Connect with us

Pompalar

Madencilik sektörü ve pompa uygulamaları

Yayın Tarihi:

on

İnsanoğlunun varoluşundan günümüze büyük etkiler getirmiş madencilik sektörü, insanların ve ülkelerin refah, teknolojik gelişmişlik düzeyini ve yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu özelliği ile madencilik, tarih öncesi ve antik çağların cevher isimleri ile isimlendirilmesine (Taş Devri, Bakır Devri, Tunç Devri gibi) dahi neden olmuştur.

TKI-1_800x600

Madencilik, tarım uygulamaları ile birlikte toplumun ham madde ihtiyacını sağlayan iki üretim alanından bir tanesidir. Gelişmiş ülkeler, mevcut ekonomik güçlerini var olan doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elde etmişlerdir. Madencilik, gerek kendi içerisinde yarattığı ekonomik ve istihdam hacmi, gerekse üretim sektörüne oluşturduğu girdiler nedeniyle kritik bir konuma sahiptir.

Günümüzde global madencilik uygulamaları ile 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar ton’dan fazla miktarda maden yıllık olarak üretilmektedir. Bu değerin % 75’i enerji ham maddeleri, % 10’u metalik madenler ve geri kalan % 15’i ise endüstriyel ham madde üretimine aittir.

Madencilik ekonomik olarak büyük bir sektör olmasıyla birlikte, uygulama olarak en zorlu sektörlerdendir. Cevherin/mineralin çıkarılmasından rafinasyonuna kadar birçok adımda çok zorlu çalışma koşulları ve kritik prosesleri içerisinde barındırır. Örneğin, Güney Afrika’da platin madenlerinde 3500 m derinliklere inilmesi, ülkemizde de tecrübe ettiğimiz kömür madenlerinde grizu ve patlayıcı gaz oluşumu, petrol ve bazı minerallerin çıkartılmasında yer altında bulunan korozif ve hidrojen sülfit gibi zehirli gazların bulunması, rafinasyon tesislerinin madenlerden uzak olması sebebiyle kurulan uzun boru hatları ve bunların işletilmesi, bakım ve enerji maliyetlerinin yüksek olması gibi birçok problem madencilik uygulamalarının temel sıkıntılarındandır. Özellikle korozif ve aşındırıcı madenlerin çıkartılması, ortamın tozlu ve patlayıcı olması, ağır çalışma koşullarının ( 7 gün / 24 saat / 365 gün) bulunması nedeniyle proseste kullanılan ekipmanların yüksek “Güvenilirlik”, “Dayanım” ve “Güvenlik” şartlarını karşılaması gerekmektedir.

Proseslerdeki enerji maliyetlerini dikkate aldığımızda güvenilirliğin yanında yüksek verimli tasarlanmış ekipmanların kullanımı da öne çıkmaktadır. Bu bağlamda prosesin sürekliliğini, işletme ve bakım maliyetlerini, hatta ömür boyu maliyeti optimize eden yüksek teknolojiye haiz ekipmanlar uygulamada karşımıza çıkmaktadır.

Madencilik uygulamaları genel olarak aşağıdaki gibi aşamalara ayrılabilir.

  • Maden arama
  • Değerlendirme
  • Hazırlık
  • Yer altı veya açık ocak yöntemiyle üretim
  • Cevher hazırlama ve zenginleştirme (kırma, öğütme, zenginleştirme, ekstraksiyon, vb.)
  • Ergitme / Rafinasyon
  • Kapatma ve kapatma sonrası iyileştirme işlemleri

TKI-3_800x600

Madencilikte pompa uygulamaları

Pompalar cevherin/mineralin çıkarılmasından rafinasyonla zenginleştirilerek son ürün haline getirilmesine kadar birçok proseste rol almaktadır. Bu prosesler sırasında pompalar zor çalışma koşulları altında ve korozif/aşındırıcı sıvıların aktarımını yapmaktadır. Bu uygulamalarda zorlu ortam koşulları (tozlu ve patlayıcı ortam) altında çalışan pompalar, partikül ve korozif kimyasalları içeren sıvıları aktarırken, kendinden beklenen performansı, sistem sürekliliğini sağlayacak dayanım ve güvenilirlik gereksinimleri altında gerçekleştirmelidir.

