Connect with us

Hizmet Grupları

Pompa ve Vana sektör raporu

Yayın Tarihi:

on

 

sektor_raporu

Pompalar ve vanalar, akışkanları, kendilerinden veya enerjilerinden yararlanmak üzere, lazım oldukları yere aktaran sistemlerin ana unsurlarıdırlar. Akışkanların transferi, enerjilerini artırmak suretiyle yapılır. Pompalarla hızlandırılan sıvılar veya kompresörlerle sıkıştırılan gazlar, onları taşıyacak boru hatları vasıtasıyla kullanılacakları noktaya iletilirler. Basınçlı kaplar, vanalar, kontrol ve kumanda düzenekleri de pompaj sistemlerinin diğer unsurlarıdırlar.

Değerleri ve fonksiyonları itibariyle yatırım malları olarak kabul ettiğimiz pompa ve vanaların kullanılmadığı sektör olmadığı gibi, üretici ve sağlayıcılarının ilişki içinde olmadığı sektör de bulunmamaktadır. Makine İmalat Sektörünün alt sektörlerinden olan pompa ve vana sanayinin ürün ve hizmet sağladığı başlıca alanlar şöyle sıralanabilir:

  • Kimya, Petro-Kimya tesisleri, nakil boru hatları,
  • Devletin ve belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, arıtma, depolama, iletim yatırımları,
  • Konut ve inşaat sektörü yatırımlarında ısıtma, soğutma vb ihtiyaçlar,
  • Tarımsal sulama, yağmurlama ve peyzaj yatırımları,
  • Turizm ve hizmet sektörleri yatırımları,
  • İş makineleri, otomotiv, gemi inşaatı, havacılık gibi kaldırma, taşıma ve ulaşım araçları üreten her sektörün yakıt, soğutma ve tahliye sistemleri
  • Makine İmalat sanayinin hemen her alanında üretilen makine ve donanımlardaki talep,
  • Her türlü sınai yatırımlar, bunların modernizasyonu ve tevsii.

Ülkemiz ve uluslararası sektör için de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, sektörün satış hacmini her alanda yapılmakta olan yatırımlar ve revizyonlar belirlemektedir. Bunlar içinde konut ve tarım sektörü önemli bir pazar segmentidir; en yoğun rekabetin yaşandığı, en fazla üreticinin yer aldığı segment olması nedeniyle buradaki değişimler pompa imalat sektörünü en fazla etkiler durumdadır.

ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRMASI

Pompalar ve vanalar için yapılan ayrıntılı sınıflandırmalar aşağıda ayrı ayrı verilmiştir :

Pompalar

  G.T.İ.P ÜRÜN
1- Kalorifer sirkülasyon pompaları (Santrifüj, monoblok) 8413.70.30
2- Yüksek basınçlı çok kademe pompalar 8413.70.80
3- Dalgıç tipi derinkuyu pompaları (Santrifüj, düşey milli) 8413.70.21-29
4- Dik türbin tipi derinkuyu pompaları (Santrifüj, düşey milli) 8413.70.99
5- Jetli pompalar (Santrifüj, tek kademeli, yatık milli) 8413.70.91
6- Yangın pompaları (Santrifüj, tek veya çok kademeli) 8413.70.91
7- Sulama ve Yağmurlama pompaları (Santrifüj, tek kademeli) 8413.70.91-99
8- Norm pompalar (Santrifüj, tek kademeli, yatık milli) 8413.70.91-99
9- Çamur pompaları 8413.70.91-99
10- Atık su pompaları 8413.70.91-99
11- Proses pompaları 8413.60.90
12- Hidrofor pompaları (Santrifüj, tek/çok kademeli, yatık/dik) 8413.70.30
13- Pistonlu pompalar 8413.50
14- Diyaframlı pompalar 8413.50
15- Dişli pompalar 8413.60.41-49
16- Vidalı pompalar 8413.60.41-49
17- Dozaj pompaları 8413.60.90
18- Kimyasal asit pompaları 8413.81.90
19- Viskoz mayi pompaları 8413.81.90
20- Vakum pompaları 8414.10.30-50

