Connect with us

Drenaj Ekıpmanları

Dekantör santrifüj teknolojileri

Yayın Tarihi:

on

Seperatör, dekantör ve proses hatlarında yüksek kalite ve güncel teknolojinin temsilcisi: Polat Makina

Temelleri 1978 yılında atılan Polat Makina 36 yılı aşan yolculuğunda, değişimin hep bir adım önünde giderek, sadece Türkiye’nin değil, sektöründe dünyanın başarılı şirketlerinden biri haline gelmiştir. Ülkesinde yaşadığı başarıyı dünyada da yakalama hedeflerine adım adım ilerleyen bir dünya markası olan Polat Makina ,“Geleceği geleceğe bırakmamak için, gelecek şimdi” inancıyla 1978 ‘da başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimliliğe odaklı büyüme stratejisiyle devam etmektedir.

Zeytinyağı, süt, endüstriyel, susuzlaştırma ve arıtma uygulama alanlarında hizmet veren sektörün öncü firmalarından biri olan Polat Makine, üretimini yaptığı seperatör, dekantör ve proses hatlarında yüksek kalite ve güncel teknolojinin Türkiye temsilcisidir.

Susuzlaştırma ve arıtmanın amacı belediye ve endüstriyel uygulama alanlarında oluşan atık suların veya üretim atıklarının değerli hammaddelerinin geri kazanılması ve atık çamurların çevreye zarar vermeden ekonomik olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır. Polat Makina bu beklentileri atık su çamuru susuzlaştırma, atık su çamuru yoğunlaştırma, endüstriyel atık su çamuru susuzlaştırma ve sabit veya mobil anahtar teslimi çamur susuzlaştırma çözümleri için 5 m3/saat ’ten 250 m3/saat kapasitelerde çamur işleyebilen sistemler tasarlamıştır.

Polat Makina çamur susuzlaştırma ekipmanlarının ekonomikliğinin bertaraf yöntemi ve çamur kuruluğu ile belirlendiğinin bilincinde olarak yüksek G kuvvetli ve optimum tork kontrollü susuzlaştırma dekantörlerini yasal düzenlemeler ve temel ihtiyaçlar ışığında müşterilerine sunmuştur.

Dekantör Santrifüj Teknolojileri  

Polat Makina Dekantörleri Uygulama Alanları   

Evsel ve endüstriyel atık su çamur yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması

• Rafineri uygulamalarında 2 ve 3 faz yağlı atık seperasyonu

• Yenilebilir ve yenmez rendering uygulamaları

• DAF çamur işleme; et, tavuk ve endüstriyel

• Meyve ve sebze susuzlaştırma süreçleri

• Balık Unu Üretim Uygulamaları

• Maya üretim uygulamaları

• Patates nişastası susuzlaştırma süreçleri

• Gıda atık çamurlarının susuzlaştırma süreçleri

• Kavaleto atığı yağ işleme sistemleri

• Madencilik ve cevher hazırlama sanayi uygulamaları

• Şarapçılık sektörü

Polat Makina bu sabit veya mobil anahtar teslimi çamur susuzlaştırma çözümleri için 1 m3/saat’ten 250 m3/saat kapasitelere kadar farklı kapasitelerde çamur işleyebilen nesil S Serisi Santrifüj Dekantör Sistemleri tasarlamıştır. Fakat her çamur birbirinden çok farklı karakterlere sahip olduğu için müşteri memnuniyetini hedeflerinden biri halinde gören Polat Makina, 10 farklı ana dekantör serisi içinde bir takım yapısal değişiklikler yaparak susuzlaştırılacak ürüne özel değişik versiyonlar da yaratabilmektedir. Bu şekilde hem prosesi daha iyi çalıştırıp daha yüksek verimler elde etmeyi hem de müşterisinin çevreye ve mevzuatlara görevini yerine getirirken kar etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dekantörün performansı susuzlaştırılacak olan ürünün içerdiği katı madde oranına, yoğunluğuna, cinsine (Biyolojik çamur, çürütülmüş çamur, kimyasal çamur, karışık çamur, meyve suyu, hayvansal yağ ve kan, bitkisel yağ, petrol vb.), kullanılacak olan polimere vb. kriterlere bağlı olarak değişir. Örneğin arıtma tesislerinde stabilize edilmiş çamur için bu değer % 1-5 katı madde oranından % 25-35 katı madde oranına çıkarken, bor madeni için % 15-20 katı madde oranından %70 katı madde oranına kadar çıkabilmektedir.