Bazı madencilik uygulamaları şu şekilde verilebilir:

 • Atık su transferi: Madencilikte kullanılan sular hem kimyasal, hem de fiziksel prosesler sırasında kirlenmektedir. Bu atık suların öncelikle ortamdan uzaklaştırılması ve arıtma işlemine tabi tutularak temizlenmesi gerekmektedir. Zira proseslerde kullanılan su hem çevresel etkiler, hem de suyun etkin ve verimli kullanılması açısından arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu bağlamda hem atık suyun transferi, hem de arıtılması aşamasında pompalar ana ekipman görevini üstlenmektedir.
 • Drenaj ve susuzlaştırma: Madencilikte cevherin çıkarılmasından işlenmesine birçok aşamada su kullanılmaktadır. Bunun yanında, yer altı ve yer üstü çıkarma işlemleri ortamda bulunan suyun drenajı ve ortamın susuzlaştırılması ile mümkündür. Bu aşamada basılan sular, genelde agresif yapıya sahip, içerisinde korozif mineralleri ve aşındırıcı parçacıkları içerir. Özellikle arama ve çıkartım proseslerinin sürekliliği susuzlaştırma ve drenaj ile direk ilintilidir.
 • Toz tutma sistemleri: Toz oluşumu madencilik uygulamalarının kaçınılmaz bir sonucudur. Oluşan toz etrafa yayılarak, bütün ekipmanların içerisine girer, boruların tıkanmasına, makinelerin kilitlenmesine, yağlayıcı sistemlerin bozulmasına neden olur. Bu nedenle arıza sıklıkları ve dolayısıyla bakım sıklıkları artar ve üretim kayıpları ve bakım maliyetleri birçok sıkıntıyı beraberinde getirir. Bu açıdan sprey sistemlerinde kullanılan pompalar toz tutma uygulamasında önemli bir yere haizdir.
 • Ham su ve arıtma sistemleri: Cevher ve minerallerin çıkarılmasından ve işlenmesine birçok adımda su kullanılmaktadır. Kullanılacak su, nehir, göl, yağmur suyu, vb. yollardan temin edilen ham suyun arıtılması ile elde edilmektedir. Ham suyun tesise sevk edilmesi ve arıtılması işlemleri yine pompaların etkin rol oynadığı uygulamalardır. Genellikle agresif olmayan bu uygulamalar, enerji maliyetleri ve sistemin sürekliği bağlamında yüksek verimli ve güvenirlikli pompaların kullanımını gerekli kılmaktadır.
 • Cevher/mineral transferi: Bazı madenlerin coğrafi ve demografik konumu, cevherin çıkarıldığı yerde işlenerek zenginleştirme ve rafinasyon tesislerinin kurulumuna uygun değildir. Bu sebeple cevher/mineral tesisin kurulu olduğu çok uzak mesafelere ya ham cevher olarak kara taşıtlarıyla ya da su içerisinde çözündürülmüş olarak uzun boru hatlarıyla taşınmak zorundadır. Uzun boru hatlarının olduğu uygulamalarda pompaların ağır hizmet çalışma şartları ve ömür boyu maliyetleri en önemli kriterler olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Kimyasal liç ve flotasyon uygulamaları: Değerli ve değersiz minerallerin birbirinden ayrıldığı cevher hazırlama teknikleri içerisinde flotasyon ve liç işlemleri kimyasal maddelerin en çok kullanıldığı yöntemlerdir. Minerallerin fiziko-kimyasal yüzey özellik farklılıklarından faydalanılarak bazı minerallerin su içerisinde yüzdürülmesi bazılarının batırılması ile gerçekleştirilen zenginleştirme işlemine flotasyon adı veriliyor. Benzer şekilde kimyasal reaktifler (H2SO4, NaOH, NaCN, NaCl, vb.) kullanılarak yapılan zenginleştirme işlemi kimyasal liç olarak isimlendirilmektedir. Bu işlemler agresif sıvıları ve kimyasalların aktarımını gerekli kılmakla beraber, pompalar açısından yüksek teknoloji malzemelerin ve sızdırmazlık sistemlerinin kullanımının en çok görüldüğü aşamadır.

