Connect with us

Drenaj Ekıpmanları

Dekantör santrifüj teknolojileri

Yayın Tarihi:

on

Seperatör, dekantör ve proses hatlarında yüksek kalite ve güncel teknolojinin temsilcisi: Polat Makina

Temelleri 1978 yılında atılan Polat Makina 36 yılı aşan yolculuğunda, değişimin hep bir adım önünde giderek, sadece Türkiye’nin değil, sektöründe dünyanın başarılı şirketlerinden biri haline gelmiştir. Ülkesinde yaşadığı başarıyı dünyada da yakalama hedeflerine adım adım ilerleyen bir dünya markası olan Polat Makina ,“Geleceği geleceğe bırakmamak için, gelecek şimdi” inancıyla 1978 ‘da başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimliliğe odaklı büyüme stratejisiyle devam etmektedir.

Zeytinyağı, süt, endüstriyel, susuzlaştırma ve arıtma uygulama alanlarında hizmet veren sektörün öncü firmalarından biri olan Polat Makine, üretimini yaptığı seperatör, dekantör ve proses hatlarında yüksek kalite ve güncel teknolojinin Türkiye temsilcisidir.

Susuzlaştırma ve arıtmanın amacı belediye ve endüstriyel uygulama alanlarında oluşan atık suların veya üretim atıklarının değerli hammaddelerinin geri kazanılması ve atık çamurların çevreye zarar vermeden ekonomik olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır. Polat Makina bu beklentileri atık su çamuru susuzlaştırma, atık su çamuru yoğunlaştırma, endüstriyel atık su çamuru susuzlaştırma ve sabit veya mobil anahtar teslimi çamur susuzlaştırma çözümleri için 5 m3/saat ’ten 250 m3/saat kapasitelerde çamur işleyebilen sistemler tasarlamıştır.

Polat Makina çamur susuzlaştırma ekipmanlarının ekonomikliğinin bertaraf yöntemi ve çamur kuruluğu ile belirlendiğinin bilincinde olarak yüksek G kuvvetli ve optimum tork kontrollü susuzlaştırma dekantörlerini yasal düzenlemeler ve temel ihtiyaçlar ışığında müşterilerine sunmuştur.

Dekantör Santrifüj Teknolojileri  

Polat Makina Dekantörleri Uygulama Alanları   

Evsel ve endüstriyel atık su çamur yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması

• Rafineri uygulamalarında 2 ve 3 faz yağlı atık seperasyonu

• Yenilebilir ve yenmez rendering uygulamaları

• DAF çamur işleme; et, tavuk ve endüstriyel

• Meyve ve sebze susuzlaştırma süreçleri

• Balık Unu Üretim Uygulamaları

• Maya üretim uygulamaları

• Patates nişastası susuzlaştırma süreçleri

• Gıda atık çamurlarının susuzlaştırma süreçleri

• Kavaleto atığı yağ işleme sistemleri

• Madencilik ve cevher hazırlama sanayi uygulamaları

• Şarapçılık sektörü

Polat Makina bu sabit veya mobil anahtar teslimi çamur susuzlaştırma çözümleri için 1 m3/saat’ten 250 m3/saat kapasitelere kadar farklı kapasitelerde çamur işleyebilen nesil S Serisi Santrifüj Dekantör Sistemleri tasarlamıştır. Fakat her çamur birbirinden çok farklı karakterlere sahip olduğu için müşteri memnuniyetini hedeflerinden biri halinde gören Polat Makina, 10 farklı ana dekantör serisi içinde bir takım yapısal değişiklikler yaparak susuzlaştırılacak ürüne özel değişik versiyonlar da yaratabilmektedir. Bu şekilde hem prosesi daha iyi çalıştırıp daha yüksek verimler elde etmeyi hem de müşterisinin çevreye ve mevzuatlara görevini yerine getirirken kar etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dekantörün performansı susuzlaştırılacak olan ürünün içerdiği katı madde oranına, yoğunluğuna, cinsine (Biyolojik çamur, çürütülmüş çamur, kimyasal çamur, karışık çamur, meyve suyu, hayvansal yağ ve kan, bitkisel yağ, petrol vb.), kullanılacak olan polimere vb. kriterlere bağlı olarak değişir. Örneğin arıtma tesislerinde stabilize edilmiş çamur için bu değer % 1-5 katı madde oranından % 25-35 katı madde oranına çıkarken, bor madeni için % 15-20 katı madde oranından %70 katı madde oranına kadar çıkabilmektedir.

S 470 -Susuzlaştırma Dekantörleri

Polat Makina’dan Susuzlaştırma Dekantörleri » S 470   

Dekantör santrifüjler atık su tesislerinden çıkan çamurdan ve endüstriyel atıklardan su içeriğinin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Kuru çamur, küçük hacmi ve düşük ağırlık hepsi birlikte bertaraf ve ulaşım maliyetlerinin önemli ölçüde azaltmaktadır. Polat Makinanın yüksek performanslı konvansiyonel donanımları ve S serisi dekantör santrifüjlerin yenilikçi tasarımı ile birleştiğinde en düşük maliyetle en kuru çamur elde edilme imkânı sağlanır. Birçok teknik devrimler %40 a varan güç tasarrufu ve CO2 emisyonunu düşük tutarken, yaşam döngüsü maliyetini minimumda tutar.

Yüksek hacimli çamurların susuzlaştırılması sürekli yüksek tork ve etkili kontrol gerektirir. S serisi dekantör santrifüjlerin tasarımı yüksek tork ve etkili kontrolü tüm kapasitelerde karşılayacak şekilde yapılmıştır.

