Connect with us

Pompalar

Pompa Sistemleri : Eko Tasarım’da güncel gelişmeler

Yayın Tarihi:

on

 

Hamdi Nadir Tural-İş Geliştirme Müdürü-Standart Pompa

Eko tasarım, bir ürünün tasarımından kullanımına, yok olmasına ve geri dönüşümüne kadar olan sürecini kapsayan bir yaklaşımdır. Çevre bilinci her zaman ön planda tutularak en az enerji ile maksimum faydayı sağlamak adına eko tasarım süreci başlamıştır.

Eko tasarım yönetmeliği Avrupa’da ilk yayınlandığı 2005 (2005/32/EC) yılından bu yana, saha uygulamalarında ve standartların oluşturulmasında elde edilen tecrübelerle değişimlere uğramış, yeşil enerji politikaları ve 2020, 2030 ve 2050 hedefleri kapsamında genişletilmiş ve daha kapsayıcı hale gelmiştir.

Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2009/125/EC sayılı direktif, eko tasarımla ilgili çıkan en güncel belgedir ve ürün gruplarına göre ayrı ayrı regülasyonlarla uygulanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu bu AB direktifi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığının düzenlemesiyle “Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik” adıyla 7 Ekim 2010’da yayınlanarak iç hukuka aktarılmıştır.

 

Yapılan standartlaşma çalışmaları ve ekotasarım yönetmeliğinin uygulama ayağı olan tüzük ve düzenlemeler zamanla evrilerek tekil komponent yaklaşımından “sistem yaklaşımına” doğru ilerlemiştir. Burada amaç sistemin, alt komponentleri ve çalışma koşulları sebebiyle oluşan farklı yük profilleri karşısında en verimli halde tasarlanmasını sağlamaktır.

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Amacı: Enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu şartların çerçevesini belirlemek ve enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.

Kapsama giren ürünler: Kullanım sırasında enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan ürünler.

 

 • Enerji-kullanan ürünler (EuPs): Enerji kullanan, üreten, aktaran veya ölçen ürünler (elektrik, gaz, fosil yakıt) su kaynatıcısı, bilgisayar, televizyon, çamaşır/bulaşık yıkama makinesi ve ampul gibi tüketici ürünleri ve endüstriyel havalandırma, endüstriyel fırınlar, transformatörler gibi endüstriyel ürünler.
 • Enerjiyle ilgili diğer ürünler (ErPs): Enerji kullanmak durumunda olmayan ancak direk veya dolaylı olarak enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan ürünler ve dolayısıyla enerji tasarrufuna katkı verecek ürünler. Örneğin: Pencere, yalıtım malzemesi veya duş başlığı/musluk gibi banyo aksesuarları.
 • Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, ilgili uygulama tebliğlerinde yer alan şartları karşıladıklarına dair “CE” işaretini taşımaları zorunludur.
 • İlgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğuna dair “CE” işareti taşıyan ürünlerin, EK (I)’in birinci bölümünde yer alan çevreye duyarlı tasarım parametrelerine ilişkin şartları karşıladığı kabul edilir ve piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz.

 

Yönetmelik ve Düzenlemeler

Eko tasarım yönetmeliği Avrupa’da 2020 itibari ile su pompaları için 40TWh, sirkülatörler için de 24TWh elektrik tasarrufunu hedeflemektedir. Bu şekilde Avrupa’da 2020’de karbon salınımının 29 milyon ton azalması tahmin edilmektedir. Eko tasarım yönetmeliği bu kapsam altında, ürünlerin enerji tüketimi ve tasarruf potansiyelleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içermektedir.

Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda belirlenen maddeler;

 • AB sera gazı emisyonlarını en az %20 azaltmak
 • AB’nin enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi
 • Enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %20 azaltılması

Düzenlemeler ürünlerle ilgili ulaşılması gereken minimum verim sınıflarını belirtmektedir. Şu anda güncel olan 3 düzenleme, geliştirilme aşamasında olan 2 düzenleme bulunmaktadır.

