Connect with us

Etkinlikler

GÜBRETAŞ sektörde global bir şirket olma yolunda hızla ilerliyor

Yayın Tarihi:

on

Sevgili okurlarımız, sizler için GÜBRETAŞ Genel Müdürü Sn. Şükrü KUTLU ile keyifli bir röportaj yaptık. Şimdi sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz.

 

Bizlere GÜBRETAŞ’tanbahseder misiniz?

Tarım da verimliliği artırmak amacıyla sektörün ilk şirketi olarak 1952 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan GÜBRETAŞ, 63 yıla ulaşan kurumsal tarihi boyunca daima sektörde öncü bir roloynadı. Türkiye’nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa’da işlem gören ilk 13 şirketten biri oldu, sektör açısından çok önemli yatırımlara imza attı ve önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 3 farklı ildeki analiz laboratuvarı ve 5 üretim tesisinin yanı sıra 2 liman, 5 lojistik merkez, 7 bölge müdürlüğü ve 2900 civarında satış noktasıyla tarım yapılan her noktaya ulaşan GÜBRETAŞ,kuruluşundan bu yana ülkemizin tarım ve sanayi sektörlerinin en büyük şirketleri arasında yer aldı.

Özellikle 2005 sonrasında hız kazandırdığımız yeni stratejiler sayesinde öncülüğümüzü daha etkin hale getirdik. Bu adımlardan biri ülkemizde gübre ham maddesinin yetersizliğin edeniyleham madde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, liderlik ettiği konsorsiyumla 2008 yılında İran’daki Razi Petro kimya tesislerini satın aldı. “Türkiye’nin yurt dışındakien büyük sanayi yatırımı” olan bu girişim, GÜBRETAŞ’ın global oyunculuk yolunda attığı ilk adım olma özelliği taşırken, fosfat kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım ve iş birliği arayışları da sürdürülmektedir.

Ürün sayısı ve çeşitliliği açısından sektörün lideriyiz. Türkiye’de üretimi yapılan her türlü bitkinin beslenmesi için kullanılan 177 ürünümüz mevcut. Hedefimiz ürün portföyümüzü tüketicilerimizin ihtiyaçları ve gelişen teknolojiye göre sürekli güncelleyerek sektördeki öncü ve yenilikçi misyonumuzu sürdürmektir.

 

GÜBRETAŞ olarak sunduklarınız nelerdir?

Bunların yanı sıra yine aynı dönemde Ar-Ge ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da ağırlık verdik. GÜBRETAŞ olarak tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı önemsiyoruz.Klasik kimyevi gübreler bitkilerin besin ihtiyacını tam olarak karşılamadığından bitkiye ve bölgeye özel gübreler formüle etme stratejisini geliştirdik. Bu çerçevede Ar-Ge çalışmaları yaparak hububat, mısır, ayçiçeği,pancar, patates, çeltik gibi bitkileri için özel formüller geliştirdik. Özel ürünlerimizle çiftçilere dengeli gübreleme imkanı vererek tarımsal üretimde verim ve kalitenin artmasına katkı sağlıyoruz. Bu çalışmaların temelinde de 2005’denberi sürdürdüğümüz Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi’nde sağlanan veriler ve tecrübeler bulunuyor.

Diğer yandan çiftçilerimize bitki besleme konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Her yıl Türkiye genelinde 2 bine yakın noktada yaklaşık 150 bin çiftçi ve ziraat mühendisiyle yüz yüze iletişim kurarak tüketicilerimize tarımsal üretim ve bitki besleme konularında bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Deneme tarlalarımız ile çiftçilerimiz için model üretim alanları kuruyoruz. Toprak numunesi alma eğitimi veriyor ve toprak numunesine göre gübreleme programları oluşturuyoruz.

