, redüktör milinden gelen güç ile pompanın dişli kutusundaki çarklar dönmeye başlar ve çarkların hareketi ile lobelar hareket etmeye başlar. Bu pompalar kuruda çalışmaya uygun olmadığı için sürekli bir besleme yapılması gerekmektedir. Pompada sızdırmazlık elemanı olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır. Lobe pompalarda iki adet mil olduğu için bir pompada iki adet salmastra bulunmaktadır. Bu pompalar, 150 derece sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir.

Kullanım alanları

Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan bu pompalar; bal, reçel, pekmez, tahin, şampuan, kek hamuru, nar ekşisi, salça, deterjan gibi viskozitesi yüksek olan ve hijyenik çalışma koşulları gerektiren birçok akışkanda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Pompa seçimi nasıl yapılır?

MIT lobe pompa seçimi yapılırken; müşteriden debi, basınç, viskozite, sıcaklık gibi bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında pompanın gövdesi, motor ve redüktör seçimi yapılmaktadır. Bu pompalar için kullanım yerlerinde, akışkanın rahatlıkla pompa girişine kadar gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden hattın düzgün ve akışkanın belirli bir giriş basıncını sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca kullanım yerinde eğer şerbet gibi yapışkan bir malzeme kullanılıyorsa, yıkamalı salmastra verilmelidir. Böylece salmastrada şerbetin yapışması, kuruması önlenmiş olacak ve salmastra kırılması ile karşılaşılmayacaktır. Ayrıca yine lobe pompalarda akışkanın belirli bir sıcaklıkta tutulması isteniyorsa ısıtma ceketi kullanılarak pompa içerisinde akışkanın sabit bir sıcaklıkta kalması ve kuruma donma gibi olayların önlenmesi sağlanabilmektedir.

MIT lobe pompaların işletmede kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler

MIT lobe pompaları bir işletmeye kurarken, pompanın emiş hattı basma hattı ve pompanın konumlandığı yer çok önemlidir. Bir lobe pompayı sisteme bağlarken emiş ve basma hattının pompanın giriş çıkış çapı ile aynı ölçüde olması tavsiye edilmektedir. Pompa giriş hattı bağlanırken mümkün olduğunca, pompa girişinde dirsekten kaçınılması gerekmektedir. Böylece pompaya rahat bir besleme yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda pompanın giriş hattında yeteri kadar giriş basıncının oluşması için belli bir miktar ürünün, sürekli olarak pompaya akması gerekmektedir. Yani pompaya sürekli olarak besleme yapılmalıdır. Ekin Endüstriyel firması olarak pompanın çıkış hattına, emniyet ventili konulmasını önermekteyiz. Böylece pompa basınca girdiği zaman, kuruda kalması önlenecek ve pompa korunmuş olacaktır. Lobe pompalar, kaplin bağlantı ile birbirine bağlıdırlar ve bu sebepten herhangi bir sarsıntı veya ayar kaymasında lobelar kitlenebilir veya ön kapağa sürtme yapabilir, işte bunu önlemek için lobe pompa şasesinde bulunan deliklerden pompa bağlandığı yere sabitlenmesi gerekmektedir. Pompa sabitlendiğinde herhangi bir şekilde ayarı kaymayacak ve kullanım esnasında, sarsıntı sebebiyle bir hasar olmayacaktır. MIT lobe pompalar kullanılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir başka konu da pompa kullanımı esnasında pompa içerisindeki akışkanın herhangi bir şekilde donmaması ve kurumamasıdır. Akışkanın donması veya kuruması halinde lobelarda ve/veya salmastralarda hasarlar meydana gelecektir. Bir başka dikkat edilmesi gereken durum ise lobe pompanın yağ seviyesidir. Standart lobe pompalarda dişli kutusunun üst tarafında bir tapa bulunmaktadır ve buradan dişli kutusunun yağlanması için gerekli olan yağ eklenir ve pompadaki gözetleme camı ile bu yağ seviyesi kontrol edilmektedir. Lobe pompalar standartlarının dışında yan çevrilebilmektedir. Böylece viskozitesi yüksek akışkanların pompaya girişi daha rahat olacaktır. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

