Connect with us

Pompalar

Standart Pompa çevreye duyarlı bakış açısı ile örnek teşkil ediyor

Yayın Tarihi:

on

Türkiye’nin ilk yerli pompa üreticisi olarak Türk makine sanayisinde önemli bir yere sahip olan Standart Pompa, aynı zamanda çevreye duyarlı bakış açısıyla da örnek teşkil ediyor. Pompa Vana ve Sistemleri dergisi olarak bizde bu sayımızda, Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta ile Standart Pompa’nın çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Merve Hanım, Standart Pompa’nın sektöre sunduğu hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yüzde yüz yerli üretici kimliğiyle, Standart Pompa su temini ve ikmali, atık su ikmali, zirai sulama gibi pompa uygulamalarının en fazla kullanıldığı alanlar için ürettiği standart imalat pompaların yanı sıra kimyasal proses, petrol ürünleri, kâğıt-selüloz, enerji santrallari, madencilik, metal endüstrisi gibi endüstriye yönelik özel imalat pompaları ile yangın, bina sistemleri, eğlence sektörü ve gemicilik uygulamaları için de santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Pompa sektörünün lider firmalarından olan Standart Pompa’nın ürün gamı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Farklı sektörlere hitap eden yaklaşık 50 farklı ürün grubunda, 1000 civarı farklı boyutlarda santrifüj pompa üretimimiz mevcuttur. Debi kapasitemiz 6000 m3/h’lere ulaşmıştır. Pompalarımızın ulaştığı çalışma basıncı ise 70 bar seviyesindedir. Üretim gamımızı Tek Kademeli Yatay/Düşey Milli Salyangozlu Santrifüj Pompalar, Çok Kademeli Yatay/Düşey Milli Santrifüj Pompalar, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli Yatay/Düşey Milli Çift Emişli Santrifüj Pompalar, Yatay/Düşey Milli Kanalizasyon ve Atık Su Pompaları, Dalgıç Tip Pissu Pompaları, Yatay Milli Ağır Hizmet Tipi Proses Pompaları, Yatay Milli Isı Transfer Yağı Pompaları, Sirkülasyon Pompaları olarak belirtebiliriz.

Standart Pompa olarak çevreye duyarlı bir bakış açınız olduğunu biliyoruz. Üretiminizi gerçekleştirirken çevreyi korumak adına neler yapıyorsunuz?

Standart Pompa olarak,  tesisimiz de “çevre” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk konusunda büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile bu önemi uygulama imkânımızda denetlenmektedir.

Her yıl düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine, yıl içinde üretimimizden kaynaklı tüm atıkların ve piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj maddelerinin miktarlarını düzenli olarak bildiriyoruz.

Bu bildirimler bizlere yıl içinde ortaya çıkarttığımız atıkları ve bunların geri dönüşüm oranlarını görmemizi ve atık yönetimimizde buna göre bir sonraki yılı planlamamıza yardımcı oluyor.

Günümüzde enerji ve çevrenin önemi  -atmosferde bulunan havanın rüzgârla hissedilmesi gibi -yavaş yavaş insanlar tarafından hissedilmektedir. Bu sebeple “geri dönüşüm ve enerji tasarrufu” gibi çevremizi korumak için attığımız adımlar çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ayrıca, artık ülkeler bu amaç için çevre ile ilgili ciddi mevzuat ve yaptırımlar uygulamaktadır. Rakamlara bakıldığında da bunun büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Örneğin Standart Pompa olarak geçtiğimiz yılda geri dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz atık kâğıt miktarına baktığımızda, bu geri dönüşüm sayesinde 192 adet yetişmiş ağaç ve 1020 m2’lik bir orman alanının yok olmasını engellediğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra atık kâğıtların geri dönüşümünün hava kirliliğini % 74-94, su kirliliğini % 35 ve su kullanımını % 45 oranlarında azalttığı bilinmektedir.