Güncel Düzenlemeler;

 

Su Pompaları – EU 547 / 2012 Düzenlemesi

Su pompaları için gerekli minimum verimlilik değerleri:

MEI (Minimum efficiency index – Minimum verim indeksi )

1 Ocak 2013’den itibaren MEI≥ 0,1

1 Ocak 2015’den itibaren MEI≥ 0,4

Sirkülatörler – EU 622 / 2012 (Eskisi EU 641 / 2009) Düzenlemesi

Sirkülatörler için gerekli minimum verimlilik sınıfları:

EEI (Energy efficiency index – Enerji verimlilik indeksi)

1 Ocak 2013’den itibaren EEI≥ 0,27

1 Ocak 2015’den itibaren EEI≥ 0,23

Elektrik Motorları EU 4 / 2014 (Eskisi EU 640 / 2009) Düzenlemesi

Elektrik motorları için geçerli olan verim indeksleri;

Sınıf Tanım
IE4 Super premium verim
IE3 Premium verim
IE2 Yüksek verim
IE1 Standart verim

 

1 Ocak 2015’den itibaren en az IE3 veya Frekans invertörlü IE2 (P = 7,5 kW – 375 kW)

1 Ocak 2017’den itibaren en az IE3 veya Frekans invertörlü IE2 (P = 0,75 kW – 375 kW)

Geliştirme aşamasında olan düzenlemeler:

Atık su pompaları – ENER Lot 28

Büyük su pompaları – ENER Lot 29

Elektrik Motorları ve Sürücüler – ENER Lot 30

Genişletilmiş Ürün Yaklaşımı – EPA Working Group

 

Kaynaklar

 • IEC 60034-30-1 Rotating electrical machines Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code)
 • EC 641/2009 Komisyon Yönetmeliği, Brüksel: Avrupa Komisyonu, 2009.
 • EU 547/2012 Komisyon Yönetmeliği, Brüksel: Avrupa Komisyonu, 2009.
 • EN 50598-2 Güç sürücü sistemler ve motor yol vericileri için enerji verimliliği endeksleri, CENELEC, 2014.
 • EN 50598-1 Genişletilmiş ürün yaklaşımı ve yarı analitik model kullanılarak motorla tahrik edilen uygulamalarda enerji verimliliği endekslerinin belirlenmesi için prosedürler, CENELEC, 2014.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

Tapflo Havayla Çalışan Diyaframlı Pompalar: Piyasadaki en çok yönlü pompalar

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tapflo Havayla Çalışan Diyaframlı Pompalar, basit çalışma prensipleri, kompakt ve güvenilir tasarımları sayesinde ağır endüstrinin tüm taleplerini karşılar.

• Pompalar az sayıda bileşenden yapıldığından arıza süresi ve bakım maliyetleri en aza iner.

• Pompalar sağlamdır, güçlüdür ve uzun ömürlüdür.

• Pompalar zarar görmeksizin kuru da çalışabilir.

• Koruyucu ekipmana gerek yoktur. Pompalar, valf kapalıyken hasar görmeden çalışabilir.

• Kurulumu özel eğitim gerektirmez ve kolaydır (kurulumda elektrik kullanılmaz).

Tapflo pompalarının kurulumu kolay olmanın yanı sıra esnektir. Giriş ve çıkış portları, boru hattınıza uyacak biçimde 180 dereceye kadar döndürülebilir (PE, PTFE ve Metal Serisi Pompalar). Hava dağıtım sistemi yağlamaya gerek kalmadan çalışma imkanı sağlar (çevre kirlenmesini önler). Pompalar esnektir ve ayarlanması kolaydır. Emme yüksekliği, boş emme borusunda 5 metreye kadar ve ıslak borudaysa 9 metreye kadardır. Tapflo pompaları akışkana daldırılabilir. Bununla birlikte, akışkan ile temas halinde olan tüm bileşenlerin kimyasal olarak uyumuna dikkat edilmelidir.  Zone 1 (ATEX, grup II, Kat. 2’ye göre) ve Zone 0 (ATEX, grup II, Kat. 1’e göre) için patlamaya dayanıklı modeller mevcuttur.

Pompalar; yanıcı, aşındırıcı ve kimyasal olarak agresif, yüksek ve düşük viskoziteli, aşındırıcı içeriği kapsayan çok geniş bir kimyasal yelpaze ile uyumludur.