Standart Pompa yarım asırı aşan tecrübesi, proses/sektöre özel yaptığı araştırma-geliştirme faaliyetleri ve müşteri-uygulama odaklı çözümleri sunarak, Madencilik uygulamalarının her aşamasında “Yüksek Güvenirlikli” ve “Enerji Verimli” ürünleri ile çözüm ortağı olmaktadır.

Hazırlayan:

Hamdi Nadir Tural

Standart Pompa / İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Viskoz akışkanların transfer çözümleri

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Yavaş, kalın, viskoz veya yoğun? Bu kelimelerden herhangi biri yüksek viskoziteli bir akışkanın karakteristik tanımı olabilir. İster kalın yağlar ister yapışkan bal veya topaklanmış ahududu reçeli pompalıyor olun, sorunsuz bir üretim sürecinin sürdürülmesi için önemli talepler vardır.

Pompanın doğru kullanılması koşuluyla, viskoz akışkanların nasıl pompalanacağını ve işleneceğini bilmek çeşitli avantajlar sunar:

Daha az plansız duruş süresi, maliyet tasarrufu, daha uzun pompa ömrü, minimize edilmiş dökülme ve sızıntılar, enerji tasarrufu, geliştirilmiş ürün kapasitesi.

Bu avantajlar, akıllı bir seçim yapmanın yüksek kaliteli üretimle sonuçlanacağı anlamına gelir.

İşte nasıl düşünmeniz gerektiği: Konfigürasyon

Viskoz akışkanların genellikle ortak bir özelliği vardır: Yoğun olmaları. Bununla birlikte, farklı akışkanlar birçok açıdan çeşitlilik gösterebilir ve bu nedenle pompanın özelliklerinin akışkanın özelliklerine uyması gerekir. Örneğin reçel, diyaframlı bir pompanın işleyemeyeceği ancak loblu bir pompanın kolayca işleyebileceği partiküller içerebilir.

Pompaladığınız sıvının türüne bağlı olarak, pompanın özellikleri ve malzeme seçimi söz konusu olduğunda çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Farklı akışkanlar arasında kontaminasyonu önlemek ve kullanımdan sonra temizliği kolaylaştırmak için pompanın kolay temizlenebilir olduğundan emin olmanız gerekir.

Pompanın kapasitesi belirli bir sıvıyı taşımak için yeterli olmalıdır. Bu, viskoz akışkanı etkili bir şekilde pompalamak için yeterince yüksek basınç, hız veya güce sahip bir pompa seçmeniz gerektiği anlamına gelir.

Pompa yapısında kullanılan malzeme de viskoz akışkanların uygun maliyetli bir şekilde pompalanmasında temel bir faktördür. Örneğin, viskoz akışkanlar aşınma ve erozyona dirençli malzemeler gerektirir.

Başarılı bir üretim için özelleştirilmiş akış çözümleri gerektiren sadece viskoz akışkanlar değildir: Alkol veya süt gibi diğer daha az viskoz sıvılar da ATEX ortamı veya sıhhi malzemeden yapılmış bir pompa gibi başka uyarlanmış ortamlar veya özellikler gerektirir.

Yoğun sıvılarla kolaylıkla başa çıkın

Viskoz bir sıvıyı pompalamak için hangi pompayı  seçeceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. İşte viskozite ile kolaylıkla başa çıkabilen pompalar:

Hortum pompası: Yüksek talepleri karşılarken akışkanın nazikçe taşınmasını istediğinizde yardımcınız.

Lob pompa: Yüksek akış kapasitesine, partiküllerle başa çıkma becerisine ve pürüzsüz bir akışa ihtiyaç duyanlar için.