TP serisi toz pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemleri ile aynı işi yapabilir. Toz, hermetik bir sistemin içine toz kabından prosesinize transfer edilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir yapar. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Özellikleri ve faydaları

  • Diğer karmaşık toz sistemleriyle karşılaştırıldığında ekonomik bir çözümdür.
  • Manuel toz işlemeden daha kullanışlı ve güvenlidir.

Azaltılmış kontaminasyon

Toz, hermetik bir sistem içine toz kabından prosesinize aktarılır.

Ekonomik ve kompakt çözüm

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemiyle aynı işi yapabilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir hale getirir.

Ne tür tozlar?

Toz transfer pompaları, özgül ağırlıkları 80 ile 720 kg/m3 kuru ağırlığa sahip farklı tipte proses tozlarını işleyebilmektedir. Genel olarak, toz elde sıkıldığında topaklanmıyorsa, Tapflo toz transfer pompası başarıyla kullanılabilir. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Kapasite

Toz transfer kapasitesi, yoğunluk, ağırlık  vb. kriterlere bağlı olarak bir tozdan diğerine son derece farklılık göstermektedir.

Çalışma prensibi 

Başlangıçta çalışma sorunu yoktur. Hava emiş sistemi, pompa çalıştırılırken toz birikmesi sorunlarını ortadan kaldırır.

Tozun difüzyonu için pompanın toz tarafına hava endüklenir. Optimum performans elde etmek için endüksiyon akışı bir iğneli valf vasıtasıyla manuel olarak ayarlanabilir.

Teknik veriler

  • Malzeme: PTFE Kaplı Alüminyum
  • Maks. basınç: 8 bar
  • Özellikler: Komple hava enduksiyon sistemi dahil
  • Patlamaya karşı koruma: IIG (gaz) / IID (toz), kategori 2’ye göre işaretlenmiş ATEX
  • Diyafram malzemesi: EPDM, NBR, PTFE
  • Valf topu: EPDM, NBR, AISI 316L, PU
  • Giriş/çıkış malzemesi: Paslanmaz çelik AISI 316L

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Lowara e-HM Serisi Pompalar ile konforlu su temini

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Yatay milli, çok kademeli, paslanmaz çelik pompa serisi e-HM, tesisatlarda yüksek performans ve konforlu su temini sağlar. Akışkan ile temas eden tüm parçalarda AISI304 ve AISI316L paslanmaz çelik malzeme seçeneği mevcuttur.

Sıcaklık değeri -30 °C ile + 120 °C arasında olan akışkanların transferine imkan sağlayan seri; içme suyu, ters osmoz, ilaç ve gıda gibi sıhhi uygulamalarda güvenle kullanılabilir. WRAS ve ACS sertifikaları sayesinde içme suyu dolum makineleri ve kullanım suyu tesislerinde de kullanıma elverişlidir. 

Ayrıca sertleştirilmiş ara yatakları sayesinde endüstriyel agresif sıvılara da dayanım sağlayan Lowara e-HM Serisi, PN12 ve PN16 gövde dayanım sınıfları ile yüksek sıcaklık ve yüksek giriş basıncı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Çok çeşitli uygulamalara hizmet veren seri, düşük çalışma ses seviyesi (<70 dB) ile bina sistemlerinde de ihtiyaçları karşılamaktadır.

Balanslı çark tasarımı ile hidrolik verimliliği artırılan seri, farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yapısı sayesinde dikey montaja da imkan sağlamaktadır. Özellikle makine imalatçılarının ihtiyaç duyduğu alan tasarrufu için dar bölümlere dikey ya da yatay olarak kolaylıkla montajlanabilir. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com