Connect with us

Pompalar

Endüstriyel vakum pompalarında çalıştırma ve çeşitli uygulamalar

Yayın Tarihi:

on

Endüstriyel vakum pompaları, gaz veya sıvıları iç basınçlarının atmosfer basıncının altındaki seviyelere düşürülmesi gerektiği kap veya tüp gibi herhangi bir sistemin içinden çıkarmak için tasarlanmış cihazlardır.

Pedro Gil, endüstriyel kullanımlar için farklı tiplerde vakum pompaları üretiyor. En yaygın kullanılanları arasında; pistonlu pompalar, kanatlı pompalar, vidalı, diyaframlı, sıvı halkalı ve loblu pompalar yer alıyor. Bu pompalar genel çalışma itibariyle kompresöre benzerler ancak farklı olarak emme amaçlı tasarlanmışlardır. 

Endüstriyel vakum pompalarının çalışması

Vakum pompaları özelliklerine veya uygulamalarına bağlı olarak çeşitli şekillerde çalışabilirler.

Yağsız vakum pompaları

Rotorun iç yapısındaki manşon ve hareketli kanatlar, yerleşimlerine bağlı olarak değişen boyutlarda bölmeler meydana getirirler. İçerideki gazın aynı miktarda kalması koşuluyla, bölmenin içindeki basınç boyut küçüldükçe artar. Bölme büyütüldüğünde ise basınç düşer ve böylece bir vakum oluşur.

Yağ sızdırmaz vakum pompaları

Yağsız vakum pompalarıyla aynı şekilde çalışırlar ancak bölmelerde daha iyi sızdırmazlık ve dolayısıyla daha yüksek seviyelerde basınç farkı elde etmek için yağ kullanılır.

Uygulamalar

Gıda Endüstrisi

Liyofilizasyon, gazdan arındırma ve kurutma: Bu durumda pompalar, özellikle gıda dondurarak kurutma sistemleri için kullanılan kurutma bölümlerinin boşaltılması için gerekli vakum seviyelerine ulaşılmasında kullanılırlar.

Konsantrasyon ve solvent ayrımı: Vakum yoluyla konsantrasyonun sağlanması için pompanın kimyasal maddelere karşı yeterli direnci ve konsantrelere de yüksek toleransı sağlaması gerekir. Ayrıca ekipman solventleri proses sırasında ayırma becerisine sahiptir.

Elektrik endüstrisi

Motorların, kondansatörlerin, bobinlerin kurutulması ve emprenye edilmesi: Ekipman, yukarıda açıklandığı gibi özellikle yüksek voltajlı elektrik elemanları ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, bobinlerdeki ve transformatörlerdeki nem ve diğer kirliliklerin varlığını azaltmak için buharlaştırılabilir.

Verniklerin ve reçinelerin gazdan arındırılması: Vakum sistemleri, en hızlı sertleşen reçine olan poliüretan dahil olmak üzere, hava kabarcıklarını hapsederek sertleştirme işleminin başlamasından önce verniklerin, reçinelerin ve silikonun gazının alınmasıyla ilgilenebilir.

İlaç endüstrisi

Gazdan arındırma ve kurutma: Bu iki işlem, farmasötik ürünlerin son aşamalarının temelini meydana getirir. Kurutma ve gazdan arınmanın ardından uygulanır. Dış ısı uygulaması ile katı elementteki nemin elimine edildiği işlemdir.

Dondurarak kurutma ve paketleme: Dondurarak kurutma veya liyofilizasyon, biyolojik ürünlere zarar vermeden suyu uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Farmasötik ürünlerin paketlenmesinde, kaptan havayı çıkarmak için bir vakum pompası kullanılır. Doğru paketleme, ürünlerin müşteriye aseptik olarak ulaştırılmasını güvence altına alır.

Oyuncak endüstrisi

Metalizasyon: Vakum, plastik, cam veya metalin buhar şeklinde uygulandığı birçok oyuncak kaplama işleminde çok önemli bir rol oynar. Çoğu durumda bu işlemler yeterli vakum teknolojisi olmadan mümkün olmaz.

Mekanik sanayi

Metalizasyon: Mekanik endüstride vakumda metalizasyon, kaplama metalinin ısıtılması esnasında oluşur ve metal buharı alt katmanda yoğunlaşır. Örneğin, büyük teleskopların aynalarında ve araçlarında alüminyum toplanmasında, vakum ile metalizasyon kullanılır.