Vanalar

ÜRÜN G.T.İ.P
1- Körüklü ve Pistonlu Vanalar 8481:80.71-73-79
2- İğne Vanalar 8481:80.71-73-79
3- Bıçaklı Vanalar 8481.80.61-63-69
4- Sürgülü (Gate) Vanalar 8481.80.61-63-69
5- Kelebek Vanalar 8481.80.85
6- Küresel ve Plug Vanalar 8481.80.81
7- Diyaframlı Vanalar 8481.80.87
8- Çek Vanalar, Çalpara, Klape 8481.30
9- Kontrol Vanaları, 3-4 yollu Vanalar 8481.80.59
10- Basınç Düşürücü Vanalar, Emniyet Vanaları 8481.10
11- Termostatik Vanalar 8481.80.51
12- Yangın Hidrantları ve Sulama Hidrantları 8481.80.90.00.11
13- Vakum Vanaları 8481.80.99.00.19
14- Buhar Kapanları (Kondenstoplar), Vantuzlar 8481.80.90.11.139

DÜNYA POMPA VE VANA İHRACATI

Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü’nden elde edilen verilere göre 2007 yılı toplam dünya pompa ihracatı 42,9 milyar $ değerinde kaydedilmiştir. Almanya, ABD ve İtalya dünya pompa ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirmektedir.

Dünya Pompa İhracatı (2007)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Dünya Pompa İhracatı (2007)

SIRA ÜLKE DEĞER ($) PAY (%)
1 ALMANYA 10.206.519.000 23,8
2 A.B.D 5.548.869.627 12,9
3 İTALYA 4.070.448.989 9,5
4 JAPONYA 3.506.190.976 8,2
5 FRANSA 2.625.016.687 6,1
6 ÇİN 2.488.364.196 5,8
7 İNGİLTERE 1.793.713.893 4,2
8 ÇEK CUMHURİYETİ 1.388.915.922 3,2
9 KANADA 1.229.755.183 2,9
10 DANİMARKA 1.187.003.269 2,8
11 HOLLANDA 1.160.210.779 2,7
12 İSVEÇ 920.973.044 2,1
13 AVUSTURYA 763.734.926 1,8
14 NORVEÇ 739.057.948 1,7
15 BELÇİKA 653.787.981 1,5
16 KORE 629.416.968 1,5
17 BREZİLYA 568.588.611 1,3
18 SİNGAPUR 564.776.332 1,3
19 İSVİÇRE 534.556.825 1,2
20 MACARİSTAN 271.811.396 0,6
21 TAYLAND 266.405.373 0,6
22 RUSYA 250.437.477 0,6
23 AVUSTRALYA 225.122.442 0,5
24 HONG KONG 198.566.633 0,5
25 TÜRKİYE 165.194.894 0,4
26 GÜNEY AFRİKA 152.977.341 0,4
27 İRLANDA 146.494.567 0,3
28 ARJANTİN 114.564.742 0,3
29 SLOVAKYA 113.198.239 0,3
30 LÜKSEMBURG 89.476.583 0,2
  DİĞER 391.683.953 0.9
  TOPLAM 42.965.834.796 100,00

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Dünya pompa ihracatından %23,8 pay alan Almanya, 10,2 milyar $ ile dünya pompa ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Almanya’yı 5,5 milyar $ ile ABD takip etmektedir. Dünya pompa ihracatında Almanya ve ABD’yi, İtalya, Japonya, Fransa ve Çin takip etmektedir.

Türkiye ise 2007 yılı pompa ihracatında 165 milyon$ ile dünya sıralamasında 25. sırada yer almaktadır.

