Connect with us

Pompalar

Endüstriyel vakum pompalarında çalıştırma ve çeşitli uygulamalar

Yayın Tarihi:

on

Endüstriyel vakum pompaları, gaz veya sıvıları iç basınçlarının atmosfer basıncının altındaki seviyelere düşürülmesi gerektiği kap veya tüp gibi herhangi bir sistemin içinden çıkarmak için tasarlanmış cihazlardır.

Pedro Gil, endüstriyel kullanımlar için farklı tiplerde vakum pompaları üretiyor. En yaygın kullanılanları arasında; pistonlu pompalar, kanatlı pompalar, vidalı, diyaframlı, sıvı halkalı ve loblu pompalar yer alıyor. Bu pompalar genel çalışma itibariyle kompresöre benzerler ancak farklı olarak emme amaçlı tasarlanmışlardır. 

Endüstriyel vakum pompalarının çalışması

Vakum pompaları özelliklerine veya uygulamalarına bağlı olarak çeşitli şekillerde çalışabilirler.

Yağsız vakum pompaları

Rotorun iç yapısındaki manşon ve hareketli kanatlar, yerleşimlerine bağlı olarak değişen boyutlarda bölmeler meydana getirirler. İçerideki gazın aynı miktarda kalması koşuluyla, bölmenin içindeki basınç boyut küçüldükçe artar. Bölme büyütüldüğünde ise basınç düşer ve böylece bir vakum oluşur.

Yağ sızdırmaz vakum pompaları

Yağsız vakum pompalarıyla aynı şekilde çalışırlar ancak bölmelerde daha iyi sızdırmazlık ve dolayısıyla daha yüksek seviyelerde basınç farkı elde etmek için yağ kullanılır.

Uygulamalar

Gıda Endüstrisi

Liyofilizasyon, gazdan arındırma ve kurutma: Bu durumda pompalar, özellikle gıda dondurarak kurutma sistemleri için kullanılan kurutma bölümlerinin boşaltılması için gerekli vakum seviyelerine ulaşılmasında kullanılırlar.

Konsantrasyon ve solvent ayrımı: Vakum yoluyla konsantrasyonun sağlanması için pompanın kimyasal maddelere karşı yeterli direnci ve konsantrelere de yüksek toleransı sağlaması gerekir. Ayrıca ekipman solventleri proses sırasında ayırma becerisine sahiptir.

Elektrik endüstrisi

Motorların, kondansatörlerin, bobinlerin kurutulması ve emprenye edilmesi: Ekipman, yukarıda açıklandığı gibi özellikle yüksek voltajlı elektrik elemanları ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, bobinlerdeki ve transformatörlerdeki nem ve diğer kirliliklerin varlığını azaltmak için buharlaştırılabilir.

Verniklerin ve reçinelerin gazdan arındırılması: Vakum sistemleri, en hızlı sertleşen reçine olan poliüretan dahil olmak üzere, hava kabarcıklarını hapsederek sertleştirme işleminin başlamasından önce verniklerin, reçinelerin ve silikonun gazının alınmasıyla ilgilenebilir.

İlaç endüstrisi

Gazdan arındırma ve kurutma: Bu iki işlem, farmasötik ürünlerin son aşamalarının temelini meydana getirir. Kurutma ve gazdan arınmanın ardından uygulanır. Dış ısı uygulaması ile katı elementteki nemin elimine edildiği işlemdir.

Dondurarak kurutma ve paketleme: Dondurarak kurutma veya liyofilizasyon, biyolojik ürünlere zarar vermeden suyu uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Farmasötik ürünlerin paketlenmesinde, kaptan havayı çıkarmak için bir vakum pompası kullanılır. Doğru paketleme, ürünlerin müşteriye aseptik olarak ulaştırılmasını güvence altına alır.

Oyuncak endüstrisi

Metalizasyon: Vakum, plastik, cam veya metalin buhar şeklinde uygulandığı birçok oyuncak kaplama işleminde çok önemli bir rol oynar. Çoğu durumda bu işlemler yeterli vakum teknolojisi olmadan mümkün olmaz.

