Connect with us

Hidrolik - Pnömatik

Parker ile Basınçlı Hava Tesisatlarında Enerji ve Maliyet Tasarrufu

Yayın Tarihi:

on

Bu makale, Parker Hannifin Kontrol Sistemleri Divizyonu Müdürü Pascal Jeangirard tarafından yazılmış, Parker Türkiye Satış Şirketi tarafından Türkçeleştirilmiştir.

Pnömatik sistemler hemen hemen her endüstri sektöründe otomasyon ve kontrol uygulamaları için kritik hale gelmiştir. Basınçlı hava, temiz, çok yönlü ve güçlü olması sebebi ile, fabrikada elektrik tesisatına benzer şekilde döşenir ve bu bağlamda başka bir enerji kaynağıdır. Hava, verimli ve tehlikesiz, dolayısıyla da güvenli bir hammaddedir ve sıkıştırıldığında bir kompresörden bir makinedeki kullanım noktasına kolayca taşınır. İyi tasarlanmış ve bakımları yapılan bir sistemde, basınçlı hava, farklı proseslerin ve makinelerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için doğru bir şekilde kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Bununla birlikte, basınçlı hava sistemleriyle ilgilenilmez ve bakımları aksatılırsa, hava kaçağı ve diğer faktörlerden dolayı verimsiz hale gelir. Bunun sonucunda plansız bakımlar ve masraflı hat duruşlarıyla karşılaşılır. Sisteminizin performansını etkileyen kriterler ve faktörler de dahil olmak üzere bu maliyetli duruşların nasıl önleneceğini anlamak, planlanmamış bakımın etkisini en aza indirgemek için kritik önem taşır.

Kaçak ve Maliyet Etkileri

Basınçlı hava sistemleri çoğu durumda ulusal şebekeden gelen elektrikle çalışır. Avrupa sanayi sektörünün bir bütün olarak enerji tüketiminin yaklaşık %3’ünün basınçlı havada kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, şirketler basınçlı havanın maliyetinden nadiren haberdardır ve bu anlaşılabilirdir çünkü genellikle sahada ve harici bir tedarikçi olmadan üretilmektedir. Dolayısıyla, maliyetleri gözlemlemek kolay bir iş değildir.

Parker Air Saver Ünitesi

Dikkat çekici bir şekilde, çalışmalar, ortalama bir üretim tesisinde, üretilen sıkıştırılmış havanın yalnızca yaklaşık yarısının aslında tüketimde kullanıldığını göstermiştir. %30’a kadar bir kısmı kaçaklarda kaybedilir, buna ek olarak %15 ile 20’lik bir kısım da elle tutulan püskürtme tabancalarıyla temizlik yapılması ve hatta tesis veya fabrikadaki işçilerin serinletilmesi gibi üretim dışı kullanımlarda harcanır. Kalan hava, sistemin aşırı yüksek basınçta çalıştırılmasından kaynaklanan ve sıklıkla ‘suni talep’ olarak adlandırılan kavram ile hesaplanmaktadır. Parker Air Saver Ünitesi’ni kullanmak, yüksek hızlı açma/kapama darbeleri üreterek daha az hava tankı şarj döngüsü elde edilmesini sağlayan darbeli hava teknolojisi sayesinde bu tür uygulamalarda hava tüketimi oranını %50’ye kadar düşürebilir. Soruna maliyet açısından bakmak, konuyu maliyetleri göz önüne alan işletme sahipleri için daha da açık ve ilgi çekici hale getirmektedir.  Basınçlı hava üretirken elektriğe harcanan paranın her kuruşunu göz önüne alırsak (örneğin kompresöre güç sağlanması için) harcanan paranın sadece 12 ila 17 kuruş aslında bir kısmı verimli şekilde kullanılır. Bu rakamlar sadece doğrudan enerji maliyetlerini hesaba katmakta ve sermaye ekipmanı yatırım ve bakım masraflarını içermemektedir.

Yakın Bakış

İnsanların, hava sistemlerini havanın aktığı yöne göre düşünmeye eğilimli olmaları doğaldır ve bu çoğunlukla böyle düşünürler. Yani çoğu zaman hava, kompresörden pnömatik olarak çalıştırılan ekipmanın son parçasına doğru akar. Bununla birlikte, herhangi bir sistemin arz tarafında neyin olması gerektiğinin talep tarafından belirlendiğini anlamak önemlidir.

