Connect with us

Pompalar

Pompa uygulamalarında sistem verimliliği analizi

Yayın Tarihi:

on

Pompa uygulamalarında sistem verimliliğini analiz etmek için özel olarak tasarlanmış S.E.S. (System Efficiency Service) cihazı, verimliliğin yanı sıra pompada yaşanabilecek olası problemlerin önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Bu bildiride S.E.S. cihazı ile gerçekleştirilen saha çalışması vasıtasıyla anlatılmaktadır.

Giriş

S.E.S. cihazı saniyede 1 (bir) veri ölçebilme ve kaydedebilme özelliğine sahiptir. Ancak ölçüm amacına ve proses seyrine göre; ölçüm süresi, ölçüm aralıkları, kaydedilecek veriler, ölçülmesi gereken pompa/pompa setleri ve tesisten alınması gereken elektriksel veriler değişkenlik gösterebilir. S.E.S. cihazı, sistem verimliliğini arttırılmasına yönelik kullanımının yanı sıra kestirimci bakım amaçlı da kullanılmaktadır. Ölçülen veriler, veri analizi için geliştirilen yazılımlar yardımıyla işlenir ve işlenen veri değerlendirilerek pompada yaşanabilecek sorunların erken tespit edilmesine olanak sağlar.

Deney düzeneğinin tanıtılması

S..E.S. cihazı ile yapılan verimlilik çalışmalarında başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmaların en yakın örneklerinden biri de, endüstriyel bir tesis bünyesinde çalışan 4 asil + 2 yedek salyangoz gövdeli santrifüj pompalar için yapılan verimlilik analizidir.

İşletme sorumluları ile yapılan görüşmeler neticesinde, 90°C – 0,965 kg/dm³ yoğunlukta demineralize su ile çalışan kondens pompalarından yeterli debi alınamadığı ve pompa titreşimlerinin standartların üzerinde ve stabil seyretmediği bildirilmiştir. Sistem verimlilik analizi yapılabilmesi için basınç ve titreşim sensörleri ile donatılmış S.E.S. (System Efficiency Service) cihazı ile belirli aralıklarla tüm pompalarda ölçümler alınarak yapılan çalışmalarda pompaların çalışma eğrileri üzerinde en verimli noktada çalışıp çalışmadığı ve sistemin asıl ihtiyacı olan debi – basınç değerlerinin tespiti ve kontrolü yapılmıştır.

Ölçümler sırasında; emiş tarafında [-1, 9] bar aralığında, basma tarafında ise [0, 100] bar aralığında hassas ve özel basınç sensörleri kullanılmıştır. Titreşim ölçümleri için ise [0, 25] mm/sn değer aralığında ölçüm alabilen manyetik titreşim sensörleri kullanılmıştır.

S.E.S. uygulamalarında ölçüm süreleri saha ve proses şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu uygulamada ise her pompa için 6-7 saatlik ölçümler alınmıştır. Pompa giriş ve çıkışından alınan basınç değerleri ve yatak konsülü üzerinden 3 eksende (x-y-z) alınan titreşim değerleri ile beraber motor yatay ekseninden alınan titreşim değerleri, profesyonel veri analiz yazılımı ile işlenerek pompa çalışma grafikleri oluşturulmuştur.

Yazının devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Radyal akışlı bir dalgıç pompanın eko-tasarımı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi ve gerçeklemesi (1. Kısım)

Yayın Tarihi:

on

 

Giriş

 

Elektrikli Dalgıç Pompa, radyal, eksenel ve karışık akışlı tip rotor ve uygun tip statordan oluşan yeraltındaki suyu yeryüzüne basınçlandırmaya yarayan bir makinadır. Dalgıç Pompa, tek veya çok kademeli olabilir ve her bir kademesi iki temel hidrolik komponentten oluşur: dönen bir rotor (fan) ve sabit bir stator (difüzör). Bu şekilde, rotor pompa emiş adaptöründen ilk kademeye giren akışı hızlandırır ve stator akışı bir sonraki kademeye düzgün girmesi için yönlendirir, sonuç olarak dönme hareketi, sıvı basıncı ve hacimsel akış hızında bir artışa sebep olmaktadır. Ancak, rotor-stator kanatları üzerindeki çeşitli sürtünmeler ve akış pasajı içerisindeki kopmalar sebebiyle hidrolik kayıplar oluşabilmekte ve bu kayıplar, pompa performansını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Turbomakina tasarımı, lokasyona bağlı olan üç boyutlu kararsız akışın tanımlanması zor olduğu ve çok sayıda deneysel ve istatistiksel kurala dayanması gerektiğinden hala ampirik olarak varlığını sürdürmektedir. Başka bir deyişle, geliştirilen ve geçerlilik kazanan tüm teori ve yaklaşımlar halen geçerliliğini korumaktadır [1-7]. 

Chandra ve arkadaşları, 4” çaplı kuyu için dalgıç pompadaki radyal akış rotorunun mevcut tasarımındaki modifikasyona odaklanmıştır. Genel anlamda, turbomakina tasarım revizyonu kanat giriş ve çıkış açıları, kalınlıkları, sayıları ile ilgili olup; bu çalışmada; kanat açıları ve kalınlıklarını değiştirerek pompanın verimliliğini artırmak istenmesi üzerine kurgulanmıştır. Çalışma, pompa performansını ve revize edilmiş rotor tasarımını Pro-e üzerinden analiz yapılacak şekilde kurgulanmıştır [8]. 