Dünyaya oranla ülkemizdeki tarım sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye 113 milyar TL’lik tarımsal GSYH ile dünyanın 7’nci büyük tarım ekonomisi konumundadır. Tarım sektörü istihdam açısından ülkemiz için hala önemini korumaktadır. Çalışan nüfusun %24’ü geçimini tarımdan sağlamaktadır. Son yıllarda az da olsa dış ticaret fazlası veren sektör, ihracatımıza olumlu katkı yapmaktadır. 30 milyonayakın yabancı turistin tarımsal gıda ihtiyacının yurt içi üretimden karşılanması gelir hanemize yazılan önemli katkıdır.

Ülkemizin tarımsal üretimden bakımından en önemli avantajı, çok farklı mikro klima alanlarına sahip olmasın edeniyle her türlü ürünün yetiştirilmesine müsait olmasıdır. Dezavantajlarımızın başında ise su kaynaklarımızın yetersizliği, tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı olması, akar yakıt ve gübre gibi girdilerde dışa bağımlı olmamız geliyor.

Sektörümüz açısından bakılacak olursa; başta hububat olmak üzere birim alan verimimizin gelişmiş ülkelere göre düşük olması ciddi sorundur. Düşük verimin temel sebebi ülkemizin kuru tarım alanlarının yetersiz yağış almasıdır. Sulu tarım alanlarında elde ettiğimiz verim, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynıdır. KOP, GAP ve DAP gibi bölgesel projelerin tamamlanmasıyla birlikte sulanabilir arazilerimiz artacak sonuçta verim sorunumuz önemli ölçüde çözülmüş olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra ülkemizin kimyevi gübre üretiminde kullanılan doğalgaz, fosfat kayası, potasyum gibi ham madde kaynaklarına sahip olmaması nedeniyle gübre sektörü ithalata bağımlıdır. Stok,fiyat ve kur riskimiz yüksek, kar oranımız ise çok düşük. İthalat bağımlılığı nedeniyle hiçbir oyuncunun ham madde girdi maliyetlerini belirleme avantajı söz konusu değil. Pazardaki yoğun fiyat rekabeti düşük kârlılığın en önemli nedenidir.

Sermayesi yoğun düşük kârlı bir sektör olmamıza karşın son birkaç yıldır ciddi yatırımlar da yapılıyor.Ülkemizin azotlu gübrelerde üretim açığı var. Yeni yatırımlar, AN (AmonyumNitrat) ve CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) gübresi tüketimimizin tamamının yurt içi üretimden karşılanmasını sağlayacak boyutta, hatta ihracat imkanı da oluşacak.

Tarım sektörünün önemli sorunlarından biri de yanlış tarım uygulamaları. Tarım sektöründe iyi tarım uygulamalarını ve bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak amacıyla her yıl Türkiye’nin yaklaşık 2 bin noktasında 150 bin civarında çiftçi ve ziraat mühendisinin katılımıyla eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz.

 

Sektörde kullanılan pompa ve vana sistemleri ile ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz?

Sektörde globe, plug, küresel ve kelebek vana tipleri mevcut. Biz de üretim tesislerimizde otomatik ve on-off kontrol vanaları kullanıyoruz.

 

Bu anlamda çözüm ortaklarınız var mı?

Yıkama kulesinde Vernert, amonyak hatlarında Friatec, suhatlarında Mass, sıcak kaplama yağı sistemlerinde ise Vimpi markalarını kullanıyoruz. Buhar, amonyak, sülfürik asit hatlarında Termo, Klinger Yakacık vanaları; Fosforik asit hatlarında ise Gemü, Burçelik, Saunders vanalarını tercih ettik.

Bakım onarım işleri tamamıyla bünyemizde istihdam ettiğimiz mekanik bakım elemanları tarafından yürütülüyor.

 

Yakın gelecek hedefleriniz nelerdir?

