Connect with us

Hidrolik - Pnömatik

Parker ile Basınçlı Hava Tesisatlarında Enerji ve Maliyet Tasarrufu

Yayın Tarihi:

on

Bu makale, Parker Hannifin Kontrol Sistemleri Divizyonu Müdürü Pascal Jeangirard tarafından yazılmış, Parker Türkiye Satış Şirketi tarafından Türkçeleştirilmiştir.

Pnömatik sistemler hemen hemen her endüstri sektöründe otomasyon ve kontrol uygulamaları için kritik hale gelmiştir. Basınçlı hava, temiz, çok yönlü ve güçlü olması sebebi ile, fabrikada elektrik tesisatına benzer şekilde döşenir ve bu bağlamda başka bir enerji kaynağıdır. Hava, verimli ve tehlikesiz, dolayısıyla da güvenli bir hammaddedir ve sıkıştırıldığında bir kompresörden bir makinedeki kullanım noktasına kolayca taşınır. İyi tasarlanmış ve bakımları yapılan bir sistemde, basınçlı hava, farklı proseslerin ve makinelerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğru bir şekilde kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Bununla birlikte, basınçlı hava sistemleriyle ilgilenilmez ve bakımları aksatılırsa, hava kaçağı ve diğer faktörlerden dolayı verimsiz hale gelir. Bunun sonucunda plansız bakımlar ve masraflı hat duruşlarıyla karşılaşılır. Sisteminizin performansını etkileyen kriterler ve faktörler de dahil olmak üzere bu maliyetli duruşların nasıl önleneceğini anlamak, planlanmamış bakımın etkisini en aza indirgemek için kritik önem taşır.

Kaçak ve Maliyet Etkileri

Basınçlı hava sistemleri çoğu durumda ulusal şebekeden gelen elektrikle çalışır. Avrupa sanayi sektörünün bir bütün olarak enerji tüketiminin yaklaşık %3’ünün basınçlı havada kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, şirketler basınçlı havanın maliyetinden nadiren haberdardır ve bu anlaşılabilirdir çünkü genellikle sahada ve harici bir tedarikçi olmadan üretilmektedir. Dolayısıyla, maliyetleri gözlemlemek kolay bir iş değildir.

Parker Air Saver Ünitesi

Dikkat çekici bir şekilde, çalışmalar, ortalama bir üretim tesisinde, üretilen sıkıştırılmış havanın yalnızca yaklaşık yarısının aslında tüketimde kullanıldığını göstermiştir. %30’a kadar bir kısmı kaçaklarda kaybedilir, buna ek olarak %15 ile 20’lik bir kısım da elle tutulan püskürtme tabancalarıyla temizlik yapılması ve hatta tesis veya fabrikadaki işçilerin serinletilmesi gibi üretim dışı kullanımlarda harcanır. Kalan hava, sistemin aşırı yüksek basınçta çalıştırılmasından kaynaklanan ve sıklıkla ‘suni talep’ olarak adlandırılan kavram ile hesaplanmaktadır. Parker Air Saver Ünitesi’ni kullanmak, yüksek hızlı açma/kapama darbeleri üreterek daha az hava tankı şarj döngüsü elde edilmesini sağlayan darbeli hava teknolojisi sayesinde bu tür uygulamalarda hava tüketimi oranını %50’ye kadar düşürebilir. Soruna maliyet açısından bakmak, konuyu maliyetleri göz önüne alan işletme sahipleri için daha da açık ve ilgi çekici hale getirmektedir.  Basınçlı hava üretirken elektriğe harcanan paranın her kuruşunu göz önüne alırsak (örneğin kompresöre güç sağlanması için) harcanan paranın sadece 12 ila 17 kuruş aslında bir kısmı verimli şekilde kullanılır. Bu rakamlar sadece doğrudan enerji maliyetlerini hesaba katmakta ve sermaye ekipmanı yatırım ve bakım masraflarını içermemektedir.

