Connect with us

Pompalar

Standart Pompa çevreye duyarlı bakış açısı ile örnek teşkil ediyor

Yayın Tarihi:

on

Türkiye’nin ilk yerli pompa üreticisi olarak Türk makine sanayisinde önemli bir yere sahip olan Standart Pompa, aynı zamanda çevreye duyarlı bakış açısıyla da örnek teşkil ediyor. Pompa Vana ve Sistemleri dergisi olarak bizde bu sayımızda, Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta ile Standart Pompa’nın çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Merve Hanım, Standart Pompa’nın sektöre sunduğu hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yüzde yüz yerli üretici kimliğiyle, Standart Pompa su temini ve ikmali, atık su ikmali, zirai sulama gibi pompa uygulamalarının en fazla kullanıldığı alanlar için ürettiği standart imalat pompaların yanı sıra kimyasal proses, petrol ürünleri, kâğıt-selüloz, enerji santrallari, madencilik, metal endüstrisi gibi endüstriye yönelik özel imalat pompaları ile yangın, bina sistemleri, eğlence sektörü ve gemicilik uygulamaları için de santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Pompa sektörünün lider firmalarından olan Standart Pompa’nın ürün gamı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Farklı sektörlere hitap eden yaklaşık 50 farklı ürün grubunda, 1000 civarı farklı boyutlarda santrifüj pompa üretimimiz mevcuttur. Debi kapasitemiz 6000 m3/h’lere ulaşmıştır. Pompalarımızın ulaştığı çalışma basıncı ise 70 bar seviyesindedir. Üretim gamımızı Tek Kademeli Yatay/Düşey Milli Salyangozlu Santrifüj Pompalar, Çok Kademeli Yatay/Düşey Milli Santrifüj Pompalar, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli Yatay/Düşey Milli Çift Emişli Santrifüj Pompalar, Yatay/Düşey Milli Kanalizasyon ve Atık Su Pompaları, Dalgıç Tip Pissu Pompaları, Yatay Milli Ağır Hizmet Tipi Proses Pompaları, Yatay Milli Isı Transfer Yağı Pompaları, Sirkülasyon Pompaları olarak belirtebiliriz.

Standart Pompa olarak çevreye duyarlı bir bakış açınız olduğunu biliyoruz. Üretiminizi gerçekleştirirken çevreyi korumak adına neler yapıyorsunuz?

Standart Pompa olarak,  tesisimiz de “çevre” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk konusunda büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile bu önemi uygulama imkânımızda denetlenmektedir.

Her yıl düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine, yıl içinde üretimimizden kaynaklı tüm atıkların ve piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj maddelerinin miktarlarını düzenli olarak bildiriyoruz.

Bu bildirimler bizlere yıl içinde ortaya çıkarttığımız atıkları ve bunların geri dönüşüm oranlarını görmemizi ve atık yönetimimizde buna göre bir sonraki yılı planlamamıza yardımcı oluyor.

Günümüzde enerji ve çevrenin önemi  -atmosferde bulunan havanın rüzgârla hissedilmesi gibi -yavaş yavaş insanlar tarafından hissedilmektedir. Bu sebeple “geri dönüşüm ve enerji tasarrufu” gibi çevremizi korumak için attığımız adımlar çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ayrıca, artık ülkeler bu amaç için çevre ile ilgili ciddi mevzuat ve yaptırımlar uygulamaktadır. Rakamlara bakıldığında da bunun büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Örneğin Standart Pompa olarak geçtiğimiz yılda geri dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz atık kâğıt miktarına baktığımızda, bu geri dönüşüm sayesinde 192 adet yetişmiş ağaç ve 1020 m2’lik bir orman alanının yok olmasını engellediğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra atık kâğıtların geri dönüşümünün hava kirliliğini % 74-94, su kirliliğini % 35 ve su kullanımını % 45 oranlarında azalttığı bilinmektedir.