S 470 -Susuzlaştırma Dekantörleri

Polat Makina’dan Susuzlaştırma Dekantörleri » S 470   

Dekantör santrifüjler atık su tesislerinden çıkan çamurdan ve endüstriyel atıklardan su içeriğinin giderilmesinde önemli bir rol oynar. Kuru çamur, küçük hacmi ve düşük ağırlık hepsi birlikte bertaraf ve ulaşım maliyetlerinin önemli ölçüde azaltmaktadır. Polat Makinanın yüksek performanslı konvansiyonel donanımları ve S serisi dekantör santrifüjlerin yenilikçi tasarımı ile birleştiğinde en düşük maliyetle en kuru çamur elde edilme imkânı sağlanır. Birçok teknik devrimler %40 a varan güç tasarrufu ve CO2 emisyonunu düşük tutarken, yaşam döngüsü maliyetini minimumda tutar.

Yüksek hacimli çamurların susuzlaştırılması sürekli yüksek tork ve etkili kontrol gerektirir. S serisi dekantör santrifüjlerin tasarımı yüksek tork ve etkili kontrolü tüm kapasitelerde karşılayacak şekilde yapılmıştır.

S serisi dekantör santrifüjler aşınmaya karşı etkili bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış çamur dekantörlerinden bir tanesidir. Tüm kritik parçalar aşınmaya dayanıklı özel malzemelerden yapılmıştır ve bu sayede bakım maliyetleri düşürülmüştür. Bu çözümler S serisi dekantör santrifüjleri uzun vadeli yatırım olarak yapmanıza yardımcı olur.

S serisi dekantör santrifüjlerin özel sürücü sistemi ile gövde ve konveyör hızlarını birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir. Bu sayede zamanla değişen işletim gereksinimleri ve atıklar için mükemmel şekilde karşılanmış olur.

Yenilikçi Polat Makinanın S serisi dekantör santrifüjlerin tasarımları susuzlaştırma için kabul değerlerinin değişmesine neden olmuştur. Önceki nesil dekantörlere göre % 30 a varan performans iyileşmesi sağlanmıştır. Tüm S serisi dekantörler kompakt ve modüler bir tasarıma sahiptir ve tüm kritik parçalar aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.

S serisi dekantör santrifüjler güvenilir, sürekli çalışmaya uygun, kolay ve sorunsuz proses kontrolü sağlanabilen ekipmanlardır.

Yüksek çamur işleme, yüksek verim 

Ekipman boyutuna göre daha fazla işleme kapasitesi 

Daha iyi proses kontrolü 

Yüksek aşınma koruması 

Düşük bakım maliyeti 

Düşük enerji tüketimi 

Düşük yaşam döngüsü maliyeti 

Çamur bertarafında yüksek tasarruf 

Hızlı ve kolay kurulum ve kullanım  

Makine donanımları; 

Gelişmiş susuzlaştırma paketi: daha büyük kek kuruluğu düşük çamur bertaraf maliyeti Gelişmiş aşınma koruma paketi: yüksek aşınma koruması dayanıklı malzemeler düşük bakım maliyeti Gelişmiş servis paketi: İşletme ve bakımı kolaylaştırarak zamandan kazanılır Gelişmiş kontrol paketi: ilave kontrol sistemleri ile ek işlevsellik ve değişen derecelerde otomasyon

Süreç optimizasyonu; 

S serisi dekantör santrifüjler özel gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

Etkin santrifüj için gerekli G kuvveti sağlanması için gerekli gövde hızı

Sıvı netliği ve kek kuruluğu dengesi için gerekli konveyör hızı

Sıvı netliği ve kek kuruluğu dengesi için gerekli optimum su havuz derinliği

Geniş bir kapasite aralığına cevap verebilecek ürün yelpazesi

 S 300 - S 300 Susuzlaştırma Dekantörü

Polat Makina’dan Endüstriyel Dekantörler » S 300 Susuzlaştırma Dekantörü   

• Tipi: S 300

• Max Gövde Devri: 5000

• Motor Gücü: 15 Kw + 4 Kw

• Gövde Çapı: 300

•Gövde Malzemesi: DIN 1.4462 DUPLEX

• G Kuvveti: 3395 G

• Kapasite: Kapasite bilgileri için firma ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Monopomp ile iletilen ürün, dekantör tamburu içerisine gelir. Burada santrifüj kuvvetler neticesinde ürün içerisindeki %12 katı ve %88 sıvı üstün bir netlikle beraber birbirinden ayrılır. Sıvı arka kanaldan dekantörün alt haznesine oradan da sistem dışına gönderilir. Katı ise dekantörün ön tarafına ilerler. Buradan stok tankına alınır. Tamburun ön kısmında monte edilmiş olan şanzuman tambur ile iç helezon arasında belli bir devir farkı yaratarak katının sistemden dışarıya atılmasını sağlar. Helezon sarımları 60-65 rockwell sertlikte 2.5 mm kalınlıkta tungsten karbür ile kaplanmıştır. Bunun nedeni zamanla oluşabilecek aşınmaları en aza indirmektir.

