Connect with us

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

Kamuda yerli malı ürünlerin tercih edilmesine yönelik adımlar

Yayın Tarihi:

on

Gürbüz Gürer

Odak Endüstri

Satış ve Pazarlama Koordinatörü

Hiçbir ürün, üretildiği ülkede tercih edilirlik seviyesinde belli bir aşamaya gelmeden, dünya markası olamıyor. Basit bir deyişle, siz ürettiğiniz ürünü kullanmıyorsunuz ama başkasına satmak istiyorsunuz. O zaman nasıl dünya markası olabilirsiniz?

Ülke dışında üretilen, kalitesinden emin olduğumuzu düşündüğümüz ürünleri tüketmeye devam edersek ki bu ürünlerin tüm katma değeri yurtdışındaki firmalara gider, yerli diye adlandırılan ve katma değeri tamamıyla yurt içinde kalan ürünlere yönelmez isek,  yerli üretici kendisini geliştiremeyecek, dünya markası olma hedefini tutturamayacaktır.

Bir şey üretmeksizin, aldığınız ile sattığınız arasında para kazandıran işler ticaretin en güzelidir. Üstelik başkasının tasarladığı, yatırımlarını yapıp, araştırma ve geliştirmesine para ve emek harcayıp, bütün üretim zorluklarına göğüs gerip, sonrasında pazara sunduğu bir ürünü, alış ve satış fiyatı arasındaki fiyata odaklanarak, salt “para kazanıyorum, niye üreteyim” düşüncesiyle ekonomiyi sürdürmeye çalışırsanız hiçbir yere varamazsınız. Daima araştırma ve geliştirmeye para harcayan, bunun sonucunda da iyi ürün üreten ülkelerin ürünlerine özenerek bakar ve dövizimizi bu ürünlere harcarız. Ama hiç düşünmeyiz ki, aynısını biz niye yapamıyoruz… Destek gerekli. Önce kendi ülkemizden, kendi kullanıcımızdan destek.

2017 yılında toplam 157,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Buna karşın ithalat rakamımız 234,2 milyar dolar oldu. Yani ülke ticaretimiz 77.1 milyar dolar açık verdi. Bu açık ancak üretimi artırmak ile kapatılabilir.  

Sonunda yöneticiler ticari açığın artışına dur diyebilecek bir karar aldılar: Yerli üreticinin ürettiği ürünlerin kullanılmasına ve teşvik edilmesine yönelik kanunda değişiklik yapıldı. Şimdi biraz resmi dil ile konuşalım:

1 Temmuz 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63. maddesinin (c) bendinde,

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 fiyat avantajı sağlanması zorunludur” hükmü getirildi.

Mal alım ihalelerinin ardından yapım işi ihalelerinde de yerli malı kullanım zorunluluğunun getirilmesine yönelik ihale mevzuatında düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenlemelerle, yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilmesi sağlandı. İlgili bakanlıkça belirlenen, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ise ihale dokümanının, zorunlu teknik nedenler dışında malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu’nca ilan edilen listede yer alan yerli makine, malzeme ve ekipman dikkate alınarak hazırlanması zorunlu tutuldu. Böylelikle, kamu kurumları ihale dokümanlarını, yerli ürün kullanımını sağlayacak şekilde hazırlamak durumundadırlar.

Kullanılacak yerli ürünler ve bunlara ilişkin şartların açıkça belirtilmesi, yapım sürecinde yerli ürünlerin kullanımına ilişkin kontrollerin ise yapı denetim görevlileri tarafından yapılması öngörülüyor. 2016 yılında 80 milyar lira büyüklüğe ulaşan yapım işi ihalelerinde, yerli ürün kullanım zorunluluğu getirilmesinin, yerli sanayinin gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

İşin özü şudur aslında: Yerlisi var ise, yabancısını kullanmaktan kaçınalım. Kaçınalım ki, yerli ürünlerimiz daha çok satılsın, kalitelerini artırabilmek için Ar-Ge yatırımlarına yönelsinler. Biz kullanalım ki, yabancıya da kullandırtabilelim ve ticari açığımızı kapatalım.