Kaçakları durdurmak, basınçlı bir hava sisteminin verimliliğini artırmak ve hemen maliyet tasarrufu sağlamak için ilk adımdır. İyi yönetilen ve etkili bir kaçak tespit ve düzeltme programı herhangi bir basınçlı hava enerji yönetimi programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Ancak, kaçak tespiti ve yönetimi önemli olmakla birlikte ele alınması gereken diğer birçok alan vardır; birçok sıkıştırılmış hava denetim programının kaçakların ötesine yalnızca üstünkörü bir şekilde baktığı bir gerçektir.

Kaçaklardan sonra, en büyük potansiyel iyileştirmeler, basınçlı havanın uygun olmayan kullanımlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak ve sistemin aşırı basınç altında çalıştırılmasından kaynaklanan yapay talebi tanımlamak ve durdurmak ile sağlanacaktır.

Enerji Tasarrufu İçin Tersine Mühendislik

Basınçlı hava sistemindeki verimsizliği açığa çıkarmak ve ele almak için tersine bir mühendislik yaklaşımı uygulamak, devam eden bir kaçak tespit programının uygulanmasının ardından ve sistemin uygunsuz kullanımı ve aşırı basınçlandırılması sorunlarına yönelik bir çalışma yapıldıktan sonra iyi bir yaklaşımdır.   Tersine mühendislik, aşağıdaki faktörlerin açığa çıkarılmasına, kontrol edilmesine ve bunlara çözüm getirilmesinin sağlanmasına yardımcı olabilir:

1.  Basınç düşüşünü en aza indirgemek için pnömatik boruları ve ana dağıtıcıdan ekipmanın girişine giden bağlantıları doğru boyutlandırın. En iyi tasarım uygulamaları, kesintisiz akışa izin vermek, kaçaklar ve basınç düşüşlerini azaltmak için köşeli bağlantıların ve bağlantı sayısının en aza indirgenmesini içerir.

2.   Filtreler, regülatörler ve yağlayıcılar gibi uygun boyutta hava hazırlama bileşenlerinin kullanımı da basınç düşüşünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ekipmanın ömrü boyunca kullanım maliyetinin düşürülmesi, doğru boyutta ekipmanın ilk yatırım maliyetinden çok daha faydalı olabilir.

3.  Valfler, silindirler ve aktüatörler kullanan uygulamalarında, ters akış regülatörleri ve çift basınç devrelerinin doğru kullanılması hava tüketimini azaltırken bir yandan verimliliği de artırabilir. Silindirler gibi çoğu aktüatörler yalnızca bir yönde çalışırlar ve dönüş stroğu sadece bir sonraki döngü için yeniden konumlandırmaya izin vermek içindir. Bir silindir uzatılarak veya düzgün bir şekilde çalışılması ve daha sonra düşük basınçta silindirin geri çekilmesi, önemli ölçüde enerji tasarrufu ve dolayısıyla da işletme maliyetinin düşürülmesini sağlayabilen bir stratejidir. 6 bar’dan 4 bar’a indirgenerek, silindirin geri çekilmesi için gerekli basınç, bu hareket için hava tüketiminin %30’u kadar (ve 6 bar 3 bar’a kadar düşürülürse %45’lik) tasarruf sağlayabilir.

4.  Hava bıçakları, pnömatik motorlar, diyaframlı pompalar ve basınçlı hava venturi tipi vakum jeneratörleri gibi hava tüketen cihazların uygun kontrol ve düzenlenmesi. Düzenlenmemiş veya kontrolsüz bir şekilde çalıştırıldığında, bu cihazlar çok miktarda basınçlı hava tüketebilir. Bu, israf yaratmasının yanı sıra, sistem üzerinde erken aksaklık veya güvenilirlik sorunları ile sonuçlanabilecek ilave stres yaratır. Makine boşta iken veya malzeme beslemesi olmadığında havayı kapatan basit algılama devrelerinin kurulması önemli miktarda tasarruf sağlayabilir.

