Connect with us

Dernekler ve İlgili Kurumlar

ARMATÜR Derneği’nden 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve PGD webinarı

Yayın Tarihi:

on

ARMATÜR Derneği, Eğitim ve Seminerler Komitesi çalışmaları kapsamında, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ilgili bir bilgilendirme webinarı düzenlendi.

8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinarda konuşmacı olarak yer alan ÇELİKBAŞ Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER ve ARMATÜR Derneği Sertifika ve Standartlar Komitesi Başkanı Yusuf KAYA katılımcılara, sunumlarıyla yeni mevzuat ile getirilen değişiklikler, sorumluluklar, cezalar ve yeni PGD sistemine uyum çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Dernekler ve İlgili Kurumlar

ARMATÜR Derneği, İSKİ tarafından düzenlenen 3. Su Verimliliği Çalıştayı’na katıldı

Yayın Tarihi:

on

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Nisan 2021 tarihinde suyun verimli kullanımı ve su tasarrufu yöntemleri konusunda sektörel sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması amacıyla bir çalıştay düzenlendi.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı koordinesinde kurulan “Suyun Verimli Kullanımı ve Su Tasarrufu Yöntemleri Çalışma Kurulu” tarafından başlatılan çalıştaylar dizisinin devamı niteliğinde olan 3. Su Verimliliği Çalıştayı’nın ilki üretici firmalar ile ikincisi ise belediyeler ve TOKİ, KİPTAŞ gibi paydaşlar ile yapılmıştı.

1 Nisan 2021 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşen ve sivil toplum paydaşlarını bir araya getiren üçüncü çalıştay, İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan açılış konuşma ve sunumları ile başladı.

Açılış programı çerçevesinde Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cafer SEZGİN’in konuşmasını takiben, kullanılmış suların geri kazanımını ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri’ni tanıtan animasyon filmlerinin gösterimi ile devam etti. Bunu takiben Ümraniye Şube Müdürü Sayın Battal KAMİLOĞLU tarafından yapılan sunum sonrasında kısa bir çay kahve arası verildi. Ara sonrasında sonra katılımcılar iki karma sınıfa ayrılarak çalışmaya başladılar.

Çalıştay’da özellikle son yıllarda bariz bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişiklikleri ve kuraklığa vurgu yapılarak su tasarrufunun öneminin altı çizildi ve yağmur hasadından elde edilen suların değerlendirilmesi; gri suların arıtılarak yeşil alan sulamasında, süs havuzlarında, karayollarının temizliği, yangın söndürme, rezervuar sistemleri ve benzeri uygun alanlarda kullanımı; şehir hayatında su sarnıçları ve depoları ile ilgili yeni düzenlemeler; takip edilmesi gereken yeni uluslararası oluşumlar ve standardizasyon çalışmaları gibi birçok konuda görüşüldü.

Çalıştay’a ARMATÜR Derneği’ni temsilen Genel Sekreter Gamze TAŞPOLAT ALTINYAY ile üye firmalardan KAYALAR ARMATÜR A.Ş. AR-GE Müdürü Ekrem ÇAKIR, GÜL Pres Döküm San. A.Ş. Kalite Kontrol Müdürü İsmail ARSLAN ve ŞENSOYLAR KLAPE Tes. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. AR-GE Yöneticisi Alperen ÖNAL tarafından katılım sağlandı.

Çalıştay çıktılarının İSKİ tarafından derlenerek katılımcılar ile paylaşılması ve süreçleri iyileştirme konusunda kullanımı öngörülüyor.

Devamını Oku

Dernekler ve İlgili Kurumlar

ARMATÜR Derneği LATAM Ticaret Heyeti Başarıyla Tamamlandı

Yayın Tarihi:

on

ARMATÜR Derneği tarafından, “ARMATÜR Online Meetings” konsepti ile düzenlenen ilk organizasyon olan Latin Amerika Online Ticaret Heyeti, 8 – 12 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen LATAM Heyeti ve B2B Görüşmeleri kapsamında Dernek üyesi 10 üretici firma, 12 Latin Amerika ülkesinden toplam 49 alıcı firma ile 83 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Etkinlik 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında planlanmış olsa da, gelen yoğun talep ve ilave görüşme taleplerini de karşılayabilmek için katılımcı firmalar 19 Mart 2021 tarihine kadar ek toplantılar yapmayı sürdürdüler.

Böylece ARMATÜR Derneği LATAM Heyeti dahilinde üye firmalar, kendilerine özel tercümanları eşliğinde firma başına ortalama 10, toplamda 111 iş görüşmesi yaparak ihracat potansiyellerini geliştirme ve satışlarını farklı bir coğrafyaya taşıma imkanı buldular.