Metalurji endüstrisi

Dökümlerin emprenye edilmesi: Vakum emdirme, döküm parçalardaki gözeneklilik sorununu çözdüğü için güvenilir bir alternatiftir. Gözeneklilik sızıntıya neden oluyorsa, bitmiş bir üründe arızaya yol açabilir. 

Sinterleme: Bu uygulama için iyi çözüm, dahili soğutma ve konsol yatak tasarımına sahip vidalı pompadır. Bu ekipmanla, makul iç sıcaklıklarda tortu birikimi azalır. Kesici kenarların sinterlenmesi işleme bir örnektir.

Gaz giderme: Vakumlu gaz giderme sistemleri metallerin yoğunluğunu artırır. Bu şekilde, işleme sürecinin optimizasyonu için gözenekli bölgelerin ve sert noktaların ortaya çıkmasının önüne geçilir. 

Isıl işlemler: Vakum teknolojisi, işlem görecek metal elementleri ile çevre koşulları arasındaki olumsuz reaksiyonları önlediği için metallerin ısıl işleminin temel bir parçasıdır. Bu, malzemenin yüzeysel özelliklerinin optimize edilmesini sağlar.

Optik endüstrisi

İnce kaplama uygulamaları: Optik endüstrisinde, ince katmanların oluşturulmasında vakum ekipmanı kullanılır. Mimariden cama, plastikten elmasa kullanılan ince filmlerin yapılmasında kuru çalışma uygulanır.

Kağıt endüstrisi

Gaz giderme ve kurutma: Yaprak kağıt üretimi sırasında suyun yüksek oranda elimine edilmesi gerekir. Daha iyi performans ve drenaj için vakum sistemi vazgeçilmezdir. Pompaların bazı modellerinde, pompalanacak malzemede yüksek gaz içeriği olduğunda gaz giderme işlevi kullanılır..

Metalizasyon: Kağıt bazlı folyo üretiminde, kağıdın kalitesini sağlamak için belirli katmanların uygulanması gerekir.. Önce metal, kağıda doğru şekilde yapıştırılır ardından baskıya uygun metalize bir katman oluşturulur. Bunu yapabilecek yeterlilikte bir vakum pompası kesin olarak gereklidir.

Plastik endüstrisi

Gazdan arındırma ve kurutma: Plastik endüstrisinde vakum pompası erimiş plastikten havayı, yapıştırıcıları ve nemi çeker. Kaliteli malzeme elde etmek için düşük moleküler yoğunluklu maddeler ortamdan çıkarılmalıdır; yani, pürüzsüz, dayanıklı ve gelişmiş yalıtım özelliklerine sahip bir yüzey elde edilmelidir.

Füzyon, enjeksiyon, kalıplama ve ekstrüzyon: Ambalaj üretiminde özellikle gerekli plastik kaplama formlarını elde etmek için sıvı halkalı vakum pompaları kullanılır. Ekstrüzyonla çalışan kalıplar ise vakum pompaları ile otomatik olarak beslenir.

Metalizasyon: Plastiğin sertliği veya korozyona karşı direnci gibi yüzey özelliklerini iyileştirmek için metalleştirme veya kaplama işlemleri gerçekleştirilir. Vakumda metalizasyon, malzemenin sızdırmazlığını ve yapışma kapasitesini artırır.

Kimya endüstrisi

Gazdan arındırma ve damıtma: Vakum pompaları, malzemeye sızan havanın tahliyesini sağlarken, atık suyun da çevresel nedenlerle arıtılması gerekir. Bunun için en verimli yöntem vakumda damıtmadır.

Kurutma ve liyofilizasyon: Çok düşük sıcaklıklarda vakumda kurutma yoluyla suyu uzaklaştırmak için kullanılan işlem kimya endüstrisinde olduğu gibi ilaç ve gıda endüstrilerinde de tipiktir.

Konsantrasyon ve filtreleme: Kimya, vakum teknolojisinin kullanılmasını gerektiren çeşitli sentez ve konsantrasyon işlemlerini içerir. Bu, basıncı artıran ve dolayısıyla filtrelemeyi hızlandıran yüksek kapasiteli emme pompalarının kullanıldığı filtreleme için de gereklidir.

Tekstil endüstrisi

Kurutma ve gazdan arındırma: Tekstil üretimi sırasında kir ve toz ortaya çıkar; bunlar da vakum teknolojisi ile çekilir. Vakum pompaları, boyalı kilim ve halı gibi tekstil ürünlerde tahliye ve kurutma için esastır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Lobe pompa nedir?

