Connect with us

Pompalar

Tikinerlerde kritik ölçümler ve verimlilik takibi

Yayın Tarihi:

on

 

 

Madenlerde koyulaştırma, posadaki su oranının posanın hala akıcı ve pompalanabilir kalacağı kıvama kadar azaltılması işlemidir. Genel olarak ham çamur tikinere (koyulaştırıcı) merkezden beslenmektedir. Tanka flokülant dozajlanmasıyla belli bir çökelme hızında katı partiküller tank tabanına oturur. Tabanda yer alan sıyırıcı paletler ile posa tank merkezindeki çukura itilir ve buradan susuzlaştırma için emilir. Atık su tesislerinde olduğu gibi maden proseslerinde de sıkça kullanılan bu yöntem; atık yönetimi, suyun prosese geri kazanımı ve cevherin susuzlaştırılıp yoğunlaştırılması için önemli bir uygulamadır. Bu sebeple işletme performansı için önemli bir konuma sahiptir.

 Tikiner prosesindeki ölçüm noktaları

 

Tikiner prosesinde, prosesin nasıl çalıştığını gösteren, doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi gereken çok sayıda kritik parametre bulunmaktadır. Hidrolik basınç, çökmüş battaniye tabakasının yüksekliği, çökmüş battaniye tabakasının kütlesi, alt çıkış yoğunluğu, alt çıkış akış oranı, taşma bulanıklığı ve kuru katı besleme oranı bu kritik ölçüm noktalarından bazılarıdır. Verimli bir tikiner prosesi elde etmek için tüm bu verilerin izlenmesi ve kontrol edilmesi işletmeler için zorunluluk halini almıştır. Şekil 1’de de görüldüğü üzere en iyi sonucu elde edebilmek ve tikiner prosesini optimize edebilmek için Endress+Hauser olarak geniş ürün portföyümüz ile müşterilerimize entegre ve paket bir çözüm sunabilmekteyiz. Prosesteki her nokta için farklı gereksinimler ön plana çıkmakta ve dolayısıyla da farklı ölçüm prensiplerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçüm noktaları ve burada kullanılan enstrümanlar hakkında uygulama detayları yazının bundan sonraki kısmında yer almaktadır.

Hidrolik basınç, hidrolik palet sürücülerde çıkış hattının tıkanması ya da yetersiz alt çıkış pompalama oranı gibi proses problemlerini izlemek için ölçülmektedir. Böyle durumlarda ya sistem kapatılır ya da daha düşük tork değeri için palet yükseltilir. Bu ölçüm Cerabar M/S basınç transmiteri ile gerçekleştirilmektedir. Battaniye yüksekliği çökmüş katı miktarını gösterdiği için öncelikli ve en değerli parametredir. Bu yükseklik bilgisi analiz edilerek flokülant dozajlama miktarını değiştirmek üzere gönderilir. Bu ölçüm için temizlik aparatlı Turbimax CUS71 dalgıç ultrasonik seviye sensörü kullanılmaktadır. Tikiner içindeki çökmüş katı miktarının raporlanması bu katının artışına duyarlı olan basınç transmiteri ile gerçekleştirilir. Sensör çökmüş katı miktarını sabit tutmak için pompanın hızını kontrol etmek üzere alt çıkış hattının konik bölgesine takılır. Doğrudan bu çamur medyasıyla temas halinde bulunan sensör yüzeyleri aşındırıcı partiküllere dirençli olmalı ve sensör üzerinde oluşan yapışkan birikmelerden düzenli olarak temizlenmelidir.

                                

Tikiner tankı

 

Flokülant dozajlaması genellikle Promag manyetik debimetreleri ile gerçekleştirilir.

 

Nihai katı madde yüzdesini kontrol etmek amacıyla alt çıkış hattının üzerine temassız radyometrik yoğunluk ölçer monte edilir. Dengeli operasyonun sürdürülmesi ve tikinerin çıkışında posa birikmelerinden kaçınmak için alt çıkış hattı yoğunluğunun ölçülmesi önem arz etmektedir. Tikinerden çıkan ve atığa gönderilen posanın toplam hacimdeki kuru katı madde kütlesi hacimsel ölçüm sağlayan elektromanyetik debimetre Promag 55S’in radyometrik yoğunluk ölçer Gammapilot ile haberleşmesini sağlayarak gerçekleştirilmektedir. Taşma hattından çıkan suyun kalitesinden ve netliğinden emin olmak için bulanıklık ölçer Turbimax CUS51 ile taşınan katı partikülleri takip edilmektedir. Ayrıca flokülant dozaj kontrol döngüsüne ileri besleme sinyali göndermek amacıyla tikiner besleme hattının üzerine Promag 55S ve CUS51 monte edilebilir. Alınan katı madde miktarıyla tanka girmesi planlanan bu miktara göre flokülant dozaj miktarı ayarlanabilir. Bu proses için en önemli parametrelerden biri flokülant dozaj miktarıdır dersek yanlış yapmış olmayız. Bu sebeple bu ölçüm yüksek hassasiyetli coriolis prensiple çalışan Promass 80H ya da Dosimass ile gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda anlatılan tüm bu parametre takip ve kontrolleri sayesinde daha güvenli, daha verimli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir tikiner prosesi elde edilmiş olur. Bu prosesin maden işletmeleri için önemi düşünüldüğünde, bu konuda verimi yükseltecek yatırımların artarak devam edeceği beklenmektedir.

