Connect with us

Elektrik Motorları

Asenkron motorların üretim süreçleri

Yayın Tarihi:

on

Asenkron motorlar endüstride en fazla kullanılan elektrik motorlarıdır. Çalışma ilkesi bakımından asenkron motorlara indüksiyon motorları da denir. Genellikle motor olarak çalıştırılırlar, fakat belirli koşulların sağlanması durumunda generatör olarak da çalıştırılabilirler. Asenkron motorlar sincap kafesli (kısa devreli rotorlu) ve bilezikli (sargılı rotorlu) olmak üzere iki çeşittir. Stator ve rotor olmak üzere iki ana kısımdan oluşurlar.

Asenkron motorların avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürekli bakım istemezler
 • Diğer elektrik motorlarına oranla ucuz ve sağlamdırlar
 • Çalışma anında ark (kıvılcım) üretmezler
 • Yük altında devir sayıları çok değişmez
 • Elektronik devreler yardımıyla (frekans dönüştürücüleri) devir sayısı kolayca ayarlanabilir
 • Küçük güçlerden çok büyük güçlere kadar imal edilebilirler
 • Genelde bir ve üç fazlı olarak üretilirler
 • Kalkış anında nominal akımının 5-7 katı fazla akım çekerler

Asenkron Motorun Üretim Aşamaları

 • Genel olarak motor üretim aşamasında şu adımlar izlenir:
 • Motor için kullanılan bakır tellerin imalatı/tedariki
 • Stator ve rotor sac paketlerinin imalatı
 • Rotor enjeksiyonun yapılması
 • Milin işlenmesi ve rotora geçirilmesi
 • Mil geçirilmiş ve tornalanmış rotorun balans ayarının yapılması
 • Stator sargılarının sarılması, yerleştirilmesi ve testlerinin yapılması
 • Sargıların verniklenmesi
 • Sargılı stator sac paketinin gövdeye geçirilmesi
 • Gövde ve kapakların egalize işleminin yapılması
 • Motor montajının gerçekleştirilmesi
 • Motor rutin testlerinin yapılması
 • Boyama, fırınlama ve paketleme işlemlerinin yapılması

Stator ve rotor sac paketlerinin imalatı

Sincap kafesli asenkron motorların stator laminasyon paketleri, motorların elektriksel açıdan en önemli bölümlerinden biridir. İmalatta kullanılan silisli saclar tedarikçi firmadan belli boyutlarda dilimlenmiş bir şekilde tedarik edilir. Alınan sacların önce test işlemleri yapılır. Bu test işlemi sırasında sac numunelerinin demir kayıplarına ve B-H eğrisine bakılır, sacların beyan edilen değerlere uygun olup olmadığı görülür.

Sac paketlerinde tek parça çelik yerine ince dilinmiş birden fazla sac bir araya getirilerek kullanılır, bunun temel nedeni demir kayıplarını azaltmaktır. Silisli sac tercih edilmesinin nedeniyse oluşan histerisiz kayıplarını minimize etmektir.

Küçük güçlü motorlarda, tedarik edilen dilinmiş çelik saclardan laminasyon presleri yardımıyla istenilen ölçülerde rotor ve stator sac paketleri üretilir. Burada elde edilen sac paketleri kendinden perçinli ve istenilen helis açısı verilmiş bir yapıdadır.

Eğer büyük güçlü bir motor üretilecekse, tedarik edilen dilinmiş çelik saclar daireler şeklinde kesilip gagalama makinelerinde (notching press) gagalama işlemine tabii tutulur. Daha sonra gagalama işlemiyle olukları açılmış stator ve rotor laminasyonları bir araya getirilip istenilen paket boyuna göre preslenir ve perçinlenir.