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

MIT Lobe pompalar, 316 paslanmazdan imal edilmiş olup, viskoz akışkanların transferini sağlamak üzere dizayn edilen, endüstriyel sektörde kullanılan akışkan transfer ürünleridir. Bu pompalar 316 paslanmaz olmaları sebebiyle gıdaya uygun ürünlerdir.

MIT Lobe Pompa çalışma prensibi

Akışkanın geldiği hattan pompa girişine besleme yapılır. Pompa, girişine kendi akışı ile gelen ürünü içerisine alır ve pompanın kafa kısmında mile bağlı olan lobeların, dönüş hareketiyle birlikte lobelar birbirine ters yönde dönerek akışkanı basınçlandırıp basma hattından ürünün aktarılmak istendiği yere doğru gitmesini sağlar. Temel çalışma prensibinde pompanın kuruda kalmaması, yeteri kadar beslemenin yapılması ve sürekli bir beslemenin olması gerekmektedir. MIT lobe pompalar, motor redüktöre kaplin bağlantı ile bağlıdır. Lobeların hareketi ise, redüktör milinden gelen güç ile pompanın dişli kutusundaki çarklar dönmeye başlar ve çarkların hareketi ile lobelar hareket etmeye başlar. Bu pompalar kuruda çalışmaya uygun olmadığı için sürekli bir besleme yapılması gerekmektedir. Pompada sızdırmazlık elemanı olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır. Lobe pompalarda iki adet mil olduğu için bir pompada iki adet salmastra bulunmaktadır. Bu pompalar, 150 derece sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir.

Kullanım alanları

Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan bu pompalar; bal, reçel, pekmez, tahin, şampuan, kek hamuru, nar ekşisi, salça, deterjan gibi viskozitesi yüksek olan ve hijyenik çalışma koşulları gerektiren birçok akışkanda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Pompa seçimi nasıl yapılır?

MIT lobe pompa seçimi yapılırken; müşteriden debi, basınç, viskozite, sıcaklık gibi bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında pompanın gövdesi, motor ve redüktör seçimi yapılmaktadır. Bu pompalar için kullanım yerlerinde, akışkanın rahatlıkla pompa girişine kadar gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden hattın düzgün ve akışkanın belirli bir giriş basıncını sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca kullanım yerinde eğer şerbet gibi yapışkan bir malzeme kullanılıyorsa, yıkamalı salmastra verilmelidir. Böylece salmastrada şerbetin yapışması, kuruması önlenmiş olacak ve salmastra kırılması ile karşılaşılmayacaktır. Ayrıca yine lobe pompalarda akışkanın belirli bir sıcaklıkta tutulması isteniyorsa ısıtma ceketi kullanılarak pompa içerisinde akışkanın sabit bir sıcaklıkta kalması ve kuruma donma gibi olayların önlenmesi sağlanabilmektedir.

MIT lobe pompaların işletmede kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler

MIT lobe pompaları bir işletmeye kurarken, pompanın emiş hattı basma hattı ve pompanın konumlandığı yer çok önemlidir. Bir lobe pompayı sisteme bağlarken emiş ve basma hattının pompanın giriş çıkış çapı ile aynı ölçüde olması tavsiye edilmektedir. Pompa giriş hattı bağlanırken mümkün olduğunca, pompa girişinde dirsekten kaçınılması gerekmektedir. Böylece pompaya rahat bir besleme yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda pompanın giriş hattında yeteri kadar giriş basıncının oluşması için belli bir miktar ürünün, sürekli olarak pompaya akması gerekmektedir. Yani pompaya sürekli olarak besleme yapılmalıdır. Ekin Endüstriyel firması olarak pompanın çıkış hattına, emniyet ventili konulmasını önermekteyiz. Böylece pompa basınca girdiği zaman, kuruda kalması önlenecek ve pompa korunmuş olacaktır. Lobe pompalar, kaplin bağlantı ile birbirine bağlıdırlar ve bu sebepten herhangi bir sarsıntı veya ayar kaymasında lobelar kitlenebilir veya ön kapağa sürtme yapabilir, işte bunu önlemek için lobe pompa şasesinde bulunan deliklerden pompa bağlandığı yere sabitlenmesi gerekmektedir. Pompa sabitlendiğinde herhangi bir şekilde ayarı kaymayacak ve kullanım esnasında, sarsıntı sebebiyle bir hasar olmayacaktır. MIT lobe pompalar kullanılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir başka konu da pompa kullanımı esnasında pompa içerisindeki akışkanın herhangi bir şekilde donmaması ve kurumamasıdır. Akışkanın donması veya kuruması halinde lobelarda ve/veya salmastralarda hasarlar meydana gelecektir. Bir başka dikkat edilmesi gereken durum ise lobe pompanın yağ seviyesidir. Standart lobe pompalarda dişli kutusunun üst tarafında bir tapa bulunmaktadır ve buradan dişli kutusunun yağlanması için gerekli olan yağ eklenir ve pompadaki gözetleme camı ile bu yağ seviyesi kontrol edilmektedir. Lobe pompalar standartlarının dışında yan çevrilebilmektedir. Böylece viskozitesi yüksek akışkanların pompaya girişi daha rahat olacaktır. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