5. Doğrudan solenoid uyarılı bobin ve kovan tasarımı yerine makaralarda aşınmaya karşı kompanse edilmiş sızdırmazlık teknolojisi ve pilot uyarılı solenoid teknoloji içeren yön kontrol valflerinin tasarımı ve uygulanması enerji tüketimini azaltabilir ve güvenilirliği artırabilir. Binlerce yön kontrol valfi kullanan büyük bir üretim tesisinde, enerji tasarrufu gerçekten çok önemli olabilir ve arıza riski ve maliyetli bozuk kalma süresi önemli ölçüde azaltılır.

Basınçlı havanın talep tarafındaki fırsatları belirlendikten ve üzerinde işlem yapıldıktan sonra, arz tarafındaki potansiyel tasarrufları optimize etmek için burada benzer bir tavır alınabilir.

Örnek:

100 mm çapta silindir ve 25 mm çaplı mili ile 160 mm stroğa sahip bir makinede, sistem çalışma basıncı silindiri 7 barda uzatır ve geri çeker.

Yukarıda bahsedilen ters mühendislik adımlarını izlemek için yapılabilecek ilk iyileştirme ikinci adımı izleyerek, giriş besleme hattına bir regülatör takılması ve çalışma basıncını hem uzatma hem de geriye çekmede 5 bar’a düşürmek olacaktır. Üçüncü adım, yönlü valf ve silindir arasındaki hatlara ters akış regülatörlerini yerleştirmeyi ve dolayısıyla geri çekme basıncını 5 bar’dan 4 bar’a düşürmeyi içerir.

Dördüncü adımda geri çekme basıncını 4 bar’dan 3 bar’a düşürebiliriz. Beşinci adımın bir deneme yanılma sürecinde uygulanması ile, uzatma basıncı 5 bar’dan 4 bar’a kadar indirilebilir. Elde edilen toplam tasarruf, tesis içinde çalışan hava kompresörlerinin yıllık elektrik maliyetinin %30’unu aşabilir.

Sonuç

Enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, basınçlı hava sistemlerinin tasarım ve performansını optimize etmek için zaman ve kaynak ayırmak giderek daha da önemli bir hale gelmektedir. Gerekli adımların atılmamasının karlılık üzerindeki etkisi önemli olabilir ve herhangi bir işletmenin nihai kar-zarar hanesinde doğrudan bir etkisi olabilir. Yukarıda açıklanan adımların uygulanması ve devam ettirilmesi durumunda, uzun vadeli enerji tasarrufu ve güvenilir yüksek sistem verimliliği elde edeceksiniz. Bir defaya mahsus, kısa vadeli bir yaklaşımın aksine sürekli devam eden bir plan normal şartlardan mükemmel kazanç elde edilmesini sağlar.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Hidrolik - Pnömatik

Su geçirmez ve güçlü HICON hidrolik güç paketi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Gezinti teknelerinde kullanılmak üzere tasarlanan HAWE Hydraulik’in mini hidrolik güç paketi tipi HICON, birçok uygulamada benzersiz avantajlar sunuyor. Su geçirmez özelliği ile çalışma sırasında su sıçramasına veya iş gereği geçici olarak suya daldırmaya karşı dayanıklı olan HICON hidrolik güç paketi, 3 odacıklı kapsüllü tasarımı sayesinde koruma sınıfı IP67 ile de uyumlu.

Üç parçalı kompakt alüminyum mahfaza içinde; fırçasız, güçlü tahrik motoru, tüketicinin bağlantılarını barındırabilen sahip dış kapak ve hidrolik yağ deposu bulunuyor. Modüler tasarımı sayesinde çeşitli boyutlarda dişli pompalar ve motorlar birleştirilebilir. Motorun dönüş yönünü tersine çevirerek, bir anahtarlama valfi olmadan ters çevirme işlevi kontrol edilebilir. Entegre elektronik kontrol, fırçasız DC motorun motor hızının değiştirilmesini sağlar. Güç ünitesi, mobil hidrolikte standart arayüz olan CANbus üzerinden ana kontrol sistemine bağlanır. Çalışma durumundaki durum değerleri kullanıcı tarafından kolayca ve yüksek veri hızında okunabilir.