Yakın Bakış

İnsanların, hava sistemlerini havanın aktığı yöne göre düşünmeye eğilimli olmaları doğaldır ve bu çoğunlukla böyle düşünürler. Yani çoğu zaman hava, kompresörden pnömatik olarak çalıştırılan ekipmanın son parçasına doğru akar. Bununla birlikte, herhangi bir sistemin arz tarafında neyin olması gerektiğinin talep tarafından belirlendiğini anlamak önemlidir.

Kaçakları durdurmak, basınçlı bir hava sisteminin verimliliğini artırmak ve hemen maliyet tasarrufu sağlamak için ilk adımdır. İyi yönetilen ve etkili bir kaçak tespit ve düzeltme programı herhangi bir basınçlı hava enerji yönetimi programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Ancak, kaçak tespiti ve yönetimi önemli olmakla birlikte ele alınması gereken diğer birçok alan vardır; birçok sıkıştırılmış hava denetim programının kaçakların ötesine yalnızca üstünkörü bir şekilde baktığı bir gerçektir.

Kaçaklardan sonra, en büyük potansiyel iyileştirmeler, basınçlı havanın uygun olmayan kullanımlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak ve sistemin aşırı basınç altında çalıştırılmasından kaynaklanan yapay talebi tanımlamak ve durdurmak ile sağlanacaktır.

Enerji Tasarrufu İçin Tersine Mühendislik

Basınçlı hava sistemindeki verimsizliği açığa çıkarmak ve ele almak için tersine bir mühendislik yaklaşımı uygulamak, devam eden bir kaçak tespit programının uygulanmasının ardından ve sistemin uygunsuz kullanımı ve aşırı basınçlandırılması sorunlarına yönelik bir çalışma yapıldıktan sonra iyi bir yaklaşımdır.   Tersine mühendislik, aşağıdaki faktörlerin açığa çıkarılmasına, kontrol edilmesine ve bunlara çözüm getirilmesinin sağlanmasına yardımcı olabilir:

1.  Basınç düşüşünü en aza indirgemek için pnömatik boruları ve ana dağıtıcıdan ekipmanın girişine giden bağlantıları doğru boyutlandırın. En iyi tasarım uygulamaları, kesintisiz akışa izin vermek, kaçaklar ve basınç düşüşlerini azaltmak için köşeli bağlantıların ve bağlantı sayısının en aza indirgenmesini içerir.

2.   Filtreler, regülatörler ve yağlayıcılar gibi uygun boyutta hava hazırlama bileşenlerinin kullanımı da basınç düşüşünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ekipmanın ömrü boyunca kullanım maliyetinin düşürülmesi, doğru boyutta ekipmanın ilk yatırım maliyetinden çok daha faydalı olabilir.

3.  Valfler, silindirler ve aktüatörler kullanan uygulamalarında, ters akış regülatörleri ve çift basınç devrelerinin doğru kullanılması hava tüketimini azaltırken bir yandan verimliliği de artırabilir. Silindirler gibi çoğu aktüatörler yalnızca bir yönde çalışırlar ve dönüş stroğu sadece bir sonraki döngü için yeniden konumlandırmaya izin vermek içindir. Bir silindir uzatılarak veya düzgün bir şekilde çalışılması ve daha sonra düşük basınçta silindirin geri çekilmesi, önemli ölçüde enerji tasarrufu ve dolayısıyla da işletme maliyetinin düşürülmesini sağlayabilen bir stratejidir. 6 bar’dan 4 bar’a indirgenerek, silindirin geri çekilmesi için gerekli basınç, bu hareket için hava tüketiminin %30’u kadar (ve 6 bar 3 bar’a kadar düşürülürse %45’lik) tasarruf sağlayabilir.