Pompalar birçok uygulamada kullanılabilir:

• Yüzey şartlandırma

• Su arıtma

• Atık ve su endüstrisi

• Makine endüstrisi

• Boya, baskı ve vernik endüstrisi

• Kimya endüstrisi

CIP işlemlerinde Tapflo diyaframlı pompalar

Bursa bölgesindeki Tapflo müşterisi, CIP işlemlerinde T200 PTT-7PV Pompaları kullanıyor. Firma; süt, ayran ve yoğurt gibi süt ürünleri üreten bir işletme.

Uygulama örneğiyle ilgili konuşan Tapflo Ürün Müdürü Umut Kaya, “Bu işlemler için üç tank var ve 3 T200 PTT-7PV kullanılıyor. Pompalarımız her üretim sürecinden sonra kostik asidi tüm sisteme (boru hatları+pompalar+valfler ile) aktarıyor. Tapflo Diyaframlı Pompalar %48 kostik asit (NAOH)+%2 nitrik asit transfer ediyor. Bir yılı aşkın süredir etkin bir şekilde çalışıyorlar” diyor.

Müşteri, pompanın 3 ana özelliğinden dolayı bu modeli seçti:

• Aşındırıcı ve kimyasal agresif akışkanları transfer edebilir.

• Kuru çalışabilir ve hasar görmez.

• Güçlü kendinden emiş becerisi.

Tapflo Group, bağımsız, İsveçli aile firması olup, havayla çalışan diyaframlı pompaların, santrifüj pompaların ve diğer endüstriyel proses ekipmanlarının üretici ve küresel tedarikçisidir.

Tapflo ürünleri ve hizmetleri 6 kıtada 75 ülkede mevcuttur. Tapflo olarak, müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti eden Tapflo Grup Şirketlerimiz ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından dünya çapında temsil edilmekteyiz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Salvatore Robuschı, ISO 5199 Normu “Kanal Çarklı” ağır hizmet pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Salvatore Robuschi markalı RB Serisi Kanal Çarklı Pompalar, ISO 2858-5199 normlarına uygun olarak üretilen; yüksek verimli, uzunömürlü, basit ve modüller tasarımı ile kullanıcı dostu ağır hizmet tipi endüstriyel proses pompalarıdır.

RB Serisi pompaların genel dizayn ve üretim özellikleri şu şekildedir:

 • 2400 m3/h’e kadar debi değeri
 • 70 m’ye kadar basma yüksekliği
 • 220 C’ye kadar yüksek akışkan sıcaklıklarına uygunluk
 • Pompaların üretiminde kullanılan standart malzemeler:
 • AISI316 Paslanmaz çelik döküm
 • SAF2507 Süper dubleks
 • GG25 Döküm demir

Pompaların üretiminde kullanılan diğer malzemeler:

 • AISI 904
 • Hasteloy
 • Monel

Salvatore Robuschi markalı RB Serisi pompaların sağladığı avantajlar:

 • Yüksek hidrolik verim
 • Uzun servis ömrü
 • Düşük yedek parça ihtiyacı
 • Kısa teslim süresi (“Ex-work Italya” olarak teslim süresi yaklaşık 30 gündür)
 • Düşük NPEY (NPSH) gereksinimi
 • Farklı salmastra yapıları ile kullanılabilme ve istendiği zaman bunlar arasında kolayca geçiş yapabilme imkânı

Pompalarda kullanılabilecek salmastra yapıları şunlardır:

 • Yumuşak salmastra
 • Tek mekanik salmastra
 • Çift mekanik salmastra
 • Kartuş tip mekanik salmastra

Üstün performans ve dizayn özellikleri ileSalvatore Robuschi markalı RB Serisi pompalar aşağıdaki sektör ve uygulamalar için uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunar:

 • Kimya endüstrisinde kullanılan korozif akışkanların transferinde ve basınçlandırılmasında.
 • Domates salçası ve meyve suyu üretim tesislerinde, vakum altında çalışan evaparatorlerde (32 brix değerine kadar domates salçası ve meyve püresi)
 • Petro-kimya endüstrisinde kullanılan yanıcı/patlayıcı kimyasalların ve akaryakıt türevlerinin transferinde ve basınçlandırılmasında.
 • Yanıcı / patlayıcı ortamlarda (ATEX Zone-1 ve Zone-2) ve zor çevre şartlarında.