 

Cem Ozen

Endüstri Yöneticisi

Cem.ozen@tr.endress.com

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

FDA uyumlu pompa vaka çalışması: Çikolata işlemede SANDPIPER F30 Pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Çikolatayı nihai ürün üreticilerine yeniden satılmak üzere sayıca çok form faktörüne dönüştüren firma, FDA uyumlu olmayan AODD pompaları, dişli pompaları ve döner loblu pompalarını, SANDPIPER FDA uyumlu elektrikle parlatılmış paslanmaz çelik küresel vana pompalarına dönüştürme işlemine girişti. Bu dönüşümün birincil itici gücünü gıda güvenliği oluşturuyor. Müşteri, proseslerinde FDA uyumlu malzemelerle (paslanmaz çelik gövde, FDA Hytrel dahili parçaları) yapılmayan bazı AODD pompaları tespit etti ve hemen bunları değiştirmeye ve bunlarda yükseltme yapmaya çalıştı. Protokoller, aynı zamanda çikolata partilerinin ardından, tesiste iç ve dış temizlik yapılmasını da gerektiriyordu.

SANDPIPER’in distribütör satış elemanı, yeni 3″ F-Serisi pompayı devreye aldı; çünkü bu pompa FDA uyumlu elektro-cilalı (125 μ yüzey kalitesi) paslanmaz çelikten imal ve parçalarının hızlı ve kolay sökümü ve yeniden yapılandırılması için kelepçe-kayışlı yapıya sahip. Pompaya acil olarak ihtiyacı olan müşterisinin beklentilerini karşılayan SANDPIPER, gereken özel FDA uyumlu üniteyi 5 günden daha kısa bir sürede müşteri beklentilerini aşarak teslim etti.

Sıkı toleranslı metalik parçalara sahip dişli pompalar ve döner loblu pompalar çikolatada renk bozulmasına ve kontaminasyona neden olduğundan, bu tesis şimdi SANDPIPER F30 pompalarının kullanımını beyaz çikolata işleme hattına da aldı. SANDPIPER AODD pompalarının sıkı oturan metal bileşenlere sahip olmaması ve pompalanan kesmeye duyarlı ürün için ideal olan nazik bir pompalama eylemi sağlamasının avantajından yararlanıyorlar. AODD pompalarının çikolatanın viskozitesi, rengi veya diğer kritik özellikleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca EC 1935/2004 gıda ile temas eden malzeme standardını taşıyan SANDPIPER FDA üniteleri, pompa malzemelerinden ürüne kontaminasyon olmamasını sağlar.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Dikey pompa tipleri ve fonksiyonları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Dikey pompalar, derin bir tanktan veya kuyudan sıvı çekmek için kullanılırlar. Çeşitli şekilleri, boyutları ve işlevleri vardır ancak hepsinde de sıvıları dikey yönde bir borudan yukarı doğru hareket ettiren belirgin bir dikey konfigürasyon bulunur. Düşükten yükseğe çeşitli çalışma sıcaklıklarında, değişen basınçlarda ve sıradan su hizmetlerinden aşındırıcı, yanıcı, işlenmesi zor akışkanlara ve kimyasallara kadar birçok akışkan ile kullanılabilirler.

Dikey santrifüj pompa

Santrifüj pompalar, atık arıtma, karter boşaltma, tank transferi, ajitasyon, ıslak işlemler ve diğer endüstriyel uygulamalarda yer alan aşındırıcı akışkanların transferi için tasarlanmıştır. Dönmeyle meydana gelen kinetik enerjinin akışla hidrodinamik enerjisine dönüştürülmesiyle akışkanları taşır. Bu tür dönme enerjisi motordan veya elektrik motorundan gelir. Akışkanlar, ekseni boyunca hızla dönen çarka girer ve çarkın kanat uçları aracılığıyla çevresi boyunca merkezkaç kuvvetiyle dışarı atılır. Çarkın bu hareketi sıvının hızını ve basıncını arttırır ve aynı zamanda onu pompa çıkışına doğru yönlendirir. Pompa gövdesi, pompa girişindeki sıvıyı sıkıştırmak, çarka yönlendirmek, ardından boşaltmadan önce sıvıyı yavaşlatmak ve kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Dikey dalgıç pompa

Kuyu pompası olarak da bilinen dalgıç pompa, gövdesine yakın bağlanmış, hava geçirmez şekilde kapatılmış motora sahiptir. Diğer santrifüj pompa türlerine benzer şekilde çalışır ancak tamamen suya daldırılabilir. Genellikle kanalizasyon hizmetlerinde olduğu gibi yer altındaki akışkanlar için kullanılırlar. Bu pompanın benzersiz özelliği, suyu çekmek yerine yüzeye doğru itmesidir. Dikey dalgıç pompa kullanmanın bir diğer avantajı da yerin çok altında ve su altında çalışmasının gürültü seviyesini en aza indirmesidir.