Standart Pompa olarak atıklarımız kaynağında ayrı ayrı toplanmaktadır. Evsel atıkların % 75-80’i sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir, ambalaj atıkları ise %25 oranında sıkıştırabilir. Bu durumda eğer bizler bu her iki atık türünü birlikte depolarsak aynı zamanda daha fazla düzenli depolama alanı ve enerji tüketimi meydana gelecektir. Üstelik atıkların ayrı toplanması ile ikinci kalite atık meydana gelmesi de önlenmektedir. Bununla birlikte tesisimizde atık plastik geri dönüşümüne de önem verilmektedir. Yine geçen yılki atık plastik geri dönüşüm miktarlarına baktığımızda elektrik enerji miktarında 70000kWh’lik tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz.

Plastiklerin dönüşümü sayesinde ayrıca doğaya zararlı maddeler bırakılmayıp toprağın ve suyun kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Üretimimiz sonucunda oluşan metal talaşları da geri dönüşümde değerlendirilmektedir. Özellikle metallerin geri dönüşümü metal cevheri çıkarımı için doğanın istenmeyen şekilde tahribatını engellediğinden çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte metal geri dönüşümünde maden cevheri ve bu cevherin safhalaştırma işlemleri meydana gelmediğinden enerjiden % 96 düzeyinde bir tasarruf sağlanmaktadır.

Ayrıca genel olarak geri dönüşümün faydaları şunlardır:

Doğal kaynaklar korunur.

Enerji tasarrufu sağlanır.

Ekonomiye katkı sağlanır.

Ve gelecek için yatırımdır.

Merve Hanım, Standart Pompa olarak geri dönüşüm dışında çevreyi korumak adına attığınız diğer önemli adımlar nelerdir?

Geri dönüşüm, çevreye verdiğimiz özenin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun dışında kullandığımız ürünlerde yeşil satın alma opsiyonları da dikkate alınmaktadır. Tabii bunları gerçekleştirirken meydana gelen başka kirlenme çeşitleri de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,  üretimimiz için gerekli hammadde ihtiyacımızda en büyük dilime sahip olan dökümdür. Döküm alımlarımızı yaparken geri dönüşüm sonucu elde edilmiş ve daha az enerji sarfiyatına neden olmuş maddeleri hammadde olarak tercih ediyoruz. Ancak geri dönüşüme uğramış maden radyoaktif bir bozunmaya uğramış ise bu doğrudan insan sağlığını etkileyecek bir unsurdur.Bu durumu önlemek için her bir döküm için radyoaktivite ölçümleri talep edilmekte ve bu doğrultuda uygun hammadde alımı gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl içerisinde çevre dostu ürünler kullanımı amacıyla öncelikle sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompaların ambalajları optimize edilerek dayanımı yüksek, geri dönüşebilir karton kutular ile ambalajlanması sağlanacaktır. Bu şekilde ambalaj ağırlıkları azaltılarak ulaşımdan kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyon oluşumu da azaltılacaktır.

Boyahane ve test ünitelerimizden, atık suyumuzdan kaynaklı su kirliliğini önlemek ve su tüketimini azaltmak amacıyla fabrikamızda bir arıtma tesisi mevcut olup, atık sularımız arıtmadan geçerek İSKİ’nin belirlemiş olduğu su kirliliği sınır değerlerini sağladıktan sonra İSKİ kanalına deşarj edilmektedir.