Yerliyi kullanalım ki, ülkemizi kalkındırabilelim.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

“Çalışanların teknik bilgilerini tamamlayıp, modern teknik ve yöntemleri öğretiyoruz”

Yayın Tarihi:

on

Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi’nin sahibi ve genel müdürü Faruk Kartal’la endüstrinin eğitim ihtiyacı ve Modül’ün hizmetleri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi’nin sahibi ve genel müdürüyüm. 30 yılı aşkın çalışma deneyimim var. 7 adet kitabın yazarıyım ve ulusal dergilerde yayımlanmış 20 civarında makalem bulunmaktadır. Kitaplar, mesleki ve teknik içerikli olup; Hidrolik ve Pnömatik, Endüstriyel Hidrolik, Elektropnömatik, Otomasyon kitapları bunlardan bazılarıdır.

Firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

1992 yılında kurulan Tanı Limited Şirketi’ni, 2005 yılında arkadaşım ile birlikte devraldık ve adını Modül Eğitim Araçları Limited Şirketi olarak değiştirdik. Şirketimiz 2010 yılına kadar Kemeraltı/İzmir’de faaliyetini sürdürdü. 2010 yılının sonunda çok değerli ortağım %50 hissesini bana devredince, sanayi olanaklarından daha fazla yararlanabilmek için şirketimizi Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’ne taşıdık.

Ürün ve hizmetleriniz konusunda bilgi verir misiniz?

Faaliyetlerimizi 3 ana grupta toplayabiliriz. İlk faaliyet alanımız, mesleki ve teknik içerikli seminer ve kurslar vermektir. Eğitimlerimizi, fabrikaların bakım-onarım, Ar-Ge, kalite kontrol, tasarım, üretim vb. bölümlerindeki çalışanlara veriyoruz.

İkinci faaliyet alanımız, mesleki ve teknik içerikli eğitim setlerinin imalatını yapmaktır. Eğitim setlerimiz; Rulman Eğitim Seti, Hidrolik-Elektro Hidrolik Eğitim Seti, Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti, Mekatronik Eğitim Seti, PLC Eğitim Setleri vb. alanlardadır. Hedef kitlemiz ise üniversiteler, meslek liseleri ve endüstriyel işletmelerdir.

Üçüncü faaliyet alanımız; kendi kitaplarımla birlikte, arkadaşlarımın da yazarlığını yaptığı kitapların satışını yapmaktır. Sizlerin de onaylayacağı gibi, eğitim ihtiyacı çok fazla olan ülkemizde, biz bu işi milli bir görev olarak görüyoruz. Toplamda 30 civarı mesleki ve teknik içerikli kitabın basım ve dağıtımını yapıyoruz. Bu konuda ciddi bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum.

Mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinden bahsettiniz. Daha ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Sanayiciler, milyonlarca değere sahip makinelerini, bu konuda çok da yetkin olmayan kişilerin eline teslim etmektedir. Çalışanlar, makineler üzerindeki deneyimlerini, çok pahalı olan deneme-yanılma yöntemiyle ediniyor. Bu yöntem, makineye zarar verip performansını düşürür, hem de makine aksamlarının çalışma ömürlerini kısaltır. Sonuçta hiç de küçümsenmeyecek maliyet artışları ortaya çıkmaktadır.

İşte biz bu eksikliği gidermek için varız. Çalışanların eksik olan teknik bilgilerini tamamlayıp, modern teknik ve yöntemleri öğretiyoruz.

Verdiğiniz eğitimlerde diğer firmalara göre farklılıklarınız nedir? Potansiyel müşteriler neden sizi tercih etmelidir?

Çok güzel bir soru sordunuz. Bizim benzer kuruluşlara göre 2 önemli farkımız var. Birincisi, eğitimci kadromuz en az 25 yıllık deneyime sahiptir. Eğitimcilerimizin hepsi akademik kariyerlerinin yanı sıra bu işin mutfağından gelen kişilerden oluşmaktadır. Eğitimci arkadaşlarımızın çoğu kitap yazarıdır. Eğitim verdikleri konularda söz sahibi olup, ülke genelinde tanınan kişilerdir.

Diğer farkımız ise verdiğimiz eğitimlerin tamamının kendi imalatımız olan eğitim setleri ile birlikte uygulamalı olarak verilmesidir. Siz de takdir edersiniz ki bu durum, eğitimin etkinliğini artırır. Aldıkları eğitimin kalıcılığını sağlar.

Hedefleriniz nedir? Önümüzdeki yıllarda gelişen koşullara göre, neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Sanayiciler vasıflı ara gücü eleman yokluğundan şikâyet etmektedir. Günden güne bu ihtiyaçları artış gösteriyor. Faaliyet gösterdiğimiz konulara dönük, büyük bir eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Burası ne özel bir meslek lisesi ne de üniversite olacak. Amacımız, sanayicilerin işe alacakları elemanlara, işe uygun konularda eğitimler vermek olacak. Çalışanların 3-4 yılda edinecekleri deneyim ve tecrübeyi biz birkaç ayda vermeyi planlıyoruz. Eğitim merkezimizde aldıkları eğitimden sonra gerekli bilgi ve beceri ile donatılan elemanlar, işe başladıkları ilk günden itibaren yıllardır o işletmede çalışıyormuşçasına başarılı olacaklar. Kendilerine yapılan yatırımın karşılığını çok kısa sürede verecek. Unutulmamalıdır ki bir işletmenin en büyük kozu yetişmiş insan gücüdür.

Devamını Oku

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

Danfoss, sektörün ilk Mobil Ünitesini tasarladı

Yayın Tarihi:

on

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya devi Danfoss, yeni nesil komponentlerini tanıtmak için uygulamalı soğutma eğitimlerine devam edecek.

Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri, Danfoss Teknik Destek ve Eğitim Müdürü Adnan Güney’in önderliğinde, çoğunluğu Danfoss komponentlerinden oluşan bir eğitim ünitesi tasarladı. Danfoss ürünlerini uygulama üzerinden anlatmayı hedefleyen eğitim ünitesinin üzerinde sıcaklık, basınç gibi değerlerin yanı sıra sistem içindeki soğutkanın fiziksel durumu farklı noktalardan çıplak gözle görülebiliyor. Eğitim ünitesi aynı zamanda sistem henüz dizayn aşamasında da kullanılabiliyor.

Daha önce sektörde böyle bir mobil eğitim ünitesinin olmadığına ve Danfoss’un bu anlamda bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çeken Adnan Güney, “Danfoss komponentlerinin satışını gerçekleştiren bayilere ürünler kapalı kutularda ulaşıyor, dolayısı ile çalışır halde değiller; Danfoss mobil ünitesi sayesinde müşteriler ve tüm ilgililer, ürünleri çalışır vaziyette deneyimlereyek kendi organizasyonları için en iyi kararı verebilecekler. Öte yandan Danfoss mobil eğitim ünitesi sayesinde öğrenciler de teorik bilgilerini pratikte uygulayabilecekler” dedi.

Ünitenin üzerinde yer alan Danfoss elektronik kontrol cihazı ve içerisinde bulunan sistem yöneticisi sayesinde uzaktan izleme ve kayıt altına almak  mümkün. Söz konusu mobil ünite ile ayrıca Danfoss’un sektörde öncülük ederek geliştirmiş olduğu Microchannel Heat Exchanger teknolojisi deneyimlenebiliyor. Söz konusu teknoloji sayesinde, yaklaşık %30’a varan soğutkan tasarrufu ve ısı transferindeki verim artışı, Danfoss mikroprosesörler yardımıyla da gözlemlenebiliyor.

Devamını Oku

Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

İnşaatın çözüm noktası…

Yayın Tarihi:

on

2012 yılında faaliyetlerimize başlamadan önce tüm Türkiye’de geniş bir saha çalışması yaparak işe koyulduk. Kırk beş binin üzerinde güncel ve gerçek firmaya ulaştık. Araştırmalarımız sonucu ulaştığımız gerçek ve tüzel kişilerin tüm bilgilerini sitemize kaydettik. Haber ajanslarıyla anlaşmalar sağladık. Son dakika haberlerinden sektör ve ekonomi haberlerine kadar hepsini İnşaat Noktası çatısı altında topladık. Portalımızı kullanıma sunmadan önce tüm çalışmalarımızı özveriyle tamamladık. İlerledikçe büyüdük… İnsaatnoktasi.com firma bilgilerine her geçen gün yenisini eklemeye ve sizlere en güncel haberleri sunmaya, demir-çelik fiyatlarındaki değişimleri anlık olarak vermeye devam ediyor.

Arkamızda büyük bir emek ve bilgi birikimi var. İnsaatnoktasi.com olarak tüm Türkiye’deki inşaat firmalarını tek bir noktada toplamak için yola çıktık. İzmir’de başlayan maceramızda ülkemizin tüm il ve ilçelerindeki firmalara ulaşıp bu firmaların detaylı iletişim ve faaliyet bilgilerini kaydettik. Bayilerimizin kendi portföylerini oluşturup yönetebilmeleri için sitemizin altyapısını hazırladık. Bugün ülkemizin her noktasında sizi tanıyan bayilerimiz ile birlikte size özel hizmet vermeye devam ediyoruz. Firmaların tanıtımlarına destek olan ve ticari iletişimi kolaylaştıran insaatnoktasi.com bireysel kullanıcılar için de zaman ve seçenek avantajları sunuyor.

Sıradan sektör sitelerinin çok ötesinde bir portal tasarladık. İşimiz de ihtiyaçlarınıza cevap vermek ve hayatınızı kolaylaştırmak. Türkiye’nin her noktasında inşaat sektör firmalarının yanı sıra otel, restoran, hastane ve araç kiralama şirket bilgilerini de ziyaretçilerimize sunuyoruz. İnsaatnoktasi.com olarak birden çok noktada topladığımız bilgileri sizlere destek olmak için veriyoruz.  

Vaktinizi arama motorlarında sektör haberlerini bulmaya çalışarak harcamayın. Eski haberlerin arasında güncele ulaşacağım diye boğulmayın. Tek tıkla sektör ekranınıza gelsin.

Yurt içi ve yurt dışı fuarların medya partnerliği görevini üstelenen İnşaat Noktası olarak inşaat sektörünün içinden profesyonel bir ekip ile çalışıyoruz. Editörlerimiz tarafından dikkatlice süzülen son dakika haberleri ve aradığınız tüm bilgiler elinizin altında oluyor. Dünyanın her yerinden güncel ekonomi, inşaat, demir ve para piyasası haberleri sizlerle buluşturuyoruz.

İnşaat Noktası ’nda sektörle ilgili tüm haberlerin kategorilere ayrıldığı bir haber havuzu vardır. Özellikle inşaat firmalarının tanıtımını yapmak istedikleri projelerini sunmaları için portalımızda projelerin özel sayfalarına yönlendirilen bir alan yarattık. Fiyat teklif almanızı kolaylaştırmak için direkt yetkili kişiye ulaşıp soru sormanıza olanak sağlayan mesaj kutucuğu ve proje detaylarının yer aldığı proje tanıtım sayfaları dijital reklamlarınızın vazgeçilmez bir ayağı oluyor. Kiralayabildiğiniz farklı reklam alanlarımız sayesinde sektörün dinamiklerine, sektörün içinden alıcı ve satıcılara kendinizi kolaylıkla tanıtabiliyor ve marka bilinirliği sağlayabiliyorsunuz.

İnsaatnoktasi.com web sitemizi ağırlıklı olarak inşaat sektöründen olan günlük ortalama sekiz bin kullanıcı ziyaret ediyor. Özgürce sektör değerlendirmelerinizi yapabildiğiniz ve yorumlarını yayımlayabildiğiniz portalımız tüm alıcı ve satıcıları bir araya getirmeyi misyon edinerek kendini geliştirmeye ve büyümeye devam ediyor.

Üstelik çok yakında yepyeni bir yüz ile karşınızda olacağız…

Devamını Oku

Trendler