Connect with us

Pompalar

Madencilik sektörü ve pompa uygulamaları

Yayın Tarihi:

on

İnsanoğlunun varoluşundan günümüze büyük etkiler getirmiş madencilik sektörü, insanların ve ülkelerin refah, teknolojik gelişmişlik düzeyini ve yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu özelliği ile madencilik, tarih öncesi ve antik çağların cevher isimleri ile isimlendirilmesine (Taş Devri, Bakır Devri, Tunç Devri gibi) dahi neden olmuştur.

TKI-1_800x600

Madencilik, tarım uygulamaları ile birlikte toplumun ham madde ihtiyacını sağlayan iki üretim alanından bir tanesidir. Gelişmiş ülkeler, mevcut ekonomik güçlerini var olan doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elde etmişlerdir. Madencilik, gerek kendi içerisinde yarattığı ekonomik ve istihdam hacmi, gerekse üretim sektörüne oluşturduğu girdiler nedeniyle kritik bir konuma sahiptir.

Günümüzde global madencilik uygulamaları ile 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar ton’dan fazla miktarda maden yıllık olarak üretilmektedir. Bu değerin % 75’i enerji ham maddeleri, % 10’u metalik madenler ve geri kalan % 15’i ise endüstriyel ham madde üretimine aittir.

Madencilik ekonomik olarak büyük bir sektör olmasıyla birlikte, uygulama olarak en zorlu sektörlerdendir. Cevherin/mineralin çıkarılmasından rafinasyonuna kadar birçok adımda çok zorlu çalışma koşulları ve kritik prosesleri içerisinde barındırır. Örneğin, Güney Afrika’da platin madenlerinde 3500 m derinliklere inilmesi, ülkemizde de tecrübe ettiğimiz kömür madenlerinde grizu ve patlayıcı gaz oluşumu, petrol ve bazı minerallerin çıkartılmasında yer altında bulunan korozif ve hidrojen sülfit gibi zehirli gazların bulunması, rafinasyon tesislerinin madenlerden uzak olması sebebiyle kurulan uzun boru hatları ve bunların işletilmesi, bakım ve enerji maliyetlerinin yüksek olması gibi birçok problem madencilik uygulamalarının temel sıkıntılarındandır. Özellikle korozif ve aşındırıcı madenlerin çıkartılması, ortamın tozlu ve patlayıcı olması, ağır çalışma koşullarının ( 7 gün / 24 saat / 365 gün) bulunması nedeniyle proseste kullanılan ekipmanların yüksek “Güvenilirlik”, “Dayanım” ve “Güvenlik” şartlarını karşılaması gerekmektedir.

Proseslerdeki enerji maliyetlerini dikkate aldığımızda güvenilirliğin yanında yüksek verimli tasarlanmış ekipmanların kullanımı da öne çıkmaktadır. Bu bağlamda prosesin sürekliliğini, işletme ve bakım maliyetlerini, hatta ömür boyu maliyeti optimize eden yüksek teknolojiye haiz ekipmanlar uygulamada karşımıza çıkmaktadır.

Madencilik uygulamaları genel olarak aşağıdaki gibi aşamalara ayrılabilir.

  • Maden arama
  • Değerlendirme
  • Hazırlık
  • Yer altı veya açık ocak yöntemiyle üretim
  • Cevher hazırlama ve zenginleştirme (kırma, öğütme, zenginleştirme, ekstraksiyon, vb.)
  • Ergitme / Rafinasyon
  • Kapatma ve kapatma sonrası iyileştirme işlemleri

TKI-3_800x600

Madencilikte pompa uygulamaları

Pompalar cevherin/mineralin çıkarılmasından rafinasyonla zenginleştirilerek son ürün haline getirilmesine kadar birçok proseste rol almaktadır. Bu prosesler sırasında pompalar zor çalışma koşulları altında ve korozif/aşındırıcı sıvıların aktarımını yapmaktadır. Bu uygulamalarda zorlu ortam koşulları (tozlu ve patlayıcı ortam) altında çalışan pompalar, partikül ve korozif kimyasalları içeren sıvıları aktarırken, kendinden beklenen performansı, sistem sürekliliğini sağlayacak dayanım ve güvenilirlik gereksinimleri altında gerçekleştirmelidir.