Mekanik sanayi

Metalizasyon: Mekanik endüstride vakumda metalizasyon, kaplama metalinin ısıtılması esnasında oluşur ve metal buharı alt katmanda yoğunlaşır. Örneğin, büyük teleskopların aynalarında ve araçlarında alüminyum toplanmasında, vakum ile metalizasyon kullanılır.

Metalurji endüstrisi

Dökümlerin emprenye edilmesi: Vakum emdirme, döküm parçalardaki gözeneklilik sorununu çözdüğü için güvenilir bir alternatiftir. Gözeneklilik sızıntıya neden oluyorsa, bitmiş bir üründe arızaya yol açabilir. 

Sinterleme: Bu uygulama için iyi çözüm, dahili soğutma ve konsol yatak tasarımına sahip vidalı pompadır. Bu ekipmanla, makul iç sıcaklıklarda tortu birikimi azalır. Kesici kenarların sinterlenmesi işleme bir örnektir.

Gaz giderme: Vakumlu gaz giderme sistemleri metallerin yoğunluğunu artırır. Bu şekilde, işleme sürecinin optimizasyonu için gözenekli bölgelerin ve sert noktaların ortaya çıkmasının önüne geçilir. 

Isıl işlemler: Vakum teknolojisi, işlem görecek metal elementleri ile çevre koşulları arasındaki olumsuz reaksiyonları önlediği için metallerin ısıl işleminin temel bir parçasıdır. Bu, malzemenin yüzeysel özelliklerinin optimize edilmesini sağlar.

Optik endüstrisi

İnce kaplama uygulamaları: Optik endüstrisinde, ince katmanların oluşturulmasında vakum ekipmanı kullanılır. Mimariden cama, plastikten elmasa kullanılan ince filmlerin yapılmasında kuru çalışma uygulanır.

Kağıt endüstrisi

Gaz giderme ve kurutma: Yaprak kağıt üretimi sırasında suyun yüksek oranda elimine edilmesi gerekir. Daha iyi performans ve drenaj için vakum sistemi vazgeçilmezdir. Pompaların bazı modellerinde, pompalanacak malzemede yüksek gaz içeriği olduğunda gaz giderme işlevi kullanılır..

Metalizasyon: Kağıt bazlı folyo üretiminde, kağıdın kalitesini sağlamak için belirli katmanların uygulanması gerekir.. Önce metal, kağıda doğru şekilde yapıştırılır ardından baskıya uygun metalize bir katman oluşturulur. Bunu yapabilecek yeterlilikte bir vakum pompası kesin olarak gereklidir.

Plastik endüstrisi

Gazdan arındırma ve kurutma: Plastik endüstrisinde vakum pompası erimiş plastikten havayı, yapıştırıcıları ve nemi çeker. Kaliteli malzeme elde etmek için düşük moleküler yoğunluklu maddeler ortamdan çıkarılmalıdır; yani, pürüzsüz, dayanıklı ve gelişmiş yalıtım özelliklerine sahip bir yüzey elde edilmelidir.

Füzyon, enjeksiyon, kalıplama ve ekstrüzyon: Ambalaj üretiminde özellikle gerekli plastik kaplama formlarını elde etmek için sıvı halkalı vakum pompaları kullanılır. Ekstrüzyonla çalışan kalıplar ise vakum pompaları ile otomatik olarak beslenir.

Metalizasyon: Plastiğin sertliği veya korozyona karşı direnci gibi yüzey özelliklerini iyileştirmek için metalleştirme veya kaplama işlemleri gerçekleştirilir. Vakumda metalizasyon, malzemenin sızdırmazlığını ve yapışma kapasitesini artırır.

Kimya endüstrisi

Gazdan arındırma ve damıtma: Vakum pompaları, malzemeye sızan havanın tahliyesini sağlarken, atık suyun da çevresel nedenlerle arıtılması gerekir. Bunun için en verimli yöntem vakumda damıtmadır.

Kurutma ve liyofilizasyon: Çok düşük sıcaklıklarda vakumda kurutma yoluyla suyu uzaklaştırmak için kullanılan işlem kimya endüstrisinde olduğu gibi ilaç ve gıda endüstrilerinde de tipiktir.

