Connect with us

Aktüatör

Elektrikli vana aktüatörleri

Yayın Tarihi:

on

Limitor şirkeri, Elektrikli Vana Aktüatörleri üretimini, kurulduğu 1986 yılından beri sürdürmektedir.

Üretmekte olduğumuz elektrikli aktüatörlerin tek başına bir GTİP numarasına sahip olmaması, ürünlerin ülke sanayisinde ve ekonomisindeki yerini belirlemekte eksik kalınmasına neden olmaktadır. Ürünün katkı payının belirsizliği, hem değerinin bilinmemesine hem de olası yatırım alternatiflerinin yaratılmamasına neden olmaktadır. 

Elektrikli aktüatörlerin başka bir ürün grubunun aksam ve parçası olarak görünmesi, yerli kullanımına gösterilmesi gereken önemi de azaltmakta, bu durum kamu alımlarında, ihalelerde göz ardı edilmektedir. 

848190 GTİP no.su ile musluklar, valfler vb. cihazların aksam ve parçaları adı altında yer alan elektrikli aktüatörlerin, Türkiye’de kendisine ait GTİP numarasına sahip olmaması en büyük eksikliklerden biridir. Bu durum, sektörel sorunların çözümünde ortak kullanılan diğer bileşenler; vanalar, pompalar, borular vb. kadar olmazsa olmaz bir ürün olan elektrikli aktüatörler hakkında bilgi eksikliğine neden olmaktadır. 

Yurtdışında 84819090 kodu kullanılmaktadır. Türkiye’de ise sadece 848190. Dolayısıyla bu üründen ne kadar ve hangi ülkeden ithal edilmekte, ne kadar üretilmekte, hangi ülkeye ve ne kadar ihraç edilmekte, ülke ekonomisine katkısı ne kadardır, ölçümü yapılamamaktadır. 

Ürünlerin birbirlerinden daha değerli ya da daha değersiz diye ayrımını yapmaksızın, 03 ile Gtip numarası başlayan listeyi incelerseniz, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar” başlığı altında, envai çeşit ithal balığın 8 haneli Gtip numarasına ulaşabilirsiniz. Örnk. 

030269410000 BAKALYARO balığı (taze – soğutulmuş) 
030194900000 PASİFİK MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSU 
030195000000 GÜNEY BÖLGESİ MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS

Olması gereken de aslında budur. Her ürünü tanımlamak, girdi çıktısını görmek. 

Buna karşın ülkemizde petrokimya, demir ve çelik, çimento, gıda, temiz ve pis su arıtma tesisleri, nükleer ve termik santraller ve barajlar dâhil her türlü akışkanın kontrolünde, vana ve kapakların uzaktan açılıp kapanmalarını sağlayan aktüatörlerin Gtip numaraları tanımlanmamıştır.  

Bilgi en önemli güçtür. Hangi ürünü üretmek, hangisinin üretimi ile ilgilenmemek gerektiğine istatistiki birtakım bilgiler ile karar verilirse gerçekçi olur. Ekonominin en temel kuralı. Talep varsa arz yaratırsınız. Talep yoksa yatırım yapmaya da gerek olmaz, ürünü üretmek için emek ve para harcamaya da.

Vana ve kapaklarda kullanılan elektrikli aktüatörlerin tek başına GTİP numarasının olmayıp, “valfler vb. cihazların aksam ve parçası” gibi görünmesinden dolayı, yerli veya ithal ürün olarak ayrımı yapılabilen ürünlerin alımında, elektrikli aktüatörlerin yerli ya da yabancı ürün mü olduğuna dikkat edilmemektedir. 

Yazının devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Aktüatör

AUMA aktüatörleri ile Ethernet/IP uygulamaları

Yayın Tarihi:

on

AUMA Endüstriyel Ethernet iletişimine yatırım yapmaya devam ediyor. AUMA aktüatörleri artık Ethernet/IP arayüzü ile kullanılmaya başlamıştır. Ethernet/IP, Profinet ve Modbus TCP/IP’ye ek olarak AUMA’nın desteklediği üçüncü Endüstriyel Ethernet standardıdır. 

Ethernet/IP, üstün bağlantı ve gelişmiş ağ esnekliği sunar. 100 Mbit/s’ye kadar bant genişliğiyle, Ethernet/IP özellikli AUMA aktüatörleri, hem döngüsel işlem verilerinin hem de döngüsel teşhis verilerinin aktüatörlerden güvenilir ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. 

49 adet Ethernet/IP haberleşmeli AUMA aktüatörler hâlihazırda Phoenix, Arizona yakınlarındaki Santan Vista su arıtma tesisinde performanslarını gösteriyor. AC akıllı aktüatör kontrol ünitelerine sahip SA çok turlu ve SQ kısmi turlu aktüatörler, bir genişleme projesinin parçası olarak tesiste yerlerini aldılar. Ethernet/IP bağlantısına sahip aktüatörler 2018’in Nisan ayından itibaren kullanılmaya devam etmektedir. 

Projenin ihalesinde Ethernet/IP iletişimi talep edildiğinden, AUMA, teklifte bu gereksinimi karşılayan tek aktüatör üreticisi olarak ihaleyi kazandı. 

Son kullanıcılar artık Ethernet/IP bağlantısına sahip sensörler ve ölçüm cihazları ile birlikte elektrikli aktüatörleri kolayca kullanıp sisteme doğrudan entegrasyonunu sağlayabilecekler. 

Ethernet/IP bağlantısı ile, gerçek zamanlı IT verileri, ortak bir araç üzerinden iletilmekte ve neredeyse sınırsız sayıda aktüatör bağlantısı ile ağ genişletilebilmektedir. Kolayca ölçeklenebilen ve kolayca genişletilebilen esnek topolojiler doğrultusunda çok büyük veri hacimleri hızlı bir şekilde iletilebilmektedir.

Devamını Oku

Aktüatör

Kimya sektörü için SIL3 sertifikalı Tork Pnömatik Aktüatörleri

Yayın Tarihi:

on

Kimya sektöründeki üretim tesislerinde kullanılacak ürünlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. SIL3 belgeli ürünler özellikle kimya sektörü gibi emniyet gerektiren uygulamalarda tercih ediliyor.

TORK ürünleri, SIL 3 belgesiyle emniyet gerektiren kimya sektörü uygulamalarında da güvenle kullanılıyor. TORK pnömatik aktüatörler SIL3 belgesi sayesinde seveso kapsamına giren tesislerde kullanılabiliyor.

SIL sadece tek bir ürünü kapsayan yapı değil, komple sistemin hata yapma olasılığının elde edilmesini sağlayan bir yapı. Risk içeren tüm komponentlerin kendi özelinde hata yapma olasılıklarını bildirmesinden dolayı emniyet gerektiren uygulamalarda SIL3 sertifikalı TORK ürünleri tercih ediliyor.

-30 derece ile +90 derece arasında çalışıyor

Uzun süren test aşamasında -40 derece ile +90 derece arasında değişen sıcaklık aralığında denetleyici kurumun verdiği senaryoya göre ürünlerin çalışması sonucunda TORK pnömatik aktüatörleri SIL3 belgesini almıştır.

Devamını Oku

Aktüatör

SIL – Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi

Yayın Tarihi:

on

Çağrı Şensoy, AUMA İş Geliştirme Müdürü

SIL sınıflandırılması için öncelikle tehlikeli ortamların belirlenip risk analizleriniz yapılması gerekmektedir.

Son zamanlarda insana ve çevreye zararın en aza indirgenerek tasarlanmaya çalışıldığı projeler ile sık sık karşılaşmaktayız. Bu doğrultuda projelendirme aşamasında sistem güvenliğine ve acil durum senaryolarına önemin arttığını görebiliyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan talihsiz kazalar ve olaylar neticesinde günümüze kadar gelen bilgi birikimi ile tesis güvenliğini maksimum seviyeye çıkarılması planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda projelerde yer alacak ekipmanların tesis güvenliği açısından uygun malzemeler olması ve güvenlik için uygun kriterlerde seçilmesi gerekmektedir. Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi ise bu doğrultuda büyük önem arz etmektedir. Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi ile risk teşkil edebilecek operasyonel ortamların risk seviyesinin en aza indirilmesi planlanmaktadır. Herhangi bir kaza ya da istenmeyen bir durumda emniyet fonksiyonlarının güvenilirliği önceden belirlenmiş olup olası bir durumda çevreye ve insana verilebilecek zararın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi tehlike olasılığına göre 4 sınıfa ayrılmaktadır. İstenmeyen olay durumunda ekipmanların tehlikeli bir şekilde arızalanma olasılığı değerlendirilip seçimin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Her seviye için aşılmaması gereken arıza olasılıkları tanımlanarak SIL1’den SIL4’e kadar sınıflandırma yapılmaktadır. SIL1 en düşük güvenlik bütünlüğü seviyesine, SIL4 ise en yüksek güvenlik bütünlüğü seviyesine sahip sınıflandırmadır. 

SIL sınıflandırması nasıl yapılır?

Süreçlerden veya sistemlerden kaynaklanan potansiyel tehlikeler ne kadar yüksek olursa güvenlik fonksiyonlarının güvenilirliği ile ilgili gerekliliklerin de o kadar fazla olması gerekmektedir. SIL sınıflandırılması için öncelikle tehlikeli ortamların belirlenip risk analizleriniz yapılması gerekmektedir. Risk analizinin ise her bir bölge için ayrı ayrı yapılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna istinaden sınıflandırma adımları;

  1. Risk analizi

– Potansiyel olarak tehlikeli işlemlerin belirlenmesi 

  1. Gerekli önlemlerin tanımı

– Bir risk grafiği kullanarak gerekli SIL sınıflandırması ve gerekli risk azalmasının belirlenmesi

– Güvenlik fonksiyonunun belirlenmesi

  1. Güvenlik fonksiyonlarının uygulanmasına uygun cihazları seçimi
  2. SIL gereksinime uyulmasının gözden geçirilmesi 

– Bir güvenlik fonksiyonunun istenen SIL sınıflandırmasına ulaşıp ulaşmadığı, kullanılan cihazların güvenlik parametreleri temelinde kontrol edilmesi gerekmektedir.

SIL kapsamı her zaman, güvenlik ekipmanlarını ve güvenlik fonksiyonları tüm bileşenleri için geçerli olup kullanılacak ekipmanlar ve cihazların SIL belgelerinin olması gerekmektedir. Güvenlik ekipmanlı bir sistemin tüm bileşenlerinin *PFDavg değerleri toplanıp, gerekli SIL sınıflandırmasının izin verilen değeri ile karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Sistem bileşenleri:

  1. Sensor
  2. Safety PLC
  3. Aktüatör
  4. Vana
  5. Son aşamada sistem güvenliği için tüm bileşenler göz önüne alınarak risk değerlendirmesi ve arıza olasılık hesapları doğru yapıldığında gerekli SIL sınıfları seçilip uygun güvenlik seviyesi sağlanabilmektedir.

(*PFDavg-Wert: Average Probability of Dangerous Failure on Demand – Tehlikeli Arızanın Ortalama Olasılığı)

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com