Rotor enjeksiyonun yapılması

Sincap kafesli asenkron motorlarda hareketli olan kısım rotor olarak adlandırılır. Silisli sac paketi ve kısa devre edilmiş iletken baralardan oluşur. Rotordaki kısa devre halkası, baralar, soğutma ve balans pimleri alüminyum enjeksiyon bölümünde dökülür. Bazı özel durumlarda saf alüminyum yerine alaşımlı alüminyum kullanılabilir, ayrıca kaynaklama yöntemiyle rotor iletken çubukları bakır veya pirinçten de yapılabilir.

Alüminyum enjeksiyon bölümündeki büyük eritme potalarında, tedarik edilen alüminyum külçeler eritilir. Tezgahtaki kalıplara göre istenilen uç halkası, soğutma ve balans pimi ölçüsüne uygun olarak rotorlara alüminyum enjeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Enjeksiyon işlemi sonrasında rotorların bara açısı, uç halkası ölçüleri ve paket boyları belli aralıklarla kontrol edilir.

Rotora mil geçirme, taşlama ve balans alma işlemlerinin uygulanması

Alüminyum enjeksiyon işlemi gerçekleştirilmiş rotorlara presle geçirilen miller çelikten imal edilir. Milin çıkış ucu kasnak ve kavrama gibi iletim elemanlarının bağlanması amacıyla işlenir ve kama yuvası açılır. Genelde asenkron motorlarında standart olarak mil ucu tek taraflıdır, ancak istek halinde motorlar her iki tarafında mil ucu bulunacak şekilde imal edilebilir.

Mil geçirilen rotorlara belirlenen dış çap ölçüsüne göre tornalama işlemi uygulanır. Bu sayede rotor dış yüzeyindeki ovallik ortadan kaldırılır, stator ve rotor arasında istenilen hava aralığı oluşturulur.

Mil geçirilmiş rotorun tornalama işlemi bittikten sonra balans ayarı yapılmalıdır. Bu işlemin amacı rotorun dengeli ve sarsıntısız dönüş yapabilmesini sağlamaktır. Rotor, balans makinesine yerleştirilerek belli bir devirde döndürülür ve balans değerlerine bakılır. Herhangi bir dengesizliğin olması durumunda rotorun balans pimlerine küçük ağırlık (balans pulu) takviyesi yapılır ve rotor dengeli hale getirilir.

Balans sonrasında rotorun dış kısmı özel bir vernikle kaplanır. Bu vernik rotor yüzeyinde meydana gelebilecek aşınmalara ve erozyona karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca farklı renklerde vernik kullanılması, rotorun imalat sürecinde diğer rotor tipleriyle karıştırılmasını engeller. Rotorun dış yüzeyinin vernikle kaplanmasının ardından mile rulmanlar geçirilir. Böylece rotor, montaj işlemi için hazır hale gelir.

Stator sargılarının sarılması, yerleştirilmesi ve testlerinin yapılması

Stator oluklarına yerleştirilmek için hazırlanan bobinler, yapılan motor tasarımlarına göre farklı kesit ve sarım sayılarındaki bakır iletkenlerden meydana gelir. Bobinleri hazırlamak için sargı makinelerinden yararlanılır. Sac paketi ile bobinler arasında elektriksel izolasyonu sağlamak için öncelikle stator oluklarına mylar adı verilen oluk izolasyon malzemeleri yerleştirilir. Daha sonra tasarım sırasında kararlaştırılan sargı şemasına göre izoleli bakır iletken teller oluklara yerleştirilir.

Sargı yerleştirme işlemi küçük tipteki motorlarda inserting makineleriyle; büyük güçteki motorlarda ise elle gerçekleştirilir. Ayrıca stator oluklarına sargı yerleştirme konusunda geliştirilmiş özel robotik sistemler vardır. Bu sistemler üretim adeti çok olan uygulamalarda üreticiye hem ekonomik hem de zaman yönünden büyük avantaj sağlar.