Çevreye verdiğimiz önem sadece tesislerimizde sınırlı kalmamaktadır. Bu kapsamda daha az enerji tüketimi sağlayan ürün çalışmalarımız da sürekli devam etmektedir. Standart pompa olarak her sene ciromuzun % 5’ i kadarını AR-GE çalışmaları için ayırıyoruz Geçen sene çevre ve enerji fuarlarında tanıtımını yapmış olduğumuz motor üstü frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarımız da bunlardan bazılarıdır. Ürün geliştirme ile birlikte müşterilerimize pompa seçimleri yapılırken müşterilerimizin ihtiyacını gideren, sistemleri için verimli olan ve az enerji tüketimi gerçekleştiren ürünler tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz basılı reklam çalışmalarında da geri dönüşümlü kâğıt ve doğal ürünler kullanımına özen göstermekteyiz. Ayrıca zaman zaman ağaçlandırma kampanyalarına STANDART POMPA olarak bizzat iştirak edip destek vermekteyiz. Ülkemizi ağaçlandırmak için özveri ile çalışan TEMA ile de bu konuyla ilgili işbirliklerimiz mevcuttur.

Ülkelerin, günümüz ve geleceğimiz için senaryolar oluşturarak farkındalığımızı çekmeyi planladıkları çevre konusunda, senaryoların gerçekleşmesini beklemeden, kendimiz, gelecek nesillerimiz ve günümüz için küçük yatırımlar yaparak, çevremizi ya da aslında kendi hayatımızı kurtaracağımızın farkına varıp, yatırımlarımızı yarınlar için bugünden yapmalıyız. STANDART POMPA olarak bizlerde yarınlar için büyük yatırımlar yapmak için çabalıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Standart Pompa olarak gelecekteki plan, proje ve yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yatırım konusu, Türkiye şartlarında üretim yapan birçok firma için zorlu bir süreçtir.

Standart Pompa olarak yatırımlarımız konusunda ‘gelecek nesillere yatırım’ felsefesi ile hareket etmekteyiz. Sohbetimiz esnasında bahsettiğim konular da bu felsefenin ürünleridir. Bunun yanı sıra uluslararası platformda enerji verimliliği konularında yapılan toplantı ve yayınları takip etmekteyiz. Gerek ülke bazında gerekse dünya pompa sektörünün takip ettiği bütün çevreci normları, ürünlerimiz üzerinde uygulamaya çalışıyoruz.

Mesela, önümüzde 2015 yılı için enerji verimliliğine yönelik EU 547’ ye uygun MEI (Minimum Efficiency Index ) değeri 0,1 olan ürünlerimiz için yeni değer 0,4 olacak şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2015 öncesi bu adım tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra pompalarımızın tahrik edilmesinde kullanılan elektrik motorlarının verimlilik sınıfı IE2 yerine IE3 olarak değişecektir.

Normların tarif ettiği ürünlerin üretilmesi dışında, en önemli yatırım; ortaya konan mühendislik bilgisi ve test aşamalarında harcanan zamandır. Kaldı ki bu yatırım giderlerinin toplam yatırım giderleri içinde görünmeyen en önemli bileşen olduğu düşüncesindeyim.  Ve biz Standart Pompa olarak yatırımın en önemli kısmını burada gerçekleştiriyoruz, doğal kaynakların daha verimli kullanılması için gelecek nesillere zamanımızı veriyoruz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Lobe pompa nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

MIT Lobe pompalar, 316 paslanmazdan imal edilmiş olup, viskoz akışkanların transferini sağlamak üzere dizayn edilen, endüstriyel sektörde kullanılan akışkan transfer ürünleridir. Bu pompalar 316 paslanmaz olmaları sebebiyle gıdaya uygun ürünlerdir.

MIT Lobe Pompa çalışma prensibi

Akışkanın geldiği hattan pompa girişine besleme yapılır. Pompa, girişine kendi akışı ile gelen ürünü içerisine alır ve pompanın kafa kısmında mile bağlı olan lobeların, dönüş hareketiyle birlikte lobelar birbirine ters yönde dönerek akışkanı basınçlandırıp basma hattından ürünün aktarılmak istendiği yere doğru gitmesini sağlar. Temel çalışma prensibinde pompanın kuruda kalmaması, yeteri kadar beslemenin yapılması ve sürekli bir beslemenin olması gerekmektedir. MIT lobe pompalar, motor redüktöre kaplin bağlantı ile bağlıdır. Lobeların hareketi ise, redüktör milinden gelen güç ile pompanın dişli kutusundaki çarklar dönmeye başlar ve çarkların hareketi ile lobelar hareket etmeye başlar. Bu pompalar kuruda çalışmaya uygun olmadığı için sürekli bir besleme yapılması gerekmektedir. Pompada sızdırmazlık elemanı olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır. Lobe pompalarda iki adet mil olduğu için bir pompada iki adet salmastra bulunmaktadır. Bu pompalar, 150 derece sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir.

