Connect with us

Pompalar

Standart Pompa çevreye duyarlı bakış açısı ile örnek teşkil ediyor

Yayın Tarihi:

on

Türkiye’nin ilk yerli pompa üreticisi olarak Türk makine sanayisinde önemli bir yere sahip olan Standart Pompa, aynı zamanda çevreye duyarlı bakış açısıyla da örnek teşkil ediyor. Pompa Vana ve Sistemleri dergisi olarak bizde bu sayımızda, Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta ile Standart Pompa’nın çevreyi korumak adına gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Standart Pompa’dan Çevre Mühendisi Merve Balta

Merve Hanım, Standart Pompa’nın sektöre sunduğu hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yüzde yüz yerli üretici kimliğiyle, Standart Pompa su temini ve ikmali, atık su ikmali, zirai sulama gibi pompa uygulamalarının en fazla kullanıldığı alanlar için ürettiği standart imalat pompaların yanı sıra kimyasal proses, petrol ürünleri, kâğıt-selüloz, enerji santrallari, madencilik, metal endüstrisi gibi endüstriye yönelik özel imalat pompaları ile yangın, bina sistemleri, eğlence sektörü ve gemicilik uygulamaları için de santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Pompa sektörünün lider firmalarından olan Standart Pompa’nın ürün gamı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Farklı sektörlere hitap eden yaklaşık 50 farklı ürün grubunda, 1000 civarı farklı boyutlarda santrifüj pompa üretimimiz mevcuttur. Debi kapasitemiz 6000 m3/h’lere ulaşmıştır. Pompalarımızın ulaştığı çalışma basıncı ise 70 bar seviyesindedir. Üretim gamımızı Tek Kademeli Yatay/Düşey Milli Salyangozlu Santrifüj Pompalar, Çok Kademeli Yatay/Düşey Milli Santrifüj Pompalar, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli Yatay/Düşey Milli Çift Emişli Santrifüj Pompalar, Yatay/Düşey Milli Kanalizasyon ve Atık Su Pompaları, Dalgıç Tip Pissu Pompaları, Yatay Milli Ağır Hizmet Tipi Proses Pompaları, Yatay Milli Isı Transfer Yağı Pompaları, Sirkülasyon Pompaları olarak belirtebiliriz.

Standart Pompa olarak çevreye duyarlı bir bakış açınız olduğunu biliyoruz. Üretiminizi gerçekleştirirken çevreyi korumak adına neler yapıyorsunuz?

Standart Pompa olarak,  tesisimiz de “çevre” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygunluk konusunda büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile bu önemi uygulama imkânımızda denetlenmektedir.

Her yıl düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine, yıl içinde üretimimizden kaynaklı tüm atıkların ve piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj maddelerinin miktarlarını düzenli olarak bildiriyoruz.

Bu bildirimler bizlere yıl içinde ortaya çıkarttığımız atıkları ve bunların geri dönüşüm oranlarını görmemizi ve atık yönetimimizde buna göre bir sonraki yılı planlamamıza yardımcı oluyor.

Günümüzde enerji ve çevrenin önemi  -atmosferde bulunan havanın rüzgârla hissedilmesi gibi -yavaş yavaş insanlar tarafından hissedilmektedir. Bu sebeple “geri dönüşüm ve enerji tasarrufu” gibi çevremizi korumak için attığımız adımlar çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ayrıca, artık ülkeler bu amaç için çevre ile ilgili ciddi mevzuat ve yaptırımlar uygulamaktadır. Rakamlara bakıldığında da bunun büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Örneğin Standart Pompa olarak geçtiğimiz yılda geri dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz atık kâğıt miktarına baktığımızda, bu geri dönüşüm sayesinde 192 adet yetişmiş ağaç ve 1020 m2’lik bir orman alanının yok olmasını engellediğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra atık kâğıtların geri dönüşümünün hava kirliliğini % 74-94, su kirliliğini % 35 ve su kullanımını % 45 oranlarında azalttığı bilinmektedir.