Bütün bobinler stator oluklarına yerleştirildikten sonra fazlar arası izolasyonu sağlamak için yarım ay şeklinde kesilmiş izolasyon kağıtları bobinlerin arasına yerleştirilir. Sargı yerleştirme işlemi tamamen bittikten sonra sargı uçları belirlenir. Tasarım aşamasında belirlenmiş sargı şemasına göre sargıların uç bağlantıları yapılır. Belirlenen faz uçlarına makaronlama işlemi yapılır. Daha sonra bir araya getirilen sargı uçları kaynaklanır. Kaynaklanan uçları sargılardan izole etmek için makaronlar takılır.

Sargılı stator sac paketinin gövdeye rahat girebilmesi ve motora yerleştirilecek rotorun sargılara temas etmemesi için sargı kısmının sıkı ve düzgün bir formda olması gerekir. Bunun için sargıların ön ve arka kısmına, dövülerek veya pres makinelerinde preslenerek form verilir. Ayrıca verilen formun bozularak tellerin gövdeye temas etmemesi için sargılara bandajlama ve dikim işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında tellerdeki izolasyona zarar vermemek gerekir, bu yüzden işlemler dikkatlice yapılmalıdır.

İmal edilen sargılı stator sac paketi, sorunsuz çalışabileceğinin anlaşılabilmesi için bazı rutin testlere sokulur. Bu testlerde kopukluk veya şase gibi herhangi bir sorunla karşılaşılırsa sargılı stator sac paketi bir sonraki aşamaya geçemez.

Tüm rutin testleri geçen sargılı stator sac paketi verniklemeye işlemine tabii tutulur. Sargılar, vernikleme ve fırınlarda kurutma işlemleri sayesinde sabit ve sıkı bir form alır. Tüm bu işlemlerden geçen stator, gövde geçirme işlemi için hazır hale gelir.

Gövde ve kapakların işlenmesi, statora gövde geçirme işleminin gerçekleştirilmesi

Motorların gövde ve kapakları, alüminyum enjeksiyon yöntemiyle ya da dökme demirden kum kalıplama yöntemiyle üretilir. İşlenmemiş kapak ve flanşlar CNC tezgâhlarında işlenir. Tedarik edilen işlenmemiş gövdelerin ise iç yüzeyleri talaşlı imalat bölümünde egalize tezgahlarında işlenerek gövde geçirme işlemi öncesi hazır hale getirilir. Verniklenmiş sargılı stator sac paketi gövdeye; pres kullanarak sıkı geçirme metoduyla (bu işlem genelde pik gövdeli motorlar için yapılır) veya gövdenin çeşitli yollarla ısıtılıp genleştirilmesiyle geçirilir. Daha sonra gövde geçirilmiş stator sargı çekirdek grupları fatura açma için talaşlı imalat bölümüne gönderilir.

İçlerine stator sargı çekirdek grupları yerleştirilmiş alüminyum ya da pik (dökme demir) gövdelere egalize tezgahlarında fatura açma işlemi yapılır. Bu işlem;

Gövdeye yerleştirilecek rotorda herhangi bir eksenel kaçıklığın olmaması,
Montajı yapılacak kapağın gövdeye tam olarak yerleşebilmesi,
Rotorla stator arasındaki hava aralığının motorda her noktada eşit dağılması ve
Rotorun dönüşü sırasında statora sürtmemesi için belirlenen toleranslara uygun olarak yapılmalıdır.
Bu son işlemin ardından gövde geçirilmiş stator sargı çekirdek grubu montaj için hazır hale gelir.

Mil, gövde, kapak, flanş, muhafaza tası ve ayak gibi motorun mekanik parçalarının işlenmesi

Tedarik edilen gövde, kapak, flanş ve ayak parçalarının vida yerlerinin açılması, torna ve freze işlemleri talaşlı imalat bölümünde yapılır. Motor muhafaza tasları için ise pres makinelerinde kesilen rondeller, derin çekme makinelerinde şekillendirilir ve muhafaza taslarına ana şekli verilir. Daha sonra pres makinelerinde muhafaza taslarının ön kısmındaki havalandırma delikleri açılır. Tas delme makinelerinde vidalama yerleri açıldıktan sonra ise montaj için son şeklini alır.

