Connect with us

Genel

Grundfos, akıllı pompalar ve onlara entegre frekans konvertörleri ile binaların enerji optimizasyonunu destekliyor

Yayın Tarihi:

on

 

Gelişen teknolojiyle düşünüş ve yaşam şekillerimiz değişmiş, daha teknolojik ürünler kullanmaya eğilim oluşmuş ve yaşamımız daha konforlu hale geldikçe, bunun sonucu olarak da enerji tüketimimiz de artmıştır. Çağımızın en önemli sorunlarından olan küresel ısınma ve çevre kirliliği de teknoloji yüzündendir.

Sanayileşme, hayat standartlarının yükselmesi ve nüfus artışı gibi sebeplerden dolayı; enerji tüketimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2050 yılında, Türkiye nüfusunun 94,6 milyon olması bekleniyor. Bu nüfusun enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanabilmesi, enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılabilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlanabilmesi için; enerji üretimini artırmak kadar, enerjiyi verimli kullanabilmek de büyük önem taşıyor. Mevcut enerji kaynaklarının sayısını ve enerji üretimini arttırmak önemli olsa da; tüketicilerin bilinçlendirilerek, mevcut enerjiyi, gereksiz israflardan kaçınarak verimli bir şekilde kullanma bilincine varmalarını sağlamak ta hayati önem taşıyor.

Özellikle enerji tüketiminin çok olduğu sektörlerdeki tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi ve iletimde kayıp kaçak oranlarının düşürülmesinin enerji harcamalarını azaltacağını biliyoruz. Ülkemizde sanayide kullanılan elektriğin yaklaşık beşte biri pompalar tarafından tüketiliyor. Pompaların çalıştığı sistemlerde sıklıkla yapılan hata, yanlış pompa seçimi ve yanlış pompaj sistemi tasarımıdır. Bu tür sistemlerde yapılacak iyileştirmelerle yani Grundfos’un enerji verimliliği sağlayan akıllı pompalarının kullanımı ile yüksek miktarda enerji tasarrufu elde edilmesi mümkündür.

İklimlendirme sektöründe enerji verimliliğinden söz edebilmemiz için ise; binaların proje aşamasında bu konuya öncelik vererek enerji verimli tasarımların ortaya konması gerekir. Yani binalar ve tesisatlar henüz tasarım aşamasında minimum enerji harcayacak şekilde oluşturulmalıdır çünkü toplam pompalama maliyeti büyük oranda işin çok başında, yani sistemin tasarım aşamasında belirlenir. Proje başladıktan sonra imalatçıların ve uygulamacıların enerji verimliliği anlamında katkıları sınırlı olacaktır. Binalardaki genel elektrik enerjisi tüketim karakteristiklerine bakıldığında, en önemli tüketim kısmını HVAC olarak adlandırılan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri teşkil ediyor ve pompa uygulamaları elektrik enerjisi tüketiminde en büyük payı içeriyor.

Ancak yoğunlukla işletme maliyetlerinden çok ilk yatırım maliyetlerine göre ürün tercihinde bulunulmakta ve bu yüzden de enerji verimli ürünlerin kullanımı ve yaygınlaşması ne yazık ki istenen seviyeye hızlıca ulaşamıyor.

Bilindiği gibi, pompalar, akışkanın basınçlandırıldığı hidrolik bölüm ve hidrolik bölüme entegre bir elektrik motorundan oluşur. Pompanın tesis edildiği sistem, debi-basınç değişkenliği içeriyorsa elektrik motoru devir hızının da değişken olması elektrik tüketiminde önemli miktarda tasarruf sağlar. Bu tasarrufun temel sebebi, elektrik motorunun sistem ihtiyacına göre dur/kalk şeklinde çalışmaması ve motor hızının sistem ihtiyacına göre değişkenlik göstermesidir. Pompa motorlarında kullanılan frekans konvertörleri sayesinde pompaların ihtiyaca göre elektrik sarf etmeleri sağlanmış ve bu şekilde sabit devirli pompalara göre büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlanmıştır. Pompalar, üzerlerine veya kontrol panolarına entegre edilen frekans konvertörü ile devirlerini ihtiyaca göre değiştirebilirler. Frekans konvertörü, 50 Hz olan şebeke elektriğinin frekansını azaltıp artırarak pompa devrinin ve çektiği akımın değişmesine yol açarak enerji tasarrufu sağlar. Motor devrini kontrol eden sürücüler, bir HVAC sisteminde çalışma veya yaşam alanlarının hava kalitesini sağlamak ve korumak açısından büyük öneme sahipler. Frekans konvertörleri, geleneksel metotlara kıyasla “sistem kontrolü”, “düşük gürültü seviyesi” ve “enerji tasarrufu” gibi konularda birçok üstünlük sağlar.