Özellikler ve faydalar:

  • S3 (kısa süreli çalışma) ve S1 (sürekli çalışma) nominal modlarına uygun yapı
  • 12 V – 24 V DC
  • Dikey ve yatay montaj imkanı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • J1939 protokolü ile uyumlu CAN veri yolu işlevi

Amaçlanan uygulamalar:

  • Sürat tekneleri, jet ski
  • Tarım makineleri, inşaat makineleri, ticari araçlar
  • Sanayi
  • Diğer merkezi olmayan, mobil uygulamalar

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Hidrolik - Pnömatik

Türkiye’nin 556 milyon euroluk hidrolik ve pnömatik sektörü, HPKON 2022’yi bekliyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

3 yılda bir düzenlenen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Fuarı HPKON, 16-19 Kasım 2022 tarihlerinde hidrolik ve pnömatik sektörünün tüm bileşenlerini, İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bir araya getirecek. Faaliyet gösteren 200’ün üzerinde firma ile 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan ve 556 milyon euroluk pazar payı olan Türkiye’nin hidrolik ve pnömatik sektörü, en son teknolojilerini HPKON 2022’de sergileyecek.

Dünya genelinde toplamda 47 milyar euro iş hacmine sahip olan hidrolik ve pnömatik teknolojileri, makine imalatı başta olmak üzere; demir-çelik, iş ve inşaat makineleri, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve robot teknolojileri gibi pek çok sektörün vazgeçilmez bileşenleri olarak her geçen yıl etkisini ve gücünü artırıyor. Çok çeşitli makine ve teçhizatta ve özellikle de iş makinelerinde yağ, su, hava, vb. sıvı ve gazları kullanarak enerji dönüşümü sağlayan hidrolik ve pnömatik teknolojileri, böylelikle sayısız sektöre güvenli, pratik ve ucuz çözümler sunuyor.

Türkiye hidrolik ve pnömatik sektörü, Akışkan Gücü Derneği’nin (AKDER) tahminlerine göre 556 milyon euroluk pazar büyüklüğüne ulaştı. Ar-Ge ve yerli üretimin artırılması konusunda önemli yatırımlar yapan sektör, hidrolik ve pnömatik teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşmak üzere 3 yılda bir düzenlenen HPKON – Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Fuarı’nda bir araya gelecek. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube yürütücülüğünde, İstanbul ve İzmir şubelerinin 1999 yılından bu yana ortaklaşa düzenlediği HPKON’un 9’uncusu, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacak. Kongre kapsamında açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, kurslar, paneller, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar ve forumlar ile dinamik bir platform katılımcı ve ziyaretçilere sunulacak.

Sektörün bilgi ve paylaşım platformu olma misyonunu üstleniyor

Bilimsel programı, fuarı, sosyal etkinlikleri ile hidrolik pnömatik sektörünün bilgi ve paylaşım platformu olma misyonunu üstlenen Hidrolik ve Pnömatik Kongresi’nde sunulan bildirilerin, uygulamacı mühendislere ve teknik elemanlara referans niteliği taşıması hedefleniyor. HPKON 2022 kapsamında değerlendirilmek üzere bugüne kadar toplam 74 bildiri özeti kongreye sunuldu. Bildiri gönderenler arasında Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi ülkenin önemli eğitim kurumları ile Toros Filtrasyon Teknolojileri, DTA Mühendislik, Nurol Makine, SMC Turkey Otomasyon, Hidropar İzmir, Hid-Tek, Bosch Rexroth, Hidromek, Ereğli Demir ve Çelik, Kastaş, Hema Endüstri, Modül Modern Eğitim Araçları, Mert Teknik, Dana Brevini Türkiye, Dijital Platform, Tusaş, Elfatek Elektronik, Dalgakıran Kompresör, Arnes Mekanik, Akon Hidrolik, Festo, HKTM, Akgül Kalıp Makina (Oleocon), HKSM, Hidroser, Repkon Dynamics, Hipaş, Parker Hannifin, LMC Makina gibi önemli şirketler bulunuyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Hidrolik - Pnömatik

Danfoss Eaton’ın hidrolik şirketinin 3,3 milyar dolarlık devrini resmi olarak tamamladı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Danfoss Eaton’ın hidrolik şirketinin 3,3 milyar dolarlık (yaklaşık 3 milyar €) devrini, gerekli tüm düzenleme onayları ve kapanış koşulları teyit edildikten sonra resmi olarak tamamladı. Bu hamleyle birlikte, Danfoss Grubu üçte bir büyüyecek ve taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında dünya liderliğine ulaşacak.