Ürünün dekantöre girişinden itibaren temas ettiği tüm yüzeyler ve ekipmanlar tamamıyla gıda tüzüğüne uygun inox malzemelerden üretilmiştir. Dekantör tamburunun yataklanmasını sağlayan ana şase St37 malzemelerden imal edilmiştir.

Polat Makina’dan Endüstriyel Seperatörler » Sintine- Atık Yağ Arıtma Seperatörü Atık Yağ Arıtma:  

• Atık yağ, petrol artıkları, atık kimyasallar, yağ karışımları gibi çeşitli atıklardan elde edilen ortak bir terimdir. Atık yağlar genellikle büyük göletlerde veya tanklarda muhafaza edilir. Bu yağ karışımları büyük boyutlara geldiğinde yüksek enerji içerirler ve çevre için tehlike oluştururlar. Bu nedenle atık yağların bertaraf edilmesi önemli bir olay ve endüstri için bir sorundur.

• Polat Makina santrifüj teknolojisi kullanılarak atık yağların işlenmesi, ekonomiktir ve kaynakların korunmasını sağlayan bir çözümdür. Aynı zamanda bertaraf hacmi azalır ve değerli yakıtların geri kazanımı sağlanmış olur.

• Dekantör ve separatör yardımı ile su ve katı atık yağlardan en verimli şekilde ayrılarak istenilen ürün sonraki işlemler için uygun hale getirilir. Yağ içermeyen atıklar çevreye uygun şekilde bertaraf edilebilirler. Atık yağların yanı sıra sintine, yağlı su, yağlı çamur ve kullanılan emülsiyonlar da Polat Makina santrifüjleri ile işlenebilirler.

• Atık yağların mekanik ayrılması teknolojisi ile işlenmesi sonucu çıkan ürünlerin bertaraf edilmesi ve geri kazanılması bir zamanlar problemli ve maliyetli olan bu sürecin verimliliğinin ve ekonomikliğinin artmasını sağlamıştır.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku
Advertisement

Atıksu yönetimi

Basınçlı drenaj sistemleriyle Tiny House atık su bertarafında devrim

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Tiny House’lar bir trendden daha fazlasıdır; onlar bir harekettir. Aşırı tüketimden uzaklaşıp daha sürdürülebilir, bilinçli bir yaşam tarzına doğru bir düşünce değişimini temsil ediyorlar; ancak her yenilikte olduğu gibi, yeni zorlukları da beraberinde getiriyorlar. Bu tür konutlar için verilen inşaat izinleri, seçilen atık su bertaraf sistemi nedeniyle genellikle yetkililer tarafından kabul edilmiyor. Aşağıda Tiny House’ların drenajı için seçenekler sunuluyor ve basınçlı drenaj sistemleri ile standartlara uygun atık su bertarafı inceleniyor.

Tiny House nedir?
Tiny House’lar verimlilik ve minimalizm için tasarlanmış küçük, genellikle mobil konutlardır. Özellikle genç nesiller ve çevreye duyarlı insanlar arasında giderek daha popüler hale gelen düşük maliyetli ve esnek bir konut çözümü sunar. Ortalama olarak 35 metrekarelik yaşam alanına sahiptirler ve hem daimi ikametgah hem de tatil evi olarak kullanılırlar.

Artan talep ve hedef kitle
Tiny House pazarı, uygun fiyatlı konutlara yönelik artan talep ve daha basit, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı arzusuyla istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Hedef kitle geniş olup genç profesyonellerden emeklilere ve ekolojik ayak izlerini azaltmak isteyen çevreye duyarlı kişilere kadar uzanmaktadır.

İnşaat izinleri ile ilgili zorluklar
Tiny House inşa etmenin en büyük zorluklarından biri inşaat izni almaktır. Almanya’daki birçok belediyede, genellikle daha küçük, kırsal araziler üzerine inşa edilen Tiny House’lar için sorunlu olabilen, kamu kanalizasyon sistemine “bağlantı zorunluluğu” vardır. Bu bağlantı zorunluluğu özellikle kendi kanalizasyon arıtma tesisi olan ve planlanan Tiny House’ların yerleşim alanlarında veya genellikle sahibinin kendi mülkünde inşa edileceği belediyeler tarafından istenmektedir.