Standart Pompa olarak atıklarımız kaynağında ayrı ayrı toplanmaktadır. Evsel atıkların % 75-80’i sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir, ambalaj atıkları ise %25 oranında sıkıştırabilir. Bu durumda eğer bizler bu her iki atık türünü birlikte depolarsak aynı zamanda daha fazla düzenli depolama alanı ve enerji tüketimi meydana gelecektir. Üstelik atıkların ayrı toplanması ile ikinci kalite atık meydana gelmesi de önlenmektedir. Bununla birlikte tesisimizde atık plastik geri dönüşümüne de önem verilmektedir. Yine geçen yılki atık plastik geri dönüşüm miktarlarına baktığımızda elektrik enerji miktarında 70000kWh’lik tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz.

Plastiklerin dönüşümü sayesinde ayrıca doğaya zararlı maddeler bırakılmayıp toprağın ve suyun kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Üretimimiz sonucunda oluşan metal talaşları da geri dönüşümde değerlendirilmektedir. Özellikle metallerin geri dönüşümü metal cevheri çıkarımı için doğanın istenmeyen şekilde tahribatını engellediğinden çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte metal geri dönüşümünde maden cevheri ve bu cevherin safhalaştırma işlemleri meydana gelmediğinden enerjiden % 96 düzeyinde bir tasarruf sağlanmaktadır.

Ayrıca genel olarak geri dönüşümün faydaları şunlardır:

Doğal kaynaklar korunur.

Enerji tasarrufu sağlanır.

Ekonomiye katkı sağlanır.

Ve gelecek için yatırımdır.

Merve Hanım, Standart Pompa olarak geri dönüşüm dışında çevreyi korumak adına attığınız diğer önemli adımlar nelerdir?

Geri dönüşüm, çevreye verdiğimiz özenin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun dışında kullandığımız ürünlerde yeşil satın alma opsiyonları da dikkate alınmaktadır. Tabii bunları gerçekleştirirken meydana gelen başka kirlenme çeşitleri de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,  üretimimiz için gerekli hammadde ihtiyacımızda en büyük dilime sahip olan dökümdür. Döküm alımlarımızı yaparken geri dönüşüm sonucu elde edilmiş ve daha az enerji sarfiyatına neden olmuş maddeleri hammadde olarak tercih ediyoruz. Ancak geri dönüşüme uğramış maden radyoaktif bir bozunmaya uğramış ise bu doğrudan insan sağlığını etkileyecek bir unsurdur.Bu durumu önlemek için her bir döküm için radyoaktivite ölçümleri talep edilmekte ve bu doğrultuda uygun hammadde alımı gerçekleştirilmektedir.

Bu yıl içerisinde çevre dostu ürünler kullanımı amacıyla öncelikle sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompaların ambalajları optimize edilerek dayanımı yüksek, geri dönüşebilir karton kutular ile ambalajlanması sağlanacaktır. Bu şekilde ambalaj ağırlıkları azaltılarak ulaşımdan kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyon oluşumu da azaltılacaktır.

Boyahane ve test ünitelerimizden, atık suyumuzdan kaynaklı su kirliliğini önlemek ve su tüketimini azaltmak amacıyla fabrikamızda bir arıtma tesisi mevcut olup, atık sularımız arıtmadan geçerek İSKİ’nin belirlemiş olduğu su kirliliği sınır değerlerini sağladıktan sonra İSKİ kanalına deşarj edilmektedir.

Çevreye verdiğimiz önem sadece tesislerimizde sınırlı kalmamaktadır. Bu kapsamda daha az enerji tüketimi sağlayan ürün çalışmalarımız da sürekli devam etmektedir. Standart pompa olarak her sene ciromuzun % 5’ i kadarını AR-GE çalışmaları için ayırıyoruz Geçen sene çevre ve enerji fuarlarında tanıtımını yapmış olduğumuz motor üstü frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarımız da bunlardan bazılarıdır. Ürün geliştirme ile birlikte müşterilerimize pompa seçimleri yapılırken müşterilerimizin ihtiyacını gideren, sistemleri için verimli olan ve az enerji tüketimi gerçekleştiren ürünler tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz basılı reklam çalışmalarında da geri dönüşümlü kâğıt ve doğal ürünler kullanımına özen göstermekteyiz. Ayrıca zaman zaman ağaçlandırma kampanyalarına STANDART POMPA olarak bizzat iştirak edip destek vermekteyiz. Ülkemizi ağaçlandırmak için özveri ile çalışan TEMA ile de bu konuyla ilgili işbirliklerimiz mevcuttur.