Qi ve ekibi, bir dalgıç pompa tasarım aracına odaklanmış, tek boyutlu bir teorik model ile jeotermal uygulamalar için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizini birleştirerek çeşitli modifikasyonlar ve çalışmalar yürütmüştür. Çalışmada, yüksek verimlilik seviyesine sahip 80 kg / s jeotermal sıvıyı (300 °C ‘de) taşıyabilen karışık akışlı çok kademeli santrifüj pompa tasarlanmıştır. HAD analiz sonuçları hidrolik kısım için; akış kanalları içindeki akış çizgilerini, hız ve basınç dağılımlarını ve Gaz Hacmi Fraksiyonunu göstermektedir [9].

Kayabaşı, geleneksel yöntemler yerine bilgisayar yazılımı ile rotor ve stator tasarımı gerçekleştirmiştir. Kullanılan bu modellere dayanarak oluşturulan katı modeller için ANSYS Fluent® yazılımını kullanan Kayabaşı, tasarlanan pompa modelinin akış analizini gerçekleştirmiştir. Bu model, testlerden elde edilen pompa karakteristik eğrilerini oluşturmak için HAD analizi ile test edilmiş ve sonuçlar birbirleriyle tutarlı bulunmuştur [10].

Yazarlar:

Manolya Akdemir, Üstünel Pompa ve Makina A.Ş. Ar-Ge Merkezi Teknik Yöneticisi, m.akdemir@ustunel.com.tr

Mert Aygen, Netform Mühendislik Makina ve Metal İşletme Müdürü, maygen@netformmetal.com

Makaleyi okumaya devam etmek için lütfen buraya tıklayınız.

Devamını Oku

Pompalar

Pompa üretimli bir şirkette süreci iyileştirme modellemesi ile performansın optimizasyonu (1. Kısım)

Yayın Tarihi:

on

Giriş

Üretim planlama ve kontrolü; ürünün bir üretim yönetimi faaliyeti olarak üretilmesi için gerekli makine-teçhizatı belirlemek için, ürünün istenen kalitede ve maliyette, istenilen zamanda ve kalitede olmasını sağlayacak planlama, çizelgeleme, yönlendirme, programlama ve kontrol çalışmalarını içerir. Diğer bir ifadeyle gelecekteki faaliyetlerin (veya miktarlarının) düzeylerini veya limitlerini belirleyen ve gerekli zamanlarda önlem alan fonksiyona üretim planlama ve kontrol denir. Üretim planlaması ve kontrolünün amacı, işletmenin mevcut kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamada etkili olan faktörleri göz önünde bulundurarak işletmenin koordinasyonunu sağlamaktır.

Üretim ve satışlar arasındaki ilişkiler dikkate alındığında üretim kontrolü; işletmenin arz ve talep ilişkilerini birleştiren ve tıpkı balans ayarı veren faaliyetler olarak tanımlanabilir. Firmalardaki kontrol; işletmelerin planlama faaliyetleri değerleriyle, gerçekleşen faaliyet sonuçlarını karşılaştırarak, meydana gelen sapmaları ortaya çıkaran faaliyetlerdir. Üretim Kontrolü ise; üretim planlamasıyla üretim akışına uygun olarak meydana getirilen plan ve programların, yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen değerlerle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Üretim planlamasıyla sıralama ve programlama işlemlerinden sonra üretim kontrolü yapılmaktadır.

Yazarlar:

Mehmet Akif Kartal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi, mehmetkartal999@gmail.com

Ahmet Talat İnan, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, inantalat@gmail.com

Makalenin devamını okuma için lütfen buraya tıklayınız.

Devamını Oku

Pompalar

Tezkim yeni tesislerinde Standart Pompa’yı seçti!

Yayın Tarihi:

on

Tarım kimyasalları üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Tezkim Tarım Kimyasalları A.Ş., daha önce sitrik asit üretim tesisindeki sıvı transferinde çözüm ortağı olarak Standart Pompa’yı tercih etmişti. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları yeni tesislerinin pompaları için Tezkim, yine Standart Pompa’nın kalitesine, uzmanlığına ve hizmet anlayışına güvendi. 2018 yılının sonunda başlayan süreç, 2019 yılının ilk çeyreğinde sipariş olarak sonuçlandı.

Firma tarafından şu açıklama yapıldı: ‘Projede, proseslere ve akışkanlara bağlı olarak yaptığımız pompa seçim çalışmalarında, ECO SCP, SCP, SDS, SKM ve CDLF modellerinden olmak üzere toplam 117 adet pompa kullandık. Bu pompaları, akışkanların çoğu kimyasal akışkan olduğu için, akışkanla uyumluluk durumuna göre dubleks, AISI-316, AISI-304 paslanmaz çelik malzemelerden ve uygulamaya özel mekanik salmastralarla imal ettik. Su transferi için kullanılacak olan pompaların gövdelerini sfero döküm, çarklarını dubleks paslanmaz çelik malzemeden, salmastralarını yine mekanik salmastra olarak imal ettik. 

Yeni kurulan bir tesisin neredeyse tüm pompalarını tedarik ederek ülkemiz endüstrisine ve ekonomisine katkı sağlayabilmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.’

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com