Motorun montaj, boyama ve paketleme işlemleri

Montaj hattında, diğer bölümlerde hazırlanmış olan motor parçaları birleştirilerek bir araya getirilir. Bu kapsamda;

Rulmanları geçirilmiş ve balansı yapılmış milin, Sargısı sarılmış, verniklenmiş, gövde geçirilmiş ve fatura açma işlemi uygulanmış statorun, Ayak, kapak, flanş, klemens kutusu, muhafaza tası ve pervane gibi kullanıma hazır hale getirilmiş diğer mekanik parçalarının montaj işlemi yapılır.

Motorun teknik bilgilerini içeren motor etiketi de gövdenin üzerine çakıldıktan sonra montaj işlemi tamamlanır. Montaj işlemi yapıldıktan sonra motor son kez rutin testlere sokulup sorunsuz çalıştığı tekrar kontrol edilir. Tüm üretim ve montaj aşamalarını hatasız geçen motor, son onayın ardından boyanır ve paketlenmek üzere depo kısmına gönderilir. Paketlendikten sonra müşteriye sevk için hazır hale gelir.

Üst düzey elektrik motoru için MEG Endüstri ile irtibata geçebilir, dilerseniz megendustri.com.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da info@megendustri.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Elektrik Motorları

Ağır sanayinin ihtiyaçlarına kusursuz Omec Motor çözümleri

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Hem alçak gerilim hem de orta gerilim elektrik motorlarında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Omec Motor, birçok sektöre sunduğu üstün fiyat-performans hizmetini Türkiye’nin ağır sanayisiyle de buluşturuyor. Firma, Türkiye’nin çimento sektörüne en yüksek kalite ve en uygun fiyat seviyesinde özel çözümler sunuyor.

56 gövdeden 560 gövdeye kadar sahip olduğu elektrik motoru üretim gücüyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağır sanayinin hizmetine kusursuz çözümler sunan Omec Motor, Türkiye’ye 2021 yılında yaptığı ilk girişin hemen ardından özellikle maden ve termik santral sektörlerinde aldığı başarılı projelerden sonra, şimdi de Türkiye’nin demir-çelik ve çimento sektörlerinde.

Ürün serisinin en güçlü kollarından olan, özellikle döküm gövdeli ve büyük güçlü elektrik motorları ile Türkiye’nin ağır sanayisine hem yüksek performans hem de yüksek verimlilik sunan Omec Motor, büyük projelere büyük ürünler ve büyük performanslar sunarken, müşterilerine son derece uygun fiyatlar sunuyor.

Küresel ölçekte uzun yıllardan günümüze kadar elde ettiği başarılı projeler ve kazandığı tecrübeler eşliğinde Türkiye’ye giriş yapan Omec Motor, kısa süre içerisinde imza attığı referans projelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Ağır sanayideki referans projelerin yanı sıra, özellikle bayilik ağının kurulması ve OEM’lerle çeşitli sektörlere yönelik birlikte çalışmalarda da çok kısa sürede önemli işlere imza atan Omec, Türkiye’deki proje çeşitliliğini artırmak adına sürekli yeni çalışmalar planlıyor. Bu çalışmalardan biri olarak; Ekim ayında çimento sektörünü Antalya’da bir araya getirecek olan seminere de katılacak olan Omec Motor, bu organizasyonda müşterileri ile yan yana gelip, ürün ve çözümlerini tüm sanayinin faydasına sunacak.

Çimento, seramik, maden, demir-çelik ve kağıt sektörlerinde sıklıkla tercih edilen ve kullanılan ürün gruplarını seminerde sergileyecek olan Omec Motor, 11kV ve 5MW’a kadar olan OMH Serisi OG Motorları ile 400V ve 690V beslemelerde 2MW’a kadar olan OMT1c Serisi AG Motorları’nı ön plana çıkaracak.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Elektrik Motorları

Elektrik motorlarının geniş üretim gücü OMEC Motor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Türkiye pazarına giren küresel elektrik motoru üreticisi OMEC Motor, çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. PEJA Şirketler Grubu’nun elektrik motorundaki markası OMEC Motor; demir-çelik sektöründen petrol ve gaz endüstrisine, maden sektöründen su arıtmaya, ağaçtan kağıt sanayi ve kimya endüstrisine hatta eczacılıktan otomotive kadar birçok sektöre uygun elektrik motoru üretiyor. 