Konsantrasyon ve filtreleme: Kimya, vakum teknolojisinin kullanılmasını gerektiren çeşitli sentez ve konsantrasyon işlemlerini içerir. Bu, basıncı artıran ve dolayısıyla filtrelemeyi hızlandıran yüksek kapasiteli emme pompalarının kullanıldığı filtreleme için de gereklidir.

Tekstil endüstrisi

Kurutma ve gazdan arındırma: Tekstil üretimi sırasında kir ve toz ortaya çıkar; bunlar da vakum teknolojisi ile çekilir. Vakum pompaları, boyalı kilim ve halı gibi tekstil ürünlerde tahliye ve kurutma için esastır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Taş ocağı tekerleğinin yıkanmasında kendinden emişli santrifüj pompa

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Taş ocakları, şantiyeler, çöplükler ve madenler gibi yerlerde çark yıkama sistemleri gereklidir ve halka açık alanların güvenli ve temiz tutulmasını sağlar. HGV araçları, sahada hareket ederken büyük miktarda çamur, kil, çakıl, toz ve kirletici madde çeker; yolların kayganlaşmasını önlemek ve diğer araçlara çamur/taş sıçramasına neden olmamak için kamuya açık karayollarına girmeden önce bunların temizlenmesi gerekir.

Tekerlek yıkama ve temizleme sistemlerinde, püskürtme çubuğu veya banyo aracılığıyla tekerleklerdeki ve alt takımdaki kalıntılar temizlenir. Su, bir ana depolama tankından veya pruvadan tedarik edilir. Suyu yüksek akış hızlarında püskürtme çubuklarından aktarmada bir pompa kullanılır. Araç rampaya girdiğinde pompa kızılötesi sensörler tarafından tetiklenir, verimlilik amacıyla ve israfın önlenmesi için su, daha sonraki araçlarda kullanılmak üzere ana depoya geri çekilir.

Uygulama

Bir tekerlek yıkama makinesi üreticisi, besleme tankı yerin altında olduğu için sistemlerinde kendinden emişli santrifüj pompalara ihtiyaç duyuyordu. Geçmişte de dalgıç pompalar kullanmışlardı ancak bakım konusunda çok sorun yaşıyorlardı.

Dalgıç pompalar, çalışmaları esnasında sıvıya daldırılır. Bu, bakımda zorluklara neden olabilir; onarımları yapmak ve durumlarını kontrol etmek için sıvıdan çıkarılmaları gerekir. Ayrıca, genellikle kapalı alan eğitimine de ihtiyaç duyulur. İlk satın alma maliyetleri düşük olabilir; bununla birlikte, devam eden bakım maliyetleri, kuru montajlı alternatiflerinden çok daha fazla olabilir.

Kendinden emişli pompanın kullanılma nedenleri

Yüzeye monte kendinden emişli bir pompa, söz konusu OEM için mükemmel bir çözümdü. Özel tasarım, sürüklenen gazla sıvı karışımlarının işlemesine olanak tanıyordu ve ünite besleme tankının üzerine yerleştirilebildi.  Bu, emme borusundan havanın tahliye edilebilmesine ve ardından sıvının hızla pompaya çekilebilmesine olanak tanıyor. Gövdenin şekli, suyun tüm hava çıkana kadar gövde içinde devridaim yapmasına izin verir. Bu tasarım, pompanın yeniden doldurulması gerektiğinde kuru çalışma nedeniyle hasar oluşumunun önlenmesi için suyun her zaman gövde içinde kalmasını sağlar.

Tedarik edilen kendinden emişli pompa, 180m³/saate kadar akış hızları üretebilir ve herhangi bir döküntünün besleme tankına geri dönüştürülmesi durumunda çapı 50 mm’ye kadar olan katıları geçirebilir. Suyun üzerinde yer alması, saha mühendislerinin pompanın durumunu kolayca izlemesini ve onarımları hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini de sağlar. Salyangoz ve gövde, 200HB sertliğe sahip sfero dökümden yapılmıştır. Bu da, bileşenlerin ömrünü uzatacak ve erken erozyon ve korozyona karşı direnç gösterecektir. Bu sonuç gerekli bakım miktarını, arıza süresini ve yedek parça maliyetini katlanarak azaltacaktır.