Diyaframlı pompa: Kendinden emişli, aşınmaya dayanıklı, esnek malzemeden üretilmiş ve temizlenmesi kolay pompa.

Diyaframlı pompa: Kendinden emişli, büyük partikülleri ve lifleri işlemek için geniş geçişli ve akışı değiştirebilen bir pompa isteyenler için mükemmel bir seçim.

Çift vidalı pompa: Pürüzsüz ve titreşimsiz pompalama sağlayan çok sektörlü bir pompa.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Öz-kan Makina, Project Pearl Fabrikası’nın 1. yılını kutluyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Pompa&vana sektörünün global markaları arasında yer alan Öz-kan Makina, 2022’nin Eylül ayında devreye aldığı dünyanın en modern kelebek vana tesisi Project Pearl Fabrikası’nın 1. yılını kutluyor.

Kelebek vana başta olmak üzere, iğne vana, çek vana, vantuz ve demontaj parçası gibi fonksiyonel vana sistemleri alanında küresel ölçekte tanınan markalardan biri olan Öz-kan Makina, iki fabrikasına ek olarak temellerini 2019 yılında attığı 7.000 metrekarelik Project Pearl Fabrikası’nın 1. yılını kutluyor. 20 milyon euroluk yatırım değerine sahip İnci Projesi ile birlikte istihdamını 250’ye çıkaran Öz-kan Makina, bu dev yatırımla beraber kapasitesini de %100 oranında artırmayı hedefliyor.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en gelişmiş vana üretim tesislerinden biri olduğunu her geçen gün kanıtlamaya devam eden fabrikada, son teknoloji multi-proses makineler yer alıyor ve hassas işçilikler kolaylıkla yapılabiliyor. Birçok alanda tek olma özelliği taşıyan tesis, Türkiye’de olmayan ve dünyada sayılı bulunan bir makine yatırımını da içerisinde barındırıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’de tek olan Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK) onaylı boyahane tesisini de içinde barındıran fabrika, Öz-kan Makina’nın kalitesini daha da artırıyor. Firma, boyahane test laboratuvarında yapılan testlerle birlikte içme suyu onaylı vanalarını müşterilerine güvenle sunuyor.

Son teknoloji makinelerle donatılan fabrikada kelebek vana, demontaj parçalar, hidrolik frenli çekvalfler, sürgülü vanalar, tilting çekvalfler, iğne vanalar ve vantuz gibi ürünler imal edilirken; Ar Ge merkeziyle sadece mevcut ürünler geliştirilmekle kalmıyor, yeni ürünler için de araştırmalar ve testler yapılıyor.

1983 yılında başladığı üretimine 2011 yılından bu yana Hawle Avusturya Grubu çatısı altında sürdüren ÖZKAN Makina, İnci Projesi isimli yeni fabrikasında üretime son hız devam ederken,
her geçen gün daha güçlü bir ekiple sektördeki yenliklere liderlik etmeyi sürdürüyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

İstanbul Finans Merkezi projelerinde Lowara imzası

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

İstanbul’un küresel bir finans merkezi olması hedefiyle yapımı tamamlanan Türkiye’nin en önemli ve stratejik projelerinden İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan BDDK Binası, Halk Bank Ofis Kuleleri, İlbank Binası ve Sarphan Finanspark Projelerinin tercihi, Lowara pompa ve hidrofor sistemleri oldu. Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli katkılar sağlayacak projelerin ısıtma ve soğutma hatlarında, yüksek verimli Lowara sirkülasyon pompaları hizmet vermektedir. Toplam 3,4 milyon m2 alan üzerine kurulan İstanbul Finans Merkezi ofis alanları, alışveriş merkezi, konferans merkezi ve 5 yıldızlı oteli ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan en önemli 4 projenin konforlu su temini Lowara hidrofor sistemleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca projelerin atık su ve drenaj hatlarında da Lowara pompalar hizmet vermektedir. Su döngüsünün her aşamasında eksiksiz çözümler sunan Lowara, önemli projelerin tercihi olmaya devam ediyor.

 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com