Kullanım alanları

Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan bu pompalar; bal, reçel, pekmez, tahin, şampuan, kek hamuru, nar ekşisi, salça, deterjan gibi viskozitesi yüksek olan ve hijyenik çalışma koşulları gerektiren birçok akışkanda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Pompa seçimi nasıl yapılır?

MIT lobe pompa seçimi yapılırken; müşteriden debi, basınç, viskozite, sıcaklık gibi bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında pompanın gövdesi, motor ve redüktör seçimi yapılmaktadır. Bu pompalar için kullanım yerlerinde, akışkanın rahatlıkla pompa girişine kadar gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden hattın düzgün ve akışkanın belirli bir giriş basıncını sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca kullanım yerinde eğer şerbet gibi yapışkan bir malzeme kullanılıyorsa, yıkamalı salmastra verilmelidir. Böylece salmastrada şerbetin yapışması, kuruması önlenmiş olacak ve salmastra kırılması ile karşılaşılmayacaktır. Ayrıca yine lobe pompalarda akışkanın belirli bir sıcaklıkta tutulması isteniyorsa ısıtma ceketi kullanılarak pompa içerisinde akışkanın sabit bir sıcaklıkta kalması ve kuruma donma gibi olayların önlenmesi sağlanabilmektedir.

MIT lobe pompaların işletmede kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler

MIT lobe pompaları bir işletmeye kurarken, pompanın emiş hattı basma hattı ve pompanın konumlandığı yer çok önemlidir. Bir lobe pompayı sisteme bağlarken emiş ve basma hattının pompanın giriş çıkış çapı ile aynı ölçüde olması tavsiye edilmektedir. Pompa giriş hattı bağlanırken mümkün olduğunca, pompa girişinde dirsekten kaçınılması gerekmektedir. Böylece pompaya rahat bir besleme yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda pompanın giriş hattında yeteri kadar giriş basıncının oluşması için belli bir miktar ürünün, sürekli olarak pompaya akması gerekmektedir. Yani pompaya sürekli olarak besleme yapılmalıdır. Ekin Endüstriyel firması olarak pompanın çıkış hattına, emniyet ventili konulmasını önermekteyiz. Böylece pompa basınca girdiği zaman, kuruda kalması önlenecek ve pompa korunmuş olacaktır. Lobe pompalar, kaplin bağlantı ile birbirine bağlıdırlar ve bu sebepten herhangi bir sarsıntı veya ayar kaymasında lobelar kitlenebilir veya ön kapağa sürtme yapabilir, işte bunu önlemek için lobe pompa şasesinde bulunan deliklerden pompa bağlandığı yere sabitlenmesi gerekmektedir. Pompa sabitlendiğinde herhangi bir şekilde ayarı kaymayacak ve kullanım esnasında, sarsıntı sebebiyle bir hasar olmayacaktır. MIT lobe pompalar kullanılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir başka konu da pompa kullanımı esnasında pompa içerisindeki akışkanın herhangi bir şekilde donmaması ve kurumamasıdır. Akışkanın donması veya kuruması halinde lobelarda ve/veya salmastralarda hasarlar meydana gelecektir. Bir başka dikkat edilmesi gereken durum ise lobe pompanın yağ seviyesidir. Standart lobe pompalarda dişli kutusunun üst tarafında bir tapa bulunmaktadır ve buradan dişli kutusunun yağlanması için gerekli olan yağ eklenir ve pompadaki gözetleme camı ile bu yağ seviyesi kontrol edilmektedir. Lobe pompalar standartlarının dışında yan çevrilebilmektedir. Böylece viskozitesi yüksek akışkanların pompaya girişi daha rahat olacaktır. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

