Connect with us

Pompalar

Standart Pompa çevreye duyarlı bakış açısı ile örnek teşkil ediyor

Yayın Tarihi:

on

Türkiye’nin ilk yerli pompa üreticisi olarak Türk makine sanayisinde önemli bir yere sahip olan Standart Pompa, aynı zamanda çevreye duyarlı bakış açısıyla da örnek teşkil ediyor. Pompa Vana ve Sistemleri dergisi olarak bizde bu sayımızda, Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta ile Standart Pompa’nın çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Merve Hanım, Standart Pompa’nın sektöre sunduğu hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yüzde yüz yerli üretici kimliğiyle, Standart Pompa su temini ve ikmali, atık su ikmali, zirai sulama gibi pompa uygulamalarının en fazla kullanıldığı alanlar için ürettiği standart imalat pompaların yanı sıra kimyasal proses, petrol ürünleri, kâğıt-selüloz, enerji santrallari, madencilik, metal endüstrisi gibi endüstriye yönelik özel imalat pompaları ile yangın, bina sistemleri, eğlence sektörü ve gemicilik uygulamaları için de santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Pompa sektörünün lider firmalarından olan Standart Pompa’nın ürün gamı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Farklı sektörlere hitap eden yaklaşık 50 farklı ürün grubunda, 1000 civarı farklı boyutlarda santrifüj pompa üretimimiz mevcuttur. Debi kapasitemiz 6000 m3/h’lere ulaşmıştır. Pompalarımızın ulaştığı çalışma basıncı ise 70 bar seviyesindedir. Üretim gamımızı Tek Kademeli Yatay/Düşey Milli Salyangozlu Santrifüj Pompalar, Çok Kademeli Yatay/Düşey Milli Santrifüj Pompalar, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli Yatay/Düşey Milli Çift Emişli Santrifüj Pompalar, Yatay/Düşey Milli Kanalizasyon ve Atık Su Pompaları, Dalgıç Tip Pissu Pompaları, Yatay Milli Ağır Hizmet Tipi Proses Pompaları, Yatay Milli Isı Transfer Yağı Pompaları, Sirkülasyon Pompaları olarak belirtebiliriz.

Standart Pompa olarak çevreye duyarlı bir bakış açınız olduğunu biliyoruz. Üretiminizi gerçekleştirirken çevreyi korumak adına neler yapıyorsunuz?

Standart Pompa olarak,  tesisimiz de “çevre” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk konusunda büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile bu önemi uygulama imkânımızda denetlenmektedir.

Her yıl düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine, yıl içinde üretimimizden kaynaklı tüm atıkların ve piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj maddelerinin miktarlarını düzenli olarak bildiriyoruz.

Bu bildirimler bizlere yıl içinde ortaya çıkarttığımız atıkları ve bunların geri dönüşüm oranlarını görmemizi ve atık yönetimimizde buna göre bir sonraki yılı planlamamıza yardımcı oluyor.

Günümüzde enerji ve çevrenin önemi  -atmosferde bulunan havanın rüzgârla hissedilmesi gibi -yavaş yavaş insanlar tarafından hissedilmektedir. Bu sebeple “geri dönüşüm ve enerji tasarrufu” gibi çevremizi korumak için attığımız adımlar çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ayrıca, artık ülkeler bu amaç için çevre ile ilgili ciddi mevzuat ve yaptırımlar uygulamaktadır. Rakamlara bakıldığında da bunun büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Örneğin Standart Pompa olarak geçtiğimiz yılda geri dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz atık kâğıt miktarına baktığımızda, bu geri dönüşüm sayesinde 192 adet yetişmiş ağaç ve 1020 m2’lik bir orman alanının yok olmasını engellediğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra atık kâğıtların geri dönüşümünün hava kirliliğini % 74-94, su kirliliğini % 35 ve su kullanımını % 45 oranlarında azalttığı bilinmektedir.