Son dönemde ağırlık verdiğimiz üretim tesisi yatırımıyla da GÜBRETAŞ’ı geleceğe hazırlıyoruz. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yer alan tesislerimizde 2012 yılında başlattığımız şirket tarihininen büyük yurt içi tesis yatırımıyla çevreci ve modern bir yapıya kavuşturduğumuz NPK/DAP gübre fabrikası tamamlandı. Mart ayında deneme üretimine başlayan butesis sayesinde Türkiye’nin en modern NPK gübre üretim tesisini hayata geçiriyoruz.

Önümüzdeki birkaç yılda yapacağımız yeni üretim tesisi yatırımlarıyla bu alandaki ürün ve hizmet kalitesi ile üretim kabiliyetimiz çokdaha güçlü hale gelecek. Üretim alanındaki yatırım faaliyetlerimiz tamamlandığında, ülkemizde talep gören ürünleri üretir hale gelerek kendilehimize daha rekabetçi bir ortam oluşturma arzusundayız.

Yurt dışı yatırım planlarına dabirkaç cümleyle değineyim. Bilindiği gibi sektörümüzün temel ham maddeleri azot, fosfat ve potasyumdur. Ülkemiz gübre ham maddesi açısından yetersiz olduğundan GÜBRETAŞ, 2006’dan itibaren ham madde kaynaklarına yakın olma temel stratejisini geliştirdi.

Bu sebeple 2008 yılında yapmış olduğumuz İran’daki Razi Petrokimya tesisi yatırımımız çok olumlu neticeler vermiş ve bize güç katmıştır. Razi yatırımımızın tamamlayıcısı olarak fosfat bazlı bir yatırım arayışımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle siyasi ve ekonomik olarak stabil Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında hali hazırda görüşmeler veçalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile ilgi olarak kısa vade de çalışmalarımızın ilk sonuçlarını almış olacağız.

 

Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde tarım sektörünün nasıl bir rolünün olduğunu düşünüyorsunuz?

Ülkemizdeki de kar başına ortalama gübrekullanım oranları, Avrupa ve tarımın ağırlıklı olduğu ülkelere göre çok düşük.Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, dekar başına dünya ortalamasında gübre tüketimi yapılması halinde Türkiye’deki toplam tüketimin (neredeyse %50artışla) 7,5 – 8 milyon ton civarında gerçekleşmesi gerektiği söyleniyor.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde hayata geçecek büyük sulama ve tarım projeleriyle tarım alanındaki talebin de yükselmesini bekliyoruz. Biz de üretim ve lojistik altyapımızı güçlendirerek3-4 yıl içinde satış miktarı kabiliyetimizi 2 milyon ton bandına çıkarmayı hedefliyoruz.

Bununla birlikte biz GÜBRETAŞ olarak, çok gübre kullanmak yerine “doğru miktarda ve düzenli” gübre kullanımını önemsiyoruz ve eğitimlerimizde bu bilincin yayılmasına önem gösteriyoruz.

Diğer yandan sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle bilim, eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında ülkemiz için katma değerler üretmeye devam ediyoruz.

Dünyadaki toplam gübre tüketiminin 175 milyon ton civarında olduğunu düşünecek olursak, Türkiye’nin ortalama 5 milyonton civarındaki yıllık toplam tüketimle payı %2’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük 7 tarım ekonomisinden birisi olduğumuza göredaha düzgün bir planlamayla bu oranın artırılması mümkün olabilir.

Sektörde tarım daha bilinçli hale gelirken, önemli şirketlerin de bu alana yatırım yapmasıyla ölçekli tarım yaygınlaşıyor. Son yıllarda tarım sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri oldu. İstihdamda yüzde 25’lere varan bir katkı sağlayan tarım, ihracat fazlası vermesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor. Bu ivmenin sürdürülmesi halinde, 2023’te dünyanın en büyük 5. tarım ekonomisine sahip ülkesi olmamız da mümkün olabilir.