Site artık araçları temiz tutacak ve yolların diğer kullanıcılar için kirlenmemiş ve güvenli kalmasını sağlayacak; sağlam ve güvenilir bir pompalama sistemine sahip.

Sağlanan ünitenin özellikleri aşağıdadır:

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Yüksek verimlilik, kusursuz sistem: Lowara Smart Pompa Serisi

Yayın Tarihi:

on

IE5 enerji verimliliğine sahip, daimi mıknatıs rotor teknolojisi ile üretilen e-SM frekans sürücülü Lowara Smart Pompa Serisi, yüksek verimlilik endeks değeri ile benzersiz bir performans sağlıyor.

Kolay ayarlanabilen entegre sürücüsü sayesinde harici bir kontrol paneli gerekmeksizin tekli veya çoklu pompa sistemlerinde kusursuz çözümler sunan Smart Pompa Serisi, talebe göre enerji kullanımını ayarlar ve minimum enerji ile maksimum verim sağlar. Ayrıca bina otomasyon sistemleriyle gerçek zamanlı iletişim ile pompa performansı optimize edilir. 

Lowara Smart Pompa Serisi, yatay/düşey çok kademeli ve in-line tekli/ikiz tip santrifüj pompalardan hidrofor sistemlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı sunmaktadır. 

Konut, endüstriyel, hafif ticari, tarım ve OEM uygulamaları için geliştirilen Smart Pompa Serisi, -20 dereceden +50 dereceye kadar zorlu ortam koşullarında dahi performans düşüşü yaşamadan çalışıyor.

Önceden ayarlanmış olarak teslim edildiğinden kutusundan çıkarıldığı anda çalışmaya hazır olan Smart Pompa Serisi, bu özelliği ile zamandan ve maliyetten tasarruf imkânı sağlamaktadır.

Lowara Smart Pompa Serisi; kolay kurulum-işletim-bakım özellikleri, sınıfının en verimli motor teknolojisi, yüksek performansı ve geniş uygulama alanı ile sistemlere eksiksiz çözümler sunuyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Yıldız Pompa’dan birçok sektöre entegre çözümler

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Pompa ve vana sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi, Ar-Ge faaliyetleri ve uzman kadrosuyla sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü dişli pompayı imal etme kapasitesine sahip Yıldız Pompa, birçok sektörün talebine çözüm sunuyor.

Uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla geniş bir ürün yelpazesinde pompa üreten Yıldız Pompa, sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların transferi için içten eksantrik dişli pompalar, manyetik kaplinli pompalar, modül dişli pompalar, helis dişli pompalar, paletli pompalar ve lobe pompaları üretiyor. Ürettiği yüksek kalite pompaları Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyen Yıldız Pompa; gıda sektörü, çikolata sanayi, petrol endüstrisi, gemi sektörü, kimya sanayi, boya sektörü gibi uygulama alanlarında sıklıkla tercih ediliyor.

Üretimini yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alanda; CE eksenli CNC torna, yatay işleme merkezi gibi yüksek teknoloji içeren makineler ve CAM programı kullanarak yapan Yıldız Pompa, makine operatörleri ve montaj teknisyenleri olmak üzere 40 personel istihdam ediyor, 6 mühendisi ile de üretime destek veriyor. Üretimini ISO 9001 standartlarında uygun olarak gerçekleştiren ve ürünleri CE Sertifikalı olan firma, yıllık 3 bin 500 adet pompa üretimi gerçekleştiriyor. 

Alanında öncü firmalar arasında yer alan Yıldız Pompa’nın ürettiği dişli pompalar; aşındırıcılar, yapıştırıcılar ve dolgular, tarım ürünleri, asfalt (bitüm), bio-dizel, içecek, kimyasal, çikolata, etanol, yağlar, fiber, gıda, yakıt ve yakıt yağlar, yağlama, OEM uygulamaları, petrol üretimi, petrol rafineri, boyalar ve kaplamalar, kişisel bakım ürünleri, ilaç, plastik, polimerler, poliüretan köpük, baskı mürekkepleri, kağıt, soğutma, kauçuk, sabun ve deterjan, şeker ve benzeri ürün transfer ünitelerinde kullanılıyor.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com