Bazı madencilik uygulamaları şu şekilde verilebilir:

 • Atık su transferi: Madencilikte kullanılan sular hem kimyasal, hem de fiziksel prosesler sırasında kirlenmektedir. Bu atık suların öncelikle ortamdan uzaklaştırılması ve arıtma işlemine tabi tutularak temizlenmesi gerekmektedir. Zira proseslerde kullanılan su hem çevresel etkiler, hem de suyun etkin ve verimli kullanılması açısından arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Bu bağlamda hem atık suyun transferi, hem de arıtılması aşamasında pompalar ana ekipman görevini üstlenmektedir.
 • Drenaj ve susuzlaştırma: Madencilikte cevherin çıkarılmasından işlenmesine birçok aşamada su kullanılmaktadır. Bunun yanında, yer altı ve yer üstü çıkarma işlemleri ortamda bulunan suyun drenajı ve ortamın susuzlaştırılması ile mümkündür. Bu aşamada basılan sular, genelde agresif yapıya sahip, içerisinde korozif mineralleri ve aşındırıcı parçacıkları içerir. Özellikle arama ve çıkartım proseslerinin sürekliliği susuzlaştırma ve drenaj ile direk ilintilidir.
 • Toz tutma sistemleri: Toz oluşumu madencilik uygulamalarının kaçınılmaz bir sonucudur. Oluşan toz etrafa yayılarak, bütün ekipmanların içerisine girer, boruların tıkanmasına, makinelerin kilitlenmesine, yağlayıcı sistemlerin bozulmasına neden olur. Bu nedenle arıza sıklıkları ve dolayısıyla bakım sıklıkları artar ve üretim kayıpları ve bakım maliyetleri birçok sıkıntıyı beraberinde getirir. Bu açıdan sprey sistemlerinde kullanılan pompalar toz tutma uygulamasında önemli bir yere haizdir.
 • Ham su ve arıtma sistemleri: Cevher ve minerallerin çıkarılmasından ve işlenmesine birçok adımda su kullanılmaktadır. Kullanılacak su, nehir, göl, yağmur suyu, vb. yollardan temin edilen ham suyun arıtılması ile elde edilmektedir. Ham suyun tesise sevk edilmesi ve arıtılması işlemleri yine pompaların etkin rol oynadığı uygulamalardır. Genellikle agresif olmayan bu uygulamalar, enerji maliyetleri ve sistemin sürekliği bağlamında yüksek verimli ve güvenirlikli pompaların kullanımını gerekli kılmaktadır.
 • Cevher/mineral transferi: Bazı madenlerin coğrafi ve demografik konumu, cevherin çıkarıldığı yerde işlenerek zenginleştirme ve rafinasyon tesislerinin kurulumuna uygun değildir. Bu sebeple cevher/mineral tesisin kurulu olduğu çok uzak mesafelere ya ham cevher olarak kara taşıtlarıyla ya da su içerisinde çözündürülmüş olarak uzun boru hatlarıyla taşınmak zorundadır. Uzun boru hatlarının olduğu uygulamalarda pompaların ağır hizmet çalışma şartları ve ömür boyu maliyetleri en önemli kriterler olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Kimyasal liç ve flotasyon uygulamaları: Değerli ve değersiz minerallerin birbirinden ayrıldığı cevher hazırlama teknikleri içerisinde flotasyon ve liç işlemleri kimyasal maddelerin en çok kullanıldığı yöntemlerdir. Minerallerin fiziko-kimyasal yüzey özellik farklılıklarından faydalanılarak bazı minerallerin su içerisinde yüzdürülmesi bazılarının batırılması ile gerçekleştirilen zenginleştirme işlemine flotasyon adı veriliyor. Benzer şekilde kimyasal reaktifler (H2SO4, NaOH, NaCN, NaCl, vb.) kullanılarak yapılan zenginleştirme işlemi kimyasal liç olarak isimlendirilmektedir. Bu işlemler agresif sıvıları ve kimyasalların aktarımını gerekli kılmakla beraber, pompalar açısından yüksek teknoloji malzemelerin ve sızdırmazlık sistemlerinin kullanımının en çok görüldüğü aşamadır.