Devamını Oku

Dernekler ve İlgili Kurumlar

İSO Yapı Malzemeleri Sektörü PGD İstişare Toplantısı 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti

Yayın Tarihi:

on

ARMATÜR Derneği’nin İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) talebi üzerine sektör için İSO çatısı altında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün de katılımı ile ”Piyasa Gözetim Denetimleri”ne ilişkin bir istişare toplantısı organize edildi.

Zoom uygulaması üzerinden video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, ARMATÜR Derneği’nin de katılım ve katkıları ile 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.

 Başkanlığı İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan SARUHAN, moderatörlüğü İSO Gümrük ve Dış Ticaret, İç Ticaret ve PGD Meclis Çalışma Grubu ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan TURHAN tarafından yapılan toplantıya T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER, Bakanlık Yetkilileri, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar URFALILAR, İSO Çalışma Grubu üyeleri, ilgili Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ile sektör derneklerinin temsilcileri ve sektörel firmalar tarafından katılım sağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan SARUHAN, İSO Yönetim Kurulu’nun PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine verdiği önem çerçevesinde gerçekleştirilen istişare toplantılarıyla PGD faaliyetlerinin etkinliğinin artacağına yürekten inandığını belirterek, karşılıklı fikir alışverişine olanak sağlayan ve bugüne kadar yapılan toplantılarla çok geniş bir sektörü içine alan bu toplantıların çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

İSO Gümrük ve Dış Ticaret, İç Ticaret ve PGD Meclis Çalışma Grubu ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan TURHAN da; PGD faaliyetlerinin sanayicimizin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için çok önemli olduğunu, denetim faaliyetlerinin iki sac ayağı olan gümrük denetimleri ile PGD faaliyetlerinin eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla ERENLER ise yaptığı konuşmasında, Türkiye’de PGD faaliyetlerinin ağırlık olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da dahil olmak üzere dokuz ayrı kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek yapı malzemeleri sektörünün kendi Bakanlıkları sorumluluğunda olduğunu, senede ortalama 20 bin civarında denetim yapıldığını, pandemi süreci ile bu sayının azaldığını ancak bu yıl yine bu sayılara ulaşmak istediklerini ifade etti.

Bunu takiben, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PDG Şube Müdürü Şükrü BABACAN tarafından yapı malzemeleri sektöründe gerçekleştirilen PGD faaliyetleri ve denetimleri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında sunum yapıldı. Akabinde de İstanbul İl Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Mehmet Engin EREN tarafından da yapılan ek bilgilendirmeler ile uygulamalara açıklık getirildi.

Toplantıda ARMATÜR Derneği adına söz alan Sertifika ve Standardlar Komitesi Başkan Yusuf KAYA tarafından önce ARMATÜR Derneği’nin tanıtımı yapılarak ardından da sektörün PGD ile ilgili sorunları ortaya koyuldu. Bu çerçevede Bakanlık yetkilileri ile özellikle, sektör paydaşlarının belirli süreler ile düzenli olarak istişari toplantılarda bir araya getirecek güçlü ve açık bir iletişim kanalı oluşturulması; bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarında sektör dernekleriyle yakın işbirliği ve ortak projeler yürütülmesi; sektörel farkındalık ve ilgili sektördeki “güvenli ürün” arzı oranlarına ilişkin araştırma ve durum tespit çalışmaları yapılarak stratejilerin bu çalışmaların çıktıları doğrultusunda geliştirilmesi; tüm faaliyetlerin sektörler özelinde ve ürün grupları bazında ve genele yayılarak gerçekleştirilmesi; kötü örnek ve uygulamaların yanı sıra iyi örnek ve uygulamaların da kamuoyu ile paylaşılması; sektörel, ürünsel ve hatta kurumsal anlamda “güvenli ürün” puanı/oranı/derecesi uygulaması tesis edilmesi önerileri paylaşıldı. Bu konuda hazırlanacak detaylı bir raporun Bakanlık ile paylaşılacağı ifade edildi ve Dernek olarak inisiyatif alınmaya hazır olunduğu bildirildi.

Buna ek olarak, ARMATÜR Derneği Hukuk Müşaviri Av. Nil Merve ÇELİKBAŞ ŞEKER tarafından da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Maddesi ve devamındaki maddeler çerçevesindeki düzenlemelerin haksız rekabet ile mücadele için yeterli olmadığı; idari para cezalarını da kapsayacak şekilde ayrı bir Türk Haksız Rekabet Kanunu çıkartılarak, idari sorumlulukların da düzenlenmesi gerektiği değerlendirildi. ARMATÜR Derneği tarafından bu konunun da muhatabı T.C. Ticaret Bakanlığı ile ayrıca paylaşılması öngörülüyor.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com