Pek çok bina sahibi ve işletmeci, aşırı büyük kapasiteli pompalar kurdurarak tesislerini ve kendilerini güvence altına aldıklarını düşünür. Bu, ilgili pompaların gerekenden çok fazla hidrolik güç üretmesi fakat odanın sıcaklığına hiçbir katkıda bulunmaması nedeniyle son derece maliyetli bir stratejidir. Mesela; ısıtma sistemlerinde sirkülasyon pompaları, yılın en soğuk günlerindeki kapasite ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilirler. Ancak yılın en soğuk günleri ısıtma periyodunun yaklaşık %2’sidir. Diğer kalan %98’lik sürede daha küçük kapasitedeki bir sirkülasyon pompası ihtiyacı karşılayabileceği halde, pompa tam kapasite çalışarak gereğinden fazla elektrik enerjisi tüketecektir. Böyle bir durumda, pompaları oransal kontrol modunda çalıştırarak enerji tüketimlerini daha etkin hale getirebilmek mümkün.

Elektrik motorlarındaki enerji sarfiyatına baktığımız zaman en fazla elektrik tüketiminin pompa motorlarında olduğunu görüyoruz. Bugün sadece Türkiye’de değil tüm dünyadaki pompaların çok büyük bir çoğunluğu gereğinden daha yüksek kapasitelerde seçilmiştir. Gerek öngörülen emniyet toleransları ve tesisat hesaplamalarındaki değişiklikler nedeniyle, gerekse sistemde ihtiyaç duyulabilecek en yüksek kapasiteyi karşılamaları için pompalar büyük seçilmektedir.

Oysaki çok katlı binalar, alışveriş merkezleri, hastane ve oteller gibi yapıların iç mekanlarında farklı ısınma/soğutma ihtiyaçları vardır. Örneğin; güneş ışığının geldiği cephede ısınma ihtiyacı yokken diğer tarafta vardır ve ısınma ihtiyacı olmayan cephedeki radyatör vanaları kısılırken diğer cephedeki vanalar açık kalacaktır. Sabit devirli bir sirkülasyon pompası ihtiyaç değişikliklerinde yine tam kapasite çalışmak zorunda kalacak, ancak Grundfos’un enerji verimliliği sağlayan, değişken devirli pompaları kendi devirlerini azaltıp artırarak ihtiyaç duyulan noktada çalışacak ve buna göre elektrik enerjisi sağlayacaktır.

Grundfos’un HVAC uygulamaları için geliştirdiği frekans konvertörleri, konforlu çalışma ve yaşam alanları sunarken, sağladığı enerji tasarrufuyla doğanın korunmasına da yardımcı olur. Sürekli tam hızda çalışan bir elektrik motorunda bir frekans konvertörünün kullanılması, talebe bağlı olarak motor hızının değiştirilebilmesini sağlar. Çoğunluğunu fan ve pompaların oluşturduğu HVAC uygulamalarında, fan ve pompaların lineer olmayan yapısı gereği güç tüketimi, hızın küpü ile orantılı olarak değişir ve frekans konvertörü ile enerji tüketiminde 50 %ye varan tasarruf sağlamak mümkündür. Bununla birlikte sürücüler, sağladığı enerji tasarrufuyla yatırım maliyetlerini bir-iki yıl içerisinde amorti edebilirler.