4.  Hava bıçakları, pnömatik motorlar, diyaframlı pompalar ve basınçlı hava venturi tipi vakum jeneratörleri gibi hava tüketen cihazların uygun kontrol ve düzenlenmesi. Düzenlenmemiş veya kontrolsüz bir şekilde çalıştırıldığında, bu cihazlar çok miktarda basınçlı hava tüketebilir. Bu, israf yaratmasının yanı sıra, sistem üzerinde erken aksaklık veya güvenilirlik sorunları ile sonuçlanabilecek ilave stres yaratır. Makine boşta iken veya malzeme beslemesi olmadığında havayı kapatan basit algılama devrelerinin kurulması önemli miktarda tasarruf sağlayabilir.

5. Doğrudan solenoid uyarılı bobin ve kovan tasarımı yerine makaralarda aşınmaya karşı kompanse edilmiş sızdırmazlık teknolojisi ve pilot uyarılı solenoid teknoloji içeren yön kontrol valflerinin tasarımı ve uygulanması enerji tüketimini azaltabilir ve güvenilirliği artırabilir. Binlerce yön kontrol valfi kullanan büyük bir üretim tesisinde, enerji tasarrufu gerçekten çok önemli olabilir ve arıza riski ve maliyetli bozuk kalma süresi önemli ölçüde azaltılır.

Basınçlı havanın talep tarafındaki fırsatları belirlendikten ve üzerinde işlem yapıldıktan sonra, arz tarafındaki potansiyel tasarrufları optimize etmek için burada benzer bir tavır alınabilir.

Örnek:

100 mm çapta silindir ve 25 mm çaplı mili ile 160 mm stroğa sahip bir makinede, sistem çalışma basıncı silindiri 7 barda uzatır ve geri çeker.

Yukarıda bahsedilen ters mühendislik adımlarını izlemek için yapılabilecek ilk iyileştirme ikinci adımı izleyerek, giriş besleme hattına bir regülatör takılması ve çalışma basıncını hem uzatma hem de geriye çekmede 5 bar’a düşürmek olacaktır. Üçüncü adım, yönlü valf ve silindir arasındaki hatlara ters akış regülatörlerini yerleştirmeyi ve dolayısıyla geri çekme basıncını 5 bar’dan 4 bar’a düşürmeyi içerir.

Dördüncü adımda geri çekme basıncını 4 bar’dan 3 bar’a düşürebiliriz. Beşinci adımın bir deneme yanılma sürecinde uygulanması ile, uzatma basıncı 5 bar’dan 4 bar’a kadar indirilebilir. Elde edilen toplam tasarruf, tesis içinde çalışan hava kompresörlerinin yıllık elektrik maliyetinin %30’unu aşabilir.

Sonuç

Enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, basınçlı hava sistemlerinin tasarım ve performansını optimize etmek için zaman ve kaynak ayırmak giderek daha da önemli bir hale gelmektedir. Gerekli adımların atılmamasının karlılık üzerindeki etkisi önemli olabilir ve herhangi bir işletmenin nihai kar-zarar hanesinde doğrudan bir etkisi olabilir. Yukarıda açıklanan adımların uygulanması ve devam ettirilmesi durumunda, uzun vadeli enerji tasarrufu ve güvenilir yüksek sistem verimliliği elde edeceksiniz. Bir defaya mahsus, kısa vadeli bir yaklaşımın aksine sürekli devam eden bir plan normal şartlardan mükemmel kazanç elde edilmesini sağlar.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Hidrolik - Pnömatik

Danfoss Eaton’ın hidrolik şirketinin 3,3 milyar dolarlık devrini resmi olarak tamamladı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Danfoss Eaton’ın hidrolik şirketinin 3,3 milyar dolarlık (yaklaşık 3 milyar €) devrini, gerekli tüm düzenleme onayları ve kapanış koşulları teyit edildikten sonra resmi olarak tamamladı. Bu hamleyle birlikte, Danfoss Grubu üçte bir büyüyecek ve taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında dünya liderliğine ulaşacak.