Pompanın kendisi (elektriksel olmayan hidrolik gövdesi) ATEX sertifikasına sahiptir 

(II2G Ex h IIB T4 Gb) ve pompa etiketinde (motor etiketinden bağımsız olarak) ATEX markalaması bulunmaktadır.

Nihai ürün (skid) ise bir bütün olarak tekrar ATEX sertifikalandırması ile teslim edilmektedir.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Zorlu talepler pnömatik motorlu varil pompasıyla karşılandı

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Castle Pumps, elektronik sağlık teşhis sistemleri üreticisi olan bir müşterisinin zorlu taleplerini karşıladı. Mürekkep kalıntısı olan kullanılmış yıkama akışkanının pompalanması uygulamasında; yanıcı solventleri güvenli bir şekilde kullanılabilmesi, çamur benzeri mürekkep kalıntılarını işlenebilmesi ve tankların boşaltılması için uygunluk gibi temel zorluklar, pnömatik motorlu varil pompasıyla giderildi.

Üretim tesislerinde kullanılan bir kimyasal transfer pompası için sağlık uzmanları tarafından kullanılmak üzere elektronik teşhis makineleri üreten bir firmadan talep alan Castle Pumps, müşterisinin prosesini inceledi: Müşterinin, her biri 35 litre temizleme solüsyonu alacak 4 yeni temizleme tankı takması gerekiyordu. Bu tanklarda su bazlı organik çözücülerin yanıcı bir karışımı aktarılıyordu. Bu temizleme akışkanı, pnömatik bir motor tarafından döndürüldükçe şablonlara püskürtülen ve tanka geri akan baskı şablonlarındaki mürekkepleri temizlemek için kullanılıyordu. Ay boyunca, ekranlardan yıkanarak tankın dibinde belirli bir seviyede mürekkep artığı birikebileceğinden, bu temizleme solüsyonunun tanktan aylık olarak boşaltılması ve temiz sıvı ile doldurulması gerekiyordu. Müşteri mevcut tankları boşaltmak için bir peristaltik pompa kullanıyordu; ancak tankların oldukça derin olması, emme hortumunu atmak ve almak için depoya eğilme anlamına geliyordu. Bu da firmanın mümkünse kaçınmak istediği bir durumdu.

Müşterinin mevcut pompasıyla yaşadığı zorlukları göz önüne alan Castle Pumps, ilk hedef olarak depoya eğilme ve yaslanma sorununu çözmeyi belirledi. IBC ve tank boşaltma için birçok model içeren varil pompası üreticisi Flux ile köklü bir ilişkisi olan Castle Pumps, Flux’un ürün yelpazesinden müşterinin tedarik ettiği tanka uygun ve MSDS sayfasında ayrıntıları verildiği üzere temizleme solüsyonundaki çözücülerin aşındırıcı doğasıyla uyumlu, 1500 mm paslanmaz çelik şaftlı bir F430 pompa seçti. Bu özel kimyasal pompa modeli, aynı zamanda mevcut mürekkep kalıntısı gibi aşındırıcıları minimum aşınma ile işlemek için tasarlanmıştı. Orta değişimli uygulamalara da uygundu. Kullanılan temizleme akışkanının viskozitesinin, tank boşaldıkça değişebileceği ve dipte daha fazla mürekkep çamuru içerdiği göz önüne alındığında, bu çok büyük bir avantaj anlamına geliyordu. Müşterisinin yıkama tanklarını yerinde besleyen basınçlı havası olduğundan, kimyasal pompayı elektrikli motor yerine pnömatik motorlu olarak belirleyen Castle Pumps, yanıcı solventlerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için tehlikeli uygulamalarda kullanım için ATEX sertifikasına da sahip motor ve pompa sağladı.

Çalışmada kullanılan ekipman

Model: Flux F430 Varil Pompası

Modeli: F430 Paslanmaz Çelik

Akışkan: Mürekkep kalıntılı organik solvent bazlı yıkama sıvısı

Motor: Hız ayarı için F416 Basınçlı Hava c/w küresel vana

Daldırma uzunluğu: 1500mm

Bağlantılar: DN 25, G 1 ¼

Gövde: AISI 316

Şaft: AISI 316

Pervane: ETFE

Motor: EX II 2G Ex h IIC T6 Gb / Pompa: Ex II 1/2 G IIB T4

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com