GÜBRETAŞ, 2006 yılında belirlediği “uluslararası yatırımlarla sektörde global bir şirket olma” hedefiyle şu ana kadar önemli bir mesafe aldı ve bu çizgiyi sürdürerek yeni yurt içi-yurt dışı yatırımlarla Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri içinde sektörün gelişiminde liderliğini korumayı hedefliyor.

 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

2014 yılında ülkemizdeki toplam gübre tüketimi 5,47 milyon tona geriledi. GÜBRETAŞ ise sektördeki daralmanın aksine satışta bir önceki yıla oranla %5,5 artış sağlayarak, 2014 yılını toplam1 milyon 759 bin ton satışla şirkettarihinin yeni rekoruna ulaşarak tamamladı. Buna bağlı olarak Tarım Bakanlığı verilerine göre pazar payımızı %32’ye yükselttik.

Finansal yönden de geçen yılı%25 artışla 2 milyar 848 milyon TL konsolide ciroyla tamamlarken, net kârımızı isebir önceki seneye oranla %122 artışla 210,6 milyon TL’ye yükselttik. Ayrıca geçen yıl Yarımca Tesisleri’mizde 523 bin ton üretimle yüzde 76’lık kapasite kullanımına ulaştık.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Dernekler ve İlgili Kurumlar

Pompa ve Vana Sektörünün Zirvesi: 11. Pompa-Vana Kongresi “Su ve İnsan 5.0” İle Geliyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Pompa ve Vana sektörünün önde gelen organizasyonlarından POMSAD, İTÜ Makine Fakültesi ve ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenen 11. Pompa-Vana Kongresi, “Su ve İnsan 5.0” temasıyla büyük bir heyecanla bekleniyor.

Pompa ve Vana endüstrisindeki son teknolojik gelişmeleri, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularını ele alacak olan kongre, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek. Dijital dönüşümün hızla ilerlediği bir dönemde, “İnsan (toplum) 5.0” kavramı etrafında toplanacak olan katılımcılar, su yönetimi ve döngüsel ekonominin geleceğini tartışacaklar.

Kongrenin alt başlıkları arasında ürün ve sistem tasarımı, verimlilik, enerji tasarrufu, HAD ve yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standardlar gibi sektörün önemli konuları bulunuyor.

11.Pompa-Vana Kongresi ayrıca “Pompa ve Vanalarda UL/FM Standardları”, “Nükleer Santraller ve Pompa/Vanalar” ve “Su Yönetimi” gibi konuları da ele alacak. Sektörün önde gelen uzmanları tarafından yapılan davetli konuşmalar ve teknik eğitimler de kongrenin önemli bileşenlerinden olacak.

Kongreye katılmak isteyenler, online kayıt işlemlerini resmi kongre web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Pompa ve Vana sektörünün zirvesini kaçırmayın! 11. Pompa-Vana Kongresi, sektörün geleceğini şekillendirmek isteyen herkes için bir buluşma noktası olacak.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Etkinlikler

REWA Anatolia 2024: Adana’da sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm fuarı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

15-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Adana’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Solis Renewable Hub tarafından organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Valiliği, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Ticaret Odası tarafından desteklenen REWA Anatolia – Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı düzenlenecek. Fuar, yeşil ve döngüsel ekonomi sektörlerindeki en yeni teknoloji, hizmet ve endüstriyel çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. 80’den fazla katılımcı firmanın ve dünya genelinden 5 bin 500’den fazla sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Feraye Gürel, atık sorununun küresel bir mesele olduğunu vurgulayarak, yerel ve küresel çözümlerin bir arada ele alınmasının önemine değinmiştir. REWA Anatolia’nın Adana’da düzenlenmesinin sebebi olarak, Adana’nın gelişmiş üretim altyapısı ve dinamik nüfusunu göstermiştir.