Taşınabilir hidrolik, 50 yılı aşkın süredir Danfoss’un temel ve en önemli segmentlerinden biri oldu. Eaton’ın hidrolik şirketinin devri, Danfoss’un büyüme stratejisinde çok önemli bir yer tutuyor. Eaton’ın hidrolik şirketi, Danfoss Güç Çözümleri iş segmentiyle birleştirilecek ve dünya genelinde yaklaşık 10.000 çalışan ve 2020 küresel satışlarında 1,8 $ (yaklaşık 1,5 milyar €) getirecek. İki kuruluşun bir araya gelmesiyle birlikte, Danfoss Güç Çözümleri iki kat büyüyecek ve yenilik kapasitesini de iki kat arttıracak.

Böylece daha da güç kazanan Danfoss Güç Çözümleri, sıvı taşıma sistemlerinin de yer aldığı eksiksiz bir ürün teklifi sunarak, taşınabilir ve endüstriyel hidrolik ürünleri ve çözümleri konusunda piyasadaki en geniş yelpazeye sahip olacak. Şirketin dağıtım kanalları da kayda değer ölçüde

güçlendirilirken, yerel uygulama desteği ve coğrafi erişimi de ciddi ölçüde arttı. Bütün bu faydalar sayesinde, Danfoss Güç Çözümleri mevcut ve yeni müşteriler için daha da güçlü bir teknoloji ortağı olacak ve ayrıca, dijitalleşme ve elektrikleşme alanında liderliği ele alacak.

Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing devri şu şekilde yorumladı:

“10.000 yeni iş arkadaşımıza ‘kurumumuza hoş geldiniz’ dediğimiz ve taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında dünya çapında bir lider yarattığımız bugün, Danfoss için harika bir gün. İki güçlü şirketin ve harika ekiplerin bilgi birikiminin ve deneyiminin bir araya gelmesiyle birlikte, müşterilerimiz rakipsiz düzeyde hizmeti ve uzmanlığı tek bir ortakta bulacak. Geleceğin gerekliliklerini karşılamak üzere, teknoloji liderliğinin ön cephesinde kalmak ve verimliliği arttıran ve emisyonları azaltan çözümler sağlamak için ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”

Danfoss Güç Çözümleri Başkanı Eric Alström şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojik açıdan yenilikçi ve endüstriyi değiştirecek hidrolik çözümlere hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç var. Temel hidrolik şirketimizde bu önemli yatırımı tamamlamaktan ve böylece, müşterilerimize ve ortaklarımıza hiç olmadığı kadar iyi hizmet verebilmekten çok memnunuz. İki sağlam şirket mükemmel bir uyumla bir araya geliyor ve mühendislik uzmanlığımızı ve kabiliyetlerimizi arttırmak, küresel uygulama desteğimizi iki katına çıkarmak ve Uygulama Geliştirme Merkezlerimizin ve dijital tasarım araçlarımızın değerini yükseltmek gibi sayısız fırsatı da beraberinde getiriyor. Sıvı taşıma ve endüstri uygulamalarının kapsama eklenmesi de bu devrin getirdiği diğer kazançlar oldu.” 

Eski Eaton hidrolik şirketinin Başkanı Paulo Ruiz ek olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu, birlikte daha güçlü olan şirketlerimiz  için heyecan verici yeni bir devrin başlangıcı. Yeni Danfoss Güç Çözümleri ekibi, yenilik ve endüstri lideri

uzmanlıkla bezeli uzun miraslarından yararlanarak, taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında bir dünya lideri yaratacak. Birleşik ürün portföyü ve genişleyen küresel erişim sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ve dağıtımcılara daha iyi hizmet sunulacak.”