Dünya Vana İhracatı (2007)

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Dünya Vana İhracatı (2007)

SIRA ÜLKE DEĞER ($) PAY (%)
1 Almanya 9.478.920.000 17,3
2 Çin 8.049.183.278 14,7
3 İtalya 7.869.122.787 14,3
4 ABD 6.281.800.661 11,4
5 Japonya 3.411.677.629 6,2
6 İngiltere 2.955.537.580 5,4
7 Fransa 2.945.363.405 5,4
8 Danimarka 1.578.607.300 2,9
9 Kanada 1.291.993.050 2,4
10 İsviçre 1.283.571.230 2,3
11 HOLLANDA 1.040.345.949 1,9
12 KORE 1.031.268.122 1,9
13 BELÇİKA 807.898.198 1,5
14 ÇEK. 745.181.687 1,4
15 AVUSTURYA 711.303.489 1,3
16 İSVEÇ 699.385.964 1,3
17 SİNGAPUR 554.342.130 1,0
18 FİNLANDİYA 501.608.961 0,9
19 TAYLAND 389.460.600 0,7
20 ISRAİL 384.347.000 0,7
21 NORVEÇ 335.145.602 0,6
22 BREZİLYA 290.477.744 0,5
23 HONG KONG 286.387.904 0,5
24 RUSYA 256.256.717 0,5
25 SLOVENYA 223.432.552 0,4
26 İRLANDA 195.856.096 0,4
27 LÜKSEMBURG 183.520.855 0,3
28 ROMANYA 161.264.641 0,3
29 AVUSTRALYA 155.645.067 0,2
30 TÜRKİYE 124.129.709 0,2
  DİĞER 655.597.471 1,2
  TOPLAM 54.878.633.378 100,00

Kaynak: BM İstatistik Bölümü

Dünya vana ihracatından %17,3 pay alan Almanya, 9,5 milyar $ ile dünya vana ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Almanya’yı 8 milyar $ ile Çin takip etmektedir. Dünya pompa ihracatında Almanya ve Çin’i, İtalya, ABD ve Japonya,  takip etmektedir.

Türkiye ise 2007 yılı vana ihracatında 124 milyon$ ile dünya sıralamasında 30. sırada yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN POMPA VE VANA İHRACATI

Türkiye’nin 2007 yılı pompa ihracatı 271,1 milyon $ olmuş ve 2006 yılına göre % 74,3 oranında artış göstermiştir.  Pompa ihracatı gerçekleştirilen başlıca ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, A.B.D, Rusya Federasyonu ve Fransa’dır. En fazla ihracat artışı gerçekleşen ülkeler ise Almanya, Gürcistan, Romanya ve Libya olmuştur.

Türkiye’nin Pompa İhracatında İlk 20 Ülke

ÜLKE ADI 2006 2007 2008(Ocak-Haziran) DEĞİŞİM(2007/ 2006) PAY(%)2007
1 ALMANYA 31.680.890 103.884.413 46.769.459 227,9 38,3
2 IRAK 10.054.554 20.380.269 7.039.316 102,7 7,5
3 İNGİLTERE 11.483.652 15.281.400 9.830.752 33,1 5,6
4 A.B.D. 13.663.142 11.934.517 5.192.449 -12,5 4,4
5 RUSYA FEDERASYONU 6.190.988 9.169.802 6.529.741 48,1 3,4
6 FRANSA 4.388.411 7.231.784 6.545.165 64,8 2,7
7 EGE SERBEST BÖLGE 6.093.145 7.159.101 4.466.891 17,5 2,6
8 KAZAKİSTAN 2.921.410 6.320.724 2.732.010 116,4 2,3
9 AZERBAYCAN-NAHÇ. 3.234.275 6.133.670 3.435.921 89,6 2,3
10 HİNDİSTAN 3.358.996 5.825.306 2.622.730 73,4 2,1
11 ROMANYA 1.907.249 4.925.655 4.235.202 158,3 1,8
12 İRAN 3.297.761 4.924.795 3.104.328 49,3 1,8
13 İTALYA 2.797.368 3.483.228 2.425.972 24,5 1,3
14 BELÇİKA 3.189.687 3.215.943 179.315 0,8 1,2
15 GÜNEY AFRİKA CUM. 2.635.145 3.185.233 1.190.537 20,9 1,2
16 KUZEY KIBRIS T.C. 3.499.567 2.726.488 1.343.264 -21 1
17 YUNANİSTAN 2.512.968 2.693.865 1.716.676 7,2 1
18 LİBYA 1.067.608 2.616.665 1.923.655 145,1 1
19 GÜRCİSTAN 844.300 2.496.784 843.188 195,71 0,9
20 MISIR 1.063.019 2.225.686 2.103.306 109,4 0,8
DİĞER 39.642.583 45.307.418 29.676.950 11,8 15,9
TOPLAM 155.526.718 271.122.746 143.906.827 74,3 100