Ülkelerin, günümüz ve geleceğimiz için senaryolar oluşturarak farkındalığımızı çekmeyi planladıkları çevre konusunda, senaryoların gerçekleşmesini beklemeden, kendimiz, gelecek nesillerimiz ve günümüz için küçük yatırımlar yaparak, çevremizi ya da aslında kendi hayatımızı kurtaracağımızın farkına varıp, yatırımlarımızı yarınlar için bugünden yapmalıyız. STANDART POMPA olarak bizlerde yarınlar için büyük yatırımlar yapmak için çabalıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Standart Pompa olarak gelecekteki plan, proje ve yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yatırım konusu, Türkiye şartlarında üretim yapan birçok firma için zorlu bir süreçtir.

Standart Pompa olarak yatırımlarımız konusunda ‘gelecek nesillere yatırım’ felsefesi ile hareket etmekteyiz. Sohbetimiz esnasında bahsettiğim konular da bu felsefenin ürünleridir. Bunun yanı sıra uluslararası platformda enerji verimliliği konularında yapılan toplantı ve yayınları takip etmekteyiz. Gerek ülke bazında gerekse dünya pompa sektörünün takip ettiği bütün çevreci normları, ürünlerimiz üzerinde uygulamaya çalışıyoruz.

Mesela, önümüzde 2015 yılı için enerji verimliliğine yönelik EU 547’ ye uygun MEI (Minimum Efficiency Index ) değeri 0,1 olan ürünlerimiz için yeni değer 0,4 olacak şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2015 öncesi bu adım tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra pompalarımızın tahrik edilmesinde kullanılan elektrik motorlarının verimlilik sınıfı IE2 yerine IE3 olarak değişecektir.

Normların tarif ettiği ürünlerin üretilmesi dışında, en önemli yatırım; ortaya konan mühendislik bilgisi ve test aşamalarında harcanan zamandır. Kaldı ki bu yatırım giderlerinin toplam yatırım giderleri içinde görünmeyen en önemli bileşen olduğu düşüncesindeyim.  Ve biz Standart Pompa olarak yatırımın en önemli kısmını burada gerçekleştiriyoruz, doğal kaynakların daha verimli kullanılması için gelecek nesillere zamanımızı veriyoruz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Birleştirici akış düzenleyici ile çığır açan teknoloji

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Petrol işlenmesi esnasında, vanalar ve pompalar gibi akış kontrol ünitelerindeki doğal türbülans, petrol fazlarını karıştırır ve emülsiyon haline getirir. Genel olarak türbülans, sudaki yağ damlacıklarını veya yağdaki su damlacıklarını kıran kesme kuvvetleri oluşturur. Damlacık boyutu, çökelme hızlarına önemli ölçüde etki ettiğinden, sonuç genellikle aşağı akışlı ayırma işlemlerinin verimliliğindeki azalmadır. Typhonix, 16 yıldır bu alanda araştırmalar yürütüyor ve şu anda çok fazlı akışı kontrol ederken damlacık kırılmasını önemli ölçüde azaltan valf ve pompa teknolojileriyle piyasada yerini alıyor. Son yıllarda, Typhonix bu araştırmayı yeni bir düzeye taşıdı: Petrol akışı kontrolü ile bağlantılı olarak kesme kuvvetlerini azaltmaya odaklanmak yerine şimdi amaç, aynı zamanda kesme kuvvetlerini de kontrol etmek, optimize etmek ve bunları yapıcı bir şekilde kullanmak olarak değişti. Typhonix artık kesme kuvvetlerinin büyüklüğünün kontrol edildiği ve akış aşağı ayırma proseslerinin yararına optimize edildiği valf ve pompa tasarım yeteneğine de sahip bulunuyor. Ayırma perspektifinde, damlacık kırılmasına yol açan kesme kuvvetleri, enerjinin yanlış kullanımıdır. Bununla birlikte, dağılmış yağ veya su damlacıklarının buluşup birleşmesini sağlamak için kesme kuvvetlerinin enerjisini kullanmak, yapıcı bir enerji kullanımıdır. Birkaç yıl önce Typhonix, yeni birleştirici pompayı piyasaya sürdü. Tam ölçeklerde yapılan testler, pompanın damlacık boyutunu %100’e kadar artırabileceğini gösterdi. Bu pompada üretilen suyun, hidrosiklonlarda aşağı akışta ayırmayı önemli ölçüde iyileştirdiğini belgelemiştir.