Standart Pompa olarak atıklarımız kaynağında ayrı ayrı toplanmaktadır. Evsel atıkların % 75-80’i sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir, ambalaj atıkları ise %25 oranında sıkıştırabilir. Bu durumda eğer bizler bu her iki atık türünü birlikte depolarsak aynı zamanda daha fazla düzenli depolama alanı ve enerji tüketimi meydana gelecektir. Üstelik atıkların ayrı toplanması ile ikinci kalite atık meydana gelmesi de önlenmektedir. Bununla birlikte tesisimizde atık plastik geri dönüşümüne de önem verilmektedir. Yine geçen yılki atık plastik geri dönüşüm miktarlarına baktığımızda elektrik enerji miktarında 70000kWh’lik tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz.

Plastiklerin dönüşümü sayesinde ayrıca doğaya zararlı maddeler bırakılmayıp toprağın ve suyun kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Üretimimiz sonucunda oluşan metal talaşları da geri dönüşümde değerlendirilmektedir. Özellikle metallerin geri dönüşümü metal cevheri çıkarımı için doğanın istenmeyen şekilde tahribatını engellediğinden çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte metal geri dönüşümünde maden cevheri ve bu cevherin safhalaştırma işlemleri meydana gelmediğinden enerjiden % 96 düzeyinde bir tasarruf sağlanmaktadır.

Ayrıca genel olarak geri dönüşümün faydaları şunlardır:

Doğal kaynaklar korunur.

Enerji tasarrufu sağlanır.

Ekonomiye katkı sağlanır.

Ve gelecek için yatırımdır.

Merve Hanım, Standart Pompa olarak geri dönüşüm dışında çevreyi korumak adına attığınız diğer önemli adımlar nelerdir?

Geri dönüşüm, çevreye verdiğimiz özenin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun dışında kullandığımız ürünlerde yeşil satın alma opsiyonları da dikkate alınmaktadır. Tabii bunları gerçekleştirirken meydana gelen başka kirlenme çeşitleri de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,  üretimimiz için gerekli hammadde ihtiyacımızda en büyük dilime sahip olan dökümdür. Döküm alımlarımızı yaparken geri dönüşüm sonucu elde edilmiş ve daha az enerji sarfiyatına neden olmuş maddeleri hammadde olarak tercih ediyoruz. Ancak geri dönüşüme uğramış maden radyoaktif bir bozunmaya uğramış ise bu doğrudan insan sağlığını etkileyecek bir unsurdur.Bu durumu önlemek için her bir döküm için radyoaktivite ölçümleri talep edilmekte ve bu doğrultuda uygun hammadde alımı gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl içerisinde çevre dostu ürünler kullanımı amacıyla öncelikle sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompaların ambalajları optimize edilerek dayanımı yüksek, geri dönüşebilir karton kutular ile ambalajlanması sağlanacaktır. Bu şekilde ambalaj ağırlıkları azaltılarak ulaşımdan kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyon oluşumu da azaltılacaktır.

Boyahane ve test ünitelerimizden, atık suyumuzdan kaynaklı su kirliliğini önlemek ve su tüketimini azaltmak amacıyla fabrikamızda bir arıtma tesisi mevcut olup, atık sularımız arıtmadan geçerek İSKİ’nin belirlemiş olduğu su kirliliği sınır değerlerini sağladıktan sonra İSKİ kanalına deşarj edilmektedir.

Çevreye verdiğimiz önem sadece tesislerimizde sınırlı kalmamaktadır. Bu kapsamda daha az enerji tüketimi sağlayan ürün çalışmalarımız da sürekli devam etmektedir. Standart pompa olarak her sene ciromuzun % 5’ i kadarını AR-GE çalışmaları için ayırıyoruz Geçen sene çevre ve enerji fuarlarında tanıtımını yapmış olduğumuz motor üstü frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarımız da bunlardan bazılarıdır. Ürün geliştirme ile birlikte müşterilerimize pompa seçimleri yapılırken müşterilerimizin ihtiyacını gideren, sistemleri için verimli olan ve az enerji tüketimi gerçekleştiren ürünler tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz basılı reklam çalışmalarında da geri dönüşümlü kâğıt ve doğal ürünler kullanımına özen göstermekteyiz. Ayrıca zaman zaman ağaçlandırma kampanyalarına STANDART POMPA olarak bizzat iştirak edip destek vermekteyiz. Ülkemizi ağaçlandırmak için özveri ile çalışan TEMA ile de bu konuyla ilgili işbirliklerimiz mevcuttur.