TP serisi toz pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemleri ile aynı işi yapabilir. Toz, hermetik bir sistemin içine toz kabından prosesinize transfer edilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir yapar. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Özellikleri ve faydaları

  • Diğer karmaşık toz sistemleriyle karşılaştırıldığında ekonomik bir çözümdür.
  • Manuel toz işlemeden daha kullanışlı ve güvenlidir.

Azaltılmış kontaminasyon

Toz, hermetik bir sistem içine toz kabından prosesinize aktarılır.

Ekonomik ve kompakt çözüm

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemiyle aynı işi yapabilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir hale getirir.

Ne tür tozlar?

Toz transfer pompaları, özgül ağırlıkları 80 ile 720 kg/m3 kuru ağırlığa sahip farklı tipte proses tozlarını işleyebilmektedir. Genel olarak, toz elde sıkıldığında topaklanmıyorsa, Tapflo toz transfer pompası başarıyla kullanılabilir. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Kapasite

Toz transfer kapasitesi, yoğunluk, ağırlık  vb. kriterlere bağlı olarak bir tozdan diğerine son derece farklılık göstermektedir.

Çalışma prensibi 

Başlangıçta çalışma sorunu yoktur. Hava emiş sistemi, pompa çalıştırılırken toz birikmesi sorunlarını ortadan kaldırır.

Tozun difüzyonu için pompanın toz tarafına hava endüklenir. Optimum performans elde etmek için endüksiyon akışı bir iğneli valf vasıtasıyla manuel olarak ayarlanabilir.

Teknik veriler

  • Malzeme: PTFE Kaplı Alüminyum
  • Maks. basınç: 8 bar
  • Özellikler: Komple hava enduksiyon sistemi dahil
  • Patlamaya karşı koruma: IIG (gaz) / IID (toz), kategori 2’ye göre işaretlenmiş ATEX
  • Diyafram malzemesi: EPDM, NBR, PTFE
  • Valf topu: EPDM, NBR, AISI 316L, PU
  • Giriş/çıkış malzemesi: Paslanmaz çelik AISI 316L

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Lowara e-HM Serisi Pompalar ile konforlu su temini

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Yatay milli, çok kademeli, paslanmaz çelik pompa serisi e-HM, tesisatlarda yüksek performans ve konforlu su temini sağlar. Akışkan ile temas eden tüm parçalarda AISI304 ve AISI316L paslanmaz çelik malzeme seçeneği mevcuttur.

Sıcaklık değeri -30 °C ile + 120 °C arasında olan akışkanların transferine imkan sağlayan seri; içme suyu, ters osmoz, ilaç ve gıda gibi sıhhi uygulamalarda güvenle kullanılabilir. WRAS ve ACS sertifikaları sayesinde içme suyu dolum makineleri ve kullanım suyu tesislerinde de kullanıma elverişlidir. 

Ayrıca sertleştirilmiş ara yatakları sayesinde endüstriyel agresif sıvılara da dayanım sağlayan Lowara e-HM Serisi, PN12 ve PN16 gövde dayanım sınıfları ile yüksek sıcaklık ve yüksek giriş basıncı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Çok çeşitli uygulamalara hizmet veren seri, düşük çalışma ses seviyesi (<70 dB) ile bina sistemlerinde de ihtiyaçları karşılamaktadır.

Balanslı çark tasarımı ile hidrolik verimliliği artırılan seri, farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yapısı sayesinde dikey montaja da imkan sağlamaktadır. Özellikle makine imalatçılarının ihtiyaç duyduğu alan tasarrufu için dar bölümlere dikey ya da yatay olarak kolaylıkla montajlanabilir. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com