       Kaynak: TÜİK

Almanya’ya gerçekleştirilen 103,8 milyar $ ihracat ile Almanya Türkiye’nin toplam pompa ihracatından %38,3 oranında pay almıştır. Dünya pompa ihracatında ikinci sırada yer alan  A.B.D ise Türkiye’nin ihracatında 4. konumdadır.

Türkiye’nin Pompa İhracatında İlk 10 Ülke (2007)

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin Vana İhracatında İlk 20 Ülke (2007)

ÜLKE ADI 2006 2007 2008(Ocak-Haziran) DEĞİŞİM(2007/ 2006) PAY(%)2007
1 ALMANYA 26.584.737 45.938.308 26.772.055 72,8 18,3
2 RUSYA FEDERASYONU 8.497.128 15.253.100 8.361.430 79,5 6,1
3 İNGİLTERE 17.002.709 14.629.854 6.196.094 -13,8 5,1
4 A.B.D. 22.799.189 12.603.406 4.985.245 -44,7 5,0
5 İTALYA 11.267.445 12.517.199 8.817.216 11,1 5,0
6 FRANSA 4.577.464 10.552.687 6.746.015 130,5 4,2
7 HOLLANDA 6.950.833 8.415.161 6.368.711 21,1 3,3
8 CEZAYİR 789.912 7.247.051 1.467.277 817,5 2,9
9 BULGARİSTAN 5.397.094 6.157.773 4.883.695 14,1 2,4
10 KAZAKİSTAN 3.165.799 5.982.885 2.640.752 89,0 2,4
11 İSVEÇ 4.668.876 5.856.945 2.144.232 25,4 2,3
12 LİBYA 1.973.932 5.799.326 9.934.077 193,8 2,3
13 MISIR 6.039.454 5.675.380 6.610.070 -6,0 2,3
14 SURİYE 2.516.718 5.563.715 4.132.580 121,1 2,2
15 IRAK 3.614.808 5.441.031 3.306.833 50,5 2,2
16 AZERBAYCAN 3.172.732 5.262.806 4.466.986 65,9 2,1
17 ROMANYA 3.028.404 4.851.032 4.091.963 60,1 1,9
18 İSRAİL 3.115.413 4.329.468 2.808.390 39,0 1,7
19 UKRAYNA 1.971.624 3.973.257 2.978.646 101,5 1,6
20 ÇİN HALK CUMHUR. 1.288.437 3.497.221 2.033.861 171,4 1,4
DİĞER 47.033.502 61.999.316 45.160.045 32,1 23,4
TOPLAM 185.456.210 251.546.921 164.906.173 35,6 100,00

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin 2007 yılı vana ihracatı 251,5 milyon $ olmuş ve 2006 yılına göre % 35,6 oranında artış göstermiştir. Vana ihracatı gerçekleştirilen başlıca ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, ABD ve İtalya’dır. En fazla ihracat artışı gerçekleşen ülkeler ise Cezayir, Libya, ÇHC ve Fransa olmuştur.