Dikey türbin pompası

Dikey pompalar veya hat şaftlı pompalar olarak da bilinen dikey türbin pompaları, derin yer altı çukurlarından veya kuyulardan su transferinde yaygın olarak kullanılan santrifüj pompalardır. Motor, tahliye kafası, bir veya daha fazla boru kolonu, hat mili, pompa mili, çoklu hazneler, çarklar ve emme kubbesinden meydana gelirler. Suyu yer altı kuyularından veya rezervuarlarından taşımak için tasarlanmıştır ve genellikle yüksek basınç ve yüksek basınç gerektiren temiz su uygulamaları çevresinde kullanılır ancak birçok endüstri ve uygulama için bu pompaların geniş bir yelpazesine sahiptir.

Dikey karter pompası

Dikey karter pompaları, ıslak çukur uygulamaları için tasarlanmış, tahliye kanalları ayrı, yarı açık veya kapalı çarklı, dikey olarak asılı tek gövdeli pompalardır. Pompanın ayrı tahliye borusu ve destek borusu kolonu vardır. Dikey türbin pompalarında olduğu gibi, pompanın çarkları ve haznenin bir kısmı pompalanan akışkanın altına yerleştirilirken, ana güç mekanizması akışkanın üzerinde tutulur. Derin karterden temiz veya hafif kirlenmiş sıvıları, lifli bulamaçları ve büyük katı içeren sıvıları pompalamak amacıyla endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.

Dikey pompalar, tümü ilgili sistemlere özgü çeşitli tasarımlar, malzemeler ve kullanımlara sahiptir. Eski Floway® markamız su ve atık su arıtma ve susuzlaştırma uygulamaları, petrol ve gaz, madencilik, enerji ve endüstriyel pazarlar için dikey türbin pompaları sunarken, Gabbioneta Pumps® petrokimya, su, gübre, güç, tuzdan arındırma ve madencilik pazarlarında güvenilir akış kontrol çözümleri, petrol ve gaz uygulamaları için yukarı akış, orta akış ve normal akışa yönelik bir dizi API 610 pompasını sunar. Herhangi bir akış kontrol sisteminin başarısı için doğru pompayı seçmek çok önemlidir. Petrol ve gaz, petrokimya, su ve atık su, madencilik, enerji üretimi ve genel endüstriler için karada ve denizde kullanılan özel uygulamalar için pompa paketleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Pazara özel mükemmellik merkezlerimiz, ürün ve uygulama uzmanlarımız ve pazar kanallarımız proje döngünüzün her aşamasında size yardımcı olabilir. Tam bir akış kontrolü başarısı ve şimdi ve gelecekte akış kontrolünüze olan güven için Trillium Flow Technologies™ pompalarına güvenebilirsiniz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Sandpiper HDF Pompaları ile sığır eti işlemede sıvıların toplanması ve transferi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Global sığır eti işleme firması, sığır eti paketleme tesislerinden birinde kan toplama ve transfer süreçlerinde 2 inç paslanmaz çelik ağır hizmet tipi flap valfli pompaların kurulumunu yaptı. Kesim işlemi sırasında, kan bir haznede/olukta toplanıyor ve daha sonra işlemin bir sonraki adımına pompalanıyor. Bu işlem sırasında, kırmızı hücreler ve plazma hayvan yemi üretiminde anahtar bileşenler olduğu için kanın bütünlüğünün ve bileşiminin korunması önem arz ediyor.

Bu tesis daha önce kanı transfer etmek için santrifüj pompalar kullanmıştı; ancak yüksek hızlı çarkların kana zarar verdiğini tespit etti. Bu yöntemde kan köpürüyordu, iyi akmıyordu ve tekrar kullanılamıyordu.

SANDPIPER distribütörü satış elemanı, kan gibi kesmeye duyarlı sıvıları nazikçe geçirdiği için müşteriye 2 inçlik Ağır Hizmet Klapeli (HDF) Pompayı sundu. Bu pompa, benzersiz kanatlı valf tasarımı nedeniyle, yolunu bulan katı maddeleri de kan toplama sistemlerine taşıyabiliyor.

Bu, Sandpiper HDF Pompaları için 1968’de piyasaya sürüldüklerinden bu yana yaygın bir uygulamadır. Ürün kan toplama alanlarında o kadar sık ​​kullanılmıştır ki, birçok tesis personeli bunlara “Kan Pompası” adını vermektedir.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com