Hem alçak gerilimde hem de orta gerilimde çok geniş bir ürün yelpazesine sahip OMEC Motor Hollanda’nın Türkiye Ülke Müdürü Alkan Demircioğlu, “56 gövdeden 630 gövdeye kadar alçak gerilimde motor üretebiliyoruz. Alüminyumda üretimimiz 160 gövdeye kadar, dökümde üretimimiz ise 63 gövdeden başlıyor. Bu çok büyük bir üretim gücüdür” diyor. Özellikle demir-çelik sektörü için çok güçlü gövdeli, yüksek performanslı ve son derece rekabetçi fiyatlı motorlar sunduklarını aktaran Demircioğlu, “Orta gerilimde 11kV besleme gerilimine ve 5MW güce kadar motor üretebiliyoruz. OMEC olarak özellikle, orta gerilim motorlarımız ile müşterilerimize son derece rekabetçi uygun fiyatlar ve kısa teslim süreleri sunabiliyoruz” diye konuşuyor. Çok güçlü oldukları bir diğer ürün gruplarının hızlı üretim süreleri eşliğinde bilezikli motorlar olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Bu yönde sanayimizden yeni yatırımlar doğrultusunda teklif taleplerini memnuniyetle bekliyoruz. OMEC Motor’un fiyatta en rekabetçi olduğu alanın özellikle büyük güçlü döküm gövde motorlarımız olduğunu söylemem gerekiyor. Son derece üstün performansa sahip, tüm verimlilik sınıflarında motorlarımız ile sanayimizin hizmetindeyiz” açıklamasında bulunuyor.

Geniş ürün portföylerinde yer alan exproof motorlara da dikkat çeken Alkan Demircioğlu, şöyle devam ediyor: “Bir diğer çok güçlü olduğumuz sektör ise exproof motorlarımızdır. Ülkemizin petrokimya sektörüne, Zone1 Ex d IIC T4 sıcaklık sınıfı exproof motorlarımız ile tüm desteğimizi vermek istiyoruz. Bir diğer çok iddialı olduğumuz motorlarımız da IP23 korumalı motorlarımız olacak. Bu motorlar özellikle vidalı kompresör uygulamalarında çok talep görmektedir. Fiyatta da cazip avantajlar sunabilmektedir. Sonuç itibarıyla OMEC Motor olarak, sahip olduğumuz son derece geniş ürün ağımızla, ülkemiz sanayisine gerek en doğru ürün seçimi gerek ürün ve sistem performansı ve gerekse de fiyat açısından en doğru hizmeti vermeyi kendimize hedef alıyoruz.”

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Elektrik Motorları

85 yıllık elektrik motoru üreticisi Türkiye pazarına girdi; bayi ve çözüm ortakları arıyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Türkiye’de ilk ‘Dutchi’ adıyla çok yakından tanınan ve 85 yıllık mazisi olan PEJA Şirketler Grubu’nun elektrik motorundaki yeni ismi OMEC Motor, Türkiye pazarına giriyor. 85 yıllık tecrübeyi rekabetçi fiyat anlayışı ile pazara getiren OMEC, Türkiye’deki bayi ve çözüm ortaklarını arıyor. Çok geniş üretim gücü ve ürün portföyüne sahip firma, 3 yıl içerisinde Türkiye’nin elektrik motoru sektöründe tercih edilen ilk 3 global markasından biri haline gelmeyi hedefliyor.