Ülkelerin, günümüz ve geleceğimiz için senaryolar oluşturarak farkındalığımızı çekmeyi planladıkları çevre konusunda, senaryoların gerçekleşmesini beklemeden, kendimiz, gelecek nesillerimiz ve günümüz için küçük yatırımlar yaparak, çevremizi ya da aslında kendi hayatımızı kurtaracağımızın farkına varıp, yatırımlarımızı yarınlar için bugünden yapmalıyız. STANDART POMPA olarak bizlerde yarınlar için büyük yatırımlar yapmak için çabalıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Standart Pompa olarak gelecekteki plan, proje ve yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yatırım konusu, Türkiye şartlarında üretim yapan birçok firma için zorlu bir süreçtir.

Standart Pompa olarak yatırımlarımız konusunda ‘gelecek nesillere yatırım’ felsefesi ile hareket etmekteyiz. Sohbetimiz esnasında bahsettiğim konular da bu felsefenin ürünleridir. Bunun yanı sıra uluslararası platformda enerji verimliliği konularında yapılan toplantı ve yayınları takip etmekteyiz. Gerek ülke bazında gerekse dünya pompa sektörünün takip ettiği bütün çevreci normları, ürünlerimiz üzerinde uygulamaya çalışıyoruz.

Mesela, önümüzde 2015 yılı için enerji verimliliğine yönelik EU 547’ ye uygun MEI (Minimum Efficiency Index ) değeri 0,1 olan ürünlerimiz için yeni değer 0,4 olacak şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2015 öncesi bu adım tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra pompalarımızın tahrik edilmesinde kullanılan elektrik motorlarının verimlilik sınıfı IE2 yerine IE3 olarak değişecektir.

Normların tarif ettiği ürünlerin üretilmesi dışında, en önemli yatırım; ortaya konan mühendislik bilgisi ve test aşamalarında harcanan zamandır. Kaldı ki bu yatırım giderlerinin toplam yatırım giderleri içinde görünmeyen en önemli bileşen olduğu düşüncesindeyim.  Ve biz Standart Pompa olarak yatırımın en önemli kısmını burada gerçekleştiriyoruz, doğal kaynakların daha verimli kullanılması için gelecek nesillere zamanımızı veriyoruz.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

ECO-SYS Akıllı Sıvı Halkalı Vakum Pompalar

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Full otomasyon ile entegre edilerek; arıza tespit bildirimi, otomatik arıza bildirimi, kullanıcı dostu arayüz, yüksek enerji verimliliği ile birlikte daha birçok özellik sayesinde tak-çalıştır olarak üretilen ECO-SYS, sistemler ile uyum içerisinde çalışır. Kabin sayesinde dışardan gelen etkenlere karşı sistem içerisinde oluşabilecek arızaları en aza indiren ECO-SYS, enerji verimliliğini sağlamak için sistemlerin ihtiyacı kadar çalışır.

Tak-çalıştır

Sistemle bağlantısı yapıldıktan sonraki tüm işlemleri kendisi yapan ECO-SYS Serisi Akıllı Sıvı Halkalı Vakum Sistemi, tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar.

Enerji verimliliği

Tamamen enerji verimliliği üzerine tasarlanan ECO-SYS, yenilikçi anlayış içerisinde enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Scada sistemine entegrasyon

Sistem içerisindeki bilgileri scada ile bağlantı sağlar.

Otomatik arıza bildirimi

ECO-SYS’nin arıza durumunda hareketli aksamları ile ilgili arıza bildirim ekranı, kendi sisteminde entegre durumlarda arıza paylaşma fonksiyonu ile kolaylık sunar.

Kullanıcı dostu arayüz

Vakum sistemler için tasarlanan dokunmatik ekran sayesinde, her şey daha kolay!

Sektörler

ECO-SYS; kimya, gıda, plastik, tekstil, cam, seramik, sağlık, kağıt, şeker, deri, maden, orman endüstrisi, vakumla kaldırma, yer altı suları, enerji santralleri, seramik ve savunma sanayi sektörleri için uygundur.

Bakım

Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışır.