TP serisi toz pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemleri ile aynı işi yapabilir. Toz, hermetik bir sistemin içine toz kabından prosesinize transfer edilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir yapar. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Özellikleri ve faydaları

  • Diğer karmaşık toz sistemleriyle karşılaştırıldığında ekonomik bir çözümdür.
  • Manuel toz işlemeden daha kullanışlı ve güvenlidir.

Azaltılmış kontaminasyon

Toz, hermetik bir sistem içine toz kabından prosesinize aktarılır.

Ekonomik ve kompakt çözüm

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz sistemiyle aynı işi yapabilir. Kompakt tasarım ayrıca üniteyi taşınabilir hale getirir.

Ne tür tozlar?

Toz transfer pompaları, özgül ağırlıkları 80 ile 720 kg/m3 kuru ağırlığa sahip farklı tipte proses tozlarını işleyebilmektedir. Genel olarak, toz elde sıkıldığında topaklanmıyorsa, Tapflo toz transfer pompası başarıyla kullanılabilir. Yaygın tozların birkaç örneği; sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.

Kapasite

Toz transfer kapasitesi, yoğunluk, ağırlık  vb. kriterlere bağlı olarak bir tozdan diğerine son derece farklılık göstermektedir.

Çalışma prensibi 

Başlangıçta çalışma sorunu yoktur. Hava emiş sistemi, pompa çalıştırılırken toz birikmesi sorunlarını ortadan kaldırır.

Tozun difüzyonu için pompanın toz tarafına hava endüklenir. Optimum performans elde etmek için endüksiyon akışı bir iğneli valf vasıtasıyla manuel olarak ayarlanabilir.

Teknik veriler

  • Malzeme: PTFE Kaplı Alüminyum
  • Maks. basınç: 8 bar
  • Özellikler: Komple hava enduksiyon sistemi dahil
  • Patlamaya karşı koruma: IIG (gaz) / IID (toz), kategori 2’ye göre işaretlenmiş ATEX
  • Diyafram malzemesi: EPDM, NBR, PTFE
  • Valf topu: EPDM, NBR, AISI 316L, PU
  • Giriş/çıkış malzemesi: Paslanmaz çelik AISI 316L

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Lowara e-HM Serisi Pompalar ile konforlu su temini

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Yatay milli, çok kademeli, paslanmaz çelik pompa serisi e-HM, tesisatlarda yüksek performans ve konforlu su temini sağlar. Akışkan ile temas eden tüm parçalarda AISI304 ve AISI316L paslanmaz çelik malzeme seçeneği mevcuttur.

Sıcaklık değeri -30 °C ile + 120 °C arasında olan akışkanların transferine imkan sağlayan seri; içme suyu, ters osmoz, ilaç ve gıda gibi sıhhi uygulamalarda güvenle kullanılabilir. WRAS ve ACS sertifikaları sayesinde içme suyu dolum makineleri ve kullanım suyu tesislerinde de kullanıma elverişlidir. 

Ayrıca sertleştirilmiş ara yatakları sayesinde endüstriyel agresif sıvılara da dayanım sağlayan Lowara e-HM Serisi, PN12 ve PN16 gövde dayanım sınıfları ile yüksek sıcaklık ve yüksek giriş basıncı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Çok çeşitli uygulamalara hizmet veren seri, düşük çalışma ses seviyesi (<70 dB) ile bina sistemlerinde de ihtiyaçları karşılamaktadır.

Balanslı çark tasarımı ile hidrolik verimliliği artırılan seri, farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yapısı sayesinde dikey montaja da imkan sağlamaktadır. Özellikle makine imalatçılarının ihtiyaç duyduğu alan tasarrufu için dar bölümlere dikey ya da yatay olarak kolaylıkla montajlanabilir. 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com