OMEC Motor, PEJA Grubu bünyesinde; temiz enerjiden marine endüstrisine, petrol ve gaz endüstrisinden maden sektörüne, su arıtmadan ağaç, kağıt sanayi ve kimya endüstrisine hatta eczacılıktan otomotive kadar birçok sektöre uygun elektrik motoru sunuyor. Türkiye pazarına rekabetçi fiyat anlayışı, 85 yıla dayanan tecrübesi, kalite performans açısından üstün özelliklere sahip geniş ürün portföyü ile giren OMEC, ilk 3 yıllık iş planı çerçevesinde Türkiye elektrik motoru sektörünün güvenilen ve tercih edilen ilk 3 global markasından biri haline gelmeyi hedefliyor. Elektrik motorları üretiminde alçak gerilimden orta gerilime, bilezikli motordan tek fazlı motorlara, exproof motorlardan frenli motorlara kadar bütün motor gruplarını ürün gamı içerisinde bulunduran OMEC Motor, Türkiye’deki bayi ve çözüm ortaklarını arıyor. 

OMEC Motor’un bağlı olduğu PEJA Grubu’nun 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana birçok sektörde farklı şirketler ile faaliyetlerini sürdüren dev bir firma olduğunu dile getiren OMEC Motor Türkiye Ülke Müdürü Alkan Demircioğlu, OMEC Motor’un; genel yönetim, mühendislik ekibi, lojistik merkezi, ana depo, modifikasyon merkezi, atölyesi ve test merkezi gibi birimlerinin kurulduğu yer olan Hollanda’nın Arnhem şehrinde bulunduğunu dile getiriyor. OMEC Motor’un Alman menşeli Vem ve Kaiser markaları ile birtakım ortaklıklar kurduğunu ve şirketleşmeler, satın almalar yoluyla küresel bir marka haline geldiğini aktaran Demircioğlu, “Bu büyümenin global ticarete bir yansıması olarak Hollanda’da bulunan üretim merkezlerini Çin’le birleştiren OMEC Motor, Hollanda’daki mühendislik ve tasarım gücünü Çin’deki üretim üsleriyle tüm dünyanın hizmetine sunuyor” diyor. 

Geniş yelpazede üretim gücü

OMEC Motor’un hem alçak gerilimde hem de orta gerilimde çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu aktaran Demircioğlu, “56 gövdeden 630 gövdeye kadar alçak gerilimde motor üretebiliyoruz. Alüminyumda üretimimiz 160 gövdeye kadar, dökümde üretimimiz ise 63 gövdeden başlıyor. Bu çok büyük bir üretim gücüdür. Özellikle demir-çelik sektörü için çok güçlü gövdeli, yüksek performanslı ve son derece rekabetçi fiyatlı motorlar sunabiliyoruz. Orta gerilimde 11kV besleme gerilimine ve 5MW güce kadar motor üretebiliyoruz. OMEC olarak özellikle, orta gerilim motorlarımız ile müşterilerimize son derece rekabetçi uygun fiyatlar ve kısa teslim süreleri sunabiliyoruz” açıklamasında bulunuyor. 

Firmanın fiyatta en rekabetçi olduğu alanın özellikle büyük güçlü döküm gövde motorlarda olduğunu söyleyen Demircioğlu, “Son derece üstün performansa sahip, tüm verimlilik sınıflarında motorlarımız ile sanayimizin hizmetindeyiz. Bir diğer çok güçlü olduğumuz sektör ise exproof motorlarımızdır. Ülkemizin petrokimya sektörüne, Zone1 Ex d IIC T4 sıcaklık sınıfı exproof motorlarımız ile tüm desteğimizi vermek istiyoruz. Bir diğer çok iddialı olduğumuz motorlarımız da IP23 korumalı motorlarımız olacak. Bu motorlar özellikle vidalı kompresör uygulamalarında çok talep görmektedir. Fiyatta da cazip avantajlar sunabilmektedir. Sonuç itibarıyla OMEC Motor olarak, sahip olduğumuz son derece geniş ürün ağımızla, ülkemiz sanayisine gerek en doğru ürün seçimi gerek ürün ve sistem performansı ve gerekse de fiyat acısından en doğru hizmeti vermeyi kendimize hedef alıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