Genel

Rotork, yüksek güçlü ve hızlı ürünleriyle sektörün yanında

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

ISK SODEX Fuarı’nda Rotork Türkiye Satış Müdürü Sencer Sevim ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz sektörlerinin akış kontrolü konusunda ilk akla gelen ürünlerin tedarikçisi Rotork ile fuarın dinamizminin hissedileceği kısa söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz?

Rotork Türkiye’de petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu satış müdürü olarak çalışıyorum. 2019 yılından bu yana Rotork ailesindeki bu görevi yürütmekteyim. Rotork Türkiye’de petrol, doğal gaz, su ve enerji sektörleri ve kimya ile proses endüstrilerine, ağırlıklı olarak elektrik ve pnömatik aktüatörler temin eden bir akış kontrol firmasıdır.

Fuarda lansmanını gerçekleştirdiğiniz ürünler görüyoruz. Bu ürünler hakkında bilgi paylaşır mısınız?

Ağırlıklı olarak elektrikli aktüatörleri temin ediyoruz. Fuarda da bu ürünleri sergiliyoruz. Su ve enerji sektörlerindeki ağırlığımızı son yıllarda artırdık. Rotork, esas olarak petrol ve doğal gaz sahalarında, boru hatlarında, rafinerilerde sık kullanılan elektrikli aktüatörlerin tedarikini gerçekleştiriyor. Burada sözünü ettiğimiz K-TORK ürünümüz, Amerika fabrikamızda geliştirilen, kanatlı tip aktüatör olarak adlandırdığımız, pnömatik serisinde yer alan bir aktüatörümüz. Her tipte çeyrek turlu operasyonu gerçekleştirebilmek için kullandığımız bir ürün.

Öne çıkan ürünlerinizden biri olan K-TORK hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de pnömatik aktüatör konusunda küçük hacimlerde yüksek güç ve hızlı çalışma ihtiyacı söz konusu olabiliyor. Bu ihtiyaçların ortaya çıktığı durumlarda K-TORK ürünümüz bunlara cevap verme kapasitesine sahip. Üstüne takılabilen, yine Rotork bünyesinde yer alan switch-box ürünümüz ile vanaların açık ve kapalı pozisyonlarını takip edebiliyoruz. Bu ürünün en büyük özelliği, seri kullanımlarda, arka arkaya çok sayıda aç-kapa yapılan proseslerde, uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilebilir olması. 

Ürün Özellikleri:

 • Tek ya da çift etkili çeyrek turlu aktüatör
 • Max 18.300Nm Tork çıkışı
 • Tek hareketli parça ile 1 milyondan fazla hizmet ömrü
 • Tek etkiliden çift etkiliye hızlı dönüşüm
 • %0,25 hassaslıkta oransal konum kontrolü
 • VDI/VDE 3845 standardı bağlantı
 • ANSI /AWWA C540-02 ve C541-08 uyumlu
 • 80-100° ayarlanabilir
 • IP66M / IP67M ve NEMA 4 /4X sertifikalı
 • CE markalı ATEX 2014/34/EU sertifikalı
 • Standard çalışma sıcaklığı -20°C  +70°C
 • 7-10 bar çalışma basıncı
Devamını Oku

Genel

Buhar kazanlarında pompa boyutlandırılması ve kavitasyon problemleri -1

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Grundfos Pompa Grubu

1. Buhar

Su buharından teknik olarak faydalanma düşüncesi, buhar topu tasarlayan Arşimetle birlikte  (MÖ 287-212) başlamıştır. Sonrasında, buhar ile ilgili hesaplamalar yapan Leonardo Vinci(1452-1519)  ve ardından düdüklü tencereyi pratikte uygulayan Fransız fizikçi Denis Papin (1680) ile devam etmiştir. 1770’de buhar makinasının kullanılmasıyla birlikte, buharın insan hayatındaki  değeri artmıştır. Buharla  çalışan  termik ve nükleer santrallerin kurulması ile birlikte buhar, insan hayatında önemli yer edinmiştir.