Türkiye’nin Vana İhracatında İlk 10 Ülke (2007)

Kaynak: TÜİK

Almanya’ya gerçekleştirilen 45,9 milyon $ ihracat ile Almanya Türkiye’nin toplam pompa ihracatından %18,3 oranında pay almıştır.

Altılı GTİP bazında Pompa İhracat Rakamları

GTİP ÜRÜN ADI 2006 2007 2008  (Ocak-Haziran)
841391 POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI 60.845.426 134.405.603 58.278.842
841360 DIGER DÖNER DEPLASMANLI POMPALAR 20.659.986 34.559.599 23.989.066
841370 DIGER SANTRIFÜJLÜ POMPALAR 20.238.269 28.290.590 16.567.661
841381 DIGER POMPALAR 17.662.193 24.428.255 19.013.522
841330 IÇTEN YANMALI PISTONLU MOTORLAR YAKIT, YAG/SOGUTMA POMPALARI 13.792.899 18.508.688 9.827.746
841340 BETON POMPALARI 9.405.691 14.522.356 5.152.552
841350 DIGER DOGRUSAL DEPLASMANLI POMPALAR (POZITIF HAREKETLI) 3.591.325 5.714.358 3.137.100
841311 SERVIS ISTASYONLARI/GARAJLARDA KULLANILAN TÜRDE YAKIT/YAG DAGITIM POMPALARI 4.280.025 4.793.961 2.820.951
841319 ÖLÇÜ TERTIBATLI DIGER SIVI POMPALARI 2.867.430 3.437.493 2.781.578
841320 EL POMPALARI 1.148.456 1.548.247 1.260.698
841382 SIVI ELEVATÖRLERI 582.234 761.600 953.943
841392 SIVI ELEVATÖRLERINE AIT AKSAM; PARÇALAR 452.784 151.996 123.168
TOPLAM 155.526.718 271.122.746 143.906.827

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin son iki yıldaki pompa ihracatına bakıldığı zaman toplam ihracat içerisinde “pompaların aksam ve parçaları” nın çok önemli bir payı teşkil ettiği görülmektedir. 2007 yılında toplam 271 milyon $ pompa ihracatı gerçekleşmiş ve bunun 134,4 milyon $’ı “pompaların aksam ve parçaları” ihracatı olmuştur. Ayrıca, pompa imalat sanayinde de büyük çoğunluğu “pompaların aksam ve parçaları” teşkil etmektedir.

Altılı GTİP bazında Vana İhracat Rakamları

GTİP ÜRÜN ADI 2006 2007 2008  (Ocak-Haziran)
848180 DIGER MUSLUKÇU ESYASI 114.469.122 153.648.443 97.814.105
848190 MUSLUKLAR, VALFLAR VB. CIHAZLARIN AKSAM, PARÇALARI 44.692.404 54.303.261 33.426.942
848110 BASINÇ DÜSÜRÜCÜ VALFLAR 7.798.260 15.435.543 13.038.529
848140 EMNIYET/BIRAKMA VALFLARI 6.906.204 12.538.052 8.981.001
848130 ÇEK VALFLAR (KLAPELER, SUBAPLAR) 6.520.410 9.631.216 6.633.543
848120 YAGLI HIDROLIK/PNÖMATIK TRANSMISYON VALFLARI 5.069.810 5.990.406 5.012.053
  TOPLAM 185.456.210 251.546.921 164.906.173

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin son iki yıldaki vana ihracatına bakıldığı zaman toplam ihracat içerisinde “diğer muslukçu eşyaları” çok önemli bir payı teşkil ettiği görülmektedir. 2007 yılında toplam 251 milyon $ vana ihracatı gerçekleşmiş ve bunun 153,6 milyon $’ı “diğer muslukçu eşyaları” ihracatı olmuştur.

Kaynak: http://www.makinebirlik.com/tr/pompa-ve-vana-sektor-raporu

Trendler

Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump Valve and Systems Magazine sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et