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Hidrolik - Pnömatik

Parker’ın Yüksek Performanslı Flanş Sistemi denizcilik uygulamaları için yeni bir sertifika aldı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Bielefeld, Almanya, 3. Haziran 2021 – Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri olan Parker Hannifin, makinelere ve tesislere yönelik mekanik flanş sisteminin (“HPF – Parker Yüksek Performanslı Flanş Sistemi”) (420 bar’a kadar basınçta çalışır) denizcilik uygulamaları için DNV GL onayı aldığını duyurdu. DGUV sertifikası, Parker HPF’nin enjeksiyon kalıplama makineleri için hidrolik sistemlerde ve ayrıca hidrolik ve mekanik preslerde kullanılabileceğini tasdiklemektedir.

Bu ürün yelpazesi; özellikle donanma için inşaat alanında, pres imalatı, enjeksiyon kalıplama ve mobil iş ekipmanı endüstrilerinde giderek artan gereksinimleri karşılamaktadır. Yüksek Performanslı Flanş sistemi aynı zamanda, hataya açık ve zaman alan kaynak işlemlerine yönelik ihtiyacı ortadan kaldırdığından montaj süresinin ve maliyetlerinin azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Parker HPF sistemi aynı zamanda yüksek basınç ve titreşime de olağanüstü düzeylerde dayanıklıdır.

Parker’ın Yüksek Performanslı Flanş sistemi (HPF) forma uygun bir bağlantı sistemidir. Boru bağlantı teknolojisi alanında, 25 mm’den başlayan dış boru çapları için EO2 FORM ve F37 ile, kanıtlanmış ürün yelpazesini tamamlar. Endüstriyel uygulamalarda, en yüksek yüklere maruz kalan kaynaklı boru bağlantıları için ideal bir alternatiftir. HPF sistemi; kilit halkası konturlu sertleştirilmiş bir flanş, bir HPF eki (O ring yuvalı veya düz sızdırmaz versiyonlu olarak) ve gaz sızdırmaz bir bağlantı için hem port hem de boru uçlarında contalardan oluşur.

Sistem, dışa çapı 150 mm’ye kadar olan çelik borularda kullanıma uygundur. İlgili çelik bileşenler; çevre dostu ve korozyona son derece dayanıklı, Cr(VI) içermeyen yüzeylere sahiptir.

Flanş boyutları ¾ inç ile 5 inç arasında değişmekte olup ISO 6162-1, ISO 6162-2 ve ISO 6164 standartlarına uygundur. Boru ağzı, genişletildiğinde lale şeklini alır ve keskin kenarları bulunmaz. Bütün flanş alanı yüzeylerinin tıpa tıp aynı şekilde doldurulması bu teknolojiyle gerçekleştirilir ve bu da yüksek kırılma direncine yol açar.

Biçim verme işlemi, özellikle bu ürünler için geliştirilmiş olan ve hidrolik eksenel sıkıştırma sağlayan bir Parflare makinesi kullanılarak gerçekleştirilir. Hatta geniş boyutlu borular bile bu makinelerin çalışma rahatlığının yüksek seviyede olması, entegre boru tıpası ve örnek niteliğindeki ergonomik tasarımı sayesinde kolay ve en önemlisi hızlı bir şekilde işleme tabi tutulabilir. İşlem hızının yanı sıra, HPF teknolojisi, klasik kaynak sistemiyle kıyaslandığında zaman alıcı ve masraflı boru test ve temizleme işlemlerinde tasarruf sağlar.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Hidrolik - Pnömatik