2.Buhar kazanları

Buhar kazanı, yakıt ile havanın reaksiyonu sonucu oluşan ısının, suyun içerisine yerleştirilmiş borular içerisinden geçerek ısıyı transfer etmesi yoluyla çalışır.

Buhar kazanları su borulu ve alev borulu olarak iki ayrı tipte üretilir.Buhar kazanı  basınçlı bir kap  olup, buharlaşan suyu ve buharı depolamaktadır. Buhar kazanlarının sıcak su kazanlarından farkı; suyu yüksek ısı ile birlikte  buhara dönüştürüp, buhar ihtiyacı olan sisteme göndermeleridir. Kazanda birikten buharın ihtiyaç olan yere iletimi için ilave bir ekipman kullanılmamaktadır. Basınçlı olduğu için, ihtiyaç olan yere kendiliğinden aktarılır. Yoğuşan buhar, kondens tankına ve kondens pompaları yardımıyla da buhar üretmek için tekrar kazana gönderilir.

Buhar kazanları endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Enerji santralleri, makinelerin çalıştırılması, petrokimya, tekstil, gıda, yağ, inşaat, çimento, demir çelik, plastikler, ecza ürünleri, ambalaj, gıda, kağıt ve bunun gibi endüstri faaliyetlerin yürütüldüğü bir çok alanda kullanılmaktadır.

         3) Neden buhar?

 • Buhar yoğuşarak enerjisini bırakır. Böylelikle büyük miktardaki ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşıyabilmektedir.
 • Dünyanın % 70 su birikintilerinden oluşur.
 • Çevre dostudur.İçerisinde zararlı etken madde yoktur.
 • Yanıcı ve parlayıcı olmadığı için güvenli bir şekilde depolanabilir.
 • Boru çapları, sıcak sulu sistemlere göre küçüktür. Boru ve izolasyon çapların küçülmesi ile birlikte ilk yatırım maliyetleri düşük çıkar.
Devamını Oku

Genel

Yeni başlangıç için hazır mısınız?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

2019 yılında Kuzey-Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Balkanlar’dan Hint Yarımadası’na kadar uzanan coğrafyadan gelen 339 teknoloji sağlayıcısını 84 ülkeden 10 bin 467 ziyaretçi ile buluşturan IFAT Eurasia, çevre teknolojileri sektörünün Avrasya bölgesindeki önde gelen etkinliği konumunda bulunuyor.

IFAT ailesinin bir bireyi ve bölgenin en önemli etkinliği olan IFAT Eurasia için beklentiler 2021 yılı için de yüksek. Sektör paydaşlarının doğrudan iletişim kurduğu, ürünü görüp dokunduğu, ilişkileri pekiştirdiği, ortak sorunlar için tartıştığı ortama Ekim ayında tekrar kavuşacak. İhtisas fuarlarının doğası gereği, sadece fuarın açık olduğu zaman diliminde değil alanın kapalı olduğu saatlere de yayılan bir iletişim ile sektör tekrar gündeme çıkacak.

IFAT Eurasia ilk defa uygulamaya açacağı dijital platform ile sadece Fuar salonlarında değil, dijital ortamda da bir adım önde olacak, yeni platform ile katılımcılar dijital hizmetlerden yararlanacak, sanal eşleştirme oturumlarına katılacak, platformu kullanan ziyaretçiler ile görüntülü olarak görüşecekler.

Geleneksel Alman, Avusturya ve İsviçre pavyonlarına ek olarak, IFAT Münih katılımcılarına ülkesel ayrım olmadan hizmet verecek bir IFAT toplu katılımı gerçekleşecek.

IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı özellikle Balkan ülkelerinden gelecek olan üst düzey delegelerin firmalarımızla buluşmasına destek olacak.

IFAT Eurasia, çevre teknolojileri sektörünün kaybettiği zamanı kapatması için önemli bir fırsat olacak.

Tüm sektörü YENİ BAŞLANGIÇ için aynı çatı altında toplanmaya davet ediyoruz!

Devamını Oku
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com