Connect with us

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

Kamuda yerli malı ürünlerin tercih edilmesine yönelik adımlar

Yayın Tarihi:

on

Gürbüz Gürer

Odak Endüstri

Satış ve Pazarlama Koordinatörü

Hiçbir ürün, üretildiği ülkede tercih edilirlik seviyesinde belli bir aşamaya gelmeden, dünya markası olamıyor. Basit bir deyişle, siz ürettiğiniz ürünü kullanmıyorsunuz ama başkasına satmak istiyorsunuz. O zaman nasıl dünya markası olabilirsiniz?

Ülke dışında üretilen, kalitesinden emin olduğumuzu düşündüğümüz ürünleri tüketmeye devam edersek ki bu ürünlerin tüm katma değeri yurtdışındaki firmalara gider, yerli diye adlandırılan ve katma değeri tamamıyla yurt içinde kalan ürünlere yönelmez isek,  yerli üretici kendisini geliştiremeyecek, dünya markası olma hedefini tutturamayacaktır.

Bir şey üretmeksizin, aldığınız ile sattığınız arasında para kazandıran işler ticaretin en güzelidir. Üstelik başkasının tasarladığı, yatırımlarını yapıp, araştırma ve geliştirmesine para ve emek harcayıp, bütün üretim zorluklarına göğüs gerip, sonrasında pazara sunduğu bir ürünü, alış ve satış fiyatı arasındaki fiyata odaklanarak, salt “para kazanıyorum, niye üreteyim” düşüncesiyle ekonomiyi sürdürmeye çalışırsanız hiçbir yere varamazsınız. Daima araştırma ve geliştirmeye para harcayan, bunun sonucunda da iyi ürün üreten ülkelerin ürünlerine özenerek bakar ve dövizimizi bu ürünlere harcarız. Ama hiç düşünmeyiz ki, aynısını biz niye yapamıyoruz… Destek gerekli. Önce kendi ülkemizden, kendi kullanıcımızdan destek.

2017 yılında toplam 157,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Buna karşın ithalat rakamımız 234,2 milyar dolar oldu. Yani ülke ticaretimiz 77.1 milyar dolar açık verdi. Bu açık ancak üretimi artırmak ile kapatılabilir.  

Sonunda yöneticiler ticari açığın artışına dur diyebilecek bir karar aldılar: Yerli üreticinin ürettiği ürünlerin kullanılmasına ve teşvik edilmesine yönelik kanunda değişiklik yapıldı. Şimdi biraz resmi dil ile konuşalım:

1 Temmuz 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63. maddesinin (c) bendinde,

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 fiyat avantajı sağlanması zorunludur” hükmü getirildi.

Mal alım ihalelerinin ardından yapım işi ihalelerinde de yerli malı kullanım zorunluluğunun getirilmesine yönelik ihale mevzuatında düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenlemelerle, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesi sağlandı. İlgili bakanlıkça belirlenen, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ise ihale dokümanının, zorunlu teknik nedenler dışında malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu’nca ilan edilen listede yer alan yerli makine, malzeme ve ekipman dikkate alınarak hazırlanması zorunlu tutuldu. Böylelikle, kamu kurumları ihale dokümanlarını, yerli ürün kullanımını sağlayacak şekilde hazırlamak durumundadırlar.

Kullanılacak yerli ürünler ve bunlara ilişkin şartların açıkça belirtilmesi, yapım sürecinde yerli ürünlerin kullanımına ilişkin kontrollerin ise yapı denetim görevlileri tarafından yapılması öngörülüyor. 2016 yılında 80 milyar lira büyüklüğe ulaşan yapım işi ihalelerinde, yerli ürün kullanım zorunluluğu getirilmesinin, yerli sanayinin gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

İşin özü şudur aslında: Yerlisi var ise, yabancısını kullanmaktan kaçınalım. Kaçınalım ki, yerli ürünlerimiz daha çok satılsın, kalitelerini artırabilmek için Ar-Ge yatırımlarına yönelsinler. Biz kullanalım ki, yabancıya da kullandırtabilelim ve ticari açığımızı kapatalım.