Standart Pompa olarak atıklarımız kaynağında ayrı ayrı toplanmaktadır. Evsel atıkların % 75-80’i sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir, ambalaj atıkları ise %25 oranında sıkıştırabilir. Bu durumda eğer bizler bu her iki atık türünü birlikte depolarsak aynı zamanda daha fazla düzenli depolama alanı ve enerji tüketimi meydana gelecektir. Üstelik atıkların ayrı toplanması ile ikinci kalite atık meydana gelmesi de önlenmektedir. Bununla birlikte tesisimizde atık plastik geri dönüşümüne de önem verilmektedir. Yine geçen yılki atık plastik geri dönüşüm miktarlarına baktığımızda elektrik enerji miktarında 70000kWh’lik tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz.

Plastiklerin dönüşümü sayesinde ayrıca doğaya zararlı maddeler bırakılmayıp toprağın ve suyun kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Üretimimiz sonucunda oluşan metal talaşları da geri dönüşümde değerlendirilmektedir. Özellikle metallerin geri dönüşümü metal cevheri çıkarımı için doğanın istenmeyen şekilde tahribatını engellediğinden çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte metal geri dönüşümünde maden cevheri ve bu cevherin safhalaştırma işlemleri meydana gelmediğinden enerjiden % 96 düzeyinde bir tasarruf sağlanmaktadır.

Ayrıca genel olarak geri dönüşümün faydaları şunlardır:

Doğal kaynaklar korunur.

Enerji tasarrufu sağlanır.

Ekonomiye katkı sağlanır.

Ve gelecek için yatırımdır.

Merve Hanım, Standart Pompa olarak geri dönüşüm dışında çevreyi korumak adına attığınız diğer önemli adımlar nelerdir?

Geri dönüşüm, çevreye verdiğimiz özenin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun dışında kullandığımız ürünlerde yeşil satın alma opsiyonları da dikkate alınmaktadır. Tabii bunları gerçekleştirirken meydana gelen başka kirlenme çeşitleri de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,  üretimimiz için gerekli hammadde ihtiyacımızda en büyük dilime sahip olan dökümdür. Döküm alımlarımızı yaparken geri dönüşüm sonucu elde edilmiş ve daha az enerji sarfiyatına neden olmuş maddeleri hammadde olarak tercih ediyoruz. Ancak geri dönüşüme uğramış maden radyoaktif bir bozunmaya uğramış ise bu doğrudan insan sağlığını etkileyecek bir unsurdur.Bu durumu önlemek için her bir döküm için radyoaktivite ölçümleri talep edilmekte ve bu doğrultuda uygun hammadde alımı gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl içerisinde çevre dostu ürünler kullanımı amacıyla öncelikle sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompaların ambalajları optimize edilerek dayanımı yüksek, geri dönüşebilir karton kutular ile ambalajlanması sağlanacaktır. Bu şekilde ambalaj ağırlıkları azaltılarak ulaşımdan kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyon oluşumu da azaltılacaktır.

Boyahane ve test ünitelerimizden, atık suyumuzdan kaynaklı su kirliliğini önlemek ve su tüketimini azaltmak amacıyla fabrikamızda bir arıtma tesisi mevcut olup, atık sularımız arıtmadan geçerek İSKİ’nin belirlemiş olduğu su kirliliği sınır değerlerini sağladıktan sonra İSKİ kanalına deşarj edilmektedir.

Çevreye verdiğimiz önem sadece tesislerimizde sınırlı kalmamaktadır. Bu kapsamda daha az enerji tüketimi sağlayan ürün çalışmalarımız da sürekli devam etmektedir. Standart pompa olarak her sene ciromuzun % 5’ i kadarını AR-GE çalışmaları için ayırıyoruz Geçen sene çevre ve enerji fuarlarında tanıtımını yapmış olduğumuz motor üstü frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarımız da bunlardan bazılarıdır. Ürün geliştirme ile birlikte müşterilerimize pompa seçimleri yapılırken müşterilerimizin ihtiyacını gideren, sistemleri için verimli olan ve az enerji tüketimi gerçekleştiren ürünler tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz basılı reklam çalışmalarında da geri dönüşümlü kâğıt ve doğal ürünler kullanımına özen göstermekteyiz. Ayrıca zaman zaman ağaçlandırma kampanyalarına STANDART POMPA olarak bizzat iştirak edip destek vermekteyiz. Ülkemizi ağaçlandırmak için özveri ile çalışan TEMA ile de bu konuyla ilgili işbirliklerimiz mevcuttur.