Birleştirici akış düzenleyici

Typhonix çığır açan akış kontrol teknolojisi olarak Birleştirici Akış Düzenleyici’yi (CFC) piyasaya sürüyor. CFC’de, akış hızını veya basıncı kontrol eden türbülanslı enerji, çok fazlı akışta damlacık kırılmasından ziyade damlacık büyümesini teşvik ediyor. Birleştirici akış düzenleyicide, akışkana belirli, arzu edilen ve özel hesaplanan duruş süresi sağlayan nispeten uzun akış kanalları uygulanır. Daha sonra, akış kanalları içinde türbülans seviyesi, optimal bir birleşme oranını destekler. Aşağıdaki şekil, CFC’nin bir resmini (solda) ve laboratuvardaki bir CFC test ünitesinin fotoğraflarını (sağda) göstermektedir.

Şekil 1. Birleştirici akış düzenleyicinin çizimi ve fotoğrafları.

CFC ile devrim niteliğindeki yenilik, kapasiteden bağımsız türbülans/kesme seviyesine sahip kısma cihazı tasarlama imkanıdır. Bu nedenle, standart bir valfin aksine, CFC’de iki ayrı tasarım kriteri vardır:

1. Kapasite (Cv)

2. Birim kütle başına enerji kayıp oranı (Kesme hızı)

Genel olarak, dağılmış fazın damlacıkları küçük olduğunda, damlacıkların büyük olduğu durumlara göre, optimum birleşme için sürekli fazda daha yüksek türbülans seviyeleri gerekir. Bu nedenle, CFC her yeni uygulamaya özel üretilecektir. Boyut ve ağırlık açısından, büyük dağılmış damlacıklar içeren akışı işlemini yapan CFC normalde küçük damlacıkları işleyen CFC’den daha büyük olmalıdır.

Su kesintilerinde yapılan testler

CFC, çeşitli su kesintileri, farklı gaz oranları, farklı valf basınç düşüşleri vb. bulunan akışlarda test edilir. Testlerde Exxsol ve tuzlu su (%3,5) kullanılmış ve sıvıların sıcaklığı 50 °C’dir. CFC, standart valf ile paralel kurulumla test edildi. Yağ ve su kalitelerinin incelenmesinde test ünitelerinin akış aşağısına yerleştirilmiş ayırıcı kullanıldı. Şekil 2’deki grafikler bu deneylerin sonuçlarının örnekleridir. Soldaki grafik, ayırıcı su çıkışındaki sudaki yağ konsantrasyonunu (OiW), sağdaki grafik ise yağ çıkışındaki yağdaki su konsantrasyonudur (WiO). Sonuçlar, birleştirici akış düzenleyici kullanıldığında atık yağ ve suyun kalitelerindeki iyileşmenin oldukça büyük olduğunu göstermektedir.

Şekil 2. Su kesintili akışlarda Birleştirici akış düzenleyicisnin test sonuçları. Sol: Ayırıcı su çıkışında su içinde yağ. Sağ: Ayırıcı su çıkışında yağda su.

Su üretimi ile yapılan testler

CFC ayrıca sentetik olarak üretilen su akışları üzerinde test edildi. Şekil 3’ün sonuçları, tuzlu suda sırasıyla 250, 500 ve 1000 ppm konsantrasyonlarda Exxsol kullanılmış testten örneklerdir. Üretilen su akışı, 5-20 bar aralığındaki basınç düşüşlerinde CFC veya standart bir valf aracılığıyla yönlendirildi. Soldaki grafik, giriş damlacık boyutu yaklaşık 115 µm olduğunda test cihazlarının çıkışındaki yağ damlacık boyutunu göstermektedir. Sağdaki grafikte giriş damlacık boyutu yaklaşık 15 um’dir.

Şekil 3. Birleştirici Akış düzenleyicisnin iki fazlı üretimde su akışı üzerindeki test sonuçları. Sol: 115 µm giriş damlacık boyutu. Sağ: 15 µm giriş damlacık boyutu.