Devamını Oku

Elektrik Motorları

Başarı hikayelerinin çözüm ortağı VEK Motor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

17’den fazla ülkeyle iş birliği içerisinde 8 markayı Türkiye’nin imalat sanayisiyle buluşturan VEK, yarım asra yaklaşan sektör birikimi, mühendislik alanında uzman kadrosu ve müşterilerinin ürettiği ürünler konusundaki tecrübesiyle önemli projelerin çözüm ortağı konumunda yer alıyor. Güçlü iş ortaklıkları sayesinde dünyanın lider markalarını tek kaynaktan sunan VEK, sektörde yetişen ve ihtiyaçlara göre çözümler geliştiren mühendis ağırlıklı çalışan yapısıyla bu markaların kalitesini; mühendislik, sahada elde edilmiş tecrübe, imalat sanayisindeki bilgi-birikim, satış öncesi ve sonrası hizmetlerle buluşturuyor.

Elektrik motorlarında WEG, AEMOT, WAT-TEE, NİDEC, Rotor NL, Marathon; inverter ve test sistemlerinde KISTLER, KOSTAL, Danfoss, LS Electric; redüktör grubunda ise Yılmaz Redüktör’ü geniş ürün yelpazesinde barındıran VEK; doğru ürün, doğru teknoloji ve doğru sistem tasarımı ile daha verimli, daha çevreci, daha kompakt ve uygun fiyatlı çözümler sunuyor.

Müşterilerinin ürettiği pompa, kompresör vb. ürünler hakkında da bilgi sahibi olan VEK; su ve atık su uygulamalarından petrol ve doğal gaz endüstrisine, inşaat ve altyapıdan denizcilik sektörüne, tarım endüstrisinden enerji üretimine kadar 15’ten fazla sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılıyor.

Referansları arasında Tüpraş, TAV, Standart Pompa, Vansan, Procyon Elektrik, İSKİ, DSİ, TCDD, ASKİ, Tüpraş, TAV, Standart Pompa, Vansan, EMCEKARE, Masdaf, Olgun, Netafim, EBARA, MSP gibi kurum ve kuruluşların yer aldığı VEK, pek çok önemli projenin çözüm ortağı oluyor.

Firmanın tamamladığı referans projeler arasında şunlar yer alıyor:

İSKİ Kazandere Terfi Merkezi 1.6 MW OG motor tedarik edilmesi ve kurulumu.

DSİ Akpazar Ovası Sulama Projesi kapsamında 800 kW orta gerilim motorun tedarik edilmesi ve kurulumu.

DSİ Denizli Tavas Projesi kapsamında 500kw AG motor tedariki ve kurulumu.

İSKİ Büyükçekmece Hamsu Pompa İstasyonu Projesi’nde 355kw OG motor tedarik ve kurulumu.

BM destekli Etiyopya Sulama Projesi kapsamında 14 adet AG ve 23 adet OG motor tedarik ve kurulumu (toplam kurulu güç 25.000 kW).

DSİ Boztepe Projesi kapsamında 800kW AG motor tedarik ve kurulumu.

Özbekistan Enerji Santral Projesi kapsamında 7 adet OG motor değişimi.

İSKİ Anadolu Terfii Merkezlerinde IE4 yüksek verimli motor değişim projesi.

BM destekli Tanzanya ve Ruanda Sulama Projeleri kapsamında muhtelif güçlerde toplamda 18 adet AG motor (toplam kurulu güç 4.800 kW).

Adana Adliyesi Soğutma Ünitesi 800kw değişken hız sürücülü pano.

Konya Organize Sanayi Arıtma Tesisi Projesi kapsamında muhtelif güçlerde toplam kurulu gücü 6.000 kw AG motor.

DSİ Edirne Çakmak IE4 yüksek verimli motor projesi.

DSİ Isparta Atabey Pompa İstasyonu 1.5 MW OG motor projesi.

İSKİ Terkos 1.1 MW OG motor projesi.

Azerbaycan 1.2 MW OG Motor Projesi.