OMEC Motor Türkiye Ülke Müdürü
Alkan Demircioğlu

Global referanslar, rekabetçi fiyat anlayışı

Uzun süredir Türkiye pazarı hakkında çalıştıklarını belirten OMEC Motor Türkiye Ülke Müdürü Alkan Demircioğlu, “Türkiye pazarına son derece sağlam bir ürün ve global anlamda rekabetçi fiyatlarla giriyoruz. OMEC olarak, markamızın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile geliştirilen üstün performanslı, yüksek verimli, uygun teslim süreli ve son derece rekabetçi fiyatlara sahip ürün ve çözümlerimiz ile hem ülkemiz coğrafyasında hem de çevre coğrafyalarda son derece başarılı projeler gerçekleştireceğimize ve müşterilerimiz tarafından kısa zamanda en çok tercih edilen elektrik motoru markası olacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulunuyor. OMEC Motor olarak, yüksek kalite ürünler ve global referanslar ile Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Demircioğlu, arzu eden müşterilerle tüm dünyaya yayılan global referanslarını paylaştıklarını kaydediyor. Firmanın özellikle Avrupa kıtasında gerçekleştirmiş olduğu çok önemli referans projeler olduğunu vurgulayan Demircioğlu, “Bu referans projelere örnek vermek gerekirse; Hydac, Volkswagen, Flender ve benzeri projeler gösterilebilir” diyor.

“Tesisinde ilk defa OMEC Motoru kullanmayı düşünen müşteriler eğer isterse, Hollanda ve Almanya’da bulunan OMEC Motor tesislerindeki test çalışmalarına bizzat eşlik edebiliyor” diyen Demircioğlu, şöyle devam ediyor: “OMEC Motor olarak bir diğer güçlü olduğumuz konu da Hollanda merkezimizde hazırda bulundurduğumuz güçlü motor stoklarımızdır. Yaklaşık 15 milyon euro değerinde hazır motor stokumuz mevcuttur. Müşterilerimiz, bizzat kendileri ‘www.omecmotors.com’ web sitemize girip, ihtiyaçları olan motoru hemen sipariş verebilirler. Stokumuzda, exproof motorlar dahil olmak üzere en küçüğünden en büyük güce kadar motorlarımız hazırda mevcuttur.”

Pazarda tercih edilen ilk 3 global markadan biri olmayı hedefliyor

Müşterilerin kısa zamanda OMEC Motor’un ürün performansından ve fiyat avantajlarından memnun kalacağını vurgulayan Demircioğlu, “Hollanda merkezimiz ile yaptığımız analizler ışığında, yakın gelecekte ülkemizdeki sanayicinin elektrik motoru konusundan en çok güvenip en çok tercih ettiği ilk 3 global markadan biri olmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için öncelikle çok kaliteli ve yüksek performans sunan bir ürünümüz olduğunu biliyoruz” diyor. Global bir marka olmanın avantajı, üretim maliyetleri açısından geniş bir ürün gamı ve piyasaya sunabilecekleri rekabetçi fiyatlar olduğunu aktaran Demircioğlu, “Uygulamaya yönelik en doğru ürünü, en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmak en büyük hedeflerimizden biridir. İlk adımda, ürünümüzü ülkemize daha hızlı ve geniş coğrafyada temin edebilmek amacıyla bayilikler vermeyi hedefliyoruz. Hemen yanında OEM makine imalatçılarımıza ve elbette son kullanıcılara ulaşmak istiyoruz. Bilhassa exproof motorlarımız ve OG motorlarımız ile ülkemiz ağır sanayisinde yakın gelecekte en çok tercih edilen marka olmak istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