CFC’nin kesme kuvvetleri (türbülans seviyesi) kapasite ile birlikte bir tasarım faktörü olduğundan, Şekil 3’ün sonuçları belirli bir tasarımda CVC’nin performansını temsil eder. Damlacıklar çok büyük olduğunda (115 µm, soldaki grafik), CVC’nin damlacık boyutunda meydana gelen azalmanın standart valfe göre önemli ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir (10 faktör). Sağdaki grafik, besleme damlacıkları küçük (15 µm) olduğu durumdaki sonuçları gösterir. Burada standart valf damlacıkları kırmaya devam ederken, CVC onları yağ konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak önemli ölçüde büyütür. Genel olarak CFC, müşterilerin ham özelliklerine göre performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 4’teki grafikler, API 22 ham petrolü üzerinde CFC testinin sonuçlarını göstermektedir. Bu örnekte, valf üniteleri boyunca basınç düşüşü yaklaşık 8 Bar’dır. Soldaki grafik gerçek damlacık boyutlarını gösterirken, sağdaki grafik test ünitesinin girişinden çıkışına damlacık boyutundaki nispi değişimi gösterir. En küçük giriş damlasında, CFC çıkış damlacık boyutunun iki katından fazladır (%125). Bunun aksine, standart valf her zaman damlacıkları kırar.

Şekil 4. Ham petrol ile iki fazlı su üretim akışı üzerinde birleştirici akış düzenleyicisinin test sonuçları. Sol: Mutlak damlacık boyutu. Sağ: Girişten çıkışa damlacık boyutundaki nispi değişim.

Uygulamalar
CFC, bir petrol prosesinde birçok farklı uygulama bulabilir. İlk olarak, mantıksal olanlar, birleştirme etkisinden yararlanan aşağı akış ayırma işlemlerine sahip iki veya üç fazlı akış kontrol cihazlarıdır. Şekil 5, iki olası uygulamayı göstermektedir. Solda, CFC, yukarı akıştaki üç fazlı ayırıcıdaki su seviyesini kontrol etmek için kullanılır, burada akış aşağı hidrosiklonların birleştirme etkisinden dolayı verimlilik artıracaktır (Ref. Şekil 3 ve 4). Sağda, CFC jikle olarak uygulanır, böylece ayırma koşullarındaki iyileşme nedeniyle normalden daha küçük ve daha kompakt bir aşağı akış ayırıcıyı mümkün kılar (ref. Şekil 2).

Şekil 5. Birleştirici akış Düzenleyicinin imkan tanıdığı uygulamalar. Sol: Seviye kontrol ünitesi yukarı akışta üretilen su hidrosiklonları. Sağ: Jikle ünitesi yukarı akış bağlama ayırıcısı.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

MSN-RO ve A-RO pompalarıyla tuz arıtma projelerinde yüksek verimlilik, düşük maliyet

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Global pompa uzmanı Sulzer, tuzdan arıtma sektörü için yüksek performanslı ürün portföyünü genişletti. MSN-RO yüksek basınç pompası serisi, sermaye ve işletme maliyetlerini optimize etmede Sulzer’in mevcut kanıtlanmış özelliklerini birçok yönden geliştirdi. Buna ek olarak AHLSTAR şarj pompaları serisi, modern büyük ölçekli tuz arıtma projelerine uygun olarak artırılmış kapasitelerle genişletildi. 

Dünya nüfusunun yarısına yakınının yaşamını sürdürdüğü bölgelerde önemli derecede su kıtlığı yaşanıyor. Talep arttıkça, Ters Ozmoz (RO) teknolojisi kullanılarak yapılan tuzdan arındırma, tarımsal, evsel ve endüstriyel uygulamalarda içme suyu tedarikinde her zamankinden daha önemli bir role sahip hale geliyor. Üretimin arttırılmaya, kullanılabilirliğin iyileştirilmesine ve işletme maliyetlerinin düşürülmeye çalışılması sonucu, RO tesislerinin tasarımı son yıllarda önemli ölçüde ilerledi.

Pompalar, tuz arıtma sahası için kritik öneme sahip bir ekipman kategorisidir. Tesislerin sermaye yatırımının önemli bir bölümünü oluştururlar, tükettikleri enerji ise üretilen suyun nihai maliyetinin yüzde 60 ila 70’ine karşılık gelir. Ayrıca, artan enerji maliyetleri, pompa verimliliğini odak noktası haline getirmektedir. Sulzer, daha az enerji tüketen, maliyetleri düşüren ve sürdürülebilirliği artıran pompalar tasarlayarak pazar gereksinimlerini karşılamaya devam ediyor.