Fuar, atık yönetimi, geri dönüşüm, bertaraf etme çözümleri, kentsel atık yönetimi, ulaşım ve temizlik araçları, ekipmanları, tesis, makine ve ekipmanlar, danışmanlık ve profesyonel hizmetler, sürdürülebilirlik çözümleri ve teknolojileri gibi alanlarda yenilikçi içerikler sunacak. Ayrıca, 25’ten fazla oturumda 100’ü aşkın uzman konuşmacı yer alacak ve sektörel tedarik zincirlerinde döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi gibi konular ele alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında 104,8 milyon ton atık oluştu ve bu atıkların büyük kısmı düzenli depolama tesislerine, geri kazanım tesislerine veya belediye çöplüklerine gönderildi. Atık işleme tesislerinde işlenen toplam atık miktarı ise 127,4 milyon ton olarak kaydedildi. Bu etkinlik, Adana’nın ilk sürdürülebilirlik fuarı olma özelliğini taşımaktadır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Etkinlikler

Makine sektörünün Bursa buluşması BUMATECH 29 Kasım’da kapılarını açıyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalararası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 29 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde bir kez daha makine sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor.  Fuara 70 ülkeden 45 bine yakın profesyonel ziyaretçi, 25 ülkeden 400’ün üzerinde firma ve firma temsilciliğinin katılımı bekleniyor.

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşma adresi BUMATECH, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29 Kasım – 2 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan BUMATECH, uluslararası nitelikteki 21. Bursa Metal İşleme Teknolojileri 14. Saç İşleme Teknolojileri  ve 20. Otomasyon  Fuarlarını tek çatı altında buluşturacak.

Özellikle sac işleme teknolojilerinin yoğun olduğu bu fuarda; robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, otomasyon teknolojilerinden hidrolik pnömatik ve robotik sistemlere, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerin de sergileneceği BUMATECH’te atölye ekipmanları, CAD/CAM, madeni yağlar, kompresörler vinçler, takım ve torna tezgahlarının yanında İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri ve Kalite kontrol, ölçme cihazları da öne çıkıyor.

Sektörün önemli temsilcileri BUMATECH fuarında buluşuyor

BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 70 ülkeden 45 bine yakın nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak.  Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Tayvan, USA, Hollanda gibi ülkelerden makine imalat sektörünün önemli temsilcilerini ağırlayacak olan fuar, yeni iş bağlantılarıyla Türkiye’nin ihracat bilançosuna da önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

BUMATECH’e yoğun ilgi

Fuara ev sahipliği yapan Bursa, makine sektöründeki güçlü üretim altyapısı ve kalitesiyle, küresel ligdeki güçlü konumuyla bu ev sahipliğini sonuna dek hak eden Bursa’da, metal işleme ve takım tezgâhları ile kaldırma ve taşıma ekipmanları, soğutma ve havalandırma ekipmanları ile tarım – ormancılık ve gıda makineleri ağırlıklı makine üretimi yapılıyor.

Makine sanayi için önemli bir lokasyon olan Bursa, ithalat ve ihracat süreçlerinde ulaşım ve konum konusunda hem katılımcılara hem de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Bu sebeple BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri fuarlarına olan yoğun ilgi aylar öncesinden yerlerin tükenmesi ile kendisini gösterdi.  Sektör liderlerinin bir araya geldiği fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen öncü firmalar büyük bir heyecanla yer açılmasını bekliyor.

Sektörün uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor

 Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemelerine kadar zengin bir portföye sahip fuar, imalat sektörünün büyümesinde önemli rol üstleniyor. Her geçen gün iddiasını güçlendiren sektör, Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital atılımlar sayesinde uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Fuarın, yeni iş birliği köprüleri kurarak, bu yükselişe ivme katması bekleniyor.

BUMATECH, 29 Kasım– 1 Aralık tarihleri arasında 10.00 – 19.00, son gün olan 2 Aralık Cumartesi günü ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Detaylı bilgiye ve fuar davetiyesine https://bursamakinefuari.com adreslerinden erişilebiliyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com