Standart Pompa yarım asırı aşan tecrübesi, proses/sektöre özel yaptığı araştırma-geliştirme faaliyetleri ve müşteri-uygulama odaklı çözümleri sunarak, Madencilik uygulamalarının her aşamasında “Yüksek Güvenirlikli” ve “Enerji Verimli” ürünleri ile çözüm ortağı olmaktadır.

Hazırlayan:

Hamdi Nadir Tural

Standart Pompa / İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Lowara e-SVI Serisi ile kusursuz sistem çözümleri

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Uzun ömürlü, güvenilir bir sistem sunmak üzere tasarlanan Lowara e-SVI Serisi, daldırılabilir tip çok kademeli pompalardan oluşur. IEC yüksek verimli motoru ve optimize edilmiş hidrolik tasarımı sayesinde sistemlerdeki enerji tüketimi ve işletme maliyetleri azaltılır.

Uzun ömürlü endüstriyel tezgah pompası e-SVI, maksimum 120 m3/h debi, 250 mss basma yüksekliği ve geniş boyut özellikleriyle endüstriyel, OEM ve ticari bina sistemlerinde çok çeşitli uygulamaların taleplerini eksiksiz şekilde karşılar. 

Geniş mekanik salmastra opsiyonu ve önceden monte edilmiş kartuşlu salmastrası ile yüksek verim ve zaman tasarrufu sağlar. 

Lowara’nın mikro işlemcili frekans kontrol cihazı Hydrovar® ve IE5 enerji verimliliğine sahip e-SM sürücüsü ile kullanılarak, serinin performansı daha da artırılabilir. 

Uygulamaya göre değiştirilebilir daldırma derinlikleri ile geniş kullanım alanı sağlayan seri, ayrıca azaltılmış eksenel basınç sayesinde piyasada bulunabilen motorlarla çalışmaya uyumludur.

Yüksek enerji verimliliği, çevre dostu özellikleri, geniş uygulama alanı ile Lowara e-SVI Serisi Daldırılabilir Tip Çok Kademeli Pompalar, sistemlere güvenli ve eksiksiz çözümler sunar. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

ECO Seri Monopump Pompalar ile düşük işletme bakımı ve fiyat avantajı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

30 yıllık tecrübesi ile zorlu akışkan transferinde birçok sektörün çözüm ortağı olab HAS-ER Makina’nın uzun yıllardır üretimini yaptığı yerli üretim Monopump pompaların kullanımı her geçen gün çeşitli alanlar ve sektörlere ulaşıyor. HAS-ER Makina’nın yeni geliştirdiği ECO Seri Monopump Pompalar, düşük işletme bakımı ve fiyat avantajı sağlıyor.

30 yıllık tecrübesi ile zorlu akışkan transferinde birçok sektörün çözüm ortağı olab HAS-ER Makina’nın uzun yıllardır üretimini yaptığı yerli üretim Monopump pompaların kullanımı her geçen gün çeşitli alanlar ve sektörlere ulaşıyor. HAS-ER Makina’nın yeni geliştirdiği ECO Seri Monopump Pompalar, düşük işletme bakımı ve fiyat avantajı sağlıyor.

Üretim çeşitliliği 

 • ECO Seri; minimum 500 litre / saat 1 BAR ve maksimum 50.000 litre / saat 12 BAR kapasitelerine kadar üretiliyor.
 • ECO Seri Pompalar; flanş, açık hazne, rekor ve manşon bağlantılı olarak üretiliyor.

Verimlilik 

HAS-ER Makine, üretmiş olduğu pompa ve ekipmanların uzun yıllar kullanılması ve arızaların en kısa sürede giderilmesi için pompa parçaları geliştiriyor ve Ür-Ge çalışmaları yapıyor. Hijyen şartları ve gıda üretimine uygun materyaller kullanarak, üretim güvenliğini ön planda tutuyor. 