MSN-RO ile yeni kuşak verimlilik

MSN-RO yüksek verimli pompa, 35.000 m3/d’ye kadar çıkan kapasiteye sahip büyük, bağımsız RO ile modern, büyük ölçekli tuz arıtması uygulamaları için tasarlandı. Çok kademeli eksenel ayrık gövdeli pompa, sektörde kendini kanıtlamış Sulzer tasarımlarını esas alır. Hidrolik bölümü, yağlama sistemi ve dengeleme cihazları MBN-RO pompasından gelir. Bakımı kolaylaştırmak için tasarlanmış eksenel ayrık muhafazası, MSD-RO serisi baz alınarak türetildi. MSN-RO ayrıca, sermaye maliyetlerini düşürürken işletme verimliliğini artırmak için tasarlanmış ve geliştirilmiş yönler içerir. Difüzör ve deşarj kıvrımı, kapsamlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi ile optimize edilmiş yeni yüksek verimli tasarımlara sahip. Pompa içindeki yenilenebilir sabit aşınma parçaları, en yüksek verimlilik için minimum boşluklarla polietereterketon (PEEK) mühendislik polimerinden üretildi. MSN-RO’nun birincil yatakları da PEEK’ten yapılmıştır ve suyla yağlanmıştır. Bu yaklaşım, cebri yağlama ve soğutma sistemi gereksinimini ortadan kaldırarak pompanın çalışmasını ve bakımını önemli ölçüde basitleştirir ve bu da potansiyel yağlayıcıların proses suyunu kirletme riskini de ortadan kaldırır.

 A-RO ile kapasitede artış

Sulzer’in AHLSTAR uçtan emişli tek kademeli santrifüj pompaları, tuzdan arındırma endüstrisi tarafından hem birinci kademe yüksek basınçlı besleme pompaları için ara pompalar olarak hem de ikinci geçiş hizmetleri için birincil tedarik olarak halihazırda yaygın olarak kullanılıyor. Tasarım, yüksek verimliliği ve geniş bir çalışma aralığında performansı koruma yeteneği ile tanınıyor. Sulzer, tüm basınç aralığı boyunca yüksek verimlilik ihtiyaçlarını karşılamak için AHLSTAR serisini daha yüksek akış hızlarına ve biraz daha yüksek kafalara genişletti. Bu ek boyutlar, geniş bir uygulama yelpazesi için uygun maliyetli çözümler sunan büyük modern tesislere yönelik.

Hem A-RO hem de MSN-RO pompaları, Sulzer’in yüksek düzeyde yapılandırılabilir, modüler bir tasarım sunma ilkesini takip ediyor. Küresel üretim ve mühendislik destek yetenekleriyle birlikte bu, Sulzer’in tuzdan arındırma sektörünün pompa gereksinimlerinin tamamı için özel çözümler sunmasına imkan tanıyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Atık su sistemleri Lowara DOMO GRI serisi ile güvende

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Partikül içeren atık suların transferi için tasarlanmış Lowara DOMO GRI Serisi pompalar, özel tasarlanmış AISI 316 paslanmaz çelik parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde tıkanmaz ve güvenli bir sistem sağlıyor.

1,1 kW ve 1,5 kW motor gücüne sahip modelleri bulunan serinin trifaze ve monofaze opsiyonları mevcuttur. Monofaze modeller, üzerinden flatörlü olarak teslim edilmektedir. 

Katı partikül içeren atık suların pompalanması, septik tankların ve konut haznelerinin boşaltılması, su baskını tahliyesi, kanalizasyon şebekesine su temini gibi uygulamalarda kullanılan Lowara DOMO GRI Serisi pompalar, 5 m’ye kadar daldırma derinliğine sahiptir. Bu pompaların izolasyon sınıfı F ve koruma sınıfı IP68’dir.

DOMO GRI serisi pompalar, sahip oldukları özelliklerle tam bir fiyat-performans ürünü olarak atık su sistemlerinde Lowara güvencesiyle verimli bir kullanım sağlamaktadır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com