Connect with us

Su Toplama

Binalarda yağmur suyu hasadı zorunlu hale getirildi

Yayın Tarihi:

on

Küresel iklim krizinin etkilerinin tüm dünyada çarpıcı boyutlarda hissedildiği günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarda yağmur suyu hasadı uygulamasını zorunlu hale getiren yeni bir yönetmelik yayınladı.

Küresel iklim krizi ve kaynakların tükenmesi tüm insanlığın ortak ve en büyük sorunları arasında. Türkiye’de barajlardaki doluluk oranları ve yer altı sularının tükenmeye başlaması gibi sebeplerle gündeme gelen bu konu, büyük bir bilinç ve mücadele gerektiriyor. 

Resmi Gazete’nin 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı nüshasında Çevre ve Şehircilik Bakanlı tarafından yayınlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılara ilişkin birtakım yeni esas getirildi.

2.000 metrekareden büyük parsellerde yağmur suyu hasadı zorunlu

Bakanlığın yaptığı yeni düzenlemeye göre 2.000 metrekarenin üstündeki parsellerde inşa edilecek yapılarda yağmur suyu hasadı yapmak artık zorunlu. 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 22. Maddesinde yer alan ilgili fıkrada yapılan değişiklik şu şekilde:

“Madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 57. maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.

1. a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m.den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler

Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump Valve and Systems Magazine sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et