İlk hedef: Bayi ve çözüm ortakları

Firma olarak uzun zamandır gerçekleştirdikleri pazar araştırmalarıyla sistemlerinin altyapısını tasarladıklarını ve bu tasarımı hayata geçirmek üzere Türkiye’deki faaliyetlere başladıklarını paylaşan Alkan Demircioğlu, ilk olarak bayilik ağını oluşturmak istediklerini dile getiriyor. Bayilik sisteminin çok önemli bir noktayı oluşturduğunu söyleyen Demircioğlu, “Bayilik sistemi çok önemli bir noktayı oluşturuyor çünkü bayi, endüstrinin bütün kılcal damarlarına kadar ulaşabiliyor. Tüm coğrafyadaki müşterilerimize ürünümüzü sunabiliyor. Bir yandan müşterilerimizi mutlu ederken, bir yandan da OMEC markasının ülkemizdeki bilinirliğini artırıyoruz. Biz, Türkiye sanayisinin OMEC Motor’un kalitesi ve teknolojisiyle tanışmasını istiyoruz. Türkiye’de dengeli, düzenli ve adaletli paylaştırılmış bir bayilik sistemi kuracağız. Tüm bayilerimize eşit kol mesafesinde olacağız. Onların ihtiyaçlarını yakinen biliyoruz ve aradıkları ürünü onlara sunacağız, tüm planlarımız bu yönde hazırdır. Ürünümüz, bayilerimizin rafına yerleştikten, Türkiye piyasasının kan dolaşımına girdikten sonra; endüstrinin en küçük işletmesinden en büyüğüne kadar tüm müşterilerimizin kullanımına sunulsun istiyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Nitelikli bayilik sistemi ile pazara geniş bir coğrafyada ve en sağlıklı şekilde yerleşmeyi istediklerinin altını çizen OMEC Motor Türkiye Ülke Müdürü, şöyle devam ediyor: “OMEC Motor Bayiliği için özellikle işin tekniğine hakim, işin mutfağından gelen, altyapısı sağlam, finansal durumu güçlü, piyasada tanınırlığını sağlamış, geniş bir coğrafyaya seslenebilen, dinamik bir şekilde gezip proje kovalayan, müşterinin yanında olmayı seven, özellikle aktif olmayı seven firmalar ile çalışmak istiyoruz. Uzun yıllar bu sektörde çalışan biri olarak, Türkiye’deki elektrik motoru, redüktör ve konvertör piyasasındaki tüm aktörleri bizzat tanıyorum. Yakın bir zamanda OMEC Motor markasıyla bütünleşip bizlerle aynı hedeflerde buluşacak en doğru partnerler ile çalışmaya başlamayı hedefliyoruz.”

“Sanayiye teknik eğitimler vermek istiyoruz”

OMEC Motor’un her geçen gün büyüdüğünü, şu an satışların yüzde 70’inden fazlasını Batı Avrupa ülkeleri olan İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya gibi ülkelere gerçekleştirdiklerini açıklayan Alkan Demircioğlu, firmanın Türkiye’deki yol haritasını şöyle özetliyor: “PEJA Grubu olarak, çatısının altında birçok üretim tesisi bulunduran OMEC hem Türkiye pazarına hem de diğer pazarlara çok hızlı ve dolu dolu geliyor. Türkiye çok büyük bir pazar ve Türkiye’nin stratejik konumu ile Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Rusya pazarı, Kuzey Afrika pazarı, Kafkaslar ve Orta Doğu ele alındığında, ülkemizin mevcut pazarı daha da büyümektedir. Adım adım OMEC Motor markasını ülkemiz sanayisine yerleştirdikten sonra, hedeflerimizden biri de sektöre özel olarak düzenleyeceğimiz teknik eğitim turlarına başlamak. Ağır sanayi başta olmak üzere; vinç, konveyör, pompa/fan gibi kilit sektörlere ürün ve çözümlerimiz hakkında teknik seminerler vermek istiyoruz. Kendi bilgi birikimlerimize ve yaratacağımız birlikteliklere, sinerjilere ve partnerliklere güveniyoruz. Bu da Türkiye pazarında bize kesintisiz ve kuşkusuz başarıyı getirecek.” 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com