Ülkelerin, günümüz ve geleceğimiz için senaryolar oluşturarak farkındalığımızı çekmeyi planladıkları çevre konusunda, senaryoların gerçekleşmesini beklemeden, kendimiz, gelecek nesillerimiz ve günümüz için küçük yatırımlar yaparak, çevremizi ya da aslında kendi hayatımızı kurtaracağımızın farkına varıp, yatırımlarımızı yarınlar için bugünden yapmalıyız. STANDART POMPA olarak bizlerde yarınlar için büyük yatırımlar yapmak için çabalıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Standart Pompa olarak gelecekteki plan, proje ve yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yatırım konusu, Türkiye şartlarında üretim yapan birçok firma için zorlu bir süreçtir.

Standart Pompa olarak yatırımlarımız konusunda ‘gelecek nesillere yatırım’ felsefesi ile hareket etmekteyiz. Sohbetimiz esnasında bahsettiğim konular da bu felsefenin ürünleridir. Bunun yanı sıra uluslararası platformda enerji verimliliği konularında yapılan toplantı ve yayınları takip etmekteyiz. Gerek ülke bazında gerekse dünya pompa sektörünün takip ettiği bütün çevreci normları, ürünlerimiz üzerinde uygulamaya çalışıyoruz.

Mesela, önümüzde 2015 yılı için enerji verimliliğine yönelik EU 547’ ye uygun MEI (Minimum Efficiency Index ) değeri 0,1 olan ürünlerimiz için yeni değer 0,4 olacak şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2015 öncesi bu adım tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra pompalarımızın tahrik edilmesinde kullanılan elektrik motorlarının verimlilik sınıfı IE2 yerine IE3 olarak değişecektir.

Normların tarif ettiği ürünlerin üretilmesi dışında, en önemli yatırım; ortaya konan mühendislik bilgisi ve test aşamalarında harcanan zamandır. Kaldı ki bu yatırım giderlerinin toplam yatırım giderleri içinde görünmeyen en önemli bileşen olduğu düşüncesindeyim.  Ve biz Standart Pompa olarak yatırımın en önemli kısmını burada gerçekleştiriyoruz, doğal kaynakların daha verimli kullanılması için gelecek nesillere zamanımızı veriyoruz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

KSB’nin bir yeniliği daha dünya pazarında: Yeni nesil yüksek verimli ısıtma sirkülasyon pompaları Calio Pro (Z)

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan KSB, üretimini Türkiye fabrikasında gerçekleştirdiği yeni nesil Calio Pro pompalarının piyasaya çıktığını duyurdu. Yeni motor tasarımıyla piyasaya çıkan ve ileri teknoloji yazılımlarla kontrol edilerek operasyonlarını uzun yıllar boyunca sürdürebilen Calio Pro pompalar, rakiplerinde olmayan DynamicControl özelliğiyle kullanıcılarının yerine düşünen akıllı bir pompa olma özelliği taşıyor.

KSB’nin yeni ve geliştirilmiş Calio Pro pompası, kendine özgü olan DynamicControl modu aktive edildiğinde dinamik bir akış kontrolü sağlıyor. Hangi basma yüksekliğinde ve akış hızında çalıştığını hesaplayarak gereksiz eforun önüne geçen pompa, kullanılmadığı zaman bunu algılıyor ve akış kontrolü yaparak gereksiz güç tüketimini engelliyor. Bu sayede yılda ortalama %40 daha fazla enerji tasarrufu yapılabiliyor.

Bu özellikleriyle büyük binalardaki kontrolsüz ısıtma pompalarının yerine iyi bir alternatif oluşturan Calio Pro; sade tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kurulum ve devreye alma sağlıyor.