Taşınabilir hidrolik, 50 yılı aşkın süredir Danfoss’un temel ve en önemli segmentlerinden biri oldu. Eaton’ın hidrolik şirketinin devri, Danfoss’un büyüme stratejisinde çok önemli bir yer tutuyor. Eaton’ın hidrolik şirketi, Danfoss Güç Çözümleri iş segmentiyle birleştirilecek ve dünya genelinde yaklaşık 10.000 çalışan ve 2020 küresel satışlarında 1,8 $ (yaklaşık 1,5 milyar €) getirecek. İki kuruluşun bir araya gelmesiyle birlikte, Danfoss Güç Çözümleri iki kat büyüyecek ve yenilik kapasitesini de iki kat arttıracak.

Böylece daha da güç kazanan Danfoss Güç Çözümleri, sıvı taşıma sistemlerinin de yer aldığı eksiksiz bir ürün teklifi sunarak, taşınabilir ve endüstriyel hidrolik ürünleri ve çözümleri konusunda piyasadaki en geniş yelpazeye sahip olacak. Şirketin dağıtım kanalları da kayda değer ölçüde

güçlendirilirken, yerel uygulama desteği ve coğrafi erişimi de ciddi ölçüde arttı. Bütün bu faydalar sayesinde, Danfoss Güç Çözümleri mevcut ve yeni müşteriler için daha da güçlü bir teknoloji ortağı olacak ve ayrıca, dijitalleşme ve elektrikleşme alanında liderliği ele alacak.

Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing devri şu şekilde yorumladı:

“10.000 yeni iş arkadaşımıza ‘kurumumuza hoş geldiniz’ dediğimiz ve taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında dünya çapında bir lider yarattığımız bugün, Danfoss için harika bir gün. İki güçlü şirketin ve harika ekiplerin bilgi birikiminin ve deneyiminin bir araya gelmesiyle birlikte, müşterilerimiz rakipsiz düzeyde hizmeti ve uzmanlığı tek bir ortakta bulacak. Geleceğin gerekliliklerini karşılamak üzere, teknoloji liderliğinin ön cephesinde kalmak ve verimliliği arttıran ve emisyonları azaltan çözümler sağlamak için ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”

Danfoss Güç Çözümleri Başkanı Eric Alström şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojik açıdan yenilikçi ve endüstriyi değiştirecek hidrolik çözümlere hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç var. Temel hidrolik şirketimizde bu önemli yatırımı tamamlamaktan ve böylece, müşterilerimize ve ortaklarımıza hiç olmadığı kadar iyi hizmet verebilmekten çok memnunuz. İki sağlam şirket mükemmel bir uyumla bir araya geliyor ve mühendislik uzmanlığımızı ve kabiliyetlerimizi arttırmak, küresel uygulama desteğimizi iki katına çıkarmak ve Uygulama Geliştirme Merkezlerimizin ve dijital tasarım araçlarımızın değerini yükseltmek gibi sayısız fırsatı da beraberinde getiriyor. Sıvı taşıma ve endüstri uygulamalarının kapsama eklenmesi de bu devrin getirdiği diğer kazançlar oldu.” 

Eski Eaton hidrolik şirketinin Başkanı Paulo Ruiz ek olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu, birlikte daha güçlü olan şirketlerimiz  için heyecan verici yeni bir devrin başlangıcı. Yeni Danfoss Güç Çözümleri ekibi, yenilik ve endüstri lideri

uzmanlıkla bezeli uzun miraslarından yararlanarak, taşınabilir ve endüstriyel hidrolik alanında bir dünya lideri yaratacak. Birleşik ürün portföyü ve genişleyen küresel erişim sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ve dağıtımcılara daha iyi hizmet sunulacak.”

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com