S serisi dekantör santrifüjler aşınmaya karşı etkili bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış çamur dekantörlerinden bir tanesidir. Tüm kritik parçalar aşınmaya dayanıklı özel malzemelerden yapılmıştır ve bu sayede bakım maliyetleri düşürülmüştür. Bu çözümler S serisi dekantör santrifüjleri uzun vadeli yatırım olarak yapmanıza yardımcı olur.

S serisi dekantör santrifüjlerin özel sürücü sistemi ile gövde ve konveyör hızlarını birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir. Bu sayede zamanla değişen işletim gereksinimleri ve atıklar için mükemmel şekilde karşılanmış olur.

Yenilikçi Polat Makinanın S serisi dekantör santrifüjlerin tasarımları susuzlaştırma için kabul değerlerinin değişmesine neden olmuştur. Önceki nesil dekantörlere göre % 30 a varan performans iyileşmesi sağlanmıştır. Tüm S serisi dekantörler kompakt ve modüler bir tasarıma sahiptir ve tüm kritik parçalar aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.

S serisi dekantör santrifüjler güvenilir, sürekli çalışmaya uygun, kolay ve sorunsuz proses kontrolü sağlanabilen ekipmanlardır.

Yüksek çamur işleme, yüksek verim 

Ekipman boyutuna göre daha fazla işleme kapasitesi 

Daha iyi proses kontrolü 

Yüksek aşınma koruması 

Düşük bakım maliyeti 

Düşük enerji tüketimi 

Düşük yaşam döngüsü maliyeti 

Çamur bertarafında yüksek tasarruf 

Hızlı ve kolay kurulum ve kullanım  

Makine donanımları; 

Gelişmiş susuzlaştırma paketi: daha büyük kek kuruluğu düşük çamur bertaraf maliyeti Gelişmiş aşınma koruma paketi: yüksek aşınma koruması dayanıklı malzemeler düşük bakım maliyeti Gelişmiş servis paketi: İşletme ve bakımı kolaylaştırarak zamandan kazanılır Gelişmiş kontrol paketi: ilave kontrol sistemleri ile ek işlevsellik ve değişen derecelerde otomasyon

Süreç optimizasyonu; 

S serisi dekantör santrifüjler özel gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

Etkin santrifüj için gerekli G kuvveti sağlanması için gerekli gövde hızı

Sıvı netliği ve kek kuruluğu dengesi için gerekli konveyör hızı

Sıvı netliği ve kek kuruluğu dengesi için gerekli optimum su havuz derinliği

Geniş bir kapasite aralığına cevap verebilecek ürün yelpazesi

 S 300 - S 300 Susuzlaştırma Dekantörü

Polat Makina’dan Endüstriyel Dekantörler » S 300 Susuzlaştırma Dekantörü   

• Tipi: S 300

• Max Gövde Devri: 5000

• Motor Gücü: 15 Kw + 4 Kw

• Gövde Çapı: 300

•Gövde Malzemesi: DIN 1.4462 DUPLEX

• G Kuvveti: 3395 G

• Kapasite: Kapasite bilgileri için firma ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Monopomp ile iletilen ürün, dekantör tamburu içerisine gelir. Burada santrifüj kuvvetler neticesinde ürün içerisindeki %12 katı ve %88 sıvı üstün bir netlikle beraber birbirinden ayrılır. Sıvı arka kanaldan dekantörün alt haznesine oradan da sistem dışına gönderilir. Katı ise dekantörün ön tarafına ilerler. Buradan stok tankına alınır. Tamburun ön kısmında monte edilmiş olan şanzuman tambur ile iç helezon arasında belli bir devir farkı yaratarak katının sistemden dışarıya atılmasını sağlar. Helezon sarımları 60-65 rockwell sertlikte 2.5 mm kalınlıkta tungsten karbür ile kaplanmıştır. Bunun nedeni zamanla oluşabilecek aşınmaları en aza indirmektir.

Ürünün dekantöre girişinden itibaren temas ettiği tüm yüzeyler ve ekipmanlar tamamıyla gıda tüzüğüne uygun inox malzemelerden üretilmiştir. Dekantör tamburunun yataklanmasını sağlayan ana şase St37 malzemelerden imal edilmiştir.

Polat Makina’dan Endüstriyel Seperatörler » Sintine- Atık Yağ Arıtma Seperatörü Atık Yağ Arıtma:  

• Atık yağ, petrol artıkları, atık kimyasallar, yağ karışımları gibi çeşitli atıklardan elde edilen ortak bir terimdir. Atık yağlar genellikle büyük göletlerde veya tanklarda muhafaza edilir. Bu yağ karışımları büyük boyutlara geldiğinde yüksek enerji içerirler ve çevre için tehlike oluştururlar. Bu nedenle atık yağların bertaraf edilmesi önemli bir olay ve endüstri için bir sorundur.

• Polat Makina santrifüj teknolojisi kullanılarak atık yağların işlenmesi, ekonomiktir ve kaynakların korunmasını sağlayan bir çözümdür. Aynı zamanda bertaraf hacmi azalır ve değerli yakıtların geri kazanımı sağlanmış olur.

• Dekantör ve separatör yardımı ile su ve katı atık yağlardan en verimli şekilde ayrılarak istenilen ürün sonraki işlemler için uygun hale getirilir. Yağ içermeyen atıklar çevreye uygun şekilde bertaraf edilebilirler. Atık yağların yanı sıra sintine, yağlı su, yağlı çamur ve kullanılan emülsiyonlar da Polat Makina santrifüjleri ile işlenebilirler.

• Atık yağların mekanik ayrılması teknolojisi ile işlenmesi sonucu çıkan ürünlerin bertaraf edilmesi ve geri kazanılması bir zamanlar problemli ve maliyetli olan bu sürecin verimliliğinin ve ekonomikliğinin artmasını sağlamıştır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com