Fonksiyonları:

 • Oransal basınç kontrolü ∆pv
 • Sabit basınç kontrolü ∆pc
 • Dinamik olarak ayarlanmış fark basıncı DynamicControl
 • Sabit hızlı çalışma Boost modu
 • “Smart Change Over” fonksiyonu ile çift pompalı çalışma
 • Otomatik havalandırma işlevini başlat fonksiyonu
 • Deblokaj fonksiyonu
 • Yumuşak başlangıç
 • Pompa ve motor koruması
 • Ekranı kilitle / kilidini aç
 • Alarm rölesini kontrol etmek için test alarmı
 • Kolayca fabrika ayarına sıfırlama

Uygulama alanları: Isıtma, havalandırma ve klimalar

 • Tek borulu ve iki borulu sistemler
 • Yerden ısıtma
 • Kazan veya birincil devre
 • Depolama tankı şarj devresi
 • Güneş enerjisi sistemleri
 • Isı pompası

Çok yüksek enerji verimliliği

 • Optimize edilmiş enerji verimliliği düzenlemelerinin gereğinden fazla yerine getirilmesi sayesinde geleceğe hazırdır.
 • Yeni Dynamic Control özelliği sayesinde, oransal basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu sağlar.

Basit montaj ve devreye alma

 • Pompanın bütün çalışma modları ve özellikleri pompa üzerindeki tuşlar ile çok kolay bir şekilde ayarlanabilir.
 • Pompanın çalıştırılması istenilen nokta metre cinsinden ayarlanabilir. 
 • Entegre ikiz pompa işlevi ve hava tahliye özelliği ile pompa içindeki havanın atılması.
 • Kontrol ünitesi kilitlenebilir.
 • Hata mesajının ekrandan görüntülenebilmesi.

Dynamic Control

 • Yüksek verim ve düşük enerji maliyeti sağlar.
 • Üç farklı basınç seviyesi için sadece bir model: PN6 / PN10 / PN16.
 • Büyük binalarda kontrolsüz eski pompalar yerine geçmek için idealdir.
 • Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve genel sirkülasyon sistemleri için geniş uygulama yelpazesi.
 • Vidalı veya flanş bağlantılı sonsuz değişken ıslak çalışan pompa.
 • Standart olarak tekli pompalarla da entegre çift pompa çalışması.

*(Z): İkiz pompa uygulamasının varlığını ifade eder

Kaynak: www.ksb.com.tr

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Salvatore Robuschi, ISO 5199 Normu “Vorteks Çarklı” ağır hizmet pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Salvatore Robuschi markalı RC Serisi Vortex Çarklı Pompalar, ISO 2858 -ISO 5199 normlarına uygun olarak üretilen; yüksek verimli, uzun ömürlü, basit ve modüller tasarımı ile kullanıcı dostu ağır hizmet tipi endüstriyel proses pompalarıdır.

RC serisi pompaların genel dizayn ve üretim özellikleri şu şekildedir:

800 m3/h’e kadar debi değeri

60 m’ye kadar basma yüksekliği

220 °C’ye kadar yüksek akışkan sıcaklıklarına uygunluk

Pompaların üretiminde kullanılan standart malzemeler:

AISI316 paslanmaz çelik döküm

SAF2507 süper dubleks

GG25 döküm demir

Pompaların üretiminde kullanılan diğer malzemeler:

AISI 904

Hasteloy

Salvatore Robuschi markalı RC Serisi Pompaların sağladığı avantajlar:

Pompa gövdesinin ekseninden kaçık konumlanmış çark yerleşimi ile transfer edilen akışkan ve içerisindeki katı partiküllerin %80’i çark ile temas etmeden, pompa gövdesi içinde oluşan vorteks ile transfer edilir.

Ağır hizmet şartlarına göre dizayn edilmiş şaft ve yataklar.

Kısa teslim süresi (“Ex-work Italya” olarak teslim süresi yaklaşık 30 gündür).

Farklı salmastra yapıları ile kullanılabilme ve istendiği zaman bunlar arasında kolayca geçiş yapabilme imkanı.

Üstün performans ve dizayn özellikleri ile Salvatore Robuschi markalı RC Serisi pompalar aşağıdaki sektör ve uygulamalar için uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunar:

Kimya ve petro-kimya endüstrisinde kullanılan kirli, lif içeren, organik ve inorganik akışkanlar ile aşındırıcı özelliği olmayan çamurların transferinde kullanılabilir.