Enerji

Elektrik motoru fabrika ortamlarına uygun enerji beslemesi ile çalışıyor, pompaların motor enerji tüketimi optimum seviyelerde seçiliyor. Örneğin 220V / 380V / 460V gibi alternatif seçenekler ile de müşterilerin taleplerine cevap veriliyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Kazein transferi için diyafram pompalar

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Oluklu ambalaj üreticileri için diyaframlı pompalar, kazein tutkalının pompalanması için ilk tercih edilen çözümdür. Tapflo Diyaframlı Pompalar, dünyanın her yerinden çok sayıda müşterileri arasında saygın ve güvenilir bir marka olmuştur. Malzeme kalitesi ve çalışma esnasında güvenilirliği Tapflo pompalarını, oluklu ambalaj üretimi prosesinde ve karmaşık üretim sorunlarını çözmede en iyisi yapar.

Kazein tutkalı genellikle karton kutular, tüpler ve karton kılıfların üretiminde kullanılır. Oluklu ambalaj üretiminde tutkal büyük rol oynar. Nihai ürünün üretiminin tamamlanması için kazein yapıştırıcı en güvenilir ve uygun maliyetli şekilde teslim edilmelidir. Tutkal fabrikaya varillerde veya IBC tanklarında tedarik edilebilir. Tank boyutu ne olursa olsun, yapıştırıcı dışarı pompalanmalı ve proses banyosuna transfer edilmelidir.

Tutkalın viskozitesinin yüksek olduğu göz önüne alındığında (20 °C’lik bir sıcaklıkta viskozitesi 30 – 350 mPa*dır), bu da pompalama işlemini basit bir iş haline getirmez. Buna ilave olarak, kazein yapıştırıcısı yapı olarak, %30-45 kuru saf olamayan maddelerden oluşmaktadır. Bu yapıştırıcıyı verimli ve sorunsuz bir şekilde pompalamak için Tapflo, alüminyum gövdeli ve PTFE diyaframlı (politetrafloroetilen), diyafram pompalar sunar. Oluklu ambalaj için yapıştırıcıyı yalnızca diyafram pompalar verimli bir şekilde pompalayabilir. Pompanın yapısı, saf olmayan maddeler içeren viskoz sıvıları pompalamanıza ve kullanımdan sonra hızlı ve kolay bir şekilde bol su ile yıkanmasına olanak tanır.

Tapflo pompasının tüm malzemeleri, kullanışlı olması ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. Alüminyum gövde pahalı değildir; ancak ürünle doğrudan temas halinde olan vana topları ve diyaframlar, parçaları aşınmaya karşı daha dayanıklı hale getiren bir PTFE tabakası ile kaplanmıştır. Tapflo felsefesine göre: “Basitik sanattır”. Üstün tasarımı sayesinde, pompanın hızlı bir şekilde ve özel aletler olmadan servis ve onarımı yapılır, bu da diğer üreticilerin pompalarına göre ek bir avantaj sağlar.

Kazein tutkalı yüksek viskozitesine rağmen Tapflo pompaları tarafından, uzun süredir dünyadaki birçok oluklu ambalaj üretim fabrikasında pompalamaktadır. Müşterilerimiz, Tapflo diyaframlı pompaların diğer avantajları olarak, pompanın tüm elemanlarının yüksek performansını, basit yapısını ve güvenilir olduğunu belirtmişlerdir.  

Havayla çalışan diyaframlı pompalar için tipik uygulamalar, metal serisi:

Baskı ve boya: Tutkal, katkı maddeleri, vernik, mürekkep, boya, lateks, asit, reçineler, pigmentler

İmalathane: Yağ, katı yağ, çözücüler, su, soğutma akışkanları, yağlayıcılar

Madencilik ve inşaat: Yapıştırıcılar, çamur, susuzlaştırma, kömür şlamı, macunlar

Seramik endüstrisi: Aşındırıcılar, sır, su, emayeler, kil

Kimya: Asitler, alkaliler, alkol, solventler, lateks, emülsiyonlar

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com