Endüstri 4.0’a uyumlu hidrolik hortum presleme hattıyla Uğur Hidrolik

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

2014 yılında İMES Sanayi/Dudullu Bölgesi’ndeki 30 metrekarelik bir alanda kurulmuş olan Uğur Hidrolik, kısa süre içerisinde ciddi yatırımlar ve projelere imza attı ve büyümesini hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Uğur Hidrolik, bu süre içinde iki ayrı lokasyonda faaliyetlerine devam etmekte. Merkez binası Dudullu İMES Sanayi Sitesi’nde bulunan Uğur Hidrolik, burada proje destek ve hidrolik ekipman satışı hizmetlerine 400 metrekare alanda devam ediyor. Yatırımlarına devam eden Uğur Hidrolik, İzmir Yenişehir’de açmış olduğu şubesi ile Ege’deki sanayicilere hizmet verirken, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin metrekare fabrikası ile proje tasarım ve üretim merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırımlarında, dijital dönüşümü gerçekten uygulanabilir alanlarda hayata geçiren Uğur Hidrolik’in yeni fabrikasındaki Hidrolik Hortum Presleme Hattı buna bir örnek.

  • Finn Power ve endüstri 4.0 ile uyumlu Hortum Pres Makinası:
  • 3″e kadar R1-R2-4SH-R13 Hortumları Sıkar. Dış Çap 87mm’e kadar sıkma kap
  • 280 Ton Sıkma
  • Çabuk Değiştirme Dolabı ve aparatı + Arka Dayama + Arka Ayna+ Ayak Pedalı.
  • 17 Takım Sıkma Kalıpları
  • Otomatik Yağlama
  • Barkod Okuyucu
  • Yağ Soğutma
  • ICC Özel Sıkma Programları

ICC Özel Sıkma Program özellikleri

ICC Özel Sıkma Programı, basınç ile sıkma, sıkarken basıncı görme, adım adım sıkma, online hata analizi, sıkım sonrası raporlama (kaç mm hangi basınçta nerede çıktı, grafik ile gösterme, online uyarı sistemi, bilgisayar bağlantı ve raporlama özelliklerine sahiptir.

Finn Power’ın Endüstri 4.0’a uyumlu Hidrolik Hortum Presleme Hattı ile faaliyetlerine devam eden Uğur Hidrolik, dünya çapında kabul görmüş 62 markanın Türkiye ve yakın coğrafyada distribütörlüğünü ve bayiliğini yürütüyor. Bunlardan birkaçı şunlardır: Akon (Oransal Kumanda Kolları), Alfagomma (Hidrolik Hortumlar), Battioni (Vakum Pompaları), Comer Industry (Planet Redüktör), Cromsteel (Kromlu-İndiksiyonlu Miller, Honlanmış Borular), Dana Brevini (Hidrolik Yön Kontrol Valfleri, Planet Redüktörler…), Emmegi (Soğutucular), Enerpac, Faster (Quick Kaplin), Galtech (Dişli Pompa), GALLI (Hortum Tamburları), FOX (Akümülatör), Helac (Döner Aktüatör), Hema (Dişli Pompa), Jurop (Vakum Pompaları), LuEn (Yardımcı Hidrolik Valfler, Popet Valfler, Katriçler), Oilcomp (Yardımcı Hidrolik Valfler), OT Oil-Technology (Dişli Pompa ve Akış Bölücü), OMT (Soğutucu ve Hidrolik Aksesuarlar), Mintor (Depo üstü aksesuarlar), Pakkens (Manometre Grubu), Prattisoli (Yüksek Basınçlı Su Pompaları), PZB (Pistonlu Pompa Çeşitleri), Samhydraulik (Pistonlu ve Orbital Hidromotorlar), Strickland (Kauçuk ve Çelik Hidrostatik Yürüyüş Paletleri), Tecnord (Özel Joistikler, Bobinler…), TMA (Kaldırma Halat Tamburları), Walvoil (Hidrolik Kumanda Kolları).

Bunlar ve daha da fazlası güçlü bir şekilde stoklarında bulunduran Uğur Hidrolik’in, son iki yıla kadar ağırlıklı olarak sadece mobil hidrolik alanında hizmetlerine devam ediyordu. Yeni gelişmeler ve bünyesine kattığı yeni marka anlaşmaları ve gelişen kadrosu ile Uğur Hidrolik, hidroliğin endüstriyel alanında da hızla büyüyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com