Ayrıca gıda, kağıt ve şeker fabrikaları ile birlikte, deniz suyu arıtma sistemlerinde, atık su arıtma tesislerinde, enerji santrallerinde ve demir-çelik endüstrilerinde bulunan farklı proseslerde kullanılabilmektedir.

Yanıcı / patlayıcı ortamlarda ( ATEX Zone-1) ve zor çevre şartlarında.

Pompanın kendisi (elektriksel olmayan hidrolik gövdesi) ATEX sertifikasına sahiptir (II2G Ex h IIB T4 Gb) ve pompa etiketinde (motor etiketinden bağımsız olarak) ATEX markalaması bulunmaktadır.

Nihai ürün (skid) ise bir bütün olarak tekrar ATEX sertifikalandırması ile teslim edilmektedir.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Waldkraiburg’taki yeni NEZTSCH Kampüsü’nde ilk pompa başarıyla monte edildi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Waldkraiburg’taki yeni NEZTSCH Kampüsü’nde ilk pompa başarıyla monte edildi

Waldkraiburg yer alan yeni NEZTSCH Kampüsü’nün temel atma töreninden sadece iki yıl gibi kısa bir süre sonra ilk pompanın montajı gerçekleşti. Yıllarca süren yoğun planlamanın ve uygulamanın ardından 2023 yılının Ocak ayında ilk pompanın montajı tamamlandı ve nakliye departmanına teslim edildi.

NETZSCH Kampüsü’nden çıkan ilk pompa, gelecek için umut verici bir başlangıç sinyali oluşturuyor. Müşterilerin yanı sıra NETZSCH Pumps & Systems çalışanları da yeni binadan ve Waldkraiburg’taki tesisin konsolidasyonundan faydalanacak.

“NETZSCH tarihinde bir dönüm noktası”

Müşterilere odaklanan proje, küresel pazar liderliğini daha da genişletmek için yeni tesisi, işlevlerin konsolidasyonunu ve mevcut tüm proseslerin yeniden gözden geçirilmesini ve optimizasyonunu kapsıyor. Konuyla ilgili konuşan şirketin Genel Müdürü Jens Heidkötter, “Bugün NETZSCH Pumps & Systems tarihinde bir dönüm noktasıdır. Waldkraiburg’taki yeni sahamızda montajın başlamasıyla, dünyanın en verimli pozitif deplasmanlı pompa fabrikasını işletme hedefimize yaklaşıyoruz. Yeni bina, şirketin gelecekteki iddialı hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak” dedi.

Waldkraiburg’taki 3 lokasyonun birleştirilmesiyle elde edilen NETZSCH sahası, müşterilerin de proseslere getirilecek optimizasyonlardan faydalanmasını sağladı. Konuyla ilgili konuşan şirketin CEO’su Felix Kleinert, “NETZSCH; müşteri hizmetleri, yenilik, teslimat performansı, ürün kalitesi ve çağdaş çalışan oryantasyonu açısından yeni standartlar belirliyor. Waldkraiburg’taki üç lokasyonun tek bir dev, modern tesiste birleştirilmesi, müşteri ve ürün odaklı bir yeniden yapılanma ile ilişkilidir ve bu nedenle küresel pompa endüstrisinde mihenk taşı bir projedir. NETZSCH müşteri hizmetleri, yenilik, teslimat konularında yeni standartları getiriyor” açıklamasında bulundu.

NETZSCH sahasında monte edilen ilk pompa

Netzsch-Mohnopumpen GmbH’nin kuruluşundan neredeyse tam 60 yıl sonra, NETZSCH sahasında ilk pompanın teslim edilmesi, karmaşık akışkan yönetiminde küresel uzmanlık için yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Geçtiğimiz on yıllarda, şirket tarafından dünya çapında 1.000.000’dan fazla pompa üretildi. NETZSCH sahasında monte edilen ilk pompa, tıpkı 1962’deki ilk pompa gibi bir NEMO ilerleyen hazneli pompaydı. Pompa çevre sektöründe İsveç’te konumlanan ve uzun süredir ortak olan Zander & Ingeström AB için çamur çıkaracak; ancak portföye ait diğer tüm pompa teknolojileri de gelecekte yeni montaj holünde monte edilecek.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com