Geleneksel drenaj seçenekleri
Küçük bir evi drene etmenin çeşitli yolları vardır. Burada sadece yaygın drenaj seçeneklerini kısaca özetleyeceğiz:

Toplama çukuru: Tiny House’ların atık su bertarafı için basit ve yapısal olarak ucuz bir çözümdür. Beton veya plastikten yapılmış sızdırmaz bir kap toprağa gömülür ve evi atık su kaynağına bağlanır. Ancak toplama çukurları artık onaylanmamakta ve yetkililer tarafından kapatılmaktadır. Mülk sahiplerinin daha çevre dostu çözümler kullanmaları gerekmektedir.

Ayırma tuvaleti: Bir ayırma tuvaleti idrar ve dışkıyı ayrı ayrı kaplarda toplar. İdrar ayrı olarak toplanırken, dışkı ya kompostlanır ya da başka bir yere atılır. Dışkının dondurulduğu veya yakıldığı seçenekler de mevcuttur; ancak bu hedef grubun çevreye duyarlı yaklaşımıyla uyumlu olmamalıdır. Bu tür bertaraf, kokuların ve kompostlanacak atık miktarının azaltılmasına yardımcı olur.

Bitki bazlı arıtma: İnşa edilmiş sulak alan, atık suyu temizlemek için bitkileri ve mikroorganizmaları kullanan bir tür atık su sistemidir. Atık su, içinde bitkilerin büyüdüğü çakıl ve kum filtrelerinden oluşan bir sistemden geçirilir. Bitkiler atık sudaki besin maddelerini emer ve kirleticilerin parçalanmasına yardımcı olur. Arıtılan su daha sonra çevreye deşarj edilebilir veya sulama için kullanılabilir.

Kimyasal tuvalet: Bir tanktaki katı maddeleri parçalamak ve kokuları azaltmak için kimyasallar kullanır. Tank düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Çevreye zarar vermekten kaçınmak için doğru kimyasalların kullanılması ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi önemlidir.

Kamu kanalizasyonuna bağlantı: Tiny House’ları kamuya ait kanalizasyon sistemine bağlamak ve ardından atık suyu bir kanalizasyon arıtma tesisinde arıtmak en uygun drenaj şeklidir ve ayrıca resmi onay alma şansı en yüksektir. Bununla birlikte, eğer Tiny House kanalizasyon sisteminden uzakta yer alıyorsa veya topografik olarak kanalizasyon seviyesinin altındaysa, atık suyun yerçekimi sistemiyle bertaraf edilmesi pratikte imkansızdır. Yine de kamu altyapısına istenen bağlantıyı gerçekleştirmek için burada akıllı çözümlere ihtiyaç vardır.

Basınçlı Drenaj ve Kaldırma İstasyonları
Tiny House’larda atık su bertarafı için verimli ve sürdürülebilir bir çözüm basınçlı drenaj sistemleri ve kaldırma istasyonlarıdır. Basınçlı drenaj ile atık su küçük, basınca dayanıklı bir borudan pompalanır. Bu, özellikle geleneksel yerçekimi drenajının mümkün olmadığı elverişsiz topografyaya veya yüksek su tablalarına sahip alanlarda avantajlıdır.

Yeni trendler için kanıtlanmış teknoloji
Basınçlı drenaj konusunda geniş deneyime sahip Jung Pumpen, çeşitli bağlamlarda sistemleri başarıyla uygulamıştır. Örneğin, Darß yarımadasında 1.600’den fazla tatil evi etkili
drenaj için basınçlı borular kullanmaktadır. Jung Pumpen, ayrıca atık su toplama ve aktarma için kaldırma sistemlerini kullanarak yüzen evler için atık su bertarafında da yer
almaktadır.

Güncel vaka çalışması
Basınçlı drenajı iş başında sergileye Groneberger Mühle tatil beldesinde, 21 Tiny House ile atık su plastik bir kanalizasyon haznesinde toplanmakta ve kamusal kanalizasyon sistemine bağlı bir transfer haznesine pompalanmaktadır. Basınçlı boru yıkama sistemleri atık suyun taşınması için en uygun koşulları sağlamaktadır.

Jung Pumpen ile Tiny House’ların mottosuna uygun çözümler
Tiny House’larda atık su bertarafının ele alınması yenilikçi çözümler gerektirir. Jung Pumpen tarafından geliştirilenler gibi basınçlı drenaj sistemleri, Tiny House yaşamının mottosuna uygun sürdürülebilir bir yaklaşım sunmaktadır. Atık su yönetimindeki zorlukların üstesinden gelen bu sistemler, sürdürülebilir konut çözümlerinin ilerlemesine katkıda bulunur.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com