Yerliyi kullanalım ki, ülkemizi kalkındırabilelim.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

Binalarda ve şehirlerde enerji verimliliğine yönelik çözümler

Yayın Tarihi:

on

Levent Taşkın
Yönetim Danışmanı

Enerjiyi az üretebilen ama çok fazla tüketen bir ülke olarak enerji verimliliğine yönelik çalışmalarda Avrupa’nın çok gerisinde olmak; buna yönelik yönetmeliklerin denetim ve uygulamalarındaki zayıflıklarımız ülke ekonomimize ve geleceğimize yönelik zararlar vermeye devam etmektedir. Enerji verimliliğinin binalarda, sanayide ve kamuda Avrupa’daki yönetmeliklerin alt yapısı oluşturulacak şekilde çok ciddi bir şekilde ülkemize kazandırılmasında sürdürülebilir çalışmalar kesintisiz yapılmalıdır. Bugünkü mevcut üretimi ve alt yapıyı korumak adına bu yönetmeliklerin hayata geçirilmesi ve uygulanmasında tereddütler veya gecikmeler yaşanmamalıdır. Bu hepimizin geleceğidir; bugünü kurtarmak artık bir strateji olamaz. Bizim geleceğimizi kazanmamıza yönelik stratejilerle bugünü kurtarmaya yönelik zihniyetleri dikkate almamamız gereken stratejileri oluşturmamız gerekir.

Enerji sistemimizdeki dönüşümü sağlayabilmek için, yapmamız gereken iki önemli şey var:

İlk olarak tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmalıyız. Sonrasında da bu verimlilik çalışmalarında kalan enerji talebini karbon kaynaklı olmayan enerji üretim yöntemleri ile karşıladığımızdan emin olmalıyız.

Ülkemizdeki tüm enerji sistemine bir bütün olarak bakmalı ve kendimize şunu sormalıyız: Sistemin hangi bölgelerinde tüketimi azaltabiliriz? Nerelerde enerji tedariğini decarbonize edebiliriz? Sistemler arasında bağlantılar nerede?

Bütün bu sorular için İKİ anahtar çözüm var:

BİRİNCİSİ, enerji kullanımını daha iyi kontrol ederek binalardaki enerji verimliliğinin artırılması.

İKİNCİSİ, yüksek verimli bölgesel enerji sistemlerinin yardımı ile enerji üretim kaynaklarını decarbonize etmek.

Bölgesel enerji sistemlerini destekleyen yasa ve yönetmelikler ile enerji verimliliği çalışmalarının getirisini tüm potansiyeli ile birlikte daha verimli binalar ve yaşanabilir şehirler yaratarak görebiliriz.

Enerjiye talep her geçen gün artmaktadır. Altyapıda, binalarda, gıda talebi ve gıdaların korunmasında; enerji santrallerinde kullanılan enerjinin büyük oranda tasarruf edilmesi mümkündür. Hükümetler artan enerji ihtiyacına karşılık nasıl daha fazla enerji üreteceğine odaklanıyor. Aslında ana konu, nasıl daha az enerji kullanacağına odaklanmaktır. Binalar bir ülkedeki enerji tüketiminin %40’ını gerçekleştirirler. Ayrıca global karbon emisyonunun %49’u binalardan kaynaklanmaktadır. Binalarda entegre ve birbirleriyle iletişim kuran akıllı sistemler nasıl kullanırız, buna odaklanmak bu nedenle çok önemlidir.

Binalarda enerji verimliliğinin üç boyutu bulunmaktadır: Yalıtım, ısı kaynağı (heat supply) ve bina içerisine enerji akışının kontrolü. Burada bahsettiğimiz enerji kontrolü; ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinin tamamını kapsamaktadır.

Genelde enerji akışının kontrolü gözden kaçırılıyor. Ancak normalde enerji akışı kontrolü enerji verimliliğinin temelini oluşturan elemanlardan biridir. Enerji verimliliği demek, bir sistemde tam olarak ihtiyacımız olan enerjiyi (daha fazlasınız değil) gerekli olduğu zamanda kullanarak belirli koşul ve hizmetleri sağlamamız demektir.

Bu görmezden gelemeyeceğimiz kadar dev bir potansiyeldir. Enerji akış kontrolünü optimize ederek binalarda ortalama %30 civarında enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz. Burada bahsedilen enerji kontrol çözümleri, basit ölçümlerden üst düzey akıllı çözümlere kadar geniş bir skalanın içinde yer almaktadır. Bahsedilen yatırımın geri ödeme süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir. 30% enerji tasarrufu! 2 yıl geri ödeme süresi!

Gelin size başka bir örnek vereyim: Bugün, Avrupa’da ve Türkiye’de, hâlâ yaklaşık 50-100 milyon konut en basit düzeyde evlerin içerisinde ortam sıcaklığı kontrolünden mahrum durumda. Türkiye’de mevcut konutlarda basit bir termostatik vana çözümüyle yılda 2 milyar dolar tasarruf mümkündür.

Ülkemizdeki konutlarda ısı merkezine yakın olan daireler aşırı ısınırken diğerlerine soğuktan üşüyecek kadar az enerji iletilmesi durumu çok yaygındır. Bu çok basit bir şekilde ısıtma sistemindeki sıcak suyun balanslanmamasından kaynaklanmaktadır. Balanslama vanaları ile mevcut binaların ısıtma sistemlerinde %40’lara varan tasarruf sağlanırken, her dairenin eşdeğer ısınma konforu da sağlanmaktadır.

Tüm bu enerji akışları optimize edilmiş kontrol sistemi ile tasarruf haline dönüştürülebilir.

Şehirleri daha verimli ısıtır, soğutur ve sıcak su ile konfor sunarken, aynı zamanda daha az CO2 emistoyonu sağlayabiliriz ve bunu sürdürülebilir kılabiliriz. Tam bu noktada devreye bölgesel enerji konusunu giriyor.

Bölgesel enerji çözümleri, enerji kaynaklarını decarbonize etme fırsatı sunar

Bölgesel ısıtma ve soğutma, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji konularını birleştirmektedir. Bu teknoloji geleceğin kanıtlanmış çözümü olarak şehirlerin istenen iklim değerlerine, uygun maliyetlerde ısıtma ve soğutma sistemleriyle ulaşmasını sağlamaktadır. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirleri oluşturmamızı mümkün kılacaktır.

Peki bölgesel enerji konusunu bu kadar özel yapan ne? Bu sadece bir dağıtım hattında gezen sıcak sudan mı ibaret, Hayır! Bölgesel enerji ağına sahip olarak şehirler lokal enerji kaynaklarını kullanma konusunda yetkin hale gelirler. Ayrıca en ufak bir enerjinin dahi israf edilmediğinden emin olabiliriz.

Bölgesel enerji ağları, endüstriyel prosesler, enerji santralleri, şehirdeki su arıtma sistemleri, süpermarketler, data merkezleri vb. yerlerin atık ısılarını kullanışlı bir hale getirerek fayda sağlayabilir. Şehirdeki bu atık ısılar kullanılmadığı için atık enerji atmosfere salınarak israfa dönüşmektedir. Biz bu neredeyse “ücretsiz” olan ısıtma ve soğutma kaynaklarını binalara iletirken, aynı zamanda her bir dairedeki lokal kazan veya kombilerde kullanılacak olan gaz ve sıvı yakıttan tasarruf ediyoruz.

Bölgesel enerji ayrıca birçok farklı yenilenebilir enerji kaynağına da entegre edilebilir. Örneğin jeotermal, solar, termal, hatta yenilenebilir elektrik şebekesi dahil. Böylece şehirdeki lokal enerji kaynaklarını, yenilebilir veya jeotermal kaynakları ile kombine edebilirsiniz. Ayrıca bölgesel enerji sistemi enerji depolamak için de kullanılabilir, buna ek olarak da genel anlamda tüm enerji sistemine sunduğu alternatifler ile esneklik kazandırır. Isı depolamanın elektrik depolamaktan 100 kat daha ucuz olduğunu biliyor muydunuz?

Bugün sahip olduğumuz teknolojilerle, sürdürülebilir bir enerji tasarrufu ve CO2 emisyonu azaltmayı çok büyük oranlarda, %40’lara varan seviyelerde mümkün kılabiliyoruz. Bu tasarrufla şehirlerin ve ülkenin gelişmesi için ihtiyaç duyulan kaynağı kolayca elde etmek mümkündür.

Binaların optimizasyonu ile Türkiye’de sera gazı emisyonundan 5,5 milyon aracın saldığı eşdeğer oranda tasarruf edilmesi mümkündür. Binalardaki %30 enerji tasarrufu potansiyelinin kullanılması Türkiye’deki doğalgaz ithalatında %10 azalma demektir.

Türkiye’de bazı projeler ile bölgesel ısıtma çalışmalarında kazanımlar net şekilde ölçüldü. Mevcut bir enerji santralinden boşa atılan atık ısı kullanılarak şehirdeki konutların ısıtılması ve sıcak su kullanması sağlandı ve sonuç %60 enerji tasarrufu olarak alındı.

Su ve atık su sistemlerinde şehirdeki elektriğin %25–40’ı kullanılır. Doğru optimizasyon ile su arıtma tesislerinde %50 enerji tasarrufu mümkündür.

Büyük süpermarketlerdeki soğutma prosesi sırasındaki atık ısının kullanılması ile %34 daha az CO2 emisyonu mümkündür.

Türkiye’de birçok bölgesel enerji ağı için atılması gereken ilk adım modernizasyondur. Altyapının verimliliğinin artırılması, ısı kayıplarının azaltılması, sistemlerin her geçen gün daha verimli hale gelen binalarda enerji depolama çözümlerine uygun hale getirilmesi gereklidir.

Aynı zamanda, şehirler sürdürülebilir enerji kaynaklarına da ihtiyaç duymaktadır. İsraf edilen ısıtma ve soğutma kaynakları tespit edilerek sisteme geri kazandırılıyor mu? Yenilebilir kaynakların potansiyeli ne? Bu yöntemlerle, atık ısı kullanımı ve yenilenebilir enerji kullanım oranları adım adım artırılabilir. Ayrıca binalarda enerji depolamanın enerji verimliliğini artırdığını da göz önünde bulundurursak, binalardaki enerji depolama çözümlerinin verimliliği arttıkça bu sistemlerde kullanabileceğimiz alternatif kaynakların çeşitleri de artmaktadır.

Son olarak, doğru regülasyon altyapısını inşa etmenin öneminden de bahsetmek istiyorum. Kanun ve yönetmeliklerin sürdürülebilir bir teşvik sistemi ve kararlılıkla uygulanması çok önemlidir. Hem tüketicinin hem üreticinin hem de uygulayıcıların aynı anda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesine özen gösterilmelidir. Eğer bunlar doğru planlanır ve yönetmeliklerle aynı anda kararlılıkla hayata geçirilirse konuştuğumuz çözümlerin hayata geçmesini hem desteklemekte hem de hızlandırmaktadır.

Devamını Oku

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

“Çalışanların teknik bilgilerini tamamlayıp, modern teknik ve yöntemleri öğretiyoruz”

Yayın Tarihi:

on

Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi’nin sahibi ve genel müdürü Faruk Kartal’la endüstrinin eğitim ihtiyacı ve Modül’ün hizmetleri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi’nin sahibi ve genel müdürüyüm. 30 yılı aşkın çalışma deneyimim var. 7 adet kitabın yazarıyım ve ulusal dergilerde yayımlanmış 20 civarında makalem bulunmaktadır. Kitaplar, mesleki ve teknik içerikli olup; Hidrolik ve Pnömatik, Endüstriyel Hidrolik, Elektropnömatik, Otomasyon kitapları bunlardan bazılarıdır.

Firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

1992 yılında kurulan Tanı Limited Şirketi’ni, 2005 yılında arkadaşım ile birlikte devraldık ve adını Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi olarak değiştirdik. Şirketimiz 2010 yılına kadar Kemeraltı/İzmir’de faaliyetini sürdürdü. 2010 yılının sonunda çok değerli ortağım %50 hissesini bana devredince, sanayi olanaklarından daha fazla yararlanabilmek için şirketimizi Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’ne taşıdık.

Ürün ve hizmetleriniz konusunda bilgi verir misiniz?

Faaliyetlerimizi 3 ana grupta toplayabiliriz. İlk faaliyet alanımız, mesleki ve teknik içerikli seminer ve kurslar vermektir. Eğitimlerimizi, fabrikaların bakım-onarım, Ar-Ge, kalite kontrol, tasarım, üretim vb. bölümlerindeki çalışanlara veriyoruz.

İkinci faaliyet alanımız, mesleki ve teknik içerikli eğitim setlerinin imalatını yapmaktır. Eğitim setlerimiz; Rulman Eğitim Seti, Hidrolik-Elektro Hidrolik Eğitim Seti, Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti, Mekatronik Eğitim Seti, PLC Eğitim Setleri vb. alanlardadır. Hedef kitlemiz ise üniversiteler, meslek liseleri ve endüstriyel işletmelerdir.

Üçüncü faaliyet alanımız; kendi kitaplarımla birlikte, arkadaşlarımın da yazarlığını yaptığı kitapların satışını yapmaktır. Sizlerin de onaylayacağı gibi, eğitim ihtiyacı çok fazla olan ülkemizde, biz bu işi milli bir görev olarak görüyoruz. Toplamda 30 civarı mesleki ve teknik içerikli kitabın basım ve dağıtımını yapıyoruz. Bu konuda ciddi bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum.

Mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinden bahsettiniz. Daha ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Sanayiciler, milyonlarca değere sahip makinelerini, bu konuda çok da yetkin olmayan kişilerin eline teslim etmektedir. Çalışanlar, makineler üzerindeki deneyimlerini, çok pahalı olan deneme-yanılma yöntemiyle ediniyor. Bu yöntem, makineye zarar verip performansını düşürür, hem de makine aksamlarının çalışma ömürlerini kısaltır. Sonuçta hiç de küçümsenmeyecek maliyet artışları ortaya çıkmaktadır.

İşte biz bu eksikliği gidermek için varız. Çalışanların eksik olan teknik bilgilerini tamamlayıp, modern teknik ve yöntemleri öğretiyoruz.

Verdiğiniz eğitimlerde diğer firmalara göre farklılıklarınız nedir? Potansiyel müşteriler neden sizi tercih etmelidir?

Çok güzel bir soru sordunuz. Bizim benzer kuruluşlara göre 2 önemli farkımız var. Birincisi, eğitimci kadromuz en az 25 yıllık deneyime sahiptir. Eğitimcilerimizin hepsi akademik kariyerlerinin yanı sıra bu işin mutfağından gelen kişilerden oluşmaktadır. Eğitimci arkadaşlarımızın çoğu kitap yazarıdır. Eğitim verdikleri konularda söz sahibi olup, ülke genelinde tanınan kişilerdir.

Diğer farkımız ise verdiğimiz eğitimlerin tamamının kendi imalatımız olan eğitim setleri ile birlikte uygulamalı olarak verilmesidir. Siz de takdir edersiniz ki bu durum, eğitimin etkinliğini artırır. Aldıkları eğitimin kalıcılığını sağlar.

Hedefleriniz nedir? Önümüzdeki yıllarda gelişen koşullara göre, neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Sanayiciler vasıflı ara gücü eleman yokluğundan şikâyet etmektedir. Günden güne bu ihtiyaçları artış gösteriyor. Faaliyet gösterdiğimiz konulara dönük, büyük bir eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Burası ne özel bir meslek lisesi ne de üniversite olacak. Amacımız, sanayicilerin işe alacakları elemanlara, işe uygun konularda eğitimler vermek olacak. Çalışanların 3-4 yılda edinecekleri deneyim ve tecrübeyi biz birkaç ayda vermeyi planlıyoruz. Eğitim merkezimizde aldıkları eğitimden sonra gerekli bilgi ve beceri ile donatılan elemanlar, işe başladıkları ilk günden itibaren yıllardır o işletmede çalışıyormuşçasına başarılı olacaklar. Kendilerine yapılan yatırımın karşılığını çok kısa sürede verecek. Unutulmamalıdır ki bir işletmenin en büyük kozu yetişmiş insan gücüdür.

Devamını Oku

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

Danfoss, sektörün ilk Mobil Ünitesini tasarladı

Yayın Tarihi:

on

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya devi Danfoss, yeni nesil komponentlerini tanıtmak için uygulamalı soğutma eğitimlerine devam edecek.

Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri, Danfoss Teknik Destek ve Eğitim Müdürü Adnan Güney’in önderliğinde, çoğunluğu Danfoss komponentlerinden oluşan bir eğitim ünitesi tasarladı. Danfoss ürünlerini uygulama üzerinden anlatmayı hedefleyen eğitim ünitesinin üzerinde sıcaklık, basınç gibi değerlerin yanı sıra sistem içindeki soğutkanın fiziksel durumu farklı noktalardan çıplak gözle görülebiliyor. Eğitim ünitesi aynı zamanda sistem henüz dizayn aşamasında da kullanılabiliyor.

Daha önce sektörde böyle bir mobil eğitim ünitesinin olmadığına ve Danfoss’un bu anlamda bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çeken Adnan Güney, “Danfoss komponentlerinin satışını gerçekleştiren bayilere ürünler kapalı kutularda ulaşıyor, dolayısı ile çalışır halde değiller; Danfoss mobil ünitesi sayesinde müşteriler ve tüm ilgililer, ürünleri çalışır vaziyette deneyimlereyek kendi organizasyonları için en iyi kararı verebilecekler. Öte yandan Danfoss mobil eğitim ünitesi sayesinde öğrenciler de teorik bilgilerini pratikte uygulayabilecekler” dedi.

Ünitenin üzerinde yer alan Danfoss elektronik kontrol cihazı ve içerisinde bulunan sistem yöneticisi sayesinde uzaktan izleme ve kayıt altına almak  mümkün. Söz konusu mobil ünite ile ayrıca Danfoss’un sektörde öncülük ederek geliştirmiş olduğu Microchannel Heat Exchanger teknolojisi deneyimlenebiliyor. Söz konusu teknoloji sayesinde, yaklaşık %30’a varan soğutkan tasarrufu ve ısı transferindeki verim artışı, Danfoss mikroprosesörler yardımıyla da gözlemlenebiliyor.

Devamını Oku

Trendler