Devamını Oku

Pompalar

Modern endüstrilerin talepleri Tapflo CTI ve CTH Serisi Santrifüj Pompalar ile karşılanıyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

CT pompaları, açık veya yarı açık tek kademeli santrifüj pompalardır. Yüksek kaliteli ve mekanik olarak güçlü paslanmaz çelik AISI 316L’den üretilirler. CT pompalarının, hijyenik (CTH) ve endüstriyel (CTI) olmak üzere uygulamaları da mevcuttur.

Endüstriyel CTI pompaları; kimya, petrol-gaz, madencilik, ambalaj, matbaa, atık-su ve otomotiv sektörlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. CTI Serisi, cam püskürtmeli pompa gövdesi ile tasarlanmıştır. Çoğu endüstriyel görevi yerine getirmek için çeşitli bağlantı türleri, mekanik salmastra seçenekleri ve diğer uygulamaları mevcuttur.

Hijyenik CTH pompaları, çok çeşitli gıda, içecek ve tıbbi uygulamalarında kullanılmaktadır. ATEX sertifikalı oldukları için tehlikeli zonlarda da kullanılabilirler. Yemeklik yağ, tatlandırıcılar, alkol, süt ürünleri ve meyve suyu, transfer edilebilecek malzeme ve ürünlerden sadece birkaçıdır. Bir ısıtma ceketinin eklenmesiyle margarin, parafin ve hatta çikolata pompalanması gibi birçok seçenek daha sunabilmektedir. 

Hijyenik uygulama, elektro polisajlı pompa gövdesi ve iç aksamları ile sağlanmaktadır. Bu seri, temizlenebilirliğin ve tahliye edilebilirliğin önemli faktörler olduğu gıda, içecek ve ilaç endüstrilerindeki hijyenik görevler için özel olarak tasarlanmıştır. 

Tapflo Depo ve Servis Sorumlusu Mesut Şahin, “Bakım için gereken özen gösterildiğinde, CT pompaları daha uzun süre verimli ve sorunsuz çalışma sağlayacaktır.” diyor. 

CT pompaları çeşitli seçeneklerle sunulmaktadır:

Yağlanmış salmastra: Potansiyel bir kuru çalışma riski veya ürünün katılaşma veya kristalleşme eğilimi gösterdiği durumlarda harika bir seçenektir. Mekanik salmastra haznesine bir yağ deposu bağlanmıştır.

Yıkanmış salmastra: Aşındırıcı veya yapışkan partiküller mevcut olduğunda, yıkanmış salmastra sisteminin kullanılması önerilir.

Isıtma/soğutma ceketi: Ürünün katılaşma riskinin olduğu durumlarda mekanik salmastra için mükemmel koruma sağlar. Isıtma ceketi, pompalanan ürünün yüksek veya düşük belirli bir sıcaklığı muhafaza etmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır.

Hijyenik muhafaza: Opsiyonel motor muhafazası mevcuttur. Paslanmaz çelikten yapılmıştır ve elektrik motoru için kolay temizlik ve sıçrama koruması sağlar. Pompa standart olarak ayaklarla donatılmıştır.

Pompa tahliyesi: Kolay tahliye sağlamak için pompa gövdesi bir tahliye ve tahliye tapası ile tasarlanabilir.

Uzun akuple uygulaması: Yağ gibi 180°C’ye kadar sıcak ürünlerin pompalanmasında, mükemmel bir çözümdür. Komple pompa ünitesi kaplin, yatak ve muhafaza ile taban plakasına monte edilmiştir. Ek yatak kullanımı da pompa ünitesinin daha stabil çalışmasını sağlar.

Yarı-açık çark; güçlendirilmiş çark: Bu seçenek, daha stabil çalışma, daha düşük gürültü, daha düşük titreşim sağlar. Pompalanan akışkanda sert katılar mevcut olduğunda müşterilerimize yarı açık çark kullanmalarını şiddetle tavsiye etmekteyiz.

Tapflo Ülke Müdürü Cüneyt Başar, “Tapflo olarak çok çeşitli endüstrilerin taleplerini karşılayacak eksiksiz CT ürün grubuna sahibiz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını karşılayacak CTH veya CTI olsun, bir CT pompasını vermeyi garanti ediyoruz.” diyor.

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Devamını Oku

Trendler

Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump Valve and Systems Magazine sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et