Connect with us

Aktüatör

ATEX ortamlara tork çözümleri

Yayın Tarihi:

on

TORK Atex aktüatörler hem çift hem de tek etili olarak çalışabilirler.

TORK Atex aktüatörler hem çift hem de tek etili olarak çalışabilirler. Atex 94/9/EC Direktifine uygun olarak üretilen TORK Marka RX serisi Pnömatik aktüatörler riskli ve potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılır. Bu aktüatörler IP67 koruma sınıfına sahiptir. Bunun yanı sıra SX serisi exproof ve SF serisi flame proof solenoid valflerimiz de Atex ortamlardaki akışkan kontrolünde tercih edilmektedir.Ayrıca GA 21 serisi ex belgeli gaz alarm cihazlarımızla da atex ortamlarda olabilecek gaz kaçaklarını tespit etmekteyiz.  TORK-EX GA 21 serisi Atex belgeli metal gövdeli gaz alarm cihazı çevredeki patlayıcı gazları tespit eden bir cihazdır. Algılanan gazların içindekiler metan (CH4), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) ya da bu gazların karışımı olabilir. Doğal gaz, metan gazıdır. LPG bütan gazından yapılır, propan gazı ise bu iki gazın karışımıdır. Gaz alarm cihazına 230V AC 50/60Hz voltaj verildiğinde yeşil Led yanar.  1,5 dakika (sensörün ısınma süresi) kalibrasyon süresinden sonra cihaz aktif olur. Kalibre süresi bitmeden cihazın kullanılmaması gerekir.  Kalibrasyon süresinden sonra, sınır üzerinde bir gaz kaçağı varsa sensör gazı algıladıktan en geç 10 saniye içinde görsel ve sesli olarak alarm verir.

Sızıntı seviyesi alarm seviyesinden düşük olduğunda, cihaz kendiliğinden normal şartlara dönmeye başlar ve algılamaya hazır hale gelir.  TORK GA21 Serisi EX Proof Gaz Alarm cihazlarının bir diğer özelliği de içerisine yerleştirilebilecek olan deprem sensörü ile de herhangi bir sarsıntıda hattaki gazı kesmek için gerekli sinyali alınabilmesidir. Bu sayede deprem veya herhangi bir çarpma durumunda da olası gaz kaçaklarının önüne geçilmesine imkan sağlar.

Temel Bilgiler

Ex proof muhafazalı gaz alarm sensörü, LPG dolum istasyonları ,endüstriyel mutfak ve kazan dairesi gibi potansiyel patlayıcı alanlarda herhangi bir doğalgaz veya LPG sızıntısı varsa uyarı için tasarlanmıştır.  Sabit bir yere kurulan ve sürekli çalışan elektrikli bir alarm cihazıdır.  Röle çıkışı sayesinde alarm durumunda aspiratör, siren, gaz kesici valf gibi cihazlara otomatik anahtarlama yapar. Hava ya da yanıcı bir gazın patlama veya parlama oluşturmayacak konsantrasyon sınırına Alt Patlama Sınırı (APS) denir. Doğalgazın APS değeri %0,5, LPG’in %2 olup ,gaz alarm cihazı gaz sızıntısı bu değerlerin beşte birine ulaşmadan sesli ve ışıklı alarm vermeye başlar.

• Doğalgaz için cihazın alarm seviyesi %0,5 (binde beş) veya 5000ppm (milyonda beş bin)’dir.

• LPG için cihazın alarm seviyesi %0,3(binde üç) veya 3000ppm(milyonda üçbin)’dir.

Türkiye'nin alanında en özel yayınlarına sahip MONETA 'nın sektörel dergi ve portallarının dijital platformlarda yönetimi katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık alanında içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Aktüatör

AUMA aktüatörleri ile Ethernet/IP uygulamaları

Yayın Tarihi:

on

AUMA Endüstriyel Ethernet iletişimine yatırım yapmaya devam ediyor. AUMA aktüatörleri artık Ethernet/IP arayüzü ile kullanılmaya başlamıştır. Ethernet/IP, Profinet ve Modbus TCP/IP’ye ek olarak AUMA’nın desteklediği üçüncü Endüstriyel Ethernet standardıdır. 

Ethernet/IP, üstün bağlantı ve gelişmiş ağ esnekliği sunar. 100 Mbit/s’ye kadar bant genişliğiyle, Ethernet/IP özellikli AUMA aktüatörleri, hem döngüsel işlem verilerinin hem de döngüsel teşhis verilerinin aktüatörlerden güvenilir ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. 

49 adet Ethernet/IP haberleşmeli AUMA aktüatörler hâlihazırda Phoenix, Arizona yakınlarındaki Santan Vista su arıtma tesisinde performanslarını gösteriyor. AC akıllı aktüatör kontrol ünitelerine sahip SA çok turlu ve SQ kısmi turlu aktüatörler, bir genişleme projesinin parçası olarak tesiste yerlerini aldılar. Ethernet/IP bağlantısına sahip aktüatörler 2018’in Nisan ayından itibaren kullanılmaya devam etmektedir. 

Projenin ihalesinde Ethernet/IP iletişimi talep edildiğinden, AUMA, teklifte bu gereksinimi karşılayan tek aktüatör üreticisi olarak ihaleyi kazandı. 

Son kullanıcılar artık Ethernet/IP bağlantısına sahip sensörler ve ölçüm cihazları ile birlikte elektrikli aktüatörleri kolayca kullanıp sisteme doğrudan entegrasyonunu sağlayabilecekler. 

Ethernet/IP bağlantısı ile, gerçek zamanlı IT verileri, ortak bir araç üzerinden iletilmekte ve neredeyse sınırsız sayıda aktüatör bağlantısı ile ağ genişletilebilmektedir. Kolayca ölçeklenebilen ve kolayca genişletilebilen esnek topolojiler doğrultusunda çok büyük veri hacimleri hızlı bir şekilde iletilebilmektedir.

Devamını Oku

Aktüatör

Kimya sektörü için SIL3 sertifikalı Tork Pnömatik Aktüatörleri

Yayın Tarihi:

on

Kimya sektöründeki üretim tesislerinde kullanılacak ürünlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. SIL3 belgeli ürünler özellikle kimya sektörü gibi emniyet gerektiren uygulamalarda tercih ediliyor.

TORK ürünleri, SIL 3 belgesiyle emniyet gerektiren kimya sektörü uygulamalarında da güvenle kullanılıyor. TORK pnömatik aktüatörler SIL3 belgesi sayesinde seveso kapsamına giren tesislerde kullanılabiliyor.

SIL sadece tek bir ürünü kapsayan yapı değil, komple sistemin hata yapma olasılığının elde edilmesini sağlayan bir yapı. Risk içeren tüm komponentlerin kendi özelinde hata yapma olasılıklarını bildirmesinden dolayı emniyet gerektiren uygulamalarda SIL3 sertifikalı TORK ürünleri tercih ediliyor.

-30 derece ile +90 derece arasında çalışıyor

Uzun süren test aşamasında -40 derece ile +90 derece arasında değişen sıcaklık aralığında denetleyici kurumun verdiği senaryoya göre ürünlerin çalışması sonucunda TORK pnömatik aktüatörleri SIL3 belgesini almıştır.

Devamını Oku

Aktüatör

SIL – Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi

Yayın Tarihi:

on

Çağrı Şensoy, AUMA İş Geliştirme Müdürü

SIL sınıflandırılması için öncelikle tehlikeli ortamların belirlenip risk analizleriniz yapılması gerekmektedir.

Son zamanlarda insana ve çevreye zararın en aza indirgenerek tasarlanmaya çalışıldığı projeler ile sık sık karşılaşmaktayız. Bu doğrultuda projelendirme aşamasında sistem güvenliğine ve acil durum senaryolarına önemin arttığını görebiliyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan talihsiz kazalar ve olaylar neticesinde günümüze kadar gelen bilgi birikimi ile tesis güvenliğini maksimum seviyeye çıkarılması planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda projelerde yer alacak ekipmanların tesis güvenliği açısından uygun malzemeler olması ve güvenlik için uygun kriterlerde seçilmesi gerekmektedir. Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi ise bu doğrultuda büyük önem arz etmektedir. Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi ile risk teşkil edebilecek operasyonel ortamların risk seviyesinin en aza indirilmesi planlanmaktadır. Herhangi bir kaza ya da istenmeyen bir durumda emniyet fonksiyonlarının güvenilirliği önceden belirlenmiş olup olası bir durumda çevreye ve insana verilebilecek zararın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi tehlike olasılığına göre 4 sınıfa ayrılmaktadır. İstenmeyen olay durumunda ekipmanların tehlikeli bir şekilde arızalanma olasılığı değerlendirilip seçimin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Her seviye için aşılmaması gereken arıza olasılıkları tanımlanarak SIL1’den SIL4’e kadar sınıflandırma yapılmaktadır. SIL1 en düşük güvenlik bütünlüğü seviyesine, SIL4 ise en yüksek güvenlik bütünlüğü seviyesine sahip sınıflandırmadır. 

SIL sınıflandırması nasıl yapılır?

Süreçlerden veya sistemlerden kaynaklanan potansiyel tehlikeler ne kadar yüksek olursa güvenlik fonksiyonlarının güvenilirliği ile ilgili gerekliliklerin de o kadar fazla olması gerekmektedir. SIL sınıflandırılması için öncelikle tehlikeli ortamların belirlenip risk analizleriniz yapılması gerekmektedir. Risk analizinin ise her bir bölge için ayrı ayrı yapılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna istinaden sınıflandırma adımları;

  1. Risk analizi

– Potansiyel olarak tehlikeli işlemlerin belirlenmesi 

  1. Gerekli önlemlerin tanımı

– Bir risk grafiği kullanarak gerekli SIL sınıflandırması ve gerekli risk azalmasının belirlenmesi

– Güvenlik fonksiyonunun belirlenmesi

  1. Güvenlik fonksiyonlarının uygulanmasına uygun cihazları seçimi
  2. SIL gereksinime uyulmasının gözden geçirilmesi 

– Bir güvenlik fonksiyonunun istenen SIL sınıflandırmasına ulaşıp ulaşmadığı, kullanılan cihazların güvenlik parametreleri temelinde kontrol edilmesi gerekmektedir.

SIL kapsamı her zaman, güvenlik ekipmanlarını ve güvenlik fonksiyonları tüm bileşenleri için geçerli olup kullanılacak ekipmanlar ve cihazların SIL belgelerinin olması gerekmektedir. Güvenlik ekipmanlı bir sistemin tüm bileşenlerinin *PFDavg değerleri toplanıp, gerekli SIL sınıflandırmasının izin verilen değeri ile karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Sistem bileşenleri:

  1. Sensor
  2. Safety PLC
  3. Aktüatör
  4. Vana
  5. Son aşamada sistem güvenliği için tüm bileşenler göz önüne alınarak risk değerlendirmesi ve arıza olasılık hesapları doğru yapıldığında gerekli SIL sınıfları seçilip uygun güvenlik seviyesi sağlanabilmektedir.

(*PFDavg-Wert: Average Probability of Dangerous Failure on Demand – Tehlikeli